კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭითანავა. საქართველოს აგრარულ სექტორში ინოვაციური ტექნოლოგიების დანერგვის თავისებურებები და პერსპექტივა. მოხსენება საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაზე "ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისთვის", 3-4 ოქტომბერი. 2013 წ. თბილისი საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია.. 20163წ. 4 გვ..

დ. გუბელაძე, მ. ვადაჭკორია. საქართველოს აგრარული ეკონომიკა საბაზრო ურთიერთობათა პირობებში. ‘გლობალიზაციის პრობლემები 21 საუკუნეში“– ჟურნალი „მეცნიერება და ცხოვრება „ საერთაშორისო კონფერენციის საიუბილეო კრებული . 2013წ. ტომი 1(7) , თსაუ,თბილისი , გვ.50–53;.

ე. ბარათაშვილი, კურტანიძე ხათუნა. საქართველოს ბანლეოლოგიური კურორტები, მდგრადი ტურიზმის განვითარების მნიშვნელოვანი მიმართულება.. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 5–6 ივლისი, 2014 წ. ბათუმი. ხიხანის ხეობა. 2014წ. .

ნ. ბოკუჩავა, ლ. ებანოიძე, ი. მემანიშვილი, ნ. მიქაია, ნ. სპირანტი. საქართველოს ბუნებრივი ნედლეულის ბაზაზე სამკურნალო-პროფილაქტიკური კოსმეტიკური ნაწარმის (მალამო, ლოსიონი) მიღება. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები”. 2010წ. ქუთაისი, გვ. 392-394.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, თ. გედევანიშვილი. საქართველოს გეოთერმული წყლების თანამედროვე მდგომარეობა და პერსპექტივები. „Ресурсовоспроиз-во¬дящие малоотхо-д¬ные и природ-охранные технологии освоения недр“. 0წ. XII საერთაშორისო კონფერენცია 15–21 სექტემბერი, თბილისი 2014, .

ა. ფიცხელაური. საქართველოს დამოუკიდებლობის დღისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. საქართველოს უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ე. ბარათაშვილი, შ. ვეშაპიძე, გველესიანი რ.. საქართველოს ეკონომიკის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების ძირითადი ასპექტები. 4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“. თბილისი . 2014წ. .

შ. ვეშაპიძე. საქართველოს ეკონომიკის უსაფრთხო და მდგრადი განვითარების ძირითადი ასპექტები.. გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები. ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 12-24.

დ. კვარაცხელია. საქართველოს ეკონომიკური განვითარების თავისებურებანი და პრიორიტეტები. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2014წ. ინსტიტუტის დაარსებიდან 70–წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული: “ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები”. გვ.: 182-185..

თ. ყანდაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. საქართველოს ეკონომიკური და პარტნიორული ურთიერთობების განვითარება გარდამავალ პერიოდში ცენტრალური კავკასიის ქვეყნებთან. თეუსუ. 2009წ. "ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში". გამომცემლობა უნივერსალი.

თ. მაგრაქველიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2015წ. ქუთაისი. გვ. 26-31.

თ. მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძე, ნ.კურკუმული. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმიზაციისზოგიერთი საკითხის შესახებ. ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა. რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". . 2010წ. .

ე. ხახუტაშვილი. საქართველოს ენერგოკომპანიების მართვის სტრუქტურების მართვის სტრუქტურების მენეჯმენტი. ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები;აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. მოხსენებების კრებული;352-357გვ.ISBN 978-9941-417-60-3.

ნ. სამსონია. საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების განსაზღვრა და მისი მიღწევის გზები. ქ.ქუთაისი. 2015წ. მოხსენებათა კრებული.

მ. ჩეჩელაშვილი. საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის მდგომარეობა 2004-2014 წლებში. ბათუმის ნავიგაციის უმაღლესი სკოლის II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენტი, პრობლემები, ჰოპოთეზები, კვლევები“. 2016წ. კონფერენციის მასალების კრებული, თბილისი, .

თ. კილაძე, ნ.დიდიშვილი. საქართველოს ინდუსტრიალიზაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. ჰუმანიტარულ ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სამეცნიერო სესია.გვ 58-61..

რ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე ქეთევან. საქართველოს ინოვაციური განვითარების სტრატეგია. თსუ. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2016წ. თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში".

მ. ხარხელი. საქართველოს კომპანიებს განვითარების სამსახური სჭირდება. ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. 2016წ. კონფერენციის მასალები.

თ. ბერიძე, რ. ქუთათელაძე, გ. ყურაშვილი. საქართველოს კონკურენციული უპირატესობები სამკურნალო ტურიზმში. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ბათუმი - ხიხანის ხეობა. 2014წ. გვ. 254-257.

გ. ყურაშვილი, რ. ქუთათელაძე, თ. ბერიძე. საქართველოს კონკურენციული უპირატესობები სამკურნალო ტურიზმში. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი,. 2014წ. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.