კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მიქელაშვილი. სამეურნეო საქმიანობის პრინციპები ძველი აღთქმის მიხედვით“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს საპატრიარქოს სამთავისისა და გორის ეპარქია. 2013წ. „ქრისტიანობა და ეკონომიკა 2013“.

ი. მამალაძე. სამეწარმეო გარემო გლობალიზაციის პირობებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2012წ. გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები; IV საერთაშორისო სამეცნიეროკომფერენციების მასალები; 112-115 გვ.

რ. ქინქლაძე, null, ლია კვარაცხელია. სამეწარმეო უნარი და ბიზნესის განვითარება. I საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია: „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2013წ. ჟ. „ბიზნესინჟინერინგი“ #4.

T. Dzadzamia, ცერცვაძე ლ., კაკულია ზ., პეტრიაშვილი შ.,ჩუტკერაშვილი დ.. სამთამადნო მრეწველობის რეგიონების ეკოლოგიური პრობლემები და მინერალური რესურსების რაცი-ონალური გამოყენება. (ინგლისურ ენაზე) . კავკასის გეოლოგიური პრობლემები მიძღვნილი ა.ჯანელიძის სახ.გეოლოგიის ინსტიტუტის 85-ე წლისთავისადმი . . 2010წ. თეზისები. გვ.104-106 .

D. Chutkerashvili, ლ.ცერცვაძე., თ.ძაძამია., ზ.კაკულია., შ.პეტრიაშვილი.. სამთამადნო სამრეწველო რეგიონების ეკოლოგიური პრობლემები და მინერალური რესურსების რაციონალური გამოყენება . "კავკასიის გეოლოგიური პრობლემები" მიძღვნილი ა.ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის 85-ე წლისთავისადმი. 2010წ. გვ.104-106.

ნ. როსეფაშვილი. სამკვიდროს მიღება . თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის XIX სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. კონფერენციის შრომები №4, თბილისი, ივნისი, 2017 წელი, 87–91.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. სამკურნალო და SPA ტურიზმის კლასტერიზაციით განვითარების პერსპექტივები (წყალტუბოს მაგალითზე). . ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. V საერთაშორი-სო კონფერენციის მასალები.. 2014წ. 5-6 ივლისი,, ბათუმი. გვ. 400-406..

თ. კაჭარავა. სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსის დივერსიფიკაცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2007წ. ,,აგრარული პრობლემები 2007", ISSN 1512-2743, თბილისი, გ.53-56.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა კულტივირების ტექნოლოგიები საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტი. 2006წ. ,,სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები'', ქუთაისი, გ 14-19.

. სამკურნალო მცენარეთა გენეტიკური რესურსი საქართველოში. ი. გოგებაშვილის თელავის სახ. უნივერსიტეტი ,, კულტურათ შორისი დიალოგები“, სს კონფე-რენცია,. 2017წ. ISSN 2233-3401, უაკ 008.1, კ-899; გ. 293-297.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე, დ. ჯინჭარაძე. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“ . 2009წ. ქუთაისი, გვ. 91-94.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე, დ. ჯინჭარაძე.. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება . სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია ”კოლხა 2009”. 2009წ. ქუთაისი, გვ. 91-94..

დ. ჯინჭარაძე, ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“. 2009წ. კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, გვ. 91-94.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“, . 2009წ. მოხსენებათა კრებული, ქუთაისი, გვ. 91-94.

მ. ფირანაშვილი, თამარ გამსახურდია. სამკურნალო ტურიზმი, როგორც პროდუქტი ტურიზმის მდგრადი განვითარებისთვის. პირველი სამეცნიერო-პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენცია, „სამედიცინო ტურიზმი: პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სამედიცინო პრობლემები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“, ბათუმი.. 2016წ. კონფერენციის მასალები, ISSN 978-9941-0-9406-4, გვ. 68-76.

თ. ეპიტაშვილი. სამკურნალო, სანელებელ და საღებავ მცენარეთა სამეურნეო მნიშვნელობა . ს.ს. კონფერენცია ,,ეკოლოგი-ურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექ-ნოლოგიები სოფლის მეურნეო-ბის მდგრადი განვითარები-სათვის’’,. 2016წ. სსმმ აკადემია, თბილისი, გ. 336-339.

. სამკურნალო, არომატული და სანელებელ მცენარეთა გენეტიკური რესურსის საინფორმაციო ბანკის შექმნა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2008წ. ,,კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში, თბილისი, გ. 90-92.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული და სანელებელი მცენარეების მდგრადი გამოყენების პერსპექტივები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტები. თბილისი.

ნ. წიკლაური, ფ. გეგიძე. სამკურნალო, არომატული, თაფლოვა-ნი, სანელებელი და შხამიანი მცენარე-ების გენეტიკური რესურსი განსხვავე-ბული ეკოსისტემის პირობებში და მდგრადი განვითარება. ს.ს. კონფერენცია, ,, კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე“ სსმმ აკადემია, თბილისი. 2014წ. .

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული, სანელებელ მცენარეთა საინფორმაციო ბანკის შექმნა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2008წ. ,,კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში\". თბილისი. გ. 90-92.