კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ნაცვლიშვილი. პარამეტრული განტოლებები და უტოლობები . სამეცნიერო-მეთოდური. საქ. სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა IX კონფერენციის თეზისები, გამომცემლობა "განათლება" . 1981წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი. პარამეტრული უტოლობები და უტოლობათა სისტემები . გეორგიევსკის ტრაქტატის 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქ. სსრ უმაღლესი სკოლების მათემატიკოსთა X რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ნოემბერი. 1983წ. .

ნ. შაშიაშვილი, მ. ჯოხაძე, ჯ. კუჭუხიძე, ა. ბაკურიძე დ. ბერაშვილი. პერილას მიწისზედა ნაწილებში როზმარინის მჟავას რაოდენობრივი შემცველობის განსაზღვრა მაღალეფექტური სითხური ქრომატოგრაფიიის და ქრომატომასსპექტრომეტრული მეთოდებით. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ფარმაცევტული მეცნიერებები XXI საუკუნეში”. 2014წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, 3 გვ.

ს. მახარაძე. პერსპექტიული და თანამედროვე სენსორული ქსელები. მდგრადი ენერგეტიკა:გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა:გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, #1, გვ.167-172.

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს.. პერსპექტიული და თანამედროვე სენსორული ქსელები. მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, №1, 2015, გვ. 167-172.

ლ. ქაჯაია, რ. ბზიავა, მ. დემენიუკი. პერსპექტიული საექსპორტო პროდუქტი - ჟასმინის ეთეროვანი ზეთი. “აჭარა” ბათუმი. 2009წ. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.

მ. ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილის პეროქსიდული ნაერთები კოორდინაციული თეორიიის შუქზე . საერთაშორისო კონფერენცია “სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები”, თბილისი, . 2008წ. გვ.29 .

თ. წივწივაძე, მ.ცინცაძე, გ.ცინცაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილის პეროდიქსული ნაერთები კოორდინაციული ნაერთების შუქზე. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოება, ნარჩენები და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები.

თ. ედილაშვილი, მ. ცინცაძე, გ. ცინცაძე, თ. წივწივაძე.. პეტრე მელიქიშვილის პეროქსიდური ნაერთები კოორდინაციული თეორიის შუქზე. ივ. ჯავახიშვილის სახ.თსუ-ს 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია. 2008წ. გვ.29.

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილსი პეროქსიდული ნაერთები კოორდინაციული თეორიის შუქზე. საერთაშორისო კონფერენცია "სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის გადამუშავების ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. მოხსენებათა თეზისები, გვ.29. წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.29.

მ. გიუაშვილი. პიეზოელექტრული გამზომი გარდამსახის დინამიკური მახასიათებლების განსაზღვრა მაგნიტურ-იმპულსური დანადგარით. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებების კრებული. გვ. 3.

შ. ნემსაძე, გიუაშვილი მარინე. პიეზოელექტრული საზომი გარდამსახების მაგნეტო-იმპულსური დანადგარით დიაგნოსტიკის საკითხები. საერთაშორისო სამე¬ცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. ქუთაისი, 21-22 მაისი, . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი, 21-22 მაისი, გვ45-.48.

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე. პირდაპირი გადადანიშნულების გავლენა მობილური ქსელის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2016წ. ქუთაისი, საქართველო, 2016, გვ. 151-154.

ზ. ნაცვლიშვილი, ლ. რუხაძე. პირდაპირი და შებრუნებული სპექტრები . ა.ს. პუშკინის სახ. თბ. პედინსტიტუტის სტუდენტთა XXVII სამეცნიერო კონფერენცია . 1966წ. .

ე. ბარათაშვილი, ბაიდოშვილი დ.. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ტრენდები ტურიზმში და განვითარებადი ქვეყნები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. Ш საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. . 2012წ. .

მ. მილაშვილი. პირველი ამერიკელი არქიტექტორი ქალი-ჯულია მორგანი. ამერიკამცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია. თსუ. 2012წ. .

მ. კუბლაშვილი, მ.მ. კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, უკრაინის ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვილნიუსის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ლიტვა), გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ავსტრია), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ევროპული აკადემია(EASA). 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა, მოხსენებათა თეზისები გვ. 224.

კ. აბლოთია. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები". თსუ; საქართველოს კონკურენციის სააგენტო. 2017წ. შრომების კრებული .

ნ. გელოვანი, მ. თოფურია , ნ. გელოვანი , ჯ. კერესელიძე , თ. ცინცაძე . პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვანტურ-ქიმიური კვლევა . მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მიძღვნილი პ. მელიქიშვილის 150 წლისადმი. . წ. თბილისი. გვ. 74-7.

გ. ყირმელაშვილი, გ. რობაქიძე, ც. ბუჩუკური. პირობითი ექსტრემუმის გამოყენება მათემატიკური პროგრამირების არაწრფივი ამოცანების ამოხსნაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები", თბილისი. 1996წ. გვ. 39.