კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. რეგიონთაშორისი ეკონომიკური კავშირები როგორც მენეჯმენტის ობიექტი. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, ქუთაისი. 0წ. .

ზ. გასიტაშვილი, მ. კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების ორგანიზაციული სისტემის ეფექტურად მართვის მოდელი. არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი შრომათა კრებული #18,. 2014წ. გვ 19-24 თბილისი. გამომცემლობა “დამანა”.

მ. ბაღათურია. რეგიონული ეკონომიკის განვითარების თანამედროვე საერთაშორისო ტენდენციები. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის უნივერსიტეტი, რეგიონული ინიციატივების მხარდაჭერის ფონდი, გამომცემლობა "ინოვაცია"."რეგიონალიზაცია,თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები". 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია.ქუთაისი. გვ. 23-27.

გ. ყურაშვილი, ნ. გალახვარიძე. რეგიონული მარკეტინგის თანამედროვე ტენდენციები ტურიზმში. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი, . 2011წ. .

ნ. გალახვარიძე, გ. ყურაშვილი. რეგიონული მარკეტინგის თანამედროვე ტენდენციები ტურიზმში.. ბათუმის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. წ. ტურიზმი ეკონომიკა და ბიზნესი. 324-328.

შ. ვეშაპიძე. რეგიონული საფინანსო ბაზრების თანამედროვე ტენდენციები და გლობალიზაციის პრობლემები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თსუ, სოხუმის ფილიალი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

T. Shamatava. რედაქტირება წაშლა T. Shamatava. “NEW SOURSE OF ALTERNATIVE ENERGY – PLANT EICHHORNIA”. The conference is dedicated to the 60th anniversary of R. Agladze Institute of Inorganic Chemistry and Electrochemistry.. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია 21-23 სექტემბერი, ურეკი, საქართველო. სერთიფიკატი.

დ. ბიბიჩაძე, ყურაშვილი გ., ბერიძე თ.. რეკლამა - ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი. 2014წ. .

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი, დ. ბიბიჩაძე. რეკლამა - ტურიზმის განვითარების სტრატეგიის მნიშვნელოვანი ფაქტორი . V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ბათუმი - ხიხანის ხეობა. 2014წ. გვ. 373-376.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე, ა.კანკაძე, ლ.კაკაურიძე. რეკლამა როგორც უნფორმაციის წყარო. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. 2005წ. შრომები# 2; გვ.282-288.

მ. ზუბიაშვილი. რეკლამა, როგორც ინფორმაციის წყარო . საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი. 2003წ. ISSN 1512-1003. გვ.282-288.

მ. ტურიაშვილი, გოგიაშვილი ფ., ლეკვეიშვილი გ.. რეკომენდაციები სატვირთო ავტომობილის დარესორებული სავარძლის ვიბროდატვირთვითი თვისებების გაუმჯობესებისათვის. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . 2000წ. ``ინტერტრანს 2000`` გვ 3..

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა. სახელმწიფოს რელიგიის სააგენტო. 2016წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო,ინტერრელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის. 2016წ. .

ე. შამანაძე. რელიგიის თავისუფლების როლი თანამედროვე კონფლიქტურ სირუაციაში და უსაფრთხოების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში, . დეკემბერი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული კონფერენცია „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“ . 0წ. თბილისი, 2014, 15-16 დეკემბერი, გვ. 105-115.

მ. გურამიშვილი. რელიგიური ფაქტორი გეოპოლიტიკურ პროცესებში. ვილნიუსის სამიტიდან,ბუქარესტის სამიტამდე,თსუ. 2015წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგიური ფუნდამენტალიზმის პრობლემა თანამედროვე პოლიტიკაში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფფო უნივერსიტეტი,ივ.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი . 2015წ. .

ნ. დარსაველიძე, მ.ზუბიაშვილი. რესტრუქტურიზაცია როგორც საწარმოთა რეფორმირების საფუძველი. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2012წ. ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა.

ტ. ბუაძე, ი. კაკუბავა. რთული სისტემების იერარქიული მოდელირების ზოგიერთი პრინციპი . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი“. მასალები. ტყიბული, 24-25 ნოემბერი, 2000, თბილისი. 2000წ. 2000, 103-104.

ზ. ბაიაშვილი, გულუა დ., კაკუბავა რ., ნიჟარაძე მ.. რთული სისტემების სტრუქტურული ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანა. საერთაშორისო კონფერენცია „ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნილოგიები“. 2010წ. .