კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჩაჩანიძე. სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი.. 1994წ. .

ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი, გ. ფიფია. სასწავლო პროცესის აქტივიზაციის აქტუალური საკითხები, ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლების მაგალითზე . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია "უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლების აქტივიზაციის მეთოდები", თბილისი, 11-13 ნოემბერი, 1993. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი . 1993წ. 1993, 27-28.

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია. სასწავლო პროცესის აქტივიზაციისა და მართვის ზოგიერთი საკითხი ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლებისას . საქართველოს სახალხო განათლების სამინისტროს რესპუბლიკური სამეცნიერო-მეთოდური ცენტრი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია "სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის აქტივიზაცია და მართვა." 26-30 ნოემბერი . 1993წ. 1990, 87-88.

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი, ქ. ნანობაშვილი. სასწავლო შემეცნებითი სისტემა "ათეული". პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. . 1994წ. .

გ. ჩაჩანიძე. სასწავლო შემეცნებითი სისტემა "გეომეტრია".. სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი... 1994წ. .

გ. ჩაჩანიძე, ა. დოგრაშვილი, ქ. ნანობაშვილი. სასწავლო შემეცნებითი სისტემა "ნუმერაცია".. პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. . 1994წ. .

გ. ჩაჩანიძე, ლ. ლომინაშვილი. სასწავლო შემეცნებითი სისტემა"საგანთა შედარების პროგრამული კომპლექსის აგების პრინციპები". პირველი საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", ლაგოდეხი. . 1994წ. .

მ. კოპლატაძე, ყიფიანი ქეთევან. სატელეკომუნიკაციო ქსელში პერსონალური მონაცემების დაცვის პრობლემები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, 24 ოქტომბერი, ქუთაისი/საქართველო.

ი. ქვარაია. სატენდერო შესყიდვებით განხორციელებული სამშენებლო სამუშაოების ხარისხის უზრუნველყოფის პრობლემები. ქუთაისის უნივ. საერთ. სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფე.,,ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პრობლემები, რეალობა და პერსპექტივები". შრ. კრებული.. 2012წ. .

ო. შონია, ქართველიშვილი ი.. სატრანსპორტო ამოცანების ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების გამოყენებით. I საერთაშორისო კონფერენცია: თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. 2015წ. .

ი. ქართველიშვილი. სატრანსპორტო ამოცანების ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა ეკონომიკურ-მათემატიკური მოდელების გამოყენებით. თსუ ეკონომიკასა და ბიზნესში ინფორმაციული ტექნოლოგიების კათედრის დაარსების 50 წლის იუბილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში” #1, თბილისი, 2015 წ.. 2015წ. .

მ. თანანაშვილი, ნ. კვაჭაძე. სატრანსპორტო გვირაბების მუდმივი სამაგრი ბუნებრივ ფოროვან შემვსებზე. საქართველოს საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2009წ. საქართველოს საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული N4, გვ.37-38.

ი. გოდერძიშვილი, ბიწაძე დარეჯანი. სატრანსპორტო კომპანიების ანტიკრიზისული მართვის ეფექტიანობისა და პროდუქციის კონკურენტუნარიანობის ამაღლების მიმართულებათა მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება.. ევროპის უნივერსიტეტი. 2017წ. ცოდნის ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში. მე-2 საერთაშორისო კონფერენციის პროგრამა. 7 გვ..

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. სატრანსპორტო ნაკადების ეფექტური მართვის მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია «ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში» ITC. 2007წ. .

ზ. ბოგველიშვილი, გ.სისვაძე. სატრანსპორტო ნაკადის ჯამური დაყოვნების გაანგარიშება გზაჯვარედინზე. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენცია "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები", თბილისი. 1999წ. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები" შრომები, გვ.195-198.

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, გ. ენუქიძე, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე. სატრანსპორტო პოლიტიკის რისკებისა და ეფექტიანობის საკითხები გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი . წ. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტეს შრომების კრებული #4 ,,საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები.

თ. ქამხაძე. სატრანსპორტო ფირმების მენეჯმენტის სრულყოფის მიმართულებები საქართველოში. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2009წ. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის დაარსებიდან 65-ე წლისთავსადმი მიძღვნილი სამეცნერო კონფერენციის მასალების კრებული გვ.213-215 .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი. საურთიერთობო დამხმარე ქართველ მეტყველება შეზღუდულ პირთათვის. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 138-139.

ლ. გვენეტაძე. საფინანსო უსაფრთხოების ზოგიერთი პრობლემები საქართველოში . ჩატარდა HESP-ის პროგრამის ფარგლებში თბილისში 2008წელს . 2008წ. „საავტორო უფლებების დაცვა, გადასახადები დაკორუფცია: მოქმედების სტრატეგიები და განათლების წესი“ საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო სტატიებეის კრებული., გამომცემლობა „უნივერსალი“ გვ.43-44 .

თ. ხინიკაძე-გვარამია. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული საფუძვლები. . 2013წ. პროფესო გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილისაერთასორისო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული ქვეყნების ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე.