კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. მაგრაქველიძე. საქართველოს ელექტროენერგეტიკული სისტემის განვითარების შესახებ მსოფლიოში მიმდინარე ტენდენციების გათვალისწინებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2015წ. ქუთაისი. გვ. 26-31.

თ. მაგრაქველიძე, ხ.ლომიძე, ა.მიქაშავიძე, მ.ჯანიკაშვილი, ი.არჩუაძე, ნ.კურკუმული. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოებისა და ელექტროენერგეტიკული სისტემის ოპტიმიზაციისზოგიერთი საკითხის შესახებ. ქუთაისის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა. რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". . 2010წ. .

ე. ხახუტაშვილი. საქართველოს ენერგოკომპანიების მართვის სტრუქტურების მართვის სტრუქტურების მენეჯმენტი. ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები;აკაკი წერეთელის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 0წ. მოხსენებების კრებული;352-357გვ.ISBN 978-9941-417-60-3.

ნ. სამსონია. საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების განსაზღვრა და მისი მიღწევის გზები. ქ.ქუთაისი. 2015წ. მოხსენებათა კრებული.

მ. ჩეჩელაშვილი. საქართველოს ექსპორტ-იმპორტის მდგომარეობა 2004-2014 წლებში. ბათუმის ნავიგაციის უმაღლესი სკოლის II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენტი, პრობლემები, ჰოპოთეზები, კვლევები“. 2016წ. კონფერენციის მასალების კრებული, თბილისი, .

თ. კილაძე, ნ.დიდიშვილი. საქართველოს ინდუსტრიალიზაცია და მაკროეკონომიკური სტაბილურობა. ჰუმანიტარულ ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. სამეცნიერო სესია.გვ 58-61..

რ. ქუთათელაძე, ქუთათელაძე ქეთევან. საქართველოს ინოვაციური განვითარების სტრატეგია. თსუ. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2016წ. თსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში".

მ. ხარხელი. საქართველოს კომპანიებს განვითარების სამსახური სჭირდება. ინოვაციური ეკონომიკა და მისი ფორმირების პრობლემები პოსტკომუნისტურ ქვეყნებში. 2016წ. კონფერენციის მასალები.

თ. ბერიძე, რ. ქუთათელაძე, გ. ყურაშვილი. საქართველოს კონკურენციული უპირატესობები სამკურნალო ტურიზმში. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი, ბათუმი - ხიხანის ხეობა. 2014წ. გვ. 254-257.

გ. ყურაშვილი, რ. ქუთათელაძე, თ. ბერიძე. საქართველოს კონკურენციული უპირატესობები სამკურნალო ტურიზმში. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი,. 2014წ. V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს კულტურის პოლიტიკის განხილვა - ეროვნული დებატები. . ევროპის საბჭო, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია.28-19 მარტი. 2003წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ქ. ბათუმი . საქართველოს განათლების სამინისტრო. 2011წ. .

. საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ქ. ბათუმი . საქართველოს განათლების სამინისტრო. 2011წ. .

გ. მელაძე, მელაძე მ.. საქართველოს მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილების სცენარები კლიმატის გლობალური დათბობის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია `გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”,გვ. 420-422.

ც. ბასილაშვილი. საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობების მახასიათებლები და კატასტროფების თავიდან აცილების საკითხები. საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, თბილისი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 115, გვ. 313 - 321.

დ. გორგიძე, ზ. სირაძე, ლ. ქვარცხავა. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოველწლიური კონფერენცია . ელექტროდრეკადობის თეორიის ღერძსიმეტრიული ამოცანა ცილინდრისათვის. 2012წ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ზ. სვანიძე. საქართველოს მთიანი რაიონების დიდი ჰიდროელექტროკაშხლების რისკებისა და მდგრადი განახლებადი ენერგოწყაროთა მახასიათებლების შეფასება.. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2015წ. თბილისი, 1.

Н. Хундадзе. საქართველოს მინერალური რესურსების რაციონალური და კომპლექსური გამოკვლევები. საერთაშორისო კონფერენცია რუსეთი- საქართველო. 2014წ. #13 გვ196,197.

თ. ცინცაძე, თ. ცინცაძე, მ. რუხაძე, რ. ჩაგუნავა. საქართველოს მინერალური წყლების აღმნიშვნელი ჰიდრონიმები. საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები. წ. გვ. 250.

ჯ. მაჭავარიანი, ნოდარ ჭითანავა, რუსუდან ფირცხალავა. საქართველოს მიწის რესურსები: თანამედროვე მდგომარეობა და გამოყენების პერსპექტივები. მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში, 17 ივლისი 2015 წ., საქართ. აგრარული უნივერსიტეტი. 2015წ. .