კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ტურიაშვილი, გოგიაშვილი ფ., ლეკვეიშვილი გ.. რეკომენდაციები სატვირთო ავტომობილის დარესორებული სავარძლის ვიბროდატვირთვითი თვისებების გაუმჯობესებისათვის. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . 2000წ. ``ინტერტრანს 2000`` გვ 3..

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა. სახელმწიფოს რელიგიის სააგენტო. 2016წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგია და პოლიტიკა. რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო,ინტერრელიგიური დიალოგი მშვიდობისათვის. 2016წ. .

ე. შამანაძე. რელიგიის თავისუფლების როლი თანამედროვე კონფლიქტურ სირუაციაში და უსაფრთხოების პოლიტიკა სამხრეთ კავკასიაში, . დეკემბერი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრის მიერ ჩატარებული კონფერენცია „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“ . 0წ. თბილისი, 2014, 15-16 დეკემბერი, გვ. 105-115.

მ. გურამიშვილი. რელიგიური ფაქტორი გეოპოლიტიკურ პროცესებში. ვილნიუსის სამიტიდან,ბუქარესტის სამიტამდე,თსუ. 2015წ. .

მ. გურამიშვილი. რელიგიური ფუნდამენტალიზმის პრობლემა თანამედროვე პოლიტიკაში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფფო უნივერსიტეტი,ივ.ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი . 2015წ. .

ნ. დარსაველიძე, მ.ზუბიაშვილი. რესტრუქტურიზაცია როგორც საწარმოთა რეფორმირების საფუძველი. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. 2012წ. ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა.

ტ. ბუაძე, ი. კაკუბავა. რთული სისტემების იერარქიული მოდელირების ზოგიერთი პრინციპი . საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სწავლების დიდაქტიკური კანონზომიერებანი“. მასალები. ტყიბული, 24-25 ნოემბერი, 2000, თბილისი. 2000წ. 2000, 103-104.

ზ. ბაიაშვილი, გულუა დ., კაკუბავა რ., ნიჟარაძე მ.. რთული სისტემების სტრუქტურული ოპტიმიზაციის ერთი ამოცანა. საერთაშორისო კონფერენცია „ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნილოგიები“. 2010წ. .

დ. ბოსტანაშვილი. რიდეები: ახალი პარადიგმა ხუროთმოძღვრებაში. ამერიკისმცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. .

ე. ბარათაშვილი. რისკ-მენეჯმენტის როლი და მნიშვნელობა ფირმის საქმიანობაში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2011წ. ეკონომიკისა და ბიზნესის განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე..

რ. ბურდიაშვილი. რისკების შეფასების დელფის მეთოდი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სეუ-2017. 2017წ. საერთაშორისო რეცენზირებადი და რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება“, #4, გვ. 49-54..

ნ. ლაზვიაშვილი. რისკი, როგორც სამეწარმეო საქმიანობის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. კონფ."რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული, ეკონომიკური და სოციალური პროცესები", აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 1–2 მაისი. 2010წ. შრომების კრებული, გვ. 453–458.

ვ. ზეიკიძე, თ.ლაჭყეპიანი მ.ცინცაძე. რისკის მართვის სტრატეგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე“გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები’, 7 მაისი 2013 წ.. 2013წ. , 7 მაისი 2013 წ..

ნ. ლაზვიაშვილი, ე. ბარათაშვილი. რისკის მენეჯმენტი, როგორც სამეცნიერო დისციპლინა და ცოდნის ახალი მიმართულება. კონფ."ინოვაციები ბიზნესში (პრობლემები,პერსპექტივები, გამოწვევები), შოთა–რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 16–17 აპრილი. 2010წ. შრომების კრებული, გვ. 52–55.

გ. კოტრიკაძე. რიცხვთა წონის მიხედვით ინფორმაციის ნამდვილობის დადგენა. ქ.ქუთაისი.. 2011წ. .

ი. კუპატაძე, ა. ხოტივარი, გ. გრიგორაშვილი, ნ. ილურიძე. რკინით გამდიდრებული კვების პროდუქტები რკინადეფიციტური ანემიის პროფილაქტიკისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი. 2010წ. გვ. 93-95...

ა. ხოტივარი, გრიგორაშვილი გიორგი, კუპატაძე იზოლდა, ილურიძე ნელი. რკინით გამდიდრებული კვების პროდუქტები რკინადეფიციტური ანემიის პროფილაქტიკისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”, ქუთაისი . 2010წ. გვ. 93-95..

მ. გურამიშვილი. რუსეთ ინგლისის დიპლომატიური ურთიერთობა xviii საუკუნის ბოლოს. აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის ,მართვისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის 20 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი. 2013წ. .

ე. გვენეტაძე, რ. რუხაძე. რუსეთი და რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები სამხრეთ კავკასიაში. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. 2016წ. .