კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. ორგანიზაციის ბიზნეს პროცესების ფუნქციონალური მოდელირება IDFO მეთოდოლოგიის საფუძველზე. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“-ინსო 2011. 2011წ. ქუთაისი, აწსუ, გვ. 177-182.

თ. სუხიაშვილი. ორგანიზაციულ-ადმინისტრაციული მართვის განაწილებული სისტემების დაპროექტება.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები”. მოხსენებათა თეზისები. სტუ-ს შრომები, 2011, გვ. 81-83.. 0წ. .

მ. ბერუაშვილი. ორგანიზაციული კულტურის თავისებურებები და კროსკულტურული ასპექტები საერთაშორისო ბიზნესში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო“თბილისი, ევროპის უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟ.გლობალიზაცია და ბიზნესი,#1 ,206-209 გვ.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, რ. ფილია. ორგტექნიკური საშუალებების ქაღალდგამტარი კვალწარმომქმნელი მექანიზმის განსაკუთრებულობა . II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“ . 2013წ. მოხსენებების კრებული. ქუთაისი, გვ. 233-236.

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი, ნ. ქსოვრელი. ორთქლადქცევის პროცესში მოლეკულების მოძრაობის რაოდენობის ცვლილებით გამოწვეული ძალის იმპულსით მომუშავე თბური მანქანის განხორციელების შესაძლებლობის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 87-91.

ხ. თოდაძე. ორი მონასტერი ორი სამყარო (მსგავსება-განსხვავება). პირველი საერთაშორისო სიმპოზიუმი ქართული ხელნაწერი. 2009წ. .

ვ. გორდელაძე, ვ. ვაჩნაძე ა. სარუხანიშვილი . ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. . 2011წ. თბილისი, გვ. 79-94.

ვ. ვაჩნაძე, ა. სარუხანიშვილი. ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. წმინდა ანდრიას სახელობის უნივერსიტეტი . 2010წ. თბილისი, გვ. 79-94.

ვ. ვაჩნაძე, ა. სარუხანიშვილი. ორი სხვადასხვა ბუნების ნანოგანზომილების ნაწილაკებიდან შემდგარი მასალების თერმული შერწყმით მიღებული ნარჩილის კვლევა და გამოყენება. ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები. პირველი საერთშორისო კონფერენციის მასალების კრებული. წმინდა ანდრიას სახელობის უნივერსიტეტი. 2010წ. თბილისი, გვ. 79-94.

ზ. აზმაიფარაშვილი, ნ. ოთხოზორია, ა. მალცევი, მ. ფოლადაშვილი. ორი სხვადასხვა სახის პროცესის მახასიათებელი პარამეტრების დადგენა და მათი იდენტიფიკაცია. სასოფლო-სამეურნეო და სატრანსპორტო მანქანები: განვითარების პერსპექტივები სტანდარტიზაციისა და ხარისხის მართვის თანამედროვე მოთხოვნების გათვალისწინებით /შოთა რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2017წ. საქართველო, ქუთაისი. გვ. 173-176.

ა. ასათიანი. ორიგენეს პედაგოგიური მოღვაწეობა და შეხედულებები. . საქართველოს ეკლესიასთან არსებული ქრისტიანული კვლევის ცენტრი. 2008წ. საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები, გამომცემლობა ,,მემატიანე“, გვ.114–118 .

ნ. ბახსოლიანი, ნინო გაჩავა. ორნამენტი ქართულ და აზერბაიჯანულ ხალიჩაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

თ. ჩუბინიძე. ორნამენტის პრობლემა მეოცე საუკუნის და მიმდინარე ამერიკულ არქიტექტურაში. ამერიკისმცოდნეობის მე-19 საერთაშორისო კონფერენცია. 17წ. კონფერენციის პროგრამა გვ.31.

მ. გურამიშვილი. ოსეთის სასულიერო კომისია. საქართველოს უნივერსიტეტის კონფერენცია,ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2013წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ოსმალური დოკუმენტური წყაროები აფხაზეთის შესახებ (მე-18 ს.). თსუ. 2014წ. .

ე. გვენეტაძე. ოფეთის მიქაელ და გაბრიელ მთავარანგელოზების ეკლესიის ისტორიიდნ. მრვდელი ტროფიმე ცინცაძე. აკად. ივ. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საეღთაშორიოს სამეცნიერო კონფერენცია :საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა:. 2015წ. .

ლ. ქრისტესაშვილი, ლ. ბარათაშვილი, ც. პაქსაშვილი, III კ. ჯგ. 4105. ოფთალმოლოგიური სამკურნალწამლო ფორმები. სტუდენტთა 82- ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2015წ. თბილისი. თეზისების კრებული. გვ. 82.

ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი, ნ. ექსეულიძე. ოფციონთა სამართლიანი ფასის შესახებ . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლესი სკოლის პედაგოგიკის აქტუალური პრობლემები", თბილისი, 27-28 ნოემბერი, 1996, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1996წ. 1996, 12.

. ოჯახის დაგეგმვა და კონსრტუირებული სოციალური პრობლემები, აშშ-ის ცხოვრების წესში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტი, საქართველოში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის ვიზიტისადმი მიძღვნილი ამერიკათმცოდნეობის მე-7 ყოველწლიური (საერთაშორისო კონფერენცია), თბ., 10-12 მაისი.. წ. .

მ. ბერეჟიანი, ლ. ჭანკვეტაძე, დ. პატარქალიშვილი, ა. ბერეჟიანი. პაკლიტაქსელის მიღება ურთხელის წიწვისგან. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2010წ. სამეცნიერო კონფერენციის “ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები" მოხსენებათა კრებული, თბილისი, 30 მარტ, 2010, გვ. 44-45..