კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვერდწითელი, თ. შარაშიძე, ი. ბაზღაძე, ჯ. გუგეშიძე, ო. მარგველაშვილი. ნავთობგადამამუსავებელი საწარმოს ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგიური პროცესის სქემის დამუშავება. საერთასორისო კონფერენცია ნავთობქიმიაში. პ. მელიქისვილის სახ. ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი. 2012წ. შრომათა კრებული, 1-2 ნოემბერი, თბილისი, გვ. 135-140..

ზ. კაკულია, ცერცვაძე ლ., ძაძამია თ., პეტრიაშვილი შ., ჩუტკერაშვილი დ.. ნავთობით დაბინძურებული წითელმიწა ნიადაგების ბიორემედიაცია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “"კავკასიონის გეოლოგიის პრობლემები” მასალები, თბილისი.. 2010წ. გვ. 27-28.

ვ. ლოლაძე, თ.ჟორდანია. ნავთობსადენების და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწის ფერდოების დაცვა ეროზიისაგან. საერთაშორისო სამეცნიერო-საინჟინრო კონფერენცია. წ. ,,უახლოესი ტექნოლოგიები საქართველოს.

თ. ჟორდანია, ვ.ლოლაძე. ნავთობსადენებისა და გაზსადენების მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილი თხრილებისა და მიწის ფერდობების დაცვა ეროზიისაგან. საერთაშორისო სამეცნიერო საინჟინრო კონფერენცია ,,უახლესი ტექნოლოგიები-საქართველო". წ. .

მ. სალუქვაძე. ნალექების რაოდენობის ზრდა სეტყვის საწინააღმდეგო სამუშაოების ჩატარების შედეგად. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის XXXV კონფერენცია. 1973წ. .

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე, ე. კვარაცხელია. ნამუშევარი მინერალური ზეთების რეგენერაციის შემუშავებული ვარიანტი თეზისი . სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში. სიღნაღი, ტექნ. უნივერსიტეტი,16 ოქტომბერი . 2009წ. გვ.141.

თ. შაქარაშვილი, მ. ანდღულაძე. ნამუშევარი მოტორული ზეთების რეგენერაცია . თეზისი. რ. აგლაძის დაბადების 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე–3 კონფერენცია გამოყენებით ქიმიაში RAS–3. სტუ, 18–19 ოქტომბერი, თბილისი, პმ. 9, . 2011წ. გვ. 96.

თ. ხმელიძე, დ. ნიქაბაძე. ნანო მერქანი, 21 საუკუნის ინოვაციური სამშენებლო მასალა. III საერთაშორისო კონფერენცია "ნანოტექნოლოგიები". 2014წ. III საერთაშორისო კონფერენციის "ნანოტექნოლოგიები"აბსტრაქტების კრებული ნანო 2014, თბილისი, 20-24 ოქტომბერი.

ხ. ლეჟავა, თ. ესაძე. ნანომჭიდაზე დამზადებული მხურვალმედეგი ბეტონის წარმოების ზოგიერთი ასპექტები. საერთაშორისო კონფერენცია "რეგიონალური პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები" ქუთაისის, აკაკი წერეთლის სახელობის სახემწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, 24.10.2015-25.10.2015,გვ.288-290.

ნ. მარგიანი, ნ. კეკელიძე, თ. მედოიძე, დ. კეკელიძე, ჯ. რამსდენი, ლ. ახალბედაშვილი, ბ. კვირკველია. ნანონაწილაკების მიღების ეფექტური საშუალება. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები", საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის ორგანიზებით, თბილისი. 2010წ. თეზისების კრებული, გვ. 41–42.

მ. დონაძე, მ. ბაციკაძე. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული გამხსნელისა და წყლის გაყოფის ზედაპირზე. სიმპოზიუმი ორგანულ ქიმიაში, მიძღვნილი პროფ. გ.ჭირაქაძის დაბადების 75 წლისთავისადმი, ქ.სიღნაღი. 2009წ. .

მ. ბაციკაძე. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული ფაზისა და წყლის გაყოფის საზღვარზე . პირველი საერთ. კონფ.”ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები”, თბილისი. 2010წ. გვ. 35-36.

მ. დონაძე, ბაციკაძე მ., აგლაძე თ.. ნანონაწილაკების სინთეზი ორგანული ფაზისა და წყლის გაყოფის საზღვარზე. "ნანო 2010" პირველი საერთაშორისო კონფერენცია, წმინდა ანდრია პირველწოდებულის უნივერსიტეტი. 2010წ. თბილისი, 2010, .

გ. ცინცაძე, ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ზ.დავითაია, ე.ხუციშვილი, დ.ხომასურიძე, , ბ.კვირკველია, ა.ვეფხვაძე, თ.ჯახუტაშვილი. ნანონაწილაკების წარმოქმნა InP კრისტალებში მათი ჩქარი ნეიტრონების დიდი ნაკადით დასხივების შედეგად. . „ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები“.I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. გამომც. „უნივერსალი“, გვ.147-151. წ. .

თ. ხაჩიძე, რ. კაზაროვი , რ. ჩიქოვანი , გ. გოდერძიშვილი, დ. ღარიბაშვილი. ნანოსილიციუმისა და სტრუქტურის «სილიციუმი საფირონზე” საფუძველზე ინტეგრალური ოპტოელექტრონული ელემენტების დამუშავება.. საერთაშორისო კონფერენცია «ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები” . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენციის «ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები” თეზისების კრებული, თბილისი-2010. გვ.40..

ნ. უშვერიძე. ნანოსტრუქტურების მიღება მოლეკულურ–სხივური ეპიტაქსიის მეთოდით . პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგია". წ. გამომცემლობა "უნივერსალი", 2011, 255–259.

ზ. ჭახნაკია. ნანოსტრუქტურების მიღება მოლეკულურ–სხივური ეპიტაქსიის მეთოდით. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ნანოქიმია და ნანოტექნოლოგიები'. წ. გამომცემლობა "უნივერსალი", თბილისი, 2011, გვ. 255–259.

რ. ქაცარავა, დ.ტუღუში, რ.გაფრინდაშვილი, ნ.ნადირაშვილი, თ.მემანიშვილი და სხვ. ნანოტექნოლოგიები სამედიცინო დანიშნულების ბიოდეგრადირებადი პოლიმერული მასალების დიზაინში. საერთაშორისო სამეცნირო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი, 17-18 ივნისი . წ. .

ი. აბულაძე, ნ. მაღლაკელიძე, ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. ნანოტექნოლოგიების განვითარების პერსექტივები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2014წ. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება", გვ.110-112, ISBN 978-9941-0-7894-1.

ვ. კვინტრაძე, თ. ბჟალავა მ. ცირეკიძე. ნანოტექნოლოგიების და ნანომეცნიერებების სწავლე¬ბა და შემეცნებითი სირ¬თულეები. IIIსაერთაშორისო-სამეცნიერო კონ¬ფერენციაკომპიუტი¬ნგი¬/ინ-ფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებ¬ლის განათლება. ბათუმი, 17-19 ოქტომბერი, 2014წ.. 0წ. .