კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. რამიშვილი. ნონა ოზბეთელაშვილი, ი. რამიშვილი სამფენიანი ფილის დრეკადი წონასწორობა თერმული ველის გათვალისწინებით. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მესამე ყოველწლიური კონფერენცია. 2012წ. გვ.48.

ო. შონია, ყოლბაია ლ.. ნორმატიულ-სამართლებრივი დოკუმენტის ურთიერთკავშირის ვიზუალიზაცია და ანალიზის ავტო¬მა¬ტიზებული სისტემის პროგრამული კომპლექსის დამუშავება და სისტემის ექსპერიმენტალური შემოწმება. I საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში.. 2015წ. .

ვ. მოსიაშვილი. ნუმიზმატიკის „სპილენძის ხანა“ საქართველოში . . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთასორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ 2015. გვ.: 36-48. თბ., 2015...

გ. ჩაჩანიძე, გ. კაკაშვილი. ობიექტზე ორიენტირებული ანალიზი, როგორც სისტემური მოდელირების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძველი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი. 2016წ. .

დ. მაგრაქველიძე. ობლიგაციების პაკეტი და მისი მართვის მეთოდები. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი „ბიზნეს-ინტელექტი. 2015წ. თანამედროვე ეკონომიკის განვითარების აქტუალური პრობლემები, გვ.146.

Е. . ონლაინ კონფერენცია რუსეთ-საქართველოს შორის „რუსული როგორც რეგიონალური ენა“. გაზეთი აქცენტი, თბილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ორგანიზაცია „კოალიცია ევრაზიული არჩევანი“ . 2014წ. .

რ. აბულაძე, ლ. ბერიკაშვილი. ონლაინ ტურიზმის განვითარების პრობლემები და ტენდენციები საქართველოში. „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“.ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი. აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2014წ. ბათუმი - ხიხანის ხეობა. 5-6 ივლისი, 2014. გვ.458-462 .

გ. ანანიაშვილი. ოპტიმიზაციის ამოცანის ფორმალიზაციის შესახებ. II საერთაშორისო კონფერენცია "განათლების მეცნიერება, კომპიუტერინგი / ინფორმატიკა, მასწავლებლის განათლება". 2012წ. ბათუმი, შრომების კრებული, გვ. 25-26..

რ. გრიგოლია. ორადობა, პროექციულობა და უნიფიკაცია მონადიკური MV-ალგებრების მრავალსახეობებში. 19-21 აპრილი, 2017 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი). 2017წ. საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები მიძღვნილი ილია ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი.

მ. ხუბუტია, ჯ. ჩაგელიშვილი. ორადობის პრინციპი. საქ. საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. საერთაშორისო სამეცნიე-რო ტექნიკური კონფერენციის შრომები №2..

რ. ქუთათელაძე, ლ. ბუაძე. ორგანიზაცია , როგორც ადამიანთა ერთობა და ლიდერის როლი მის წარმატებაში. . 2016წ. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები- ყოველკვარტალური , საერთაშორისო რეცენზირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული.#1-2(5-6).

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების ფუნქციონალური მოდელირება IDFO მეთოდოლოგიის საფუძველზე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“-ინსო 2011. 2011წ. ქუთაისი, აწსუ, გვ. 177-182.

თ. სუხიაშვილი. ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებული სისტემების დაპროექტება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. მოხსენებათა თეზისები. სტუ-ს შრომები, 2011, გვ. 81-83.. 0წ. .

მ. ბერუაშვილი. ორგანიზაციული კულტურის თავისებურებები და კროსკულტურული ასპექტები საერთაშორისო ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო“თბილისი, ევროპის უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟ.გლობალიზაცია და ბიზნესი,#1 ,206-209 გვ.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, რ. ფილია. ორგტექნიკური საშუალებების ქაღალდგამტარი კვალწარმომქმნელი მექანიზმის განსაკუთრებულობა . II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ . 2013წ. მოხსენებების კრებული. ქუთაისი, გვ. 233-236.

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი, ნ. ქსოვრელი. ორთქლადქცევის პროცესში მოლეკულების მოძრაობის რაოდენობის ცვლილებით გამოწვეული ძალის იმპულსით მომუშავე თბური მანქანის განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 87-91.

ხ. თოდაძე. ორი მონასტერი ორი სამყარო (მსგავსება-განსხვავება). პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართული ხელნაწერი. 2009წ. .

ვ. გორდელაძე, ვ. ვაჩნაძე ა. სარუხანიშვილი . ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. . 2011წ. თბილისი, გვ. 79-94.

ვ. ვაჩნაძე, ა. სარუხანიშვილი. ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. წმინდა ანდრიას სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. თბილისი, გვ. 79-94.

ვ. ვაჩნაძე, ა. სარუხანიშვილი. ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. წმინდა ანდრიას სახელობის უნივერსიტეტი. 2010წ. თბილისი, გვ. 79-94.