კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაისურაძე. პოლიტიკური ნება - სამართლებრივი ტრანსფორმეციის საფუძველი.. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი "სეუ და მეცნიერებები". 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი "სეუ და მეცნიერებები", თბ., 2016..

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკური პარტიები 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, . საქართველო: თვითმმართველობის არჩევნების გამოცდილება, (თსუ). 2014წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ტელერეკლამის როლი საარჩევნო კამპანიაში,. საერთაშორისო კონფერენცია _ ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები . 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ძალადობის სოციალურ პოლიტიკური ასპექტები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. პოლკოვნიკ კოცებუს ცნობები. საქართველოს უნივერსიტეტის კონფერენცია,ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, ნ.დუჩიძე, მ.მჭედლიშვილი. პომიდორში მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობის დინამიკა სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი". 2011წ. შრომების კრებული, ქუთაისი.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. დუჩიძე, ნ. მჭედლიშვილი. პომიდორში მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობის დინამიკა სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი. 2011წ. შრომების კრებული, ქუთაისი, 119-121 გვ.

მ. ვანიშვილი, კაცაძე ირაკლი. პოსტინდუსტრიალიზაცია, გლობალიზაცია და საქართველო. საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები"/ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 234-240.

ი. ბურდული. პოსტმოდერნისტული ასპექტები, რა არის ჩემთვის ემიგრაცია.... მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა ტრანსლაცია. 2015წ. თსუ, მიგრაციის პოლიტიკის გან. ცენტრი, დიასპორის საკ. მინისტრის აპარატი.

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური "ტრანსფორმაციის შესახებ. . 2010წ. გ. 68-74, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში", .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური "ტრანსფორმაციის" შესახებ. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენც. მასალები თბილისი საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". წ. .

. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფერო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები . 2010წ. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". გვ. 62-66.

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის მცდარი ხედვა და მისი კრიტიკული ანალიზი. . 2010წ. გვ. 54-67, საზოგადოებრივ მეცნიეებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში", გამომცემლობა "პროგრესი".

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის მცდარი ხედვა და მისი კრიტიკული ანალიზი. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენც. მასალები თბილისი საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". წ. .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის პერსპექტიული მიმართულება და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფეროს სრულყოფის გზები. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფუნდამენტური პრობლემები საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. მასალ. თბილისი საერთაშ. გამომცემლობა "პროგრესი". წ. .

თ. ნატროშვილი. პრესაში გამოყენებულ ექსპრესიულობის მექანიზმთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი", საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი".

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესების მდგომარეობათა ცვლილების სწავლებისათვის. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "კომპიუტერული მეცნიერება, განათ-ლე¬¬ბის მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები". 2010წ. სამეცნიერო შრომები. გვ. 66-68.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე, ლ. გაჩეჩილაძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის სწავლებისათვის. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და განვითარება“. 2010წ. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. გვ. 216-222 .

ნ. თოფურია, გ. ბასილაძე, ბ.ურუშაძე, მ.ლომიძე, ლ.გაბინაშვილ. პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი მულტიმედიალური აპლიკაციების დასაპროექტებლად და ასაგებად. VI საერთ. კონფერ. „ინტერნეტი და საზოგადოება“, ქუთაისი. 2013წ. 66-70.

კ. ბზიავა, თ. ოდილავაძე. პროექტი №SfP982227 – წყლის რესურსების მართვა აგროეკოსისტემებში სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო რეგიონებში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო). “მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის". 2007წ. მოხსენებათა კრებული, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სემინარი 31 მაისი-1 ივნისი, ქ. თბილისი, გვ. 90-92.