კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. ზეიკიძე, გ.მაისურაძე. საქართველოს საბანკო სისტემა და მისი ტრანსფორმაციის ეტაპები. საქართველოს ბიზნესის აკადემია საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის „ბიზნესის განვითარება გლობალური ეკონომიკის პირობებში“ . 2016წ. მასალები, 19-20 მაისი, 2016 .

ნ. მაზიაშვილი. საქართველოს საგადასახადო სისტემა თანამედროვე ეტაპზე. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.“ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები-II”. 0წ. .

რ. ოთინაშვილი, ვანიშვილი ნინო. საქართველოს საგარეო-ეკონომიკური კავშირების ოპტიმიზაცია და ეროვნული სასურსათო უსაფრთხოება. შოთა რუსთაველის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, ტყეშელაშვილი ვახტანგი. საქართველოს საზღვაო ტრანსპორტი და პორტები. პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2013წ. პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე..

ზ. ვაშაკიძე, ნარიმანაშვილი ე.. საქართველოს საინვესტიციო გარემოს ფორმირება.. ინოვაციები ბიზნეში (პრობლემები, პერსპექტივები, გამოწვევები. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი.. წ. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაარსებიდან 75 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები. თბილისი, გვ. 338-341..

ი. სარჯველაძე, გ. აგლაძე. საქართველოს საკვებწარმოების მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების ძირითადი მიმართულებები და ახალი ტექნოლოგიები. საქ. განათ. და მეცნ. სამინ; შ. რუსთ. ფონდი; საქ. სოფ. მეურნ. მეცნ. აკადემია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2013წ. ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები აგრარული სექტორის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარებისთვის“ 3-4 ოქტომბერი, 2013წ. თბილისი საქართველო..

მ. მილაშვილი. საქართველოს საკურორტო ტურისტულ რაიონებში კერძო საცხოვრებელი ფონდის ადაპტირების საკითხი. პროფ.ი. ციციშვილის სახელობის არქიტექტორთა III სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია(საერთაშორისო). წ. .

გ. დოხნაძე. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფიის აქტუალური საკითხები. გეოგრაფიის თანამედროვე პრობლემები საქ. ლ. ჯავახიშვილის სახელობის გეოგრაფიული საზოგადოება. თბ. . 0წ. 2011. გვ.8-18.

მ. დემეტრაძე, ნ.ძიძიკაშვილი. საქართველოს სასმელი და მინერალური წყლების, მდინარეების ხარისხის მონიტორინგი. სტუ, სტუდენტთა 78-ე ღია საერთაშორისო კონფერენცია. 2010წ. სტუ-ს 78-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისების კრებული, გვ.48.

მ. კოპლატაძე, გელხვიიძე პაატა, მარდალეიშვილი ზაზა. საქართველოს სატელეკომუნიკაციო სფეროში დასაქმების ფორმულა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2016წ. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, 29-30 ოქტომბერი, ქუთაისი/საქართველო.

ლ. გვენეტაძე. საქართველოს საფინანსო სექტორის განვითარების თანამედროვე ასპექტები . ივანე ჯავახიშვილი სახელობის თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესისი ფაკულტეტი., საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია . 2016წ. გლობალიზაციის გამოწვევები ეკონომიკასა და ბიზნესში., გამომცემლობა „უნივერსალი“ თბილისი ., გვ 167-170.

მ. ვანიშვილი, ხაჭაპურიძე დავით, ვანიშვილი ნინო. საქართველოს სახელმწიფო ვალი და მისი მომსახურების ორგანიზაცია. მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება XXI საუკუნეში"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ. 252-257.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლი მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი საერთაშორისო კონფერენცია (ლევან მარუაშვილი-100); თსუ. 2012წ. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია, #4(83), გვ.176-183.

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლი მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი საერთაშორისო კონფერენცია (ლევან მარუაშვილი-100); თსუ. 2012წ. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია, #4(83), გვ.176-183.

მ. ზუბიაშვილი, ბ. სოსელია. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. "სოციალურ ეკონომიკური 21-ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. "ევროპული უნივერსტეტი". 1987-7471. გვ. 151-153.

გ. ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ზ.ვარაზაშვილი, ლ.წულუკიძე, მ.შავლაყაძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფანში მოსალოდნელი ღვარცოფული მოვლენების რაოდენობრივი მახასიათებლების საიმედოობისა და რისკის შეფასება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, ქუთაისი, 268-270.

ზ. ვარაზაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი, რ.დიაკონიძე, ი.ირემაშვილი, ლ.წულუკიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფანში მოსალოდნელი ღვარცოფული მოვლენების რაოდენობრივი მახასიათებლების საიმედოობისა და რისკის შეფასება.. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ.ქუთაისი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“. გვ.268-270.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, რ.დიაკონიძე, ზ.ვარაზაშვილი, ლ.წულუკიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ბაქო-თბილისის-ეზრუმის სატრანსპორტო დერეფანში მოსალოდნელი ღვარცოფული მოვლენების რაოდენობრივი მახასიათებლების საიმედოობისა და რისკის შეფასება.. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. წ. საერთაშორისო სამეცნნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის .

თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი.. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს გეოფიზიკური ასოციაცია, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 18-19 ნოემბერი 2008 წ. . წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. №115, გვ. 255-265. .

შენგელია ლ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი.. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს გეოფიზიკური ასოციაცია, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 18-19 ნოემბერი 2008 წ. . წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. №115, გვ. 255-265. .