კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. ქართველიშვილი. სატრანსპორტო ამოცანების ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების გამოყენებით. თსუ ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრის დაარსების 50 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში” #1, თბილისი, 2015 წ.. 2015წ. .

მ. თანანაშვილი, ნ. კვაჭაძე. სატრანსპორტო გვირაბების მუდმივი სამაგრი ბუნებრივ ფოროვან შემვსებზე. საქართველოს საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2009წ. საქართველოს საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული N4, გვ.37-38.

ი. გოდერძიშვილი, ბიწაძე დარეჯანი. სატრანსპორტო კომპანიების ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობისა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებათა მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება.. ევროპის უნივერსიტეტი. 2017წ. ცოდნის ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის პროგრამა. 7 გვ..

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების ეფექტური მართვის მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში» ITC. 2007წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, გ.სისვაძე. სატრანსპორტო ნაკადის ჯამური დაყოვნების გაანგარიშება გზაჯვარედინზე. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენცია "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები", თბილისი. 1999წ. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები" შრომები, გვ.195-198.

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, გ. ენუქიძე, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე. სატრანსპორტო პოლიტიკის რისკებისა და ეფექტიანობის საკითხები გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი . წ. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტეს შრომების კრებული #4 ,,საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები.

თ. ქამხაძე. სატრანსპორტო ფირმების მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავსადმი მიძღვნილი სამეცნერო კონფერენციის მასალების კრებული გვ.213-215 .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი. საურთიერთობო დამხმარე ქართველ მეტყველება შეზღუდულ პირთათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 138-139.

ლ. გვენეტაძე. საფინანსო უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემები საქართველოში . ჩატარდა HESP-ის პროგრამის ფარგლებში თბილისში 2008წელს . 2008წ. „საავტორო უფლებების დაცვა, გადასახადები დაკორუფცია: მოქმედების სტრატეგიები და განათლების წესი“ საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო სტატიებეის კრებული., გამომცემლობა „უნივერსალი“ გვ.43-44 .

თ. ხინიკაძე-გვარამია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული საფუძვლები. . 2013წ. პროფესო გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილისაერთასორისო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ქვეყნების ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე.

ვ. დათაშვილი, თამარ ხინიკაზე. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული საფუძვლები. პროფესორი გიორგი პაპავას დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული პოსტ კომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. .

მ. პაპაშვილი. საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა XIX საუკუნეში. "გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია".საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2009წ. .

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. საფუვრის ავტოლიზატების გამოყენება სუფრის თეთრი ღვინოების დამზადებისას . O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

გ. ხელიძე, null, ი.ლომიძე, დ.ნამგალაძე, გ.არაბიძე, თ.არშბა, თ.ალანია. საქართელოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების სტრატეგიის ხელშემწყობი რეკომენდაციების შემუშავება პერსპექტივაში ენერგომოთხოვნილების ზრდის გათვალისწინებით. ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. . 2010წ. 320-324..

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. საქართვეკო - აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები და განვითარების პერსპექტივები. გორის უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა უნივერსალი, 69-73.

. საქართველო ამერიკის ინტერესებში (სტრატეგიული პარტნიორები). სტუდენტთა 77-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

ლ. ოსიძე. საქართველო ანტიგლობალისტური მოძრაობის გზაზე. "ეკონომიკა და პოლიტიკა", თბილისის საერთაშორისო აკადემია. 2016წ. .

ე. ბარათაშვილი, გველესიანი რ.. საქართველო გლობალური მოთხოვნების წინაშე-რეფორმები ეკონომიკაში (გერმანულ ენაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონნფერენცია „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“.. 2012წ. .

თ. ბერიძე. საქართველო და სატრანსპორტო დერეფნები გლობალიზაციის პირობებში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“, გვ. 433-437.

ნ. ლაზვიაშვილი, თ ბერიძე. საქართველო და სატრანსპორტო დერეფნები გლობალიზაციის პირობებში. კონფ,"გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები", ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 6–7 აპრილი. 2012წ. შრომების კრებული, გვ. 433–436.