კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. დათაშვილი, თამარ ხინიკაზე. საფონდო ბაზრის სახელმწიფო რეგულირების თეორიული საფუძვლები. პროფესორი გიორგი პაპავას დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული პოსტ კომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. .

მ. პაპაშვილი. საფრანგეთ-საქართველოს სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობა XIX საუკუნეში. "გლობალიზაცია, მსოფლიო კრიზისი და სამხრეთ კავკასია".საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2009წ. .

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. საფუვრის ავტოლიზატების გამოყენება სუფრის თეთრი ღვინოების დამზადებისას . O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

გ. ხელიძე, null, ი.ლომიძე, დ.ნამგალაძე, გ.არაბიძე, თ.არშბა, თ.ალანია. საქართელოს ენერგეტიკული უსაფრთხოების სტრატეგიის ხელშემწყობი რეკომენდაციების შემუშავება პერსპექტივაში ენერგომოთხოვნილების ზრდის გათვალისწინებით. ენერგეტიკის სექტორის შესაძლებლობების გაუმჯობესების პროექტი. ქუთაისის აკ. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები”. . 2010წ. 320-324..

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. საქართვეკო - აზერბაიჯანის ეკონომიკური ურთიერთობები და განვითარების პერსპექტივები. გორის უნივერსიტეტი. 2010წ. გამომცემლობა უნივერსალი, 69-73.

. საქართველო ამერიკის ინტერესებში (სტრატეგიული პარტნიორები). სტუდენტთა 77-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2009წ. .

ლ. ოსიძე. საქართველო ანტიგლობალისტური მოძრაობის გზაზე. "ეკონომიკა და პოლიტიკა", თბილისის საერთაშორისო აკადემია. 2016წ. .

ე. ბარათაშვილი, გველესიანი რ.. საქართველო გლობალური მოთხოვნების წინაშე-რეფორმები ეკონომიკაში (გერმანულ ენაზე). საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონნფერენცია „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“.. 2012წ. .

თ. ბერიძე. საქართველო და სატრანსპორტო დერეფნები გლობალიზაციის პირობებში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები“, გვ. 433-437.

ნ. ლაზვიაშვილი, თ ბერიძე. საქართველო და სატრანსპორტო დერეფნები გლობალიზაციის პირობებში. კონფ,"გლობალიზაცია, საერთაშორისო ბიზნესის თანამედროვე პრობლემები და განვითარების ტენდენციები", ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 6–7 აპრილი. 2012წ. შრომების კრებული, გვ. 433–436.

თ. გრიგოლია. საქართველო ევრაზიულ სივრცეში (ახაი გამოწვევები). ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. 2008წ. საქართველო ევროკავშირის სტრატეგიული პარტნიორი და მოკავშირე.

მ. დარჩაშვილი. საქართველო ევროინტეგრაციის გზაზე (2013-2015). საერთაშორისო კონფერენცია „ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე“ (2013-2015წწ.) . 2015წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველო ირანის ურთიერთობების პერსპექტივები. თსუ-ს ირან-საქართველოს თანამედროვე ურთიერთობები. 2016წ. .

ე. ბარათაშვილი. საქართველო მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი და საქართველო. თბილისი.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველო მსოფლიო პოლიტიკური გლობალური პროცესების კონტექსტში. საქართველო და მსოფლიო. 2012წ. .

გ. ყურაშვილი. საქართველო მსოფლიო ფინანსურ გლობალურ სივრცეში. თსუ, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "გლობალიზაცია და სტრატეგია" 433-438 და სტრატეგია".

ლ. ოსიძე, ჯუგაშვილი მანანა. საქართველო რელიგიური ექსპანსიის საშიშროების წინაშე. თსუ, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი. 2015წ. "ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები"., თ., 2015.

მ. ზუბიაშვილი, ბ.სოსელია. საქართველო სოციალურ -ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. ჟურნალი სოციალური ეკონომიკა. 2011წ. ISSN 1987-7471.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველო, გლობალური ეკონომიკური პროცესები და პორტები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2012წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. #1. ტომი.1127-131.

გ. ტყეშელაშვილი, კილაძე თამარი. საქართველო, გლობალური ეკონომიკური პროცესები და პორტები . პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2012წ. "ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია" კონფერენციის მასალები. თბ. 2012. ტ.1. გვ.127-131..