კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4237 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. თანანაშვილი, ნ. კვაჭაძე. სატრანსპორტო გვირაბების მუდმივი სამაგრი ბუნებრივ ფოროვან შემვსებზე. საქართველოს საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2009წ. საქართველოს საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული N4, გვ.37-38.

ი. გოდერძიშვილი, ბიწაძე დარეჯანი. სატრანსპორტო კომპანიების ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობისა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებათა მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება.. ევროპის უნივერსიტეტი. 2017წ. ცოდნის ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის პროგრამა. 7 გვ..

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების ეფექტური მართვის მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში» ITC. 2007წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, გ.სისვაძე. სატრანსპორტო ნაკადის ჯამური დაყოვნების გაანგარიშება გზაჯვარედინზე. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენცია "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები", თბილისი. 1999წ. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები" შრომები, გვ.195-198.

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, გ. ენუქიძე, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე. სატრანსპორტო პოლიტიკის რისკებისა და ეფექტიანობის საკითხები გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი . წ. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტეს შრომების კრებული #4 ,,საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები.

თ. ქამხაძე. სატრანსპორტო ფირმების მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავსადმი მიძღვნილი სამეცნერო კონფერენციის მასალების კრებული გვ.213-215 .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი. საურთიერთობო დამხმარე ქართველ მეტყველება შეზღუდულ პირთათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 138-139.

ლ. გვენეტაძე. საფინანსო უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემები საქართველოში . ჩატარდა HESP-ის პროგრამის ფარგლებში თბილისში 2008წელს . 2008წ. „საავტორო უფლებების დაცვა, გადასახადები დაკორუფცია: მოქმედების სტრატეგიები და განათლების წესი“ საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო სტატიებეის კრებული., გამომცემლობა „უნივერსალი“ გვ.43-44 .

თ. ხინიკაძე-გვარამია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული საფუძვლები. . 2013წ. პროფესო გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილისაერთასორისო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ქვეყნების ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე.

ვ. დათაშვილი, თამარ ხინიკაზე. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული საფუძვლები. პროფესორი გიორგი პაპავას დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული პოსტ კომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. .

მ. პაპაშვილი. საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა XIX საუკუნეში. "გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია".საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2009წ. .

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. საფუვრის ავტოლიზატების გამოყენება სუფრის თეთრი ღვინოების დამზადებისას . O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

გ. ხელიძე, null, ი.ლომიძე, დ.ნამგალაძე, გ.არაბიძე, თ.არშბა, თ.ალანია. საქართელოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების სტრატეგიის ხელშემწყობი რეკომენდაციების შემუშავება პერსპექტივაში ენერგომოთხოვნილების ზრდის გათვალისწინებით. ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. . 2010წ. 320-324..

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. საქართვეკო - აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები და განვითარების პერსპექტივები. გორის უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა უნივერსალი, 69-73.

. საქართველო ამერიკის ინტერესებში (სტრატეგიული პარტნიორები). სტუდენტთა 77-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

ლ. ოსიძე. საქართველო ანტიგლობალისტური მოძრაობის გზაზე. "ეკონომიკა და პოლიტიკა", თბილისის საერთაშორისო აკადემია. 2016წ. .

ე. ბარათაშვილი, გველესიანი რ.. საქართველო გლობალური მოთხოვნების წინაშე-რეფორმები ეკონომიკაში (გერმანულ ენაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონნფერენცია „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“.. 2012წ. .

თ. ბერიძე. საქართველო და სატრანსპორტო დერეფნები გლობალიზაციის პირობებში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“, გვ. 433-437.

ნ. ლაზვიაშვილი, თ ბერიძე. საქართველო და სატრანსპორტო დერეფნები გლობალიზაციის პირობებში. კონფ,"გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები", ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 6–7 აპრილი. 2012წ. შრომების კრებული, გვ. 433–436.

თ. გრიგოლია. საქართველო ევრაზიულ სივრცეში (ახაი გამოწვევები). ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. 2008წ. საქართველო ევროკავშირის სტრატეგიული პარტნიორი და მოკავშირე.