კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გვენეტაძე, რ. რუხაძე. რუსეთი და ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შემცირების საკითხები ევროპაში. მსოფლიო და კავკასია. სტუ. 2015წ. .

თ. ხოხობაშვილი. რუსეთის პოლიტიკური კურსის ძირითადი ეტაპები მე-19 საუკუნის საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰაინრიხ თეოდორ ველეს მოგზაურობა საქართველოში. 2009წ. მოხსენებათა მოკლე კრებული, გვ. 225-230.

თ. ხოხობაშვილი, თ. ბერაძე. რუსეთის პოლიტიკური კურსის ძირითადი ეტაპები მე–XIX საუკუნის საქართველოში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ჰუმანიტარულ–მეცნიერებათა ფაკულტეტი. 2009წ. ჰაინრიხ თეოდორ ველეს მოგზაურობა საქართველოში.

მ. გურამიშვილი. რუსეთის ფაქტორი სირიის კრიზისში. ივ.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი"ვილნიუსის სამიტიდან,ბუქარესტის სამიტამდე". 2016წ. .

З. Гурамишвили. რუსული ენის, როგორც უცხო ენის, ინტერაქტიური სწავლების მეთოდი. Интерактивные методы преподавания РК как иностранного . Международная научная конференция «Вербальные коммуникативные технологии» Тбилиси, Грузия,. 2016წ. .. 0წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები #5.

ზ. გურამიშვილი. რუსული ენის, როგორც უცხო ენის, ინტერაქტიური სწავლების მეთოდი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 0წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები #5.

ზ. გურამიშვილი. რუსული ენის, როგორც უცხო ენის, ინტერაქტიური სწავლების მეთოდი. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები. 0წ. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები #5.

ო. ხარაიშვილი. რწყვის გავლენა იონჯის მოსავალზე. ილია ჭავჭავაძის 170 წლისთავისათვის მიძღვნილი კონფერენცია . 2008წ. .

ო. ხარაიშვილი. რწყვის გავლენა საგვიანო კომბოსტოს მოსავალზე. საქართველოს აგრარურუ უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენცია . 2006წ. .

ო. ხარაიშვილი. რწყვის გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობაზე. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ,სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

ო. ხარაიშვილი. რწყვის გავლენა ქვემო-ქართლის ნიადაგის მელიორაციული მაჩვენებლები. სამეცნიერო კონფერენცია საქართვერლოს აგრარული უნივერსიტეტი . 2007წ. .

ო. ხარაიშვილი. რწყვის გავლენა შაქრის ჭარხლის მოსავალზე . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. .

ი. გოდერძიშვილი, ი. ფრანგიშვილი, ნ. გოგოლაძე. საავტომობილო და საჰაერო ტრანსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები. ქართულ-პოლონური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2016წ. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა- აზია 6გვ..

ი. ფრანგიშვილი, ნ. გოგოლაძე. საავტომობილო და საჰაერო ტრანსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები. . 2016წ. ქართულ-პოლონური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 6 გვ.

ს. მებონია, ს. მებონია, ჯ.ჩაგელიშვილი, თ.ედილაშვილი. საავტომობილო ნახევარღერძების რადიალური ჭედვის ახალი ტექნოლოგიისა და მანქანის დამუშავება. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. წ. სსს-ის შრომები, №1.

ბ. გითოლენდია. საავტომობილო სატრანზიტო გადაზიდვების მოცულობის ზრდის შესაძლებლობები საქართველოში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. “ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. 2009წ. 128-131.

რ. თედორაძე, მ.ადეიშვილი, დ. ძიწენიძე, ზ. ავალიანი. საავტომობილო ტრანსპორტის რეფორმირების გზები გარდამავალი ეკონომოკის პირობებში. საერთაშორისო სტ კონფერენციის "საავტომობილო საგზაო კომპლექსის განვითარება და ეფექტურობის ამაღლება ცენტრალური აზიის რეგიონში" ნაწილი 2.. წ. გვ. 16-19..

ი. აბულაძე, ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. სააფთიაქო სისტემის ეფექტური მართვის მოდელის დამუშავება. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია:გამოწვვები და პერსექტივები", ISBN 978-9941-0-7894-1.

დ. ბიბიჩაძე, ვანიშვილი ნ.. საბაზრო რეფორმები და სურსათით უზრუნველყოფის ზოგადი ტენდენციები საქართველოში. . 2011წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი.

დ. მაგრაქველიძე. საბაზრო რისკები და მათი მართვის მნიშვნელობა. თსუ, პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2015წ. ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები; გვ.218.