კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ხარაიშვილი. რწყვის გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობაზე. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი ,სამეცნიერო კონფერენცია. 2010წ. .

ო. ხარაიშვილი. რწყვის გავლენა ქვემო-ქართლის ნიადაგის მელიორაციული მაჩვენებლები. სამეცნიერო კონფერენცია საქართვერლოს აგრარული უნივერსიტეტი . 2007წ. .

ო. ხარაიშვილი. რწყვის გავლენა შაქრის ჭარხლის მოსავალზე . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი სამეცნიერო კონფერენცია. 2005წ. .

ი. გოდერძიშვილი, ი. ფრანგიშვილი, ნ. გოგოლაძე. საავტომობილო და საჰაერო ტრანსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები. ქართულ-პოლონური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 2016წ. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა- აზია 6გვ..

ი. ფრანგიშვილი, ნ. გოგოლაძე. საავტომობილო და საჰაერო ტრანსპორტის თანამედროვე მდგომარეობა, პრობლემები და განვითარების ტენდენციები. . 2016წ. ქართულ-პოლონური სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია. 6 გვ.

ს. მებონია, ს. მებონია, ჯ.ჩაგელიშვილი, თ.ედილაშვილი. საავტომობილო ნახევარღერძების რადიალური ჭედვის ახალი ტექნოლოგიისა და მანქანის დამუშავება. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. წ. სსს-ის შრომები, №1.

ბ. გითოლენდია. საავტომობილო სატრანზიტო გადაზიდვების მოცულობის ზრდის შესაძლებლობები საქართველოში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. “ეკონომიკური განვითარების ტენდენციები თანამედროვე ეტაპზე. 2009წ. 128-131.

რ. თედორაძე, მ.ადეიშვილი, დ. ძიწენიძე, ზ. ავალიანი. საავტომობილო ტრანსპორტის რეფორმირების გზები გარდამავალი ეკონომოკის პირობებში. საერთაშორისო სტ კონფერენციის "საავტომობილო საგზაო კომპლექსის განვითარება და ეფექტურობის ამაღლება ცენტრალური აზიის რეგიონში" ნაწილი 2.. წ. გვ. 16-19..

ი. აბულაძე, ნ. გაბაშვილი, თ. გაბაშვილი. სააფთიაქო სისტემის ეფექტური მართვის მოდელის დამუშავება. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2017წ. მეათე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "უმაღლესი განათლების ინტერნაციონალიზაცია:გამოწვვები და პერსექტივები", ISBN 978-9941-0-7894-1.

დ. ბიბიჩაძე, ვანიშვილი ნ.. საბაზრო რეფორმები და სურსათით უზრუნველყოფის ზოგადი ტენდენციები საქართველოში. . 2011წ. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი.

დ. მაგრაქველიძე. საბაზრო რისკები და მათი მართვის მნიშვნელობა. თსუ, პ.გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2015წ. ეროვნული ეკონომიკების მდგრადი განვითარების აქტუალური პრობლემები; გვ.218.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ნაცვლიშვილი ნიკოლოზ. საბანკო კონკურენციის რეგულირების ეროვნული გამოცდილება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.65-75.

M. Vanishvili. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი და ინსტიტუციური უზრუნველყოფა საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და მათი გადაჭრის გზები“/ეკონომიკური კვლევების ეროვნული ინსტიტუტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის მოხსენებათა ანოტაციების კრებული, გვ. 20.

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე, თ.კილაძე. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციათემაზე: გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში. 2016წ. მაისი, 2016.

თ. კილაძე, ვ.ზეიკიძე, გ. მაისურაძე. საბანკო კონკურენციის საკანონმდებლო-სამართლებრივი უზრუნველყოფა საქართველოში.. ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ეკონომიკის და ბიზნესის ფაკულტეტი.. 2016წ. თსუ. გვ.236-240.

თ. აბრალავა. საბანკო მარკეტინგის და საბაზრო პროდუქტის ბაზრის ანალიზის თავისებურებები. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუ) საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. სეუ, მასალები, გვ.99-109.

ა. ქუთათელაძე. საბიუჯეტო ფედერალიზმი და საგადასახადო პოლიტიკის განვითარება საქართველოში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2013წ. გვ. 146–150.

ი. ფრანგიშვილი. საბრუნავი კაპიტალის ფინანსური უზრუნველყოფის საფუძვლები თანამედროვე ეკონომიკაში. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, . 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ხ. ბარდაველიძე, ა. ბარდაველიძე. საგადასახადო ინსპექციის ინფორმაციის დამუშავების მართვის სისტემა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება". – ინსო 2009. 2009წ. გვ. 116-119.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. საგადასახადო ინსპექციის ინფორმაციის დამუშავების ავტომატიზებული სისტემის მონაცემთა ბაზების ორგანიზაციის საშუალებები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ინტერნეტი და საზოგადოება". – ინსო 2009. 2009წ. გვ. 108-111.