კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ბოსტანაშვილი. პირსის სემიოტიკა. ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ქებაძე, მაჩაიძე.მ, ქაცარავა.რ. პოლიეთერამიდების და პოლიეთერურეთანების ბიოდეგრადაციის შესწავლა ცდებში in vitro. მეოთხე რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში,. 2002წ. 39.

ი. ფავლენიშვილი, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, . პოლიმერების არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, თბილისი, 2010, 23-24 ოქტომბერი.. 2010წ. .

ლ. შარაშიძე, ლ. ნადარეიშვილი, რ. ბაკურაძე, ნ. თოფურიძე, ლ.შარაშიძე, ი. ფავლენიშვილი, . პოლიმერების არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის გამოკვლევა -1. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები“, თბილისი, 23-24 ოქტომბერი.. 2010წ. .

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის ზოგიერთი კანონზომიერება არაერთგვაროვან მექანიკურ ველში. მე-2 საერთაშორისო კავკასიური სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და დამხმარე მასალებში. 2010წ. სიმპ. მასალები, გვ. 17, თბილისი.

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის მათემატიკური მოდელი (1). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, მიძღვნილი ა. გახოკიძის დაბადების 1000 წლისთავისადმი . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 34, თბილისი.

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის მათემატიკური მოდელი (2). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, მიძღვნილი ა. გახოკიძის დაბადების 1000 წლისთავისადმი . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 44, თბილისი.

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის მართვის ზოგიერთი საკითხი. მე-2 საერთაშორისო კავკასიური სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და დამხმარე მასალებში. 2010წ. კონფ. მასალები გვ.12, თბილისი.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, ჰ ლომაია. პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების ფორპოლიმერების საფუძველზე აფსკების მიღება და კვლევა USID Georgia. საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია ”ენერგეტიკა, რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” . 2010წ. ქუთაისი, გვ. 126-129.

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის თემა პარტიების წინასაარჩევნო დოკუმენტებში, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია პარტიები და პარტიული სისტემა თანამედროვე საქართველოში (სტუ). 2016წ. .

ნ. ასათიანი. პოლიტიკური დისკურსი და მასმედია. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი" საქართველოს უნივერსიტეტ. 2016წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ექსკურსი გენდერული პრობლემატიკის ირგვლივ. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2012წ. .

Е. Бараташвили. პოლიტიკური მენეჯმენტი- ახალი მეცნიერული მიმართულება სახელმწიფო მართვის პრობლემების კვლევაში და გადაწყვეტილებაში . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ორიენტაციის პრობლემა“. 2012წ. .

ნ. მაისურაძე. პოლიტიკური ნება - სამართლებრივი ტრანსფორმეციის საფუძველი.. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი "სეუ და მეცნიერებები". 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი "სეუ და მეცნიერებები", თბ., 2016..

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკური პარტიები 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, . საქართველო: თვითმმართველობის არჩევნების გამოცდილება, (თსუ). 2014წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ტელერეკლამის როლი საარჩევნო კამპანიაში,. საერთაშორისო კონფერენცია _ ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები . 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ძალადობის სოციალურ პოლიტიკური ასპექტები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. პოლკოვნიკ კოცებუს ცნობები. საქართველოს უნივერსიტეტის კონფერენცია,ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, ნ.დუჩიძე, მ.მჭედლიშვილი. პომიდორში მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობის დინამიკა სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი". 2011წ. შრომების კრებული, ქუთაისი.