კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ზუმბურიძე. საინფორმაციო საზოგადოების განვითარების ასპექტები და ციფრული უთანასწორება (მოხსენება ქართულ ენაზე). საერთაშორისო კონფერენცია, თანამედროვე ტექნოლოგიები, სისხლის სამათლისა და კრიმინალოგიის აქტუალური პრობლემები.ზღვარი თავისუფლებასა და უსაფრთხოების შორის. თბილისი. 2017წ. .

გ. ჯანელიძე, ს. გიუნაშვილი. საინფორმაციო სისტემებზე ზემოქმედების საშუალებების გამოვლენის მეთოდიკა და ინფორმაციის დაცვის კომპლექსური სისტემის მიმართ ძირითადი მოთხოვნები. III საერთაშორისო კონფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება, ბათუმი 2014 . 17-19 ოქტომბერი. . 2014წ. მოხსენებათა თეზისები 53გვ..

გ. ჯანელიძე, ბ. მეფარიშვილი. საინფორმაციო სისტემებზე თავდასხმების ძიების ამოცანებში ხელოვნური ინტელექტის მეთოდების გამოყენება. III საერთაშორისო კონფერენცია, კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება, ბათუმი. 2014წ. 17-19 ოქტომბერი. მოხსენებათა თეზისები 54გვ..

ნ. ჯალიაბოვა. საინფორმაციო სისტემის აგება და მისიპროგრამული უზრუნველყოფა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“გზა ევროპისაკენ”. . 2014წ. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. თბილისიi, გვ.462-467..

ნ. ღიბრაძე, ე. ხახუტაშვილი. საინფორმაციო ტექნოლოგიები (სტ) ტელეკომუნიკაციის მარკეტინგულ საქმიანობაში. მე-IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ქ. ქუთაისი. 2016წ. .

ი. კვესელავა. საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქართულ პოლიტიკაში. ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები, სტუ და საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ,,ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები’’ კრებული.

თ. ჩუბინიშვილი. საინფორმაციო ტქნოლოგიები მეცნიერების რეფორმირების პროცესში. საერთაშ. სამეცნ.კონფერ. "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“. ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. საერთაშ. სამეცნ.კონფერ. შრომათა კრებული “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“..

რ. სვანიძე, null. საინფორმაციო-სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიები, არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. საინფორმაციო და სატელეკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მე-6 საერთაშორისო კონფერენცია. 2012წ. .

კ. ჩიხლაძე. საკანონმდებლო ხარვეზები და დაზარალებულის შეკვეცილი უფლებები საპროცესო შეთანხმებაში . ქუთაისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის სამეცნიერო ბიბლიოთეკა. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამომცემლობა ,,ქუთაისი’’ გვ. 321_328.

ნ. დავითაშვილი, ლ. გერგეშელიძე. საკერავი მანქანის ნემ-სის ბრტყელი ექვსრგოლა სახსრიანი მექანიზმის დინამიკური ანალიზის ერთი ამოცა-ნის შესახებ. მსუბუქი მრეწველობის პრობლემები.. 2003წ. თბილისი, 14-15 ნოემბერი. 2003, გვ. 116-124.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. საკვანძო სიტყვა ("სიტყვა-კოდი") აკადემიური წერის რაკურსით. კულტურათაშორისი დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები. წ. .

ი. ბურდული. საკითხი „პოსტ“ დისჰარმონიული დანაწევრება და „თამაში“ გერმანულ ლიტერატურულ დისკურსში. ქართული გერმანისტიკა გუშინ, დღეს, ხვალ. 2014წ. სამეცნიერო ბიბლიოთეკა.

გ. კაიშაური, მ.ჩაჩანიძე, მ.კობახიძე. საკონდიტრო ტიპის კონსერვი აქტინიდიისაგან. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის “ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” შრომები. ქ. ქუთაისი. გვ. 31-33..

გ. ჩაჩანიძე, ზ. კურტანიძე. საკრედიტო რისკების მართვის ხელშემწყობი ინფორმაციული ბაზის ფორმირების კონცეფცია. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. თბილისი, 1 – 3 ოქტომბერი. 2016წ. .

მ. ჭელიძე, გ. გელიტაშვილი. საკრედიტო რისკის მართვის შესახებ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. თბილისი, გვ. 595-599.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საკუთარი და უცხოური ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმალური თანაფარდობის საბაზრო და სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმები. საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მართვის პრობლემები. . საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მართვის პრობლემები. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (13-14.06.2011). თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა „პროგრესი“, 2011, . . 2011წ. .

ჟ. წიკლაური-შენგელია. საკუთარი და უცხოური ინვესტიციების გამოყენების ოპტიმალური თანაფარდობის საბაზრო და სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმები. საზოგადოებისა და სახელმწიფოს მართვის პრობლემები. . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები (13-14.06.2011). თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა „პროგრესი“, 2011, . წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ხაზარაძე. საკუთარი სახელის Telipinu ამსახველი ლუვიური იეროგლიფისგენეზისისათვის. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

დ. გუბელაძე, ს. პავლიაშვილი. საკუთრების ფორმები და საბაზრო ურთიერთობები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე „სოციალურ–ეკონომიკური განვიითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები“ . 2013წ. გვ.182–186, ქუთაისი .

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი მიზნებისა და თავისუფლების პოლიტიკური მენეჯმენტი. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2009წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2009.