კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. თანდილოვა, ო. მელქაძე. სამრეწველო ნარჩენების გამოყენება ცემენტის წარმოებაში. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თათბირ-სემინარი „ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება“, ქუთაისი. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 74.

თ. ჯიშკარიანი, არაბიძე ხატია, ჯავშანაშვილი ნიკოლოზი. სამრეწველო სექტორში ნახშირორჟანგის (CO2) ემისიების შემცირების ორგანიზაციული და ტექნოლოგიური ღონისძიებები. ქუთაისის მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". 2016წ. მოზსენებათა კრებული. გვ. 233-235.

თ. მუსელიანი, გიორგი ცოფურაშვილი, გიორგი მთვარელიშვილი. სამრეწველო სიხშირის ელექტრული და მაგნიტური ველების ადამიანის ჯანმრთელობაზე გავლენის გამოკვლევა . ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. მდგრადი ენერგეტიკა, გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები, გვ. 261–265.

ი. ქვარაია. სამსენებლო მეცნიერების როლი რელიგიის განვითარებაში. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ,,მეცნიერება და რელიგია". მოხსენებათა კრებული. 2014წ. გვ2.

ვ. მუჯირი. სამუზეუმო არქიტექტურის თანამედროვე ტენდენციები აშშ-ში. ამერიკისმცოდნეობის XV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. .

გ. კოხრეიძე, დ.კოხრეიძე, ი.ყურაშვილი. სამფაზა ბოგური გამმართველ-ინვერტორული გარდაქმნელის გათვალისწინებით მუდმივი დენის ძრავის გაშვებისა და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი. ,,ენერგეტიკა,რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები.ქუთაისი.2010. წ. ქუთაისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი.

დ. კოხრეიძე. სამფაზა ბოგური გამმართველი ინვენტორული გარდამქმნელის გათვალისწინებით მუდმივი დენის ძრავას გაშვების და წევის რეჟიმების მენეჯმენტი . საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა, რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, ქუთაისი. 2010წ. ნაბეჭდი 0,6 ნ. ფ.

ფ. ვერულაშვილი, კახიძე რევაზი. სამფენოვანი ფილის პარამეტრებზე განფენის ტიპის დეფექტების გავლენა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VII ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია. 2016წ. VII-საერთაშორისო კონფერენცია;247-248.

კ. ჩხიკვაძე, ჩლაიძე ნ. შ., ყუფარაძე ლ. პ., ქაჯაია ლ. ჯ.. სამღერძა დაძაბულ მდგომარეობაში ბეტონის არაწრფივი ქცევისა და რღვევის სივრცული ზედაპირის მოდელირება ნაგებობის მუშობის შესაფასებლად სეისმურ ზემოქმედებაზე. საერთაშორისო კონფერენცია "მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები". ქუთაისი, საქართველო. 2007წ. .

Ж. Вардзелашвили. სამყაროს აღქმის ენობრივი სიმბოლიზმი: პური-მარილი-ღვინო. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში”, შ. რუსთაველის სახ. ბათუმის სახ. უნივერსიტეტი. 2009წ. საერთაშორისო კონფერენციის ,,ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში” მასალები, გვ. 390-3392.

ე. მალანია, ი. ქვარაია. სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბორჯომის რაიონის ტურისტული პოტენციალის სრულად გამოყენებისათვის. . . 2017წ. ინტეგრაცია ბიზნეს სტრუქტურებში: სტრატეგიები და ტექნოლოგიები. შრომათა კრებული. ნაწილი I..

ი. ქვარაია. სამშენებლო მასალების წარმოების შესაძლებლობები საქართველოში. თსუ. პ. გუგუშვილის სახ. ეკონ. ინსტ. დაარსებიდან 70–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 2014წ. .

ნ. მაზიაშვილი. სამცხე-ჯავახეთისადამცხეთა-მთიანეთისტურიზმისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგია(შემარბილებელიღონისძიებები:). აერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია “ტურიზმისგანვითარებისტენდენციები:პრობლემებიდაპერსპექტივები” საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი SEU. 2016წ. ქ. თბილისი 07–08 მაისი 2016.

მ. ქუთათელაძე. სამხედრო და სამოქალაქო მსახურეული ფენა გვიანანტიკური ხანის ქართლში. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''ხელისუფლება და საზოგადოება", სტუ, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". 2014წ. ყოველწლიური საერთაშორიო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება - 2014", სექცია: ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები, გვ. 20.

გ. სოსელია. სამხრეთ კავკასიაში წყლის რესურსების გამოყენების,დაცვისა და მართვის შესახებ კანონმდებლობის სრულყოფა. საქართველო,აზერბაიჯანი,სომხეთი -"ევრაზიის" ფინანსური მხარდაჭერით. 2004წ. .

ლ. გვასალია, ე. შენგელია, ი. ბარამიძე. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მდინარეთა ეკოლოგიური მდგომარეობა და მათი პრევენციის გზები. საქ. კერამიკოსთა მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. თბილისი. წ. 7-10.

ლ. ხვედელიძე. სამხრეთკავკასიური რეგიონული კონფერენცია "სასკოლო კავშირები და გაცვლითი პროგრამები". . ევროპის საბჭო, საქართველოს განათლების სამინისტრო. თბილისი, 15-17 მაისი. 2000წ. .

. სამხხრეთკავკასიური რეგიონული კონფერენცია "სასკოლო კავშირები და გაცვლითი პროგრამები". თბილისი, 15-17 მაისი,. . 2000წ. .

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგიის თავისებურებანი. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. ; ISBN 978-9941-9060-4-6 გვ. 201-205.

დ. გუბელაძე. სარწყავი მიწათმოქმედების განვითარების პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 28-30 სექტემბერი . 2016წ. თბილისი , 4 გვ..