კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ნეირონული ქსელების სინთეზი გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”მართვის და ენერგეტიკის პრობლემები -PCPE-2004,“ . 2004წ. მოხსენებათა კრებული № 8. თბილისი.

ლ. იტრიაშვილი, ნ.ნიბლაძე. ნიადაგგრუნტების წყალმააკუმულირებელი უნარის და აგრომელიორაციული თვისებების გაუმჯობესების ახალი მეთოდი.”ეროზიულ-სელური მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე პრობლემები”.გვ.92-97... წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2001წ. .

ნ.ტუღუში, ლ.შავლიაშვილი, ს.მდივანი. ნიადაგის მარილიანობის ცვალებადობის მათემატიკური კვლევები. საერთაშორისო კონფერენცია დედამიწის საერთაშორისო წელი “კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში”. წ. დედამიწის საერთაშორისო წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ტ.115, გვ. 322-330, თბილისი.

ლ. შავლიაშვილი, ნ.ტუღუში, ლ.ინწკირველი, ს.მდივანი, ა.სურმავა. ნიადაგის მარილიანობის ცვალებადობის მათემატიკური კვლევები. საქ.მეც. აკადემია, ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტის შრომათა კრებული, დედამიწის საერთაშორისო წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2008წ. ტ.115, გვ.322-331, თბილისი, საქართველო.

ო. ხარაიშვილი. ნიადაგის წლოვან ფიზიკური თვისებების დადგენა. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი . 2002წ. .

ი. ცქვიტინიძე, ტ. ბურკაძე. ნივთების ინტერნეტში მფრინავი სისტემების გამოყენების თავისებურებები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენებების კრებული, ქუთაისი, გვ. 125-130.

ი. რამიშვილი. ნონა ოზბეთელაშვილი, ი. რამიშვილი სამფენიანი ფილის დრეკადი წონასწორობა თერმული ველის გათვალისწინებით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მესამე ყოველწლიური კონფერენცია. 2012წ. გვ.48.

ო. შონია, ყოლბაია ლ.. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტის ურთიერთკავშირის ვიზუალიზაცია და ანალიზის ავტო¬მა¬ტიზებული სისტემის პროგრამული კომპლექსის დამუშავება და სისტემის ექსპერიმენტალური შემოწმება. I საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში.. 2015წ. .

ვ. მოსიაშვილი. ნუმიზმატიკის „სპილენძის ხანა“ საქართველოში . . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2015. გვ.: 36-48. თბ., 2015...

გ. ჩაჩანიძე, გ. კაკაშვილი. ობიექტზე ორიენტირებული ანალიზი, როგორც სისტემური მოდელირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი. 2016წ. .

დ. მაგრაქველიძე. ობლიგაციების პაკეტი და მისი მართვის მეთოდები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი „ბიზნეს-ინტელექტი. 2015წ. თანამედროვე ეკონომიკის განვითარების აქტუალური პრობლემები, გვ.146.

Е. ალავერდოვი. ონლაინ კონფერენცია რუსეთ-საქართველოს შორის „რუსული როგორც რეგიონალური ენა“. გაზეთი აქცენტი, თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ორგანიზაცია „კოალიცია ევრაზიული არჩევანი“ . 2014წ. .

რ. აბულაძე, ლ. ბერიკაშვილი. ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და ტენდენციები საქართველოში. „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2014წ. ბათუმი - ხიხანის ხეობა. 5-6 ივლისი, 2014. გვ.458-462 .

ლ. გაჩეჩილაძე, სამხარაძე რომანი, ქურდაძე მარინა, ყალაბეგიშვილი მირიანი. ოპერატიული მეხსიერების მართვისა და ოპერაციული სისტემის რესურსების განაწილების პროცესების ვიზუალიზების მოდელირება. 14th International Silk Road Conference on Globalization: Trends and Perspectives. Silk Road 2019. Conference Proceedings. . 2019წ. Silk Road 2019. Conference Proceedings. p. 241-245.

რ. სამხარაძე, გაჩეჩილაძე ლია, ქურდაძე მარინა, ყალაბეგიშვილი მირიანი. ოპერატიული მეხსიერების მართვისა და ოპერაციული სისტემის რესურსების განაწილების პროცესების ვიზუალიზების მოდელირება. 14th International Silk Road Conference on Globalization: Trends and Perspectives. Silk Road 2019. Conference Proceedings. . 2019წ. Silk Road 2019. Conference Proceedings. p. 241-245.

რ. სამხარაძე. ოპერატიული მეხსიერების მართვისა და ოპერაციული სისტემის რესურსების განაწილების პროცესების ვიზუალიზების მოდელირება. 14th International Silk Road Conference on Globalization: Trends and Perspectives. Silk Road 2019. Conference Proceedings. . 2019წ. Silk Road 2019. Conference Proceedings. p. 241-245.

გ. ანანიაშვილი. ოპტიმიზაციის ამოცანის ფორმალიზაციის შესახებ. II საერთაშორისო კონფერენცია "განათლების მეცნიერება, კომპიუტერინგი / ინფორმატიკა, მასწავლებლის განათლება". 2012წ. ბათუმი, შრომების კრებული, გვ. 25-26..

რ. გრიგოლია. ორადობა, პროექციულობა და უნიფიკაცია მონადიკური MV-ალგებრების მრავალსახეობებში. 19-21 აპრილი, 2017 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი). 2017წ. საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები მიძღვნილი ილია ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი.

მ. ხუბუტია, ჯ. ჩაგელიშვილი. ორადობის პრინციპი. საქ. საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. საერთაშორისო სამეცნიე-რო ტექნიკური კონფერენციის შრომები №2..

რ. ქუთათელაძე, ლ. ბუაძე. ორგანიზაცია , როგორც ადამიანთა ერთობა და ლიდერის როლი მის წარმატებაში. . 2016წ. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები- ყოველკვარტალური , საერთაშორისო რეცენზირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული.#1-2(5-6).