კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ნატროშვილი. პრესაში გამოყენებულ ექსპრესიულობის მექანიზმთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი", საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი".

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესების მდგომარეობათა ცვლილების სწავლებისათვის. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "კომპიუტერული მეცნიერება, განათ-ლე¬¬ბის მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები". 2010წ. სამეცნიერო შრომები. გვ. 66-68.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის სწავლებისათვის. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო. 2010წ. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და განვითარება“.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე, ლ. გაჩეჩილაძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის სწავლებისათვის. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და განვითარება“. 2010წ. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. გვ. 216-222 .

ნ. თოფურია, გ. ბასილაძე, ბ.ურუშაძე, მ.ლომიძე, ლ.გაბინაშვილ. პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი მულტიმედიალური აპლიკაციების დასაპროექტებლად და ასაგებად. VI საერთ. კონფერ. „ინტერნეტი და საზოგადოება“, ქუთაისი. 2013წ. 66-70.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. პროექტი „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“ ანუ ქართული ჭკვიანი კორპუსის საცდელი ვერსიიდან ქართული (უნივერსალური) ჭკვიანი კოპრუსის სრულ ვერსიამდე. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 150-151.

კ. ბზიავა, თ. ოდილავაძე. პროექტი №SfP982227 – წყლის რესურსების მართვა აგროეკოსისტემებში სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო რეგიონებში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო). “მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის". 2007წ. მოხსენებათა კრებული, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სემინარი 31 მაისი-1 ივნისი, ქ. თბილისი, გვ. 90-92.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია,. პროექტის - „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“ - მიზნები და პირველი შედეგები. საერთაშორისო კონფერენციის „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი , საქართველოს პარლამენტი. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები , (ქართულად, http://www.ice.ge/symposium/symp2015/konferenciis%20masala.pdf ), 107-112.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული გრამატიკული მართლმწერი (ანალიზატორი)“ მიზნების, მეთოდებისა და პირველი შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 93-94.

კ. ფხაკაძე, 34. გ. ჩიჩუა. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“ მიზნების, მეთოდებისა და პირველი შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი, . 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 92-93.

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი . 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 156-157.

. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა,. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი . 2016წ. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ინგლისურად), 192-193.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. პროექტის „ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში“ ფარგლებში აგებული ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის საცდელი საინტერნეტო ვერსიის მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 170-171.

მ. ბერიაშვილი. პროექციული არაზომადი სიმრავლეები . XXXI ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები. 2017წ. .

ო. ლანჩავა, კ. წიქარიშვილი. პრომეთეს მღვიმის ბუნებრივი კლიმატის შენარჩუნების აუცილებლობა მისი ექსპლუატაციის პირობებში.. “გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები”/ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი . 2013წ. შრომათა კრებული ახალი სერია, N5 (84), გვ. 170-173..

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ.ჯინჭარაძე. პროფ.ა.გახოკიძე და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის ზოგიერთი პრობლემური საკითხები . სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია . 2010წ. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები მიძრვნილი გამოჩენილი ა.გახოკიძის დაბადებიდან 100 წლის თავისათვის, თეზისები, გვ.14-15.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ.გვერდწითელი. პროფ.ა.გახოკიძის როლი ქიმიურ მეცნიერების განვითარებაში. სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია . 2010წ. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები მიძრვნილი გამოჩენილი ა.გახოკიძის დაბადებიდან 100 წლის თავისათვის, თეზისები, გვ.12-13.

მ. ლომიძე. პროფესიონალიზმი-მშვიდობის გარანტი. . გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი და კონფლიქტების მოგვარების არატრადიციული მეთოდების შემუშავების კავკასიური ცენტრი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ომისა და მშვიდობის ჟურნალისტიკა”, . 2009წ. მშვიდობის თეზისები.1-2 მაისი, 2009. გვ.11-12..

ვ. ხოჭოლავა. პროფესორ სერგო თოფურიას სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობა . საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი . 2011წ. 15-19 სექტემბერი.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ. კეკელიძე. ჟანგბადის რაოდენობის ცვლილებები აღდგენითი ცეცხლის მხატვრულ მინანქრებში. . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი . 2010წ. შრომების კრებული. გვ. 371-373.