კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მჭედლიშვილი, ნ. დუჩიძე, ნ. მჭედლიშვილი. პომიდორში მშრალი ნივთიერების და ორგანული მჟავების შემცველობის დინამიკა სიმწიფის ხარისხის მიხედვით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია- თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი. 2011წ. შრომების კრებული, ქუთაისი, 119-121 გვ.

მ. ვანიშვილი, კაცაძე ირაკლი. პოსტინდუსტრიალიზაცია, გლობალიზაცია და საქართველო. საერთაშორისო კონფერენცია „საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები"/ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის შრომები, გვ. 234-240.

ი. ბურდული. პოსტმოდერნისტული ასპექტები, რა არის ჩემთვის ემიგრაცია.... მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა ტრანსლაცია. 2015წ. თსუ, მიგრაციის პოლიტიკის გან. ცენტრი, დიასპორის საკ. მინისტრის აპარატი.

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური "ტრანსფორმაციის შესახებ. . 2010წ. გ. 68-74, საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში", .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური "ტრანსფორმაციის" შესახებ. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენც. მასალები თბილისი საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". წ. .

. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემა და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფერო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები . 2010წ. საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". გვ. 62-66.

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის მცდარი ხედვა და მისი კრიტიკული ანალიზი. . 2010წ. გვ. 54-67, საზოგადოებრივ მეცნიეებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში", გამომცემლობა "პროგრესი".

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის მცდარი ხედვა და მისი კრიტიკული ანალიზი. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში საერთაშორისო სამეცნ. კონფერენც. მასალები თბილისი საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". წ. .

რ. ქუთათელაძე. პოსტსაბჭოური საზოგადოებრივ-ეკონომიკური სისტემის პერსპექტიული მიმართულება და უმაღლესი საგანმანათლებლო სფეროს სრულყოფის გზები. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფუნდამენტური პრობლემები საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. მასალ. თბილისი საერთაშ. გამომცემლობა "პროგრესი". წ. .

თ. ნატროშვილი. პრესაში გამოყენებულ ექსპრესიულობის მექანიზმთა სტრუქტურულ-სემანტიკური ანალიზი. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი", საქართველოს უნივერსიტეტი. 2016წ. "ენა, კულტურა და სამყაროს ხატი".

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესების მდგომარეობათა ცვლილების სწავლებისათვის. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენცია "კომპიუტერული მეცნიერება, განათ-ლე¬¬ბის მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები". 2010წ. სამეცნიერო შრომები. გვ. 66-68.

ლ. გაჩეჩილაძე, რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის სწავლებისათვის. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი, საქართველო. 2010წ. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და განვითარება“.

რ. სამხარაძე, ლ. ნაზღაიძე, ლ. გაჩეჩილაძე. პროგრამული საწვრთნელის შემუშავება პროცესორების დატვირთვის დაგეგმვის სწავლებისათვის. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია „განათლება და განვითარება“. 2010წ. გორის სასწავლო უნივერსიტეტი. გვ. 216-222 .

ნ. თოფურია, გ. ბასილაძე, ბ.ურუშაძე, მ.ლომიძე, ლ.გაბინაშვილ. პროგრამული სისტემების მენეჯმენტი მულტიმედიალური აპლიკაციების დასაპროექტებლად და ასაგებად. VI საერთ. კონფერ. „ინტერნეტი და საზოგადოება“, ქუთაისი. 2013წ. 66-70.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. პროექტი „ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი“ ანუ ქართული ჭკვიანი კორპუსის საცდელი ვერსიიდან ქართული (უნივერსალური) ჭკვიანი კოპრუსის სრულ ვერსიამდე. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 150-151.

კ. ბზიავა, თ. ოდილავაძე. პროექტი №SfP982227 – წყლის რესურსების მართვა აგროეკოსისტემებში სამხრეთ კავკასიის ტრანსსასაზღვრო რეგიონებში (სომხეთი, აზერბაიჯანი, საქართველო). “მეცნიერება მშვიდობისა და უსაფრთხოებისათვის". 2007წ. მოხსენებათა კრებული, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სემინარი 31 მაისი-1 ივნისი, ქ. თბილისი, გვ. 90-92.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია,. პროექტის - „კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ“ - მიზნები და პირველი შედეგები. საერთაშორისო კონფერენციის „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი , საქართველოს პარლამენტი. 2015წ. საერთაშორისო კონფერენციის „ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები , (ქართულად, http://www.ice.ge/symposium/symp2015/konferenciis%20masala.pdf ), 107-112.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული გრამატიკული მართლმწერი (ანალიზატორი)“ მიზნების, მეთოდებისა და პირველი შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 93-94.

კ. ფხაკაძე, 34. გ. ჩიჩუა. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული მეტყველების სინთეზი და ამოცნობა“ მიზნების, მეთოდებისა და პირველი შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი, . 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 92-93.

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი . 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 156-157.