კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. როსტიაშვილი, სოსელია მ.. მცირე და საშუალო ბიზნესის სახელმწიფო მხარდაჭერა საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია “პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსების დღისადმი მიძღვნილი, თბილისი . წ. .

ე. ბარათაშვილი. მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმების დონის ამაღლების ტენდენციები საქართველოს რეგიონებში. აკაკი წერეთლის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

ნ. კიკაჩეიშვილი, გ. ხელიძე, ლ. შატაკიშვილი. მცირე ჰესები -ადგილობრივი და რეგიონალური განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები”. 18 ივნისი, 2015 წ., ქუთაისი, საქართველო. მოხსენებების კრებული., . 2015წ. გვ. 272-276.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ.ხელიძე; ნ. კიკაჩეიშვილი. მცირე ჰესები -ადგილობრივი და რეგიონალური განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები”. . 2015წ. . 272-276.

მ. წვერავა, ლ.გვასალია, მ.ლომინეიშვილი. მცირეაზოტიანი სასუქის მიღება აგროპერლიტის ბაზაზე. აკაკი წერეთლის სახელობის სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის შრომები. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენციის შრომები ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები'', ქუთაისი, გვ.330-332.

მ. ლომიძე. მწერლობის არსის წვდომის დისკურსიული პარადიგმები, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფორმა.. . კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სამეცნიერო სემინარი: მედიაპროპაგანდა - ისტორიული რაკურსი და თანამედროვეობა. 17 ოქტომბერი, 2015. თბილისი. . 0წ. .

ლ. მეტრეველი, მ. ლომიძე. მწერლობის სოციალრი პოტენციალის გააზრებისათვის ე. ფოლკნერის და ო. ჭელიძის ნააზრევის მიხედვით. მე-9 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - გორის „განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“. 2016წ. .

მ. ლომიძე, ლია მეტრეველი. მწერლობის სოციალური პოტენციალის გააზრებისათვის(უ.ფოლკნერისა და ო.ჭილაძის ნააზრევის მიხედვით). . მეცხრე საერთაშორისოსამეცნიერო კონფერენცი,,განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარეგამოწვევები და განვიტარების პერსპექტივები“. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი.18-19 ნოემბერი, 2016/ . 0წ. .

მ. მილაშვილი. მწვანე დეკორი ამერიკული ინტერიერში. ამერიკამცოდნეობის XII ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია.თსუ. 2011წ. .

მ. მელქაძე. მწვანე სახურავების თემა ეკოლოგიური არქიტექტურის კონტექსტში. ამერიკის მცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია „აბრაჰამ ლინკოლნის გეტისბურგში სიტყვით გამოსვლის 150-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი“. 2014წ. თბილისი.

რ. ლორთქიფანიძე. მხატვრულ-პუბლიცისტურ ჟანრთა გაგებისათვის. სსიპ ახალციხის ინსტიტუტი, აკადემიკოს სერგი ჯიქიას დაბადების 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია, . 2009წ. მოხსენებათა კრებული.

ნ. ჯანჯღავა. მხატვრული ნარატიული ტექსტის სამეტყველო პარტიათა დიქოტომია და დონეებრივი სტრუქტურა. სტუ, ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები 3. 2012წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. ნ. ნიკოლაძე ქართული ენის ადგილისა და როლის შესახებ ქართული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებაში, . 7. საერთაშორისო კონფერენცია _ ქართული ენის როლ საქართველოს სახელმწიფოებრივი აღმშენებლობის საქმეში . 2011წ. .

ლ. ბალანჩივაძე, ბ.მებაღიშვილი. ნაგებობის მუშაობის რელური საანგარიშო სქემის დადგენა და მათი გავლენა კონსტრუქციის სიმტკიცეზე. მეორე საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები" აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. ISSN1512-4495.

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, ო. მარგველაშვილი. ნავთობგადამამუსავებელი საწარმოს ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება. საერთასორისო კონფერენცია ნავთობქიმიაში. პ. მელიქისვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი. 2012წ. შრომათა კრებული, 1-2 ნოემბერი, თბილისი, გვ. 135-140..

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. ნავთობით დაბინძურებული წითელმიწა ნიადაგების ბიორემედიაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “"კავკასიონის გეოლოგიის პრობლემები” მასალები, თბილისი.. 2010წ. გვ. 27-28.

ვ. ლოლაძე, თ.ჟორდანია. ნავთობსადენების და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწის ფერდოების დაცვა ეროზიისაგან. საერთაშორისო სამეცნიერო-საინჟინრო კონფერენცია. წ. ,,უახლოესი ტექნოლოგიები საქართველოს.

თ. ჟორდანია, ვ.ლოლაძე. ნავთობსადენებისა და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწის ფერდობების დაცვა ეროზიისაგან. საერთაშორისო სამეცნიერო საინჟინრო კონფერენცია ,,უახლესი ტექნოლოგიები-საქართველო". წ. .

მ. სალუქვაძე. ნალექების რაოდენობის ზრდა სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარების შედეგად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის XXXV კონფერენცია. 1973წ. .

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, ე. კვარაცხელია. ნამუშევარი მინერალური ზეთების რეგენერაციის შემუშავებული ვარიანტი თეზისი . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, ტექნ. უნივერსიტეტი,16 ოქტომბერი . 2009წ. გვ.141.