კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის მათემატიკური მოდელი (2). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები, მიძღვნილი ა. გახოკიძის დაბადების 1000 წლისთავისადმი . 2010წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 44, თბილისი.

ლ. ნადარეიშვილი. პოლიმერების გრადიენტული ორიენტაციის მართვის ზოგიერთი საკითხი. მე-2 საერთაშორისო კავკასიური სიმპოზიუმი პოლიმერებსა და დამხმარე მასალებში. 2010წ. კონფ. მასალები გვ.12, თბილისი.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, ჰ ლომაია. პოლინაფთოილენბენზიმიდაზოლების ფორპოლიმერების საფუძველზე აფსკების მიღება და კვლევა USID Georgia. საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია ”ენერგეტიკა, რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები” . 2010წ. ქუთაისი, გვ. 126-129.

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის თემა პარტიების წინასაარჩევნო დოკუმენტებში, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია პარტიები და პარტიული სისტემა თანამედროვე საქართველოში (სტუ). 2016წ. .

ნ. ასათიანი. პოლიტიკური დისკურსი და მასმედია. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი" საქართველოს უნივერსიტეტ. 2016წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ექსკურსი გენდერული პრობლემატიკის ირგვლივ. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2012წ. .

Е. Бараташвили. პოლიტიკური მენეჯმენტი- ახალი მეცნიერული მიმართულება სახელმწიფო მართვის პრობლემების კვლევაში და გადაწყვეტილებაში . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: „საზოგადოებისა და სახელმწიფოს ორიენტაციის პრობლემა“. 2012წ. .

ნ. მაისურაძე. პოლიტიკური ნება - სამართლებრივი ტრანსფორმეციის საფუძველი.. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალი "სეუ და მეცნიერებები". 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი "სეუ და მეცნიერებები", თბ., 2016..

მ. დარჩაშვილი. პოლიტიკური პარტიები 2010 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, . საქართველო: თვითმმართველობის არჩევნების გამოცდილება, (თსუ). 2014წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ტელერეკლამის როლი საარჩევნო კამპანიაში,. საერთაშორისო კონფერენცია _ ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები . 2010წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. პოლიტიკური ძალადობის სოციალურ პოლიტიკური ასპექტები. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 2012წ. .

მ. გურამიშვილი. პოლკოვნიკ კოცებუს ცნობები. საქართველოს უნივერსიტეტის კონფერენცია,ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში. 2015წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, ნ.დუჩიძე, მ.მჭედლიშვილი. პომიდორში მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობის დინამიკა სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი". 2011წ. შრომების კრებული, ქუთაისი.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. დუჩიძე, ნ. მჭედლიშვილი. პომიდორში მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობის დინამიკა სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი. 2011წ. შრომების კრებული, ქუთაისი, 119-121 გვ.

მ. ვანიშვილი, კაცაძე ირაკლი. პოსტინდუსტრიალიზაცია, გლობალიზაცია და საქართველო. საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები"/ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 234-240.

ი. ბურდული. პოსტმოდერნისტული ასპექტები, რა არის ჩემთვის ემიგრაცია.... მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა ტრანსლაცია. 2015წ. თსუ, მიგრაციის პოლიტიკის გან. ცენტრი, დიასპორის საკ. მინისტრის აპარატი.

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური "ტრანსფორმაციის შესახებ. . 2010წ. გ. 68-74, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში", .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური "ტრანსფორმაციის" შესახებ. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენც. მასალები თბილისი საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". წ. .

. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფერო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები . 2010წ. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". გვ. 62-66.

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის მცდარი ხედვა და მისი კრიტიკული ანალიზი. . 2010წ. გვ. 54-67, საზოგადოებრივ მეცნიეებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში", გამომცემლობა "პროგრესი".