კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . თეზისი. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAS–3. სტუ, 18–19 ოქტომბერი, თბილისი, პმ. 9, . 2011წ. გვ. 96.

დ. ნიქაბაძე. ნანო მერქანი, 21 საუკუნის ინოვაციური სამშენებლო მასალა. III საერთაშორისო კონფერენცია "ნანოტექნოლოგიები". 2014წ. III საერთაშორისო კონფერენციის "ნანოტექნოლოგიები"აბსტრაქტების კრებული ნანო 2014, თბილისი, 20-24 ოქტომბერი.

ხ. ლეჟავა, თ. ესაძე. ნანომჭიდაზე დამზადებული მხურვალმედეგი ბეტონის წარმოების ზოგიერთი ასპექტები. საერთაშორისო კონფერენცია "რეგიონალური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები" ქუთაისის, აკაკი წერეთლის სახელობის სახემწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, 24.10.2015-25.10.2015,გვ.288-290.

ნ. მარგიანი, ნ. კეკელიძე, თ. მედოიძე, დ. კეკელიძე, ჯ. რამსდენი, ლ. ახალბედაშვილი, ბ. კვირკველია. ნანონაწილაკების მიღების ეფექტური საშუალება. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები", საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ორგანიზებით, თბილისი. 2010წ. თეზისების კრებული, გვ. 41–42.

მ. დონაძე, მ. ბაციკაძე. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული გამხსნელისა და წყლის გაყოფის ზედაპირზე. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, მიძღვნილი პროფ. გ.ჭირაქაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი, ქ.სიღნაღი. 2009წ. .

მ. ბაციკაძე. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული ფაზისა და წყლის გაყოფის საზღვარზე . პირველი საერთ. კონფ.”ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები”, თბილისი. 2010წ. გვ. 35-36.

მ. დონაძე, ბაციკაძე მ., აგლაძე თ.. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული ფაზისა და წყლის გაყოფის საზღვარზე. "ნანო 2010" პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტი. 2010წ. თბილისი, 2010, .

გ. ცინცაძე, ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ზ.დავითაია, ე.ხუციშვილი, დ.ხომასურიძე, , ბ.კვირკველია, ა.ვეფხვაძე, თ.ჯახუტაშვილი. ნანონაწილაკების წარმოქმნა InP კრისტალებში მათი ჩქარი ნეიტრონების დიდი ნაკადით დასხივების შედეგად. . „ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები“.I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გამომც. „უნივერსალი“, გვ.147-151. წ. .

თ. ხაჩიძე, რ. კაზაროვი , რ. ჩიქოვანი , გ. გოდერძიშვილი, დ. ღარიბაშვილი. ნანოსილიციუმისა და სტრუქტურის «სილიციუმი საფირონზე” საფუძველზე ინტეგრალური ოპტოელექტრონული ელემენტების დამუშავება.. საერთაშორისო კონფერენცია «ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები” . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის «ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები” თეზისების კრებული, თბილისი-2010. გვ.40..

ნ. უშვერიძე. ნანოსტრუქტურების მიღება მოლეკულურ–სხივური ეპიტაქსიის მეთოდით . პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგია". წ. გამომცემლობა "უნივერსალი", 2011, 255–259.

ზ. ჭახნაკია. ნანოსტრუქტურების მიღება მოლეკულურ–სხივური ეპიტაქსიის მეთოდით. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები'. წ. გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2011, გვ. 255–259.

რ. ქაცარავა, დ.ტუღუში, რ.გაფრინდაშვილი, ნ.ნადირაშვილი, თ.მემანიშვილი და სხვ. ნანოტექნოლოგიები სამედიცინო დანიშნულების ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული მასალების დიზაინში. საერთაშორისო სამეცნირო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი, 17-18 ივნისი . წ. .

ი. აბულაძე, ნ. მაღლაკელიძე, ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. ნანოტექნოლოგიების განვითარების პერსექტივები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება", გვ.110-112, ISBN 978-9941-0-7894-1.

ვ. კვინტრაძე, თ. ბჟალავა მ. ცირეკიძე. ნანოტექნოლოგიების და ნანომეცნიერებების სწავლე¬ბა და შემეცნებითი სირ¬თულეები. IIIსაერთაშორისო-სამეცნიერო კონ¬ფერენციაკომპიუტი¬ნგი¬/ინ-ფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებ¬ლის განათლება. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014წ.. 0წ. .

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, ჰ. ლომია, რ. ფილია, ვ. ჭედია. ნარკოტიკული საშუალებებისა და ასაფეთქებელი ნივთიერებების არა კონტაქტური გამოვლენის აპარატურა. აწსუ, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი". 2011წ. შრომების კრებული, ქუთაისი, გვ. 398-399.

ლ. ბერიძე. ნარჩენების გადამუშავების თანამედროვე ტექნოლოგიები და „მწვანე ეკონომიკის“ პრინციპები . აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის- „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“- შრომების კრებული, გვ. 609.

თ. შარაშენიძე. ნატო - საქართველო. კონფერენცია თემაზე „უსაფრთხოების ახალი გამოწვევები”. 2011 წ.. საგარეო საქმეთა სამინისტრო. 2011წ. .

შ. ჯაფარიძე. ნატრიუმის დითიოარსენატის (V) მიღების ახალი მეთოდი.. . წ. მეთოდი. საერთაშორისო კონფერენცია „სპეციფიკური თვისებების ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების, მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე“, თბილისი, 2010, 15-16 ივლისი, გვ. 35-36..

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე, ლ. შენგელია. ნატურალური აბრეშუმის მსოფლიო წარმოება და კონიუნქტურა. საქართველოს საფეიქრო მრეწველობის ს/ს გაერთიანება. 1992წ. სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის შრომათა კრებული.

გ. კაიშაური. ნატურალური ვაჟინი მცენარეულ ფუძეზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "კვების პროდუქტების წარმოების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლოგიები". 2014წ. ივნისი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ. ქუთაისი. გვ.257-259.