კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ. შენგელია. საგარეო ვაჭრობა – მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ერთ-ერთი საშუალებაა. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 18-19 ნოემბერი ,2008 წ.. 2008წ. .

კ. ფხაკაძე, კ. დემურჩევი,. სადოქტორო თემა - „ქართული ტექსტების ავტომატური ინტელექტუალური კლასიფიკაციის მეთოდები და ინსტრუმენტები“ - მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე. სადოქტორო თემა - „ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - მიზნების, ამოცანების, მეთოდებისა და შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია . 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

ვ. სონღულაშვილი. საეკლესიო სამართალი XVIII საუკუნის II ნახევრის საქართველოში. . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2010“.

ა. დემეტრაშვილი. საერთაშორისი მრგვალი მაგიდა ,,კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში“, . 2009 წლის 17-18 დეკემბერი, გფრ, მერლინი, ბერლინის სოციალურ კვლევათა ცენტრი. 2012წ. წიგნი-,,2009-2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში", ბათუმი.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, მაია კაპანაძე. საერთაშორისო აგროტურიზმი: პერსპექტივები საქართველოსთვის. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი - ტრაპიზონი 2013 წელი. გვ. 346-369.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. საერთაშორისო გადაზიდვების როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამების ფონდი 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE_TEMPUS-JPHESбბათუმის საზღვაო აკადემია. 2016წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი". გვ.354-358.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. საერთაშორისო გადაზიდვების როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. . ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამების ფონდი 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE_TEMPUS-JPHESбბათუმის საზღვაო აკადემია. . 2016წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი".გვ.354-358 .

Е. . საერთაშორისო კონფერენცია მრგვალი მაგიდა, „ხოჯალოს გენოციდი“. ახალგაზრდული განვითარების ცენტრი, მარნეული. 2014წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. საერთაშორისო კონფერენცია „კონკურენციის სამართალი - ახალი გამოწვევა საქართველოსათვის“. . 2016წ. ბორჯომი.

მ. მოისწრაფიშვილი, მეგი არჩვაძე. საერთაშორისო ლოგისტიკა და მარაგების მართვა ტრანსპორტზე. საერთ.სამეცნ.კონფერენცია,თსუ. 2013წ. თსუ ეკონომიკის ინსტიტუტი,გბ.420-422.

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე. საერთაშორისო კონფერენცია . 2003წ. კონფერენციის მასალები, თბილისი.

რ. ხუციშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენ- ცია - თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები, . ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ქატოს შემცველი ხორბლის ფქვილის გამოყენების პერსპექტივა პურის წარმოებაში .

ნ. მერაბიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება". სოფლის მეურნეობის აკადემია, თბილისი. 2015წ. .

ნ. მერაბიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის". სოფლის მეურნეობის აკადემია, თბილისი. 2016წ. .

ნ. მერაბიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისათვის". სოფლის მეურნეობის აკადემია, თბილისი. 2013წ. .

ნ. მერაბიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები"ქუთაისი. ქუთაისი. 2010წ. .

ნ. მერაბიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე". სოფლის მეურნეობის აკადემია, თბილისი. 2014წ. .

ნ. მერაბიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია (მესამე) "თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები" გორი. გორი-სუხიშვილის უნივერსიტეტი. 2011წ. .

О. , რ.მახარობლიძე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობაში. სომხეთის რესპუბლიკა -აგრარული უნივერსიტეტი ქ.ერევანი. 2007წ. ქ.ერევანი - აგრარული უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.