კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. მაისურაძე. სამართლებრივი რეგულირების მეთოდები.. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები.. 2014წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ჟურნალი "პროგრესი", თბ.2014.

ვ. ხრუსტალი. სამართლის განვითარება სამოსამართლო სამართლის მეშვეობით საქართველოს სასამართლო პრაქტიკის მაგალითზე.. მოსამართლეთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია. სამართლისა და იუსტიციის რეფორმები სამხრეთ კავკასიაში.. წ. მოსამართლეთა მე–2 საერთაშორისო კონფერენციის კრებული, #11, 8 გვერდი..

გ. ჩაჩანიძე, ც. მარგველაშვილი. სამგანზომილებიანი წარმოსახვის კუბის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნის საკითხები. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი, ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. ბათუმი. 2014წ. .

რ. ქაცარავა. სამედიცინო დანიშნულების ახალი ბიოანალოგიური მაკრომოლეკულური სისტემები ბუნებრივი ალფა-ამინომჟავების საფუძველზე. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თათბირ-სემინარი “ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება”, 9-10 ოქტომბერი, 1997, ქუთაისი, თეზისები, გვ. 42. წ. .

ნ. ქებაძე. სამედიცინო დანიშნულების ბიოკომპოზიტები ბიოდეგრადირებადი პოლიეთერამიდების საფუძველზე. ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია. 2003წ. 15.

მ. მიქელაშვილი. სამეურნეო საქმიანობის პრინციპები ძველი აღთქმის მიხედვით“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს საპატრიარქოს სამთავისისა და გორის ეპარქია. 2013წ. „ქრისტიანობა და ეკონომიკა 2013“.

ი. მამალაძე. სამეწარმეო გარემო გლობალიზაციის პირობებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2012წ. გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები; IV საერთაშორისო სამეცნიეროკომფერენციების მასალები; 112-115 გვ.

რ. ქინქლაძე, null, ლია კვარაცხელია. სამეწარმეო უნარი და ბიზნესის განვითარება. I საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია: „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2013წ. ჟ. „ბიზნესინჟინერინგი“ #4.

T. Dzadzamia, ცერცვაძე ლ., კაკულია ზ., პეტრიაშვილი შ.,ჩუტკერაშვილი დ.. სამთამადნო მრეწველობის რეგიონების ეკოლოგიური პრობლემები და მინერალური რესურსების რაცი-ონალური გამოყენება. (ინგლისურ ენაზე) . კავკასის გეოლოგიური პრობლემები მიძღვნილი ა.ჯანელიძის სახ.გეოლოგიის ინსტიტუტის 85-ე წლისთავისადმი . . 2010წ. თეზისები. გვ.104-106 .

D. Chutkerashvili, ლ.ცერცვაძე., თ.ძაძამია., ზ.კაკულია., შ.პეტრიაშვილი.. სამთამადნო სამრეწველო რეგიონების ეკოლოგიური პრობლემები და მინერალური რესურსების რაციონალური გამოყენება . "კავკასიის გეოლოგიური პრობლემები" მიძღვნილი ა.ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის 85-ე წლისთავისადმი. 2010წ. გვ.104-106.

ნ. როსეფაშვილი. სამკვიდროს მიღება . თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის XIX სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. კონფერენციის შრომები №4, თბილისი, ივნისი, 2017 წელი, 87–91.

ნ. ნადარეიშვილი, ნ. ძიძიკაშვილი. სამკურნალო და SPA ტურიზმის კლასტერიზაციით განვითარების პერსპექტივები (წყალტუბოს მაგალითზე). . ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. V საერთაშორი-სო კონფერენციის მასალები.. 2014წ. 5-6 ივლისი,, ბათუმი. გვ. 400-406..

თ. კაჭარავა. სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა გენეტიკური რესურსის დივერსიფიკაცია. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2007წ. ,,აგრარული პრობლემები 2007", ISSN 1512-2743, თბილისი, გ.53-56.

თ. კაჭარავა. სამკურნალო და არომატულ მცენარეთა კულტივირების ტექნოლოგიები საქართველოს სუბტროპიკულ ზონაში. საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის უნივერსიტეტი. 2006წ. ,,სუბტროპიკული ზონის აგრარული პრობლემები'', ქუთაისი, გ 14-19.

. სამკურნალო მცენარეთა გენეტიკური რესურსი საქართველოში. ი. გოგებაშვილის თელავის სახ. უნივერსიტეტი ,, კულტურათ შორისი დიალოგები“, სს კონფე-რენცია,. 2017წ. ISSN 2233-3401, უაკ 008.1, კ-899; გ. 293-297.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე, დ. ჯინჭარაძე. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“ . 2009წ. ქუთაისი, გვ. 91-94.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე, დ. ჯინჭარაძე.. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება . სამეცნიერო საერთაშორისო კონფერენცია ”კოლხა 2009”. 2009წ. ქუთაისი, გვ. 91-94..

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“. 2009წ. კონფერენციის მასალები, ქუთაისი, გვ. 91-94.

ნ. ბოკუჩავა, დ. ბიბილეიშვილი, ლ. ებანოიძე. სამკურნალო ტალახებიდან მიღებული პრეპარატების ფიზიკურ-ქიმიური დახასიათება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კოლხა 2009“, . 2009წ. მოხსენებათა კრებული, ქუთაისი, გვ. 91-94.

მ. ფირანაშვილი, თამარ გამსახურდია. სამკურნალო ტურიზმი, როგორც პროდუქტი ტურიზმის მდგრადი განვითარებისთვის. პირველი სამეცნიერო-პრაქტიკული საერთაშორისო კონფერენცია, „სამედიცინო ტურიზმი: პოლიტიკური, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და სამედიცინო პრობლემები სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში“, ბათუმი.. 2016წ. კონფერენციის მასალები, ISSN 978-9941-0-9406-4, გვ. 68-76.