კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. კაჭარავა. სამკურნალო, არომატული, სანელებელ მცენარეთა საინფორმაციო ბანკის შექმნა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი. 2008წ. ,,კულტურულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსები და მათი გამოყენება სოფლის მეურნეობაში\". თბილისი. გ. 90-92.

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეთა შეთავსება სამართალწარმოების ავტომატიზებულ სისტემაში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები” PCPE- 2004 თბილისი.. 2004წ. მოხსენებათა კრებული.

გ. ღვინეფაძე. სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართალწარმოების პროცესების ავტომატიზაცია. პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კომპიუტერული ტექნოლოგიები, განათლების მენეჯმენტი, სწავლების თანამედროვე ტექნოლოგიები“. 2011წ. თელავი. გვ.122-125.

იაშვილი მაგდა. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ეკონომიკური ასპექტები. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსტიტეტი,. უნივერსტიტეტთაშორისი სამეცნიერო კონფერენცია: ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები. 2015წ. ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები, შრომების კრებული 2015 წ. გვ.74-76 .

თ. სუხიაშვილი. სამოქალაქო სამართალწარმოების ავტომატიზებული სისტემის დამუშავება . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები” PCPE- 2004 თბილისი. . 2004წ. მოხსენებათა კრებული.

მ. დარჩაშვილი. სამოქალაქო სექტორი და სახელმწიფო ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ თანამედროვე საქართველოში, . საერთშორისო კონფერენცია „სამოქალაქო განათლების მდგომარეობა პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში: ფორმალურიდან არაფორმალურ პრაქტიკამდე“ . 2016წ. .

კ. თანდილოვა, ო. მელქაძე. სამრეწველო ნარჩენების გამოყენება ცემენტის წარმოებაში. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თათბირ-სემინარი „ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება“, ქუთაისი. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 74.

თ. ჯიშკარიანი, არაბიძე ხატია, ჯავშანაშვილი ნიკოლოზი. სამრეწველო სექტორში ნახშირორჟანგის (CO2) ემისიების შემცირების ორგანიზაციული და ტექნოლოგიური ღონისძიებები. ქუთაისის მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". 2016წ. მოზსენებათა კრებული. გვ. 233-235.

თ. მუსელიანი, გიორგი ცოფურაშვილი, გიორგი მთვარელიშვილი. სამრეწველო სიხშირის ელექტრული და მაგნიტური ველების ადამიანის ჯანმრთელობაზე გავლენის გამოკვლევა . ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ. 261–265.

ი. ქვარაია. სამსენებლო მეცნიერების როლი რელიგიის განვითარებაში. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ,,მეცნიერება და რელიგია". მოხსენებათა კრებული. 2014წ. გვ2.

ვ. მუჯირი. სამუზეუმო არქიტექტურის თანამედროვე ტენდენციები აშშ-ში. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. .

გ. კოხრეიძე, დ.კოხრეიძე, ი.ყურაშვილი. სამფაზა ბოგური გამმართველ-ინვერტორული გარდაქმნელის გათვალისწინებით მუდმივი დენის ძრავის გაშვებისა და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი. ,,ენერგეტიკა,რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.ქუთაისი.2010. წ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.

დ. კოხრეიძე. სამფაზა ბოგური გამმართველი ინვენტორული გარდამქმნელის გათვალისწინებით მუდმივი დენის ძრავას გაშვების და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი . საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, ქუთაისი. 2010წ. ნაბეჭდი 0,6 ნ. ფ.

ფ. ვერულაშვილი, კახიძე რევაზი. სამფენოვანი ფილის პარამეტრებზე განფენის ტიპის დეფექტების გავლენა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VII ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. VII-საერთაშორისო კონფერენცია;247-248.

კ. ჩხიკვაძე, ჩლაიძე ნ. შ., ყუფარაძე ლ. პ., ქაჯაია ლ. ჯ.. სამღერძა დაძაბულ მდგომარეობაში ბეტონის არაწრფივი ქცევისა და რღვევის სივრცული ზედაპირის მოდელირება ნაგებობის მუშობის შესაფასებლად სეისმურ ზემოქმედებაზე. საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". ქუთაისი, საქართველო. 2007წ. .

Ж. Вардзелашвили. სამყაროს აღქმის ენობრივი სიმბოლიზმი: პური-მარილი-ღვინო. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, შ. რუსთაველის სახ. ბათუმის სახ. უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები, გვ. 390-3392.

ე. მალანია, ი. ქვარაია. სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბორჯომის რაიონის ტურისტული პოტენციალის სრულად გამოყენებისათვის. . . 2017წ. ინტეგრაცია ბიზნეს სტრუქტურებში: სტრატეგიები და ტექნოლოგიები. შრომათა კრებული. ნაწილი I..

ი. ქვარაია. სამშენებლო მასალების წარმოების შესაძლებლობები საქართველოში. თსუ. პ. გუგუშვილის სახ. ეკონ. ინსტ. დაარსებიდან 70–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 2014წ. .

ნ. მაზიაშვილი. სამცხე-ჯავახეთისადამცხეთა-მთიანეთისტურიზმისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგია(შემარბილებელიღონისძიებები:). აერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია “ტურიზმისგანვითარებისტენდენციები:პრობლემებიდაპერსპექტივები” საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი SEU. 2016წ. ქ. თბილისი 07–08 მაისი 2016.

მ. ქუთათელაძე. სამხედრო და სამოქალაქო მსახურეული ფენა გვიანანტიკური ხანის ქართლში. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''ხელისუფლება და საზოგადოება", სტუ, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". 2014წ. ყოველწლიური საერთაშორიო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება - 2014", სექცია: ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები, გვ. 20.