კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ტურიაშვილი, რუსაძე თ., გოგიაშილი ფ.. სავარძლის დრეკად-მადემფერებელი მახასიატებლის ოპტიმიზაციის მეთოდიკა. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . ქუთაისი. 2000წ. ``ინტერტრანს 2000`` გვ.2 .

გ. მელაძე, მელაძე მ. . სავეგეტაციო პერიოდების სითბოთი უზრუნველყოფის პროგნოზები (მომავლის, 2020-2050 წწ.) კლიმატის გლობალური ცვლილების გათვალისწინებით . თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. წ. გარემო და გლობალური დათბობა”, 3(82), გვ.28-32.

მ. მელაძე, გ.მელაძე. სავეგეტაციო პერიოდების სითბოთი უზრუნველყოფის პროგნოზები (მომავლის, 2020-2050 წწ.) კლიმატის გლობალური ცვლილების გათვალისწინებით. . თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2011წ. `გარემო და გლობალური დათბობა” .

ქ. ილურიძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა მარკეტინგის მენეჯმენტში. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

ნ. ცანავა. საზოგადოებრივი მომსახურეობის დეცენტრალიზაციის სტრატეგია და მექანიზმები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია" გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები", თბილისი . 2009წ. კონფერენციის პროგრამა.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი, ც. ელგენდარაშვილი. საინვესტიციო გარემო საქართველოში (თეზისები). I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“, ბათუმი. 2014წ. გვ. 223-227.

გ. ტყეშელაშვილი. საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება–საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ძირითადი საშუალება. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, 159-163 გვ..

დ. მაგრაქველიძე. საინვესტიციო პროექტის რეალიზაციის რისკის ანალიზის მნიშვნელობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2012წ. ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია;გვ.266.

გ. ღვინეფაძე. საინჟინრო ამოცანების გადაწყვეტის თეორიის სწავლებისათვის. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური სკოლა-სემინარი "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები" ". 1994წ. თბილისი-ლაგოდეხი. მოხსენებათა თეზისები.1994. გვ. 22.

გ. ყურაშვილი, ლ. კვარაცხელია. საინჟინრო ფსიქოლოგიის და ერგონომიკის მიზნები. თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გლობალიზაცია და სტრატეგია" გვ.242-246.

ო. ზუმბურიძე. საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების ასპექტები და ციფრული უთანასწორება (მოხსენება ქართულ ენაზე). საერთაშორისო კონფერენცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამათლისა და კრიმინალოგიის აქტუალური პრობლემები.ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოების შორის. თბილისი. 2017წ. .

გ. ჯანელიძე, ს. გიუნაშვილი. საინფორმაციო სისტემებზე ზემოქმედების საშუალებების გამოვლენის მეთოდიკა და ინფორმაციის დაცვის კომპლექსური სისტემის მიმართ ძირითადი მოთხოვნები. III საერთაშორისო კონფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება, ბათუმი 2014 . 17-19 ოქტომბერი. . 2014წ. მოხსენებათა თეზისები 53გვ..

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. საინფორმაციო სისტემებზე თავდასხმების ძიების ამოცანებში ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება. III საერთაშორისო კონფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება, ბათუმი. 2014წ. 17-19 ოქტომბერი. მოხსენებათა თეზისები 54გვ..

ნ. ჯალიაბოვა. საინფორმაციო სისტემის აგება და მისიპროგრამული უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“გზა ევროპისაკენ”. . 2014წ. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. თბილისიi, გვ.462-467..

ნ. ღიბრაძე, ე. ხახუტაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები (სტ) ტელეკომუნიკაციის მარკეტინგულ საქმიანობაში. მე-IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქ. ქუთაისი. 2016წ. .

ი. კვესელავა. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქართულ პოლიტიკაში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, სტუ და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები’’ კრებული.

თ. ჩუბინიშვილი. საინფორმაციო ტქნოლოგიები მეცნიერების რეფორმირების პროცესში. საერთაშ. სამეცნ.კონფერ. "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშ. სამეცნ.კონფერ. შრომათა კრებული “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“..

რ. სვანიძე, null. საინფორმაციო-სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. .

კ. ჩიხლაძე. საკანონმდებლო ხარვეზები და დაზარალებულის შეკვეცილი უფლებები საპროცესო შეთანხმებაში . ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამომცემლობა ,,ქუთაისი’’ გვ. 321_328.

ნ. დავითაშვილი, ლ. გერგეშელიძე. საკერავი მანქანის ნემ-სის ბრტყელი ექვსრგოლა სახსრიანი მექანიზმის დინამიკური ანალიზის ერთი ამოცა-ნის შესახებ. მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები.. 2003წ. თბილისი, 14-15 ნოემბერი. 2003, გვ. 116-124.