კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გრიგოლია. ორადობა, პროექციულობა და უნიფიკაცია მონადიკური MV-ალგებრების მრავალსახეობებში. 19-21 აპრილი, 2017 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის (თსუ) ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის (გმი). 2017წ. საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები მიძღვნილი ილია ვეკუას დაბადებიდან 110 წლისთავისადმი.

მ. ხუბუტია, ჯ. ჩაგელიშვილი. ორადობის პრინციპი. საქ. საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. საერთაშორისო სამეცნიე-რო ტექნიკური კონფერენციის შრომები №2..

რ. ქუთათელაძე, ლ. ბუაძე. ორგანიზაცია , როგორც ადამიანთა ერთობა და ლიდერის როლი მის წარმატებაში. . 2016წ. მედიცინის და მენეჯმენტის თანამედროვე პრობლემები- ყოველკვარტალური , საერთაშორისო რეცენზირებადი სამეცნიერო შრომათა კრებული.#1-2(5-6).

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების ფუნქციონალური მოდელირება IDFO მეთოდოლოგიის საფუძველზე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“-ინსო 2011. 2011წ. ქუთაისი, აწსუ, გვ. 177-182.

თ. სუხიაშვილი. ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებული სისტემების დაპროექტება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. მოხსენებათა თეზისები. სტუ-ს შრომები, 2011, გვ. 81-83.. 0წ. .

მ. ბერუაშვილი. ორგანიზაციული კულტურის თავისებურებები და კროსკულტურული ასპექტები საერთაშორისო ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო“თბილისი, ევროპის უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟ.გლობალიზაცია და ბიზნესი,#1 ,206-209 გვ.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, რ. ფილია. ორგტექნიკური საშუალებების ქაღალდგამტარი კვალწარმომქმნელი მექანიზმის განსაკუთრებულობა . II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ . 2013წ. მოხსენებების კრებული. ქუთაისი, გვ. 233-236.

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი, ნ. ქსოვრელი. ორთქლადქცევის პროცესში მოლეკულების მოძრაობის რაოდენობის ცვლილებით გამოწვეული ძალის იმპულსით მომუშავე თბური მანქანის განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 87-91.

ხ. თოდაძე. ორი მონასტერი ორი სამყარო (მსგავსება-განსხვავება). პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართული ხელნაწერი. 2009წ. .

ვ. გორდელაძე, ვ. ვაჩნაძე ა. სარუხანიშვილი . ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. . 2011წ. თბილისი, გვ. 79-94.

ვ. ვაჩნაძე, ა. სარუხანიშვილი. ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. წმინდა ანდრიას სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. თბილისი, გვ. 79-94.

ვ. ვაჩნაძე, ა. სარუხანიშვილი. ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. წმინდა ანდრიას სახელობის უნივერსიტეტი. 2010წ. თბილისი, გვ. 79-94.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ნ. ოთხოზორია, ა. მალცევი, მ. ფოლადაშვილი. ორი სხვადასხვა სახის პროცესის მახასიათებელი პარამეტრების დადგენა და მათი იდენტიფიკაცია. სასოფლო-სამეურნეო და სატრანსპორტო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციისა და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით /შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2017წ. საქართველო, ქუთაისი. გვ. 173-176.

ა. ასათიანი. ორიგენეს პედაგოგიური მოღვაწეობა და შეხედულებები. . საქართველოს ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის ცენტრი. 2008წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, გამომცემლობა ,,მემატიანე“, გვ.114–118 .

ნ. ბახსოლიანი, ნინო გაჩავა. ორნამენტი ქართულ და აზერბაიჯანულ ხალიჩაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

თ. ჩუბინიძე. ორნამენტის პრობლემა მეოცე საუკუნის და მიმდინარე ამერიკულ არქიტექტურაში. ამერიკისმცოდნეობის მე-19 საერთაშორისო კონფერენცია. 17წ. კონფერენციის პროგრამა გვ.31.

მ. გურამიშვილი. ოსეთის სასულიერო კომისია. საქართველოს უნივერსიტეტის კონფერენცია,ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2013წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ოსმალური დოკუმენტური წყაროები აფხაზეთის შესახებ (მე-18 ს.). თსუ. 2014წ. .

ე. გვენეტაძე. ოფეთის მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზების ეკლესიის ისტორიიდნ. მრვდელი ტროფიმე ცინცაძე. აკად. ივ. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საეღთაშორიოს სამეცნიერო კონფერენცია :საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა:. 2015წ. .

ლ. ქრისტესაშვილი, ლ. ბარათაშვილი, ც. პაქსაშვილი, III კ. ჯგ. 4105. ოფთალმოლოგიური სამკურნალწამლო ფორმები. სტუდენტთა 82- ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. თბილისი. თეზისების კრებული. გვ. 82.