კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. პროექტის „ქართული ენით ევროკავშირში ანუ სადოქტორო თემა - ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა,. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი . 2016წ. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ინგლისურად), 192-193.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია. პროექტის „ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის საფუძვლები და მისი გამოყენება საინფორმაციო ტექნოლოგიებში“ ფარგლებში აგებული ხმით მართვადი ქართული ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის საცდელი საინტერნეტო ვერსიის მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 170-171.

მ. ბერიაშვილი. პროექციული არაზომადი სიმრავლეები . XXXI ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის გაფართოებული სხდომები. 2017წ. .

ო. ლანჩავა, კ. წიქარიშვილი. პრომეთეს მღვიმის ბუნებრივი კლიმატის შენარჩუნების აუცილებლობა მისი ექსპლუატაციის პირობებში.. “გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები”/ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი . 2013წ. შრომათა კრებული ახალი სერია, N5 (84), გვ. 170-173..

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ.ჯინჭარაძე. პროფ.ა.გახოკიძე და ბუნებრივ ნაერთთა ქიმიის ზოგიერთი პრობლემური საკითხები . სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია . 2010წ. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები მიძრვნილი გამოჩენილი ა.გახოკიძის დაბადებიდან 100 წლის თავისათვის, თეზისები, გვ.14-15.

თ. წივწივაძე, რ.სხილაძე, მ.გვერდწითელი. პროფ.ა.გახოკიძის როლი ქიმიურ მეცნიერების განვითარებაში. სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია . 2010წ. გამოყენებითი ქიმიის პრობლემები მიძრვნილი გამოჩენილი ა.გახოკიძის დაბადებიდან 100 წლის თავისათვის, თეზისები, გვ.12-13.

მ. ლომიძე. პროფესიონალიზმი-მშვიდობის გარანტი. . გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი და კონფლიქტების მოგვარების არატრადიციული მეთოდების შემუშავების კავკასიური ცენტრი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ომისა და მშვიდობის ჟურნალისტიკა”, . 2009წ. მშვიდობის თეზისები.1-2 მაისი, 2009. გვ.11-12..

ვ. ხოჭოლავა. პროფესორ სერგო თოფურიას სამეცნიერო და პედაგოგიური მოღვაწეობა . საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი . 2011წ. 15-19 სექტემბერი.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ. კეკელიძე. ჟანგბადის რაოდენობის ცვლილებები აღდგენითი ცეცხლის მხატვრულ მინანქრებში. . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი . 2010წ. შრომების კრებული. გვ. 371-373.

რ. სვანიძე, თ. ციხისთავი. რ.საქართველოში ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) განვითარების მზადყოფნის ინდექსის შეფასება. ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. .

შ. დოღონაძე. რა იკითხება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველწლიურ მოხსენებებში. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკანისტიკის ცენტრი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2005წ. ამერიკის შესწავლის საკითხები # 4 გვ.58-64 ამერიკის შესწავლის საკითხები # 5 გვ.175-180 .

თ. ბერიძე. რა უნდა ვიცოდეთ მმართველობითი ჯგუფებისა და გუნდების შესახებ. პროფესორ გ. პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. გვ. 368-370 ISSN 978-9941-9168-9-2.

ნ. ლაზვიაშვილი, თ. ბერიძე. რა უნდა ვიცოდეთ მმართველობითი ჯგუფებისა და გუნდების შესახებ. კონფ."პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე", ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 28–29 ივნისი. 2013წ. შრომების კრებული, გვ. 368–370.

მ. ხუბუტია, ა. მებონია. რადიალური მომჭიმავი მანქანების ტექნიკურ მექანიკური ეფექტურობა. საქ. საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. საერთაშორისო სამეცნიე-რო ტექნიკური კონფერენციის შრომები №2..

ს. მებონია, ა.მებონია, ჯ.ჩაგელიშვილი, მ.ხუბუტია. რადიალური-მომჭიმავი მანქანების ტექნიკურ-ეკონომიკური ეფექტურობა. საერთაშორისო კონფერენცია მ. ედილაშვილის 70-წლისთავისადმი. წ. სსი-ს შრომები № 2, 5გვ. .

ნ. იმნაძე. რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები. აგრარული და რადიოლოგიისა და ეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. „რადიოლოგიური და აგროეკოლოგიური გამოკვლევები, ტ.6, .

ს. მახარაძე, თ. ქორთუა. რადიოსიხშირული უზრუნველყოფის პრობლემები მე-5 თაობის (5G) მობილური კავშირის ქსელებისათვის. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, #1, გვ.135-138 ISBN 978-9941-453-03-8. .

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს. , ქორთუა თ.. რადიოხშირული უზრუნველყოფის პრობლემები მე–5 (5G) მობილური კავშირის ქსელებისათვის. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, მოხსენებათა კრებული, #1, გვ.135-138.

თ. წივწივაძე, ნ.შავლიაშვილი, თ.ივანიშვილი, რ.კლდიაშვილი. რაციონალური კვება სისხლის სხვადასხვა ჯგუფის გათვალისწინებით. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. თბნილისი, თეზისები, გვ. 100.

თ. წივწივაძე, ნ.შავლიაშვილი, თ.ივანიშვილი, რ.კლდიაშვილი. რაციონალური კვება სისხლის სხვადასხვა ჯგუფის გათვალისწინებით. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. კონფერენციის თეზისების კრებული.