კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. მალანია, ი. ქვარაია. სამშენებლო და სარეაბილიტაციო სამუშაოები ბორჯომის რაიონის ტურისტული პოტენციალის სრულად გამოყენებისათვის. . . 2017წ. ინტეგრაცია ბიზნეს სტრუქტურებში: სტრატეგიები და ტექნოლოგიები. შრომათა კრებული. ნაწილი I..

ი. ქვარაია. სამშენებლო მასალების წარმოების შესაძლებლობები საქართველოში. თსუ. პ. გუგუშვილის სახ. ეკონ. ინსტ. დაარსებიდან 70–ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული. 2014წ. .

ნ. მაზიაშვილი. სამცხე-ჯავახეთისადამცხეთა-მთიანეთისტურიზმისრეგიონულიგანვითარებისსტრატეგია(შემარბილებელიღონისძიებები:). აერთაშორისოსამეცნიერო-პრაქტიკულიკონფერენცია “ტურიზმისგანვითარებისტენდენციები:პრობლემებიდაპერსპექტივები” საქართველოსეროვნულიუნივერსიტეტი SEU. 2016წ. ქ. თბილისი 07–08 მაისი 2016.

მ. ქუთათელაძე. სამხედრო და სამოქალაქო მსახურეული ფენა გვიანანტიკური ხანის ქართლში. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ''ხელისუფლება და საზოგადოება", სტუ, ღია დიპლომატიის ასოციაცია, სამეცნიერო ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)". 2014წ. ყოველწლიური საერთაშორიო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება - 2014", სექცია: ისტორიის პოლიტიკურ-ეკონომიკური და ფილოსოფიური გაკვეთილები, გვ. 20.

გ. სოსელია. სამხრეთ კავკასიაში წყლის რესურსების გამოყენების,დაცვისა და მართვის შესახებ კანონმდებლობის სრულყოფა. საქართველო,აზერბაიჯანი,სომხეთი -"ევრაზიის" ფინანსური მხარდაჭერით. 2004წ. .

ლ. გვასალია, ე. შენგელია, ი. ბარამიძე. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს მდინარეთა ეკოლოგიური მდგომარეობა და მათი პრევენციის გზები. საქ. კერამიკოსთა მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. თბილისი. წ. 7-10.

ლ. ხვედელიძე. სამხრეთკავკასიური რეგიონული კონფერენცია "სასკოლო კავშირები და გაცვლითი პროგრამები". . ევროპის საბჭო, საქართველოს განათლების სამინისტრო. თბილისი, 15-17 მაისი. 2000წ. .

. სამხხრეთკავკასიური რეგიონული კონფერენცია "სასკოლო კავშირები და გაცვლითი პროგრამები". თბილისი, 15-17 მაისი,. . 2000წ. .

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო მენეჯმენტის ახალი ტექნოლოგიის თავისებურებანი. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. ; ISBN 978-9941-9060-4-6 გვ. 201-205.

დ. გუბელაძე. სარწყავი მიწათმოქმედების განვითარების პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენცია „ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის“საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია 28-30 სექტემბერი . 2016წ. თბილისი , 4 გვ..

მ. წიქარიშვილი, ა.კაცაძე, ზ. როგავა. სასამართლო-სამშენებლო ტექნიკური ექსპერტიზის ასპექტები. II საერთაშორისო კონფერენცია ,,მექანიკის არაკლასიკური ამოცანები" ქუთაისი. 2012წ. გვ.365-367.

გ. ყირმელაშვილი, ი. მასპინძელაშვილი. სასკოლო მათემატიკის პროგრამის დადგენისა და მასში ზოგიერთი ცვლილების შეტანის შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “მოსწავლეთა დამოუკიდებელი მუშაობისა და შემეცნებაში მოქმედებების აქტივიზაცია”. 9-11 ოქტომბერი, 1992 წ., ქ. ხაშური, თბილისი, (ჩატარდა ხაშურში). 1992წ. გვ. 29-30.

. სასმელი წყლის ხარისხის ზოგიერთი ფიზიკურ-ქიმიური მაჩვენებლების კვლევა ურეკი-შეკვეთილის საკურორტო ზონაში. ”ქალები და 21-ე საუკუნე”, საერთ. სამეც. ტექ. კონფერენცია. შრომები. სტუ,. 2011წ. გვ.45.

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. სასოფლო-სამეურნეო დარგის განვითარების საბაზრო მექანიზმები . ‘გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული . 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი.გვ.50–53;.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ე.ელიზბარაშვილი, ე.ბაქრაძე. სასოფლო-სამეურნეო კულტურების მოსავლიანობის განსაზღვრა კვადრატების მეთოდით . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები, საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. კონფერენციის შრომათა კრებული, გვ.125-128.

ი. ყრუაშვილი. სასოფლო-სამეურნეო მელიორაციის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში გლობალური დათბობის ფონზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობის მდგრად და უსაფრთხო განვითარებაზე". 2014წ. თბილისი, გვ. 341-344.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. სასტუმრო ბიზნესის ხარისხის პრობლემები. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2013 წ.. 0წ. .

ი. გელენავა. სასულიერო-სამრევლო სკოლები აფხაზეთში (1900-1917). საერთაშორისო II სიმპოზიუმი, ,,ქრისტიანობა ჩვენს ცხოვრებაში: წარსული, აწმყო, მომავალი". 2005წ. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: `ლოგოსი~ # IV .

ო. თედორაძე, ნ.გაბუნია. სასურსათო უსაფრთხოება და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება ამიერკავკასიაში. ქ.ბაქო- სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2001წ. ქ.ბაქო- აგრარული უნივერსიტეტის გამომცემლობა - მხსენებათა თეზისები 35-40გვ..

ნ. ჭიკაიძე, მ.ვანიშვილი. სასურსათო უსაფრთხოების თანამედროვე დონის მაჩვენებელთა ფაქტორული ანალიზიდა შეფასება საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- ინოვაციები ბიზნესში. შოთა რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი. 2011წ. .