კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ბოჭორიშვილი, ნ.გოზალიშვილი. რეაქტიული სიმძლავრის, როგორც თანმდევი პროდუქტის (პროცესის) აღრიცხვა ანგარიშგების რეგულირება. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თსუ. 2014წ. თანამედროვე ბიზნესი: სიახლეები, პრობლემები.

ნ. გოზალიშვილი. რეაქტიული სიმძლავრის, როგორც თანმდევი პროდუქტის (პროცესის) აღრიცხვა/ანგარიშგების რეგულირება. თანამედროვე ბიზნესი:სიახლეები, პრობლემები. 2014წ. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. შრომებში 62-68..

ზ. მიქაძე, ნ. ორჯონიკიძე, ლ. წიქარიძე. რეგიონალური ეკონომიკური პოლიტიკის არსი, მიზნები და ამოცანები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. გორის უნივერსიტეტი.. 2008წ. პირველი ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია "ცოდნა ცხოვრებისათვის". კონფერენციის შრომები №1. გვ.126-130. .

მ. კაპანაძე. რეგიონალური კლასტერების ფუნქციონირებისა და სტიმულირების პრაქტიკა“. 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტის ქუთაისი საქართველო.

თ. იაშვილი. რეგიონებში საჯარო მოსამსახურეთა საქმიანობის შეფასების და კარიერის სისტემის ეფექტურობის საკითხები. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ქუთაისი რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები, საერტაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები გამომცემლობა ,,ინოვაცია" გვ. 345-350 .

ე. ბარათაშვილი. რეგიონთაშორისი ეკონომიკური კავშირები როგორც მენეჯმენტის ობიექტი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

. რეგიონთაშორისი ეკონომიკური კავშირები როგორც მენეჯმენტის ობიექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი. 0წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ორგანიზაციული სისტემის ეფექტურად მართვის მოდელი. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული #18,. 2014წ. გვ 19-24 თბილისი. გამომცემლობა “დამანა”.

მ. ბაღათურია. რეგიონული ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე საერთაშორისო ტენდენციები. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, რეგიონული ინიციატივების მხარდაჭერის ფონდი, გამომცემლობა "ინოვაცია"."რეგიონალიზაცია,თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები". 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.ქუთაისი. გვ. 23-27.

გ. ყურაშვილი, ნ. გალახვარიძე. რეგიონული მარკეტინგის თანამედროვე ტენდენციები ტურიზმში. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, . 2011წ. .

ნ. გალახვარიძე, გ. ყურაშვილი. რეგიონული მარკეტინგის თანამედროვე ტენდენციები ტურიზმში.. ბათუმის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. წ. ტურიზმი ეკონომიკა და ბიზნესი. 324-328.

შ. ვეშაპიძე. რეგიონული საფინანსო ბაზრების თანამედროვე ტენდენციები და გლობალიზაციის პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, სოხუმის ფილიალი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

T. Shamatava. რედაქტირება წაშლა T. Shamatava. “NEW SOURSE OF ALTERNATIVE ENERGY – PLANT EICHHORNIA”. The conference is dedicated to the 60th anniversary of R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry.. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-23 სექტემბერი, ურეკი, საქართველო. სერთიფიკატი.

დ. ბიბიჩაძე, ყურაშვილი გ., ბერიძე თ.. რეკლამა - ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. 2014წ. .

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი, დ. ბიბიჩაძე. რეკლამა - ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი . V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ბათუმი - ხიხანის ხეობა. 2014წ. გვ. 373-376.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე, ა.კანკაძე, ლ.კაკაურიძე. რეკლამა როგორც უნფორმაციის წყარო. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები# 2; გვ.282-288.

მ. ზუბიაშვილი. რეკლამა, როგორც ინფორმაციის წყარო . საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი. 2003წ. ISSN 1512-1003. გვ.282-288.

მ. ტურიაშვილი, გოგიაშვილი ფ., ლეკვეიშვილი გ.. რეკომენდაციები სატვირთო ავტომობილის დარესორებული სავარძლის ვიბროდატვირთვითი თვისებების გაუმჯობესებისათვის. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . 2000წ. ``ინტერტრანს 2000`` გვ 3..

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა. სახელმწიფოს რელიგიის სააგენტო. 2016წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო,ინტერრელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის. 2016წ. .