კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კოხრეიზე გივი. ნახევარგამტარულ გარდამქმნელ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება. . ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2015წ. მე-3 საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" .

გ. კოხრეიძე, სიმონ ნემსაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, მაია გაბრაშვილი, თეონა შუკაკიძე. ნახევარგამტარულ გარდამქმნელ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება.ნახევარგამტარულ გარდამქმნელ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური ტექნოლოგიური პროცესების მათემატიკური და კომპიუტერული მოდელირება.. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-მდგრადი ენერგეტიკა-გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები.ქუთაისი.. 2015წ. .

თ. ჯიშკარიანი, არაბიძე ხატია, ჯავშანაშვილი ნიკოლოზი. ნახშირორჟანგის (CO2) ემისიის შემცირების მეთოდები ენერგეტიკაში. ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". . 2015წ. მოხსენებათა კრებული, გვ 91-94.

ა. ბურჯალიანი. ნების თავისუფლების პრობლემა ჰეგელის ''სამართლის ფილოსოფიაში''.. საქ.მეც.აკად.ფილოსოფიის ინსტიტუტი.. 2009წ. კონფერენციის მასალები.თბ.2009წ.24 ნოემბერი..

რ. ჩოგოვაძე. ნეირონული ქსელების სინთეზი გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები -PCPE-2004,“. 2004წ. მოხსენებათა კრებული № 8. თბილისი,.

. ნეირონული ქსელების სინთეზი გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები -PCPE-2004,“. 2004წ. მოხსენებათა კრებული № 8. თბილისი,.

. ნეირონული ქსელების სინთეზი გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები -PCPE-2004,“ . 2004წ. მოხსენებათა კრებული № 8. თბილისი.

ლ. იტრიაშვილი, ნ.ნიბლაძე. ნიადაგგრუნტების წყალმააკუმულირებელი უნარის და აგრომელიორაციული თვისებების გაუმჯობესების ახალი მეთოდი.”ეროზიულ-სელური მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე პრობლემები”.გვ.92-97... წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2001წ. .

ნ.ტუღუში, ლ.შავლიაშვილი, ს.მდივანი. ნიადაგის მარილიანობის ცვალებადობის მათემატიკური კვლევები. საერთაშორისო კონფერენცია დედამიწის საერთაშორისო წელი “კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”. წ. დედამიწის საერთაშორისო წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ტ.115, გვ. 322-330, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ტუღუში, ლ.ინწკირველი, ს.მდივანი, ა.სურმავა. ნიადაგის მარილიანობის ცვალებადობის მათემატიკური კვლევები. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული, დედამიწის საერთაშორისო წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2008წ. ტ.115, გვ.322-331, თბილისი, საქართველო.

ო. ხარაიშვილი. ნიადაგის წლოვან ფიზიკური თვისებების დადგენა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი . 2002წ. .

ი. ცქვიტინიძე, ტ. ბურკაძე. ნივთების ინტერნეტში მფრინავი სისტემების გამოყენების თავისებურებები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, გვ. 125-130.

ი. რამიშვილი. ნონა ოზბეთელაშვილი, ი. რამიშვილი სამფენიანი ფილის დრეკადი წონასწორობა თერმული ველის გათვალისწინებით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მესამე ყოველწლიური კონფერენცია. 2012წ. გვ.48.

ო. შონია, ყოლბაია ლ.. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტის ურთიერთკავშირის ვიზუალიზაცია და ანალიზის ავტო¬მა¬ტიზებული სისტემის პროგრამული კომპლექსის დამუშავება და სისტემის ექსპერიმენტალური შემოწმება. I საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში.. 2015წ. .

ვ. მოსიაშვილი. ნუმიზმატიკის „სპილენძის ხანა“ საქართველოში . . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2015. გვ.: 36-48. თბ., 2015...

გ. ჩაჩანიძე, გ. კაკაშვილი. ობიექტზე ორიენტირებული ანალიზი, როგორც სისტემური მოდელირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი. 2016წ. .

დ. მაგრაქველიძე. ობლიგაციების პაკეტი და მისი მართვის მეთოდები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი „ბიზნეს-ინტელექტი. 2015წ. თანამედროვე ეკონომიკის განვითარების აქტუალური პრობლემები, გვ.146.

Е. . ონლაინ კონფერენცია რუსეთ-საქართველოს შორის „რუსული როგორც რეგიონალური ენა“. გაზეთი აქცენტი, თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ორგანიზაცია „კოალიცია ევრაზიული არჩევანი“ . 2014წ. .

რ. აბულაძე, ლ. ბერიკაშვილი. ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და ტენდენციები საქართველოში. „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2014წ. ბათუმი - ხიხანის ხეობა. 5-6 ივლისი, 2014. გვ.458-462 .

გ. ანანიაშვილი. ოპტიმიზაციის ამოცანის ფორმალიზაციის შესახებ. II საერთაშორისო კონფერენცია "განათლების მეცნიერება, კომპიუტერინგი / ინფორმატიკა, მასწავლებლის განათლება". 2012წ. ბათუმი, შრომების კრებული, გვ. 25-26..