კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ხუციშვილი, ე. სადაღაშვილი, შაკაია თ.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები . ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. სტაფილოს კონცენტრატი და ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი .

ნ. მერაბიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები". გორი- სუხიშვილის უნივერსიტეტი . 2008წ. .

ნ. მერაბიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია,(მეორე)- "თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები". გორი-სუხიშვილის უნივერსიტეტი. 2010წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: სახელმწიფო მართვის სამართლებრივი საფუძვლები. . 2010წ. თბილისი.

N. Bochorishvili. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალური პრობლემები 21-ე საუკუნეში.“. თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. თბილისი, 7 მაისი, 2013წ. . 2013წ. ISSN 1987-9377გვ.457-460.

შ. ვეშაპიძე, გ. ნანუაშვილი. საერთაშორისო სამეწარმეო გარემოსკროსკულტურული ასპექტები. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო. თსუ, გ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, კლავკასიის შვეუცარული აკადემიური ქსელი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.

თ. ბერიძე, ტ. კიკვაძე, ნ. გრძელიშვილი. საერთაშორისო ტურიზმის განვითარების ტენდეციის ანალიზი საქართველოში წრფივი რეგრესიის მეთოდის გამოყენებით. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ბათუმი. 2013წ. გვ. 199-202.

ი. კვესელავა. საერთაშორისო ფორუმი ,,გლობალიზაცია და ცივილიზაციათა დიალოგი’’. დისკუსიის მონაწილე. 2004წ. .

ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა, მ.მჭედლიძე, მ.გეგეჭკორი. საექსპერტო დიაგნოსტიკური სისტემა "LEUKOS". საქ. მეცნ. აკადემიის ა.ელიაშვილის სახ.ინსტიტუტი. 2004წ. ა.ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო კონფერენციის "მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები", მოხსენებათა კრებული, სასტენდო მოხსენება, თბილისი 2004 წ, 4 გვ.

ნ. როსეფაშვილი, თ.ჯავახიშვილი. სავალდებულო წილი ანდერძით მემკვიდრეობისას . მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო – პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები“, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. გორი, 2013 წელი; 443–446 .

მ. ტურიაშვილი, რუსაძე თ., გოგიაშილი ფ.. სავარძლის დრეკად-მადემფერებელი მახასიატებლის ოპტიმიზაციის მეთოდიკა. სატრანსპორტო სისტემებისადმი მიძღვნილი პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია . ქუთაისი. 2000წ. ``ინტერტრანს 2000`` გვ.2 .

გ. მელაძე, მელაძე მ. . სავეგეტაციო პერიოდების სითბოთი უზრუნველყოფის პროგნოზები (მომავლის, 2020-2050 წწ.) კლიმატის გლობალური ცვლილების გათვალისწინებით . თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. წ. გარემო და გლობალური დათბობა”, 3(82), გვ.28-32.

მ. მელაძე, გ.მელაძე. სავეგეტაციო პერიოდების სითბოთი უზრუნველყოფის პროგნოზები (მომავლის, 2020-2050 წწ.) კლიმატის გლობალური ცვლილების გათვალისწინებით. . თსუ, ვ.ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2011წ. `გარემო და გლობალური დათბობა” .

ქ. ილურიძე. საზოგადოებასთან ურთიერთობა მარკეტინგის მენეჯმენტში. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

ნ. ცანავა. საზოგადოებრივი მომსახურეობის დეცენტრალიზაციის სტრატეგია და მექანიზმები. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა ყოფილი სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო კონფერენცია" გლობალური სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი გამოწვევები და მათი გადაწყვეტის გზები", თბილისი . 2009წ. კონფერენციის პროგრამა.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი, ც. ელგენდარაშვილი. საინვესტიციო გარემო საქართველოში (თეზისები). I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა“, ბათუმი. 2014წ. გვ. 223-227.

გ. ტყეშელაშვილი. საინვესტიციო გარემოს გაუმჯობესება–საქართველოს ეკონომიკური აღმავლობის ძირითადი საშუალება. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, 159-163 გვ..

დ. მაგრაქველიძე. საინვესტიციო პროექტის რეალიზაციის რისკის ანალიზის მნიშვნელობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2012წ. ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია;გვ.266.

გ. ღვინეფაძე. საინჟინრო ამოცანების გადაწყვეტის თეორიის სწავლებისათვის. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პედაგოგიური სკოლა-სემინარი "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები" ". 1994წ. თბილისი-ლაგოდეხი. მოხსენებათა თეზისები.1994. გვ. 22.

გ. ყურაშვილი, ლ. კვარაცხელია. საინჟინრო ფსიქოლოგიის და ერგონომიკის მიზნები. თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გლობალიზაცია და სტრატეგია" გვ.242-246.