კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცინცაძე, მ.ცინცაძე, თ.წივწივაძე, თ.ედილაშვილი. პეტრე მელიქიშვილსი პეროქსიდული ნაერთები კოორდინაციული თეორიის შუქზე. საერთაშორისო კონფერენცია "სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების და მეორადი ნედლეულის გადამუშავების ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. მოხსენებათა თეზისები, გვ.29. წ. მოხსენებათა თეზისები. გვ.29.

მ. გიუაშვილი. პიეზოელექტრული გამზომი გარდამსახის დინამიკური მახასიათებლების განსაზღვრა მაგნიტურ-იმპულსური დანადგარით. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, მოხსენებების კრებული. გვ. 3.

შ. ნემსაძე, გიუაშვილი მარინე. პიეზოელექტრული საზომი გარდამსახების მაგნეტო-იმპულსური დანადგარით დიაგნოსტიკის საკითხები. საერთაშორისო სამე¬ცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. ქუთაისი, 21-22 მაისი, . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ქუთაისი, 21-22 მაისი, გვ45-.48.

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე. პირდაპირი გადადანიშნულების გავლენა მობილური ქსელის ხარისხობრივ მაჩვენებლებზე. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2016წ. ქუთაისი, საქართველო, 2016, გვ. 151-154.

ზ. ნაცვლიშვილი, ლ. რუხაძე. პირდაპირი და შებრუნებული სპექტრები . ა.ს. პუშკინის სახ. თბ. პედინსტიტუტის სტუდენტთა XXVII სამეცნიერო კონფერენცია . 1966წ. .

ე. ბარათაშვილი, ბაიდოშვილი დ.. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების ტრენდები ტურიზმში და განვითარებადი ქვეყნები. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. Ш საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. . 2012წ. .

მ. მილაშვილი. პირველი ამერიკელი არქიტექტორი ქალი-ჯულია მორგანი. ამერიკამცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთასორისო კონფერენცია. თსუ. 2012წ. .

მ. კუბლაშვილი, მ.მ. კუბლაშვილი. პირველი გვარის სინგულარული ინტეგრალური განტოლების რიცხვითი ამოხსნების შესახებ. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, საქართველოს ტექნიკური უნივერსტეტი, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, უკრაინის ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვილნიუსის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ლიტვა), გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ავსტრია), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ევროპული აკადემია(EASA). 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა, მოხსენებათა თეზისები გვ. 224.

კ. აბლოთია. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები". თსუ; საქართველოს კონკურენციის სააგენტო. 2017წ. შრომების კრებული .

ნ. გელოვანი, მ. თოფურია , ნ. გელოვანი , ჯ. კერესელიძე , თ. ცინცაძე . პირიდინკარბონმჟავების ჰიდრაზიდების კომპლექსწარმოქმნის უნარის და ელექტრონული სტრუქტურის კვანტურ-ქიმიური კვლევა . მესამე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მიძღვნილი პ. მელიქიშვილის 150 წლისადმი. . წ. თბილისი. გვ. 74-7.

გ. ყირმელაშვილი, გ. რობაქიძე, ც. ბუჩუკური. პირობითი ექსტრემუმის გამოყენება მათემატიკური პროგრამირების არაწრფივი ამოცანების ამოხსნაში. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები", თბილისი. 1996წ. გვ. 39.

დ. ბოსტანაშვილი. პირსის სემიოტიკა. ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ქებაძე, მაჩაიძე.მ, ქაცარავა.რ. პოლიეთერამიდების და პოლიეთერურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში in vitro. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში,. 2002წ. 39.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, . პოლიმერების არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, თბილისი, 2010, 23-24 ოქტომბერი.. 2010წ. .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა -1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, თბილისი, 23-24 ოქტომბერი.. 2010წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის ზოგიერთი კანონზომიერება არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში. მე-2 საერთაშორისო კავკასიური სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და დამხმარე მასალებში. 2010წ. სიმპ. მასალები, გვ. 17, თბილისი.

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის მათემატიკური მოდელი (1). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, მიძღვნილი ა. გახოკიძის დაბადების 1000 წლისთავისადმი . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 34, თბილისი.

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის მათემატიკური მოდელი (2). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, მიძღვნილი ა. გახოკიძის დაბადების 1000 წლისთავისადმი . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 44, თბილისი.

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის მართვის ზოგიერთი საკითხი. მე-2 საერთაშორისო კავკასიური სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და დამხმარე მასალებში. 2010წ. კონფ. მასალები გვ.12, თბილისი.