კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. ხვედელიძე. საქართველოს კულტურის პოლიტიკის განხილვა - ეროვნული დებატები. . ევროპის საბჭო, საქართველოს კულტურის სამინისტრო, საქართველოს სახელმწიფო კანცელარია.28-19 მარტი. 2003წ. .

ნ. მაჭარაშვილი. საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ქ. ბათუმი . საქართველოს განათლების სამინისტრო. 2011წ. .

. საქართველოს მათემატიკოსთა II საერთაშორისო კონფერენცია. ქ. ბათუმი . საქართველოს განათლების სამინისტრო. 2011წ. .

გ. მელაძე, მელაძე მ.. საქართველოს მაღალმთის აგროეკოლოგიური ზონების ცვლილების სცენარები კლიმატის გლობალური დათბობის გათვალისწინებით. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია `გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”,გვ. 420-422.

ც. ბასილაშვილი. საქართველოს მდინარეთა წყალდიდობების მახასიათებლები და კატასტროფების თავიდან აცილების საკითხები. საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, თბილისი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 115, გვ. 313 - 321.

დ. გორგიძე, ზ. სირაძე, ლ. ქვარცხავა. საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის მეორე ყოველწლიური კონფერენცია . ელექტროდრეკადობის თეორიის ღერძსიმეტრიული ამოცანა ცილინდრისათვის. 2012წ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა.

ზ. სვანიძე. საქართველოს მთიანი რაიონების დიდი ჰიდროელექტროკაშხლების რისკებისა და მდგრადი განახლებადი ენერგოწყაროთა მახასიათებლების შეფასება.. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“. 2015წ. თბილისი, 1.

Н. Хундадзе. საქართველოს მინერალური რესურსების რაციონალური და კომპლექსური გამოკვლევები. საერთაშორისო კონფერენცია რუსეთი- საქართველო. 2014წ. #13 გვ196,197.

თ. ცინცაძე, თ. ცინცაძე, მ. რუხაძე, რ. ჩაგუნავა. საქართველოს მინერალური წყლების აღმნიშვნელი ჰიდრონიმები. საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები. წ. გვ. 250.

ჯ. მაჭავარიანი, ნოდარ ჭითანავა, რუსუდან ფირცხალავა. საქართველოს მიწის რესურსები: თანამედროვე მდგომარეობა და გამოყენების პერსპექტივები. მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში, 17 ივლისი 2015 წ., საქართ. აგრარული უნივერსიტეტი. 2015წ. .

რ. ფირცხალავა, ნოდარ ჭითანავა, ჯემალ მაჭავარიანი. საქართველოს მიწის რესურსები: თანამედროვე მდგომარეობა და გამოყენების პერსპექტივები. მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში, 17 ივლისი 2015 წ., საქართ. აგრარული უნივერსიტეტი. 2015წ. 8 გვ..

ნ. ჭითანავა, ჯემალ მაჭავარიანი, რუსუდან ფირცხალავა. საქართველოს მიწის რესურსები: თანამედროვე მდგომარეობა და გამოყენების პერსპექტივები.. მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი, საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოება. თბილისი 2015 წ.. 2015წ. 12 გვ..

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე,. საქართველოს მიწის რესურსების მდგრადი მართვა მიწის დეგრადაციის შემცირებისა და სიღარიბის დაძლევისათვის. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ.გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია №3(82), გვ.427-430.

რ. ფირცხალავა, ნოდარ ჭითანავა, ჯემალ მაჭავარიანი. საქართველოს მიწის ფონდი: პრობლემები და პერსპექტივები. მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში, მიძღვნილი სერგეი ზონის დაბადების 110 წლისთავისადმი, 17 ივნისი 2016 წელი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2016წ. 8 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ნოდარ ჭითანავა, რუსუდან ფირცხალავა. საქართველოს მიწის ფონდი: პრობლემები და პერსპექტივები.. მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში, 17 ივნისი, 2016 წელი. კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსი. 2016წ. 4 ნ.თ..

თ. ქამხაძე, თ.რუხაძე. საქართველოს მრეწველობა და მისი როლი თანამედროვე ეკონომიკაში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი; გვ. 438-440.

თ. კილაძე, ნ.დიდიშვილი. საქართველოს მრეწველობის კრიზისი და მისი დაძლევის ეკონომიკური პრობლემები.. ჰუმანტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი. 2006წ. სამეცნიერო სესია. გვ.60-62.

თ. ურუშაძე, თეო ურუშაძე, ხომასურიძე, ნიკოლეიშვილი. საქართველოს ნიადაგები და მათი ეკოლოგიური პრობლემები. „ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ თბილისი, . წ. გვ.36-40.

მ. პაპაშვილი. საქართველოს ორიენტაცია დასავლეთ ევროპაზე და სულხან-საბა ორბელიანი. საერთაშორისი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. შოთა რუსთაველის ლიტერატურის კვლევითი ინსტიტუტი. 2008წ. თეზისები, გვ.52-54.

მ. პაპაშვილი. საქართველოს ორიენტაცია ევროპაზე და ქართული ეკლესია (წარსული და აწმყო). "საქართველო-ევრაზიულ სივრცეში-ახალი გამოწვევები).ბათუმის სახელმწიფო უნოვერსიტეტი. 2008წ. მოხსენებების პროგრამა.