კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. მორჩილაძე. საგადასახადო საიდუმლოების ზოგიერთი ასპექტი საჯარო მმართველობაში. ყოველწლიური საეთაშორისო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება". 2015წ. გვ.49.

ნ. აჩუაშვილი, ია გოდერძიშვილი. საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. 28-29 ივლისი 5 გვერდი.

ი. გოდერძიშვილი, ნ. აჩუაშვილი. საგადასახადო სისტემა და მისი როლი ტრანსპორტის მენეჯმენტის განვითარებაში. პ. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2013წ. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული 28-29 ივნისი 7გვ..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგადასახადო სისტემის მსოფლიო გამოცდილება და თავისებურებები საქართველოში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია , 26-28/02-2016წ. 2016წ. 26-28/02/.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საგადასახადო სისტემის მსოფლიო გამოცდილება და თავისებურებები საქართველოში.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია , 26-28/02-2016წ. 2016წ. 26-28/02/.. 2016წ. .

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი, დ. ვერულაბა, ი. ვერულავა. საგანგებო სიტუაციების მართვის სტრატეგიის აგების ბაზური მათემატიკური მოდელი. დიდი სისტემების მართვის XIV საერთაშორისო სიმპოზიუმი "CONTROL" 2000 თბილისი. 2000წ. გვ.8.

მ. ხარხელი. საგანგებო სიტუაციებში ბიზნესის მართვა. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია,. 2014წ. კონფერენციის მასალები.

მ. წიქარიშვილი, კ.ბაბილოძე, გ.ლაღუნდარიძე, თ.მაღრაძე. საგანგებო სიტუაციებში შენობა-ნაგებობებზე მოქმედი დატვირთვების დაზუსტება და ემპირიულ-სიხშირული მახასიათებლები. საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები" ქუთაისი. 0წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ. შენგელია. საგარეო ვაჭრობა – მეცნიერულ-ტექნიკური პროგრესის დაჩქარების ერთ-ერთი საშუალებაა. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, 18-19 ნოემბერი ,2008 წ.. 2008წ. .

კ. ფხაკაძე, კ. დემურჩევი,. სადოქტორო თემა - „ქართული ტექსტების ავტომატური ინტელექტუალური კლასიფიკაციის მეთოდები და ინსტრუმენტები“ - მიზნების, ამოცანებისა და მეთოდების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია. 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, შ. მალიძე. სადოქტორო თემა - „ქართული ჭკვიანი კორპუსის ახალი განმავითარებელი ინსტრუმენტებისა და მეთოდების შემუშავება და არსებულთა გაუმჯობესება“ - მიზნების, ამოცანების, მეთოდებისა და შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენცია . 2018წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IX საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები http://www.gmu.ge/index_Geo.html (იბეჭდება), 2018.

ვ. სონღულაშვილი. საეკლესიო სამართალი XVIII საუკუნის II ნახევრის საქართველოში. . 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2010“.

ა. დემეტრაშვილი. საერთაშორისი მრგვალი მაგიდა ,,კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში“, . 2009 წლის 17-18 დეკემბერი, გფრ, მერლინი, ბერლინის სოციალურ კვლევათა ცენტრი. 2012წ. წიგნი-,,2009-2010 წლის კონსტიტუციური რეფორმა საქართველოში", ბათუმი.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, მაია კაპანაძე. საერთაშორისო აგროტურიზმი: პერსპექტივები საქართველოსთვის. შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი - ტრაპიზონი 2013 წელი. გვ. 346-369.

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. საერთაშორისო გადაზიდვების როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამების ფონდი 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE_TEMPUS-JPHESбბათუმის საზღვაო აკადემია. 2016წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი". გვ.354-358.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. საერთაშორისო გადაზიდვების როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. . ევროკავშირის ტემპუსის პროგრამების ფონდი 543681-TEMPUS-1-2013-1-DE_TEMPUS-JPHESбბათუმის საზღვაო აკადემია. . 2016წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი".გვ.354-358 .

Е. . საერთაშორისო კონფერენცია მრგვალი მაგიდა, „ხოჯალოს გენოციდი“. ახალგაზრდული განვითარების ცენტრი, მარნეული. 2014წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. საერთაშორისო კონფერენცია „კონკურენციის სამართალი - ახალი გამოწვევა საქართველოსათვის“. . 2016წ. ბორჯომი.

მ. მოისწრაფიშვილი, მეგი არჩვაძე. საერთაშორისო ლოგისტიკა და მარაგების მართვა ტრანსპორტზე. საერთ.სამეცნ.კონფერენცია,თსუ. 2013წ. თსუ ეკონომიკის ინსტიტუტი,გბ.420-422.

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე. საერთაშორისო მოთხოვნები ხამი აბრეშუმის ძაფის ხარისხზე. საერთაშორისო კონფერენცია . 2003წ. კონფერენციის მასალები, თბილისი.