კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. გრიგოლია. საქართველო ევრაზიულ სივრცეში (ახაი გამოწვევები). ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. 2008წ. საქართველო ევროკავშირის სტრატეგიული პარტნიორი და მოკავშირე.

მ. დარჩაშვილი. საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე (2013-2015). საერთაშორისო კონფერენცია „ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე“ (2013-2015წწ.) . 2015წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველო ირანის ურთიერთობების პერსპექტივები. თსუ-ს ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები. 2016წ. .

ე. ბარათაშვილი. საქართველო მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. თბილისი.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველო მსოფლიო პოლიტიკური გლობალური პროცესების კონტექსტში. საქართველო და მსოფლიო. 2012წ. .

გ. ყურაშვილი. საქართველო მსოფლიო ფინანსურ გლობალურ სივრცეში. თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გლობალიზაცია და სტრატეგია" 433-438 და სტრატეგია".

ლ. ოსიძე, ჯუგაშვილი მანანა. საქართველო რელიგიური ექსპანსიის საშიშროების წინაშე. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 2015წ. "ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები"., თ., 2015.

მ. ზუბიაშვილი, ბ.სოსელია. საქართველო სოციალურ -ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. ISSN 1987-7471.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველო, გლობალური ეკონომიკური პროცესები და პორტები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2012წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. #1. ტომი.1127-131.

გ. ტყეშელაშვილი, კილაძე თამარი. საქართველო, გლობალური ეკონომიკური პროცესები და პორტები . პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2012წ. "ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია" კონფერენციის მასალები. თბ. 2012. ტ.1. გვ.127-131..

ნ. ჭითანავა. საქართველოს აგრარულ სექტორში ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის თავისებურებები და პერსპექტივა. მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე "ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისთვის", 3-4 ოქტომბერი. 2013 წ. თბილისი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.. 20163წ. 4 გვ..

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. საქართველოს აგრარული ეკონომიკა საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში. ‘გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული . 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი , გვ.50–53;.

ე. ბარათაშვილი, კურტანიძე ხათუნა. საქართველოს ბანლეოლოგიური კურორტები, მდგრადი ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი მიმართულება.. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 5–6 ივლისი, 2014 წ. ბათუმი. ხიხანის ხეობა. 2014წ. .

ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე, ი. მემანიშვილი, ნ. მიქაია, ნ. სპირანტი. საქართველოს ბუნებრივი ნედლეულის ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური ნაწარმის (მალამო, ლოსიონი) მიღება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 2010წ. ქუთაისი, გვ. 392-394.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. გედევანიშვილი. საქართველოს გეოთერმული წყლების თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. „Ресурсовоспроиз-во¬дящие малоотхо-д¬ные и природ-охранные технологии освоения недр“. 0წ. XII საერთაშორისო კონფერენცია 15–21 სექტემბერი, თბილისი 2014, .

ა. ფიცხელაური. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ე. ბარათაშვილი, შ. ვეშაპიძე, გველესიანი რ.. საქართველოს ეკონომიკის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების ძირითადი ასპექტები. 4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“. თბილისი . 2014წ. .

შ. ვეშაპიძე. საქართველოს ეკონომიკის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების ძირითადი ასპექტები.. გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები. ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 12-24.

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თავისებურებანი და პრიორიტეტები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2014წ. ინსტიტუტის დაარსებიდან 70–წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: “ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები”. გვ.: 182-185..

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. საქართველოს ეკონომიკური და პარტნიორული ურთიერთობების განვითარება გარდამავალ პერიოდში ცენტრალური კავკასიის ქვეყნებთან. თეუსუ. 2009წ. "ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში". გამომცემლობა უნივერსალი.