კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. სვანიძე, null. საინფორმაციო-სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. .

კ. ჩიხლაძე. საკანონმდებლო ხარვეზები და დაზარალებულის შეკვეცილი უფლებები საპროცესო შეთანხმებაში . ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამომცემლობა ,,ქუთაისი’’ გვ. 321_328.

ნ. დავითაშვილი, ლ. გერგეშელიძე. საკერავი მანქანის ნემ-სის ბრტყელი ექვსრგოლა სახსრიანი მექანიზმის დინამიკური ანალიზის ერთი ამოცა-ნის შესახებ. მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები.. 2003წ. თბილისი, 14-15 ნოემბერი. 2003, გვ. 116-124.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. საკვანძო სიტყვა ("სიტყვა-კოდი") აკადემიური წერის რაკურსით. კულტურათაშორისი დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები. წ. .

ი. ბურდული. საკითხი „პოსტ“ დისჰარმონიული დანაწევრება და „თამაში“ გერმანულ ლიტერატურულ დისკურსში. ქართული გერმანისტიკა გუშინ, დღეს, ხვალ. 2014წ. სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.

გ. კაიშაური, მ.ჩაჩანიძე, მ.კობახიძე. საკონდიტრო ტიპის კონსერვი აქტინიდიისაგან. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები. ქ. ქუთაისი. გვ. 31-33..

გ. ჩაჩანიძე, ზ. კურტანიძე. საკრედიტო რისკების მართვის ხელშემწყობი ინფორმაციული ბაზის ფორმირების კონცეფცია. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი. 2016წ. .

მ. ჭელიძე, გ. გელიტაშვილი. საკრედიტო რისკის მართვის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. თბილისი, გვ. 595-599.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საკუთარი და უცხოური ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმალური თანაფარდობის საბაზრო და სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმები. საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მართვის პრობლემები. . საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მართვის პრობლემები. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (13-14.06.2011). თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა „პროგრესი“, 2011, . . 2011წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საკუთარი და უცხოური ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმალური თანაფარდობის საბაზრო და სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმები. საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მართვის პრობლემები. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (13-14.06.2011). თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა „პროგრესი“, 2011, . წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ხაზარაძე. საკუთარი სახელის Telipinu ამსახველი ლუვიური იეროგლიფისგენეზისისათვის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

დ. გუბელაძე, ს. პავლიაშვილი. საკუთრების ფორმები და საბაზრო ურთიერთობები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „სოციალურ–ეკონომიკური განვიითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები“ . 2013წ. გვ.182–186, ქუთაისი .

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი მიზნებისა და თავისუფლების პოლიტიკური მენეჯმენტი. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი რეგულირების მეთოდები.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2014წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2014.

ვ. ხრუსტალი. სამართლის განვითარება სამოსამართლო სამართლის მეშვეობით საქართველოს სასამართლო პრაქტიკის მაგალითზე.. მოსამართლეთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია. სამართლისა და იუსტიციის რეფორმები სამხრეთ კავკასიაში.. წ. მოსამართლეთა მე–2 საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, #11, 8 გვერდი..

გ. ჩაჩანიძე, ც. მარგველაშვილი. სამგანზომილებიანი წარმოსახვის კუბის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის საკითხები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი. 2014წ. .

რ. ქაცარავა. სამედიცინო დანიშნულების ახალი ბიოანალოგიური მაკრომოლეკულური სისტემები ბუნებრივი ალფა-ამინომჟავების საფუძველზე. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თათბირ-სემინარი “ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება”, 9-10 ოქტომბერი, 1997, ქუთაისი, თეზისები, გვ. 42. წ. .

ნ. ქებაძე. სამედიცინო დანიშნულების ბიოკომპოზიტები ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდების საფუძველზე. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია. 2003წ. 15.

მ. მიქელაშვილი. სამეურნეო საქმიანობის პრინციპები ძველი აღთქმის მიხედვით“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს საპატრიარქოს სამთავისისა და გორის ეპარქია. 2013წ. „ქრისტიანობა და ეკონომიკა 2013“.

ი. მამალაძე. სამეწარმეო გარემო გლობალიზაციის პირობებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2012წ. გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები; IV საერთაშორისო სამეცნიეროკომფერენციების მასალები; 112-115 გვ.