კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. რ.საქართველოში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) განვითარების მზადყოფნის ინდექსის შეფასება. ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. .

შ. დოღონაძე. რა იკითხება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ მოხსენებებში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2005წ. ამერიკის შესწავლის საკითხები # 4 გვ.58-64 ამერიკის შესწავლის საკითხები # 5 გვ.175-180 .

თ. ბერიძე. რა უნდა ვიცოდეთ მმართველობითი ჯგუფებისა და გუნდების შესახებ. პროფესორ გ. პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. გვ. 368-370 ISSN 978-9941-9168-9-2.

ნ. ლაზვიაშვილი, თ. ბერიძე. რა უნდა ვიცოდეთ მმართველობითი ჯგუფებისა და გუნდების შესახებ. კონფ."პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე", ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 28–29 ივნისი. 2013წ. შრომების კრებული, გვ. 368–370.

მ. ხუბუტია, ა. მებონია. რადიალური მომჭიმავი მანქანების ტექნიკურ მექანიკური ეფექტურობა. საქ. საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. საერთაშორისო სამეცნიე-რო ტექნიკური კონფერენციის შრომები №2..

ს. მებონია, ა.მებონია, ჯ.ჩაგელიშვილი, მ.ხუბუტია. რადიალური-მომჭიმავი მანქანების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობა. საერთაშორისო კონფერენცია მ. ედილაშვილის 70-წლისთავისადმი. წ. სსი-ს შრომები № 2, 5გვ. .

ნ. იმნაძე. რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. აგრარული და რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. „რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები, ტ.6, .

ს. მახარაძე, თ. ქორთუა. რადიოსიხშირული უზრუნველყოფის პრობლემები მე-5 თაობის (5G) მობილური კავშირის ქსელებისათვის. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, #1, გვ.135-138 ISBN 978-9941-453-03-8. .

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს. , ქორთუა თ.. რადიოხშირული უზრუნველყოფის პრობლემები მე–5 (5G) მობილური კავშირის ქსელებისათვის. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, მოხსენებათა კრებული, #1, გვ.135-138.

თ. წივწივაძე, ნ.შავლიაშვილი, თ.ივანიშვილი, რ.კლდიაშვილი. რაციონალური კვება სისხლის სხვადასხვა ჯგუფის გათვალისწინებით. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბნილისი, თეზისები, გვ. 100.

თ. წივწივაძე, ნ.შავლიაშვილი, თ.ივანიშვილი, რ.კლდიაშვილი. რაციონალური კვება სისხლის სხვადასხვა ჯგუფის გათვალისწინებით. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. კონფერენციის თეზისების კრებული.

ნ. ფოფორაძე. რაჭა-სვანეთისა და ყაზბეგი-ლაგოდეხის ტექტონიკური ზონების თიხაფიქლების გაზის პოტენციალის კვლევა-ძიების პირველი ფაზის ამოცანები. ბათუმი. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. საერთაშორისო კონფერენცია: “ფიქლების ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიის მსოფლიო გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. 2014წ. .

ლ. ქრისტესაშვილი, თ. ქოქრაშვილი, ქ. ფსუტური. რბილი წამლის ფორმა - ,,მალამოები". სტუდენტთა 82-ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თეზისების კრებული IVკ. ჯგ.№4005. 2015წ. თბილისი.თეზისების კრებული,II ადგილი, სიგელი. გვ. 80.

გ. მახარაძე, ახალაძე ფ.. რეაქტიული დატვირთვის ოპტიმალური კომპენსაციის სისტემური მიდგომის მეთოდის პრობლემები და ახალი მეთოდის არსი. ქუთაისის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია,. 2013წ. კონფერენციის მასალები, გვ.5-6.

ლ. ბოჭორიშვილი, ნ.გოზალიშვილი. რეაქტიული სიმძლავრის, როგორც თანმდევი პროდუქტის (პროცესის) აღრიცხვა ანგარიშგების რეგულირება. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თსუ. 2014წ. თანამედროვე ბიზნესი: სიახლეები, პრობლემები.

ნ. გოზალიშვილი. რეაქტიული სიმძლავრის, როგორც თანმდევი პროდუქტის (პროცესის) აღრიცხვა/ანგარიშგების რეგულირება. თანამედროვე ბიზნესი:სიახლეები, პრობლემები. 2014წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შრომებში 62-68..

ზ. მიქაძე, ნ. ორჯონიკიძე, ლ. წიქარიძე. რეგიონალური ეკონომიკური პოლიტიკის არსი, მიზნები და ამოცანები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. გორის უნივერსიტეტი.. 2008წ. პირველი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ცოდნა ცხოვრებისათვის". კონფერენციის შრომები №1. გვ.126-130. .

მ. კაპანაძე. რეგიონალური კლასტერების ფუნქციონირებისა და სტიმულირების პრაქტიკა“. 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის ქუთაისი საქართველო.

თ. იაშვილი. რეგიონებში საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის შეფასების და კარიერის სისტემის ეფექტურობის საკითხები. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ქუთაისი რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, საერტაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები გამომცემლობა ,,ინოვაცია" გვ. 345-350 .

ე. ბარათაშვილი. რეგიონთაშორისი ეკონომიკური კავშირები როგორც მენეჯმენტის ობიექტი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.