კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. ფირცხალავა, ნოდარ ჭითანავა, ჯემალ მაჭავარიანი. საქართველოს მიწის რესურსები: თანამედროვე მდგომარეობა და გამოყენების პერსპექტივები. მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში, 17 ივლისი 2015 წ., საქართ. აგრარული უნივერსიტეტი. 2015წ. 8 გვ..

ნ. ჭითანავა, ჯემალ მაჭავარიანი, რუსუდან ფირცხალავა. საქართველოს მიწის რესურსები: თანამედროვე მდგომარეობა და გამოყენების პერსპექტივები.. მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში. საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი, მიხეილ საბაშვილის ნიადაგმცოდნეობის, აგროქიმიის და მელიორაციის ინსტიტუტი, საქართველოს ნიადაგმცოდნეთა საზოგადოება. თბილისი 2015 წ.. 2015წ. 12 გვ..

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე,. საქართველოს მიწის რესურსების მდგრადი მართვა მიწის დეგრადაციის შემცირებისა და სიღარიბის დაძლევისათვის. “გარემო და გლობალური დათბობა“, საერთაშორისო კონფერენცია. 2011წ. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ.გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული, ახალი სერია №3(82), გვ.427-430.

რ. ფირცხალავა, ნოდარ ჭითანავა, ჯემალ მაჭავარიანი. საქართველოს მიწის ფონდი: პრობლემები და პერსპექტივები. მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში, მიძღვნილი სერგეი ზონის დაბადების 110 წლისთავისადმი, 17 ივნისი 2016 წელი, საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2016წ. 8 გვ..

ჯ. მაჭავარიანი, ნოდარ ჭითანავა, რუსუდან ფირცხალავა. საქართველოს მიწის ფონდი: პრობლემები და პერსპექტივები.. მეოთხე რესპუბლიკური კონფერენცია ნიადაგმცოდნეობაში, 17 ივნისი, 2016 წელი. კახა ბენდუქიძის საუნივერსიტეტო კამპუსი. 2016წ. 4 ნ.თ..

თ. ქამხაძე, თ.რუხაძე. საქართველოს მრეწველობა და მისი როლი თანამედროვე ეკონომიკაში. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი; გვ. 438-440.

თ. კილაძე, ნ.დიდიშვილი. საქართველოს მრეწველობის კრიზისი და მისი დაძლევის ეკონომიკური პრობლემები.. ჰუმანტარულ-ტექნიკური ინსტიტუტი. 2006წ. სამეცნიერო სესია. გვ.60-62.

თ. ურუშაძე, თეო ურუშაძე, ხომასურიძე, ნიკოლეიშვილი. საქართველოს ნიადაგები და მათი ეკოლოგიური პრობლემები. „ბიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“ თბილისი, . წ. გვ.36-40.

მ. პაპაშვილი. საქართველოს ორიენტაცია დასავლეთ ევროპაზე და სულხან-საბა ორბელიანი. საერთაშორისი საერთაშორისო სიმპოზიუმი. შოთა რუსთაველის ლიტერატურის კვლევითი ინსტიტუტი. 2008წ. თეზისები, გვ.52-54.

მ. პაპაშვილი. საქართველოს ორიენტაცია ევროპაზე და ქართული ეკლესია (წარსული და აწმყო). "საქართველო-ევრაზიულ სივრცეში-ახალი გამოწვევები).ბათუმის სახელმწიფო უნოვერსიტეტი. 2008წ. მოხსენებების პროგრამა.

ზ. კვეტენაძე. საქართველოს პოლიტკური მდგომარეობა 15 საუკუნის პირველ ნახევარში. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. ბათუმი. წ. სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები. კონფერენციის მასალები.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველოს პრეზიდენტთა პოლიტიკური ხედვა სახელმწიფოს მართვის საკითხებზე, თბ., . საერთაშორისო კონფერენაცია _ ხელისუფლება და საზოგადოება, . 2010წ. .

თ. ქამხაძე. საქართველოს რკინიგზის განვითარების მიმართულებები. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2010წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალების კრებული. გვ.614-617.

თ. რუხაძე, ვ. ზეიკიძე, გ. მაისურაძე, თ.ქამხაძე. საქართველოს რკინიგზის სატრანზიტო პოტენციალის განვითარება. სტუ, ქართულ–პოლონური სამეცნ. ტექნ. კონფერენცია.. 2016წ. თბილისი #2, გვ.180–184.

თ. გელაშვილი, რ. თედორაძე, დ. ძოწენიძე. საქართველოს საავტობუსო მარშრუტებზე მგზავრთნაკადის ფორმირებაზე მოქმედი ზოგიერთი ფაქტორის გამოკვლევა. . საქართველოს საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. სტ კონფერენციის შრომები. თბილისი. . 2001წ. გვ. 152-155..

ი. გოდერძიშვილი. საქართველოს საავტომობილო - სატრანსპორტო სისტემის გლობალურ- ეკონომიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის პრობლემები. თსაუ. 2013წ. მეცნიერება და ცხოვრება; საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები №1(7) 6გვ..

ი. გოდერძიშვილი, დ. ბიწაძე. საქართველოს საავტომობილო ტრანსპორტის საქმიანობის (გადაზიდვა-გადაყვანის) მართვის ეფექტიანობის მათემატიკური მოდელის დამუშავება და შეფასება. ევროპის უნივერსიტეტი. 2016წ. გლობალიზაცია და ბიზნესი I სპეციალური გამოშვება. სამეცნიერო პრაქტიკული ჟურნალი. სატრანსპორტო ხიდი ევროპა-აზია. 5 გვ..

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე. საქართველოს საბანკო სისტემა და მისი ტრანსფორმაციის ეტაპები. საქართველოს ბიზნესის აკადემია საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ . 2016წ. მასალები, 19-20 მაისი, 2016 .

ნ. მაზიაშვილი. საქართველოს საგადასახადო სისტემა თანამედროვე ეტაპზე. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.“ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები-II”. 0წ. .

რ. ოთინაშვილი, ვანიშვილი ნინო. საქართველოს საგარეო-ეკონომიკური კავშირების ოპტიმიზაცია და ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოება. შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. .