კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ქარქუსაშვილი, თოფურია ხ., ობოლაშვილი ნ., გელიაშვილი ზ.. სილიკაგელზე დამყნო-ბილი 24-წე-ვ¬რიანი მა¬კ-რო¬ცი¬კლუ¬რი პოლი¬ა¬ზ¬ო¬¬¬-მეთინები.. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია "ქიმია დღეს"– 2011.. 2011წ. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია "ქიმია დღეს" – 2011, თბილისი, გვ. 69-71..

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ჩორხაული ნ., შონია ლ.. სიმბოლოების ამოცნობა სიმძიმის ცენტრის მეთოდის გამოყენებით. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავი¬ს¬ა¬დ¬მი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიე¬რო კონფერენცია საინფორმაციო დაკომპიუტერული ტექნ-ები, მოდელირება, მართვა. 2015წ. .

ლ. ბერიკაშვილი, ი. მახარაშვილი. სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 30-34.

თ. კოხრეიძე, ვ.მეტრეველი. სინქრონული ელექტრული ძრავებით დატვირთულ ელექტროსისტემაში ენერგიის ზეგამტარული ინდუქციური მაგროვებლის მუშაობის დროს ელექტრომექანიკური პროცესები. მე-III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. . 2015წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო.

თ. კოხრეიძე, ვ. მეტრეველი. სინქრონული ელექტრული ძრავებით დატვირთულ ელექტროსისტემაში ენერგიის ზეგამტარული ინდუქციური მაგროვებლის მუშაობის დროს ელექტრომექანიკური პროცესები. მე-III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. . 2015წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო.

. სინქრონული ელექტრული ძრავებით დატვირთულ ელექტროსისტემაში ენერგიის ზეგამტარული ინდუქციური მაგროვებლის მუშაობის დროს ელექტრომექანიკური პროცესები. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენების კრებული ქუთაისიო, საქართველო 2015.

თ. სუხიაშვილი. სისტემაში მოსალოდნელი ცვლილებების პროგნოზირება სასიცოცხლო ციკლის მოდელირებისა და ანალიზის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” თბილისი. ... 2007წ. მოხსენებათა კრებული გვ.178-181.

ჟ. ვარძელაშვილი. სიტყვის ჰერმენევტული პორტრეტი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. 2016წ. გვ. 51..

ნ. აჩუაშვილი. სიღარიბის და უმუშევრობის მსოფლიო პრობლემა და საქართველო. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. 1-2 ივლისი 3გვერდი.

ნ. ჭიკაიძე. სიღარიბის დაძლევის ღონისძიებები საქართველოში . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟ.სეუ და მეცნიერება. N 4(4) . ,,სეუ-2016’’.

რ. ქინქლაძე. სიღარიბის სტატისტიკური ანალიზი საქართვლოში. . თსუ, სტატისტიკის კათედრა. 2014წ. საერთშორისო სამეცნიერო-კონფერენციის ,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა“ შრომების კრებული. .

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ზ. ბარდაჩიძე. სოდა-პროდუქტების მიღება ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები, თსუ. წ. 26-28 მარტი.

ზ. ბარდაჩიძე, მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია. სოდა-პროდუქტების მიღება ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე.. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები, . 0წ. თსუ.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი ბექა. სოიოს მარცვლიდან რძის ექსტრაქციის პროცესის ექსპერიმენტული შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი–პროექტი GNSF/ST 09-542-7-122, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 60–64.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი ბექა. სოიოს რძის ადუღების პროცესის ექსპერიმენტული შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი–გრანტი GNSF/ST/08/7-493, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 267–271.

თ. წივწივაძე, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. სოკოს საფუძველზე ახალი სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. თეზისები, გვ.88.

რ. დიაკონიძე, მამასახლისი ჟ., თევზაძე თ., ჩახაია გ.. სოფელ იყალთოს სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარების ღონისძიებები. საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ნარჩენებიდან ეტანოლის წარმოების ტექნოლოგიები სრულყოფა zymomonas mobil ბაქტერიების მეშვეობით. კონფერენცია. 2010წ. ქ. ბათუმი..

ნ. გალახვარიძე. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების სამომხმარებლო ღირებულება. საქართველოს განათლების სამინისტრო.საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი,საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემების სამეცნიერო შრომათა კრებული XXV187-188.