კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4231 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ურუშაძე, თეო ურუშაძე, ხომასურიძე, ნიკოლეიშვილი. საქართველოს ნიადაგები და მათი ეკოლოგიური პრობლემები. „ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ თბილისი, . წ. გვ.36-40.

მ. პაპაშვილი. საქართველოს ორიენტაცია დასავლეთ ევროპაზე და სულხან-საბა ორბელიანი. საერთაშორისი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. შოთა რუსთაველის ლიტერატურის კვლევითი ინსტიტუტი. 2008წ. თეზისები, გვ.52-54.

მ. პაპაშვილი. საქართველოს ორიენტაცია ევროპაზე და ქართული ეკლესია (წარსული და აწმყო). "საქართველო-ევრაზიულ სივრცეში-ახალი გამოწვევები).ბათუმის სახელმწიფო უნოვერსიტეტი. 2008წ. მოხსენებების პროგრამა.

ზ. კვეტენაძე. საქართველოს პოლიტკური მდგომარეობა 15 საუკუნის პირველ ნახევარში. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. ბათუმი. წ. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. კონფერენციის მასალები.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველოს პრეზიდენტთა პოლიტიკური ხედვა სახელმწიფოს მართვის საკითხებზე, თბ., . საერთაშორისო კონფერენაცია _ ხელისუფლება და საზოგადოება, . 2010წ. .

თ. ქამხაძე. საქართველოს რკინიგზის განვითარების მიმართულებები. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. გვ.614-617.

თ. რუხაძე, ვ. ზეიკიძე, გ. მაისურაძე, თ.ქამხაძე. საქართველოს რკინიგზის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება. სტუ, ქართულ–პოლონური სამეცნ. ტექნ. კონფერენცია.. 2016წ. თბილისი #2, გვ.180–184.

თ. გელაშვილი, რ. თედორაძე, დ. ძოწენიძე. საქართველოს საავტობუსო მარშრუტებზე მგზავრთნაკადის ფორმირებაზე მოქმედი ზოგიერთი ფაქტორის გამოკვლევა. . საქართველოს საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. სტ კონფერენციის შრომები. თბილისი. . 2001წ. გვ. 152-155..

ი. გოდერძიშვილი. საქართველოს საავტომობილო - სატრანსპორტო სისტემის გლობალურ- ეკონომიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პრობლემები. თსაუ. 2013წ. მეცნიერება და ცხოვრება; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები №1(7) 6გვ..

ი. გოდერძიშვილი, დ. ბიწაძე. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის საქმიანობის (გადაზიდვა-გადაყვანის) მართვის ეფექტიანობის მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება. ევროპის უნივერსიტეტი. 2016წ. გლობალიზაცია და ბიზნესი I სპეციალური გამოშვება. სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია. 5 გვ..

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე. საქართველოს საბანკო სისტემა და მისი ტრანსფორმაციის ეტაპები. საქართველოს ბიზნესის აკადემია საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ . 2016წ. მასალები, 19-20 მაისი, 2016 .

ნ. მაზიაშვილი. საქართველოს საგადასახადო სისტემა თანამედროვე ეტაპზე. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.“ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები-II”. 0წ. .

რ. ოთინაშვილი, ვანიშვილი ნინო. საქართველოს საგარეო-ეკონომიკური კავშირების ოპტიმიზაცია და ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოება. შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, ტყეშელაშვილი ვახტანგი. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტი და პორტები. პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2013წ. პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე..

ზ. ვაშაკიძე, ნარიმანაშვილი ე.. საქართველოს საინვესტიციო გარემოს ფორმირება.. ინოვაციები ბიზნეში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი.. წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. თბილისი, გვ. 338-341..

ი. სარჯველაძე, გ. აგლაძე. საქართველოს საკვებწარმოების მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების ძირითადი მიმართულებები და ახალი ტექნოლოგიები. საქ. განათ. და მეცნ. სამინ; შ. რუსთ. ფონდი; საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2013წ. ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისთვის“ 3-4 ოქტომბერი, 2013წ. თბილისი საქართველო..

მ. მილაშვილი. საქართველოს საკურორტო ტურისტულ რაიონებში კერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა III სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია(საერთაშორისო). წ. .

გ. დოხნაძე. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები საქ. ლ. ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება. თბ. . 0წ. 2011. გვ.8-18.

მ. დემეტრაძე, ნ.ძიძიკაშვილი. საქართველოს სასმელი და მინერალური წყლების, მდინარეების ხარისხის მონიტორინგი. სტუ, სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია. 2010წ. სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ.48.

მ. კოპლატაძე, გელხვიიძე პაატა, მარდალეიშვილი ზაზა. საქართველოს სატელეკომუნიკაციო სფეროში დასაქმების ფორმულა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, 29-30 ოქტომბერი, ქუთაისი/საქართველო.