კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში. / საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. ტომი 115. გვ. 255-265.

გ. მაღალაშვილი, მ. კეკელია, ნ. გაგნიძე. საქართველოს ტერიტორიის მოკლე მინერაგენური დახასიათება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. გვ. 51-72.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი, ზ. ბარდაჩიძე,, მ. ჯეირანაშვილი. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავების საკითხისათვის. ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში || საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. 2010წ. ერევანი. .

ზ. ბარდაჩიძე, მ. ჯეირანაშვილი, ნ. ბარათელი. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავების საკითხისათვის. || საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში. ერევანი. 2010წ. .

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. საქართველოს ტურიზმის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. V საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. გვ. 28-33.

ბ. გოდერძიშვილი, ზ. ბახტაძე. საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური პოტენციალი და განვითარების პერსპექტივები. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ა. სონღულაშვილი. საქართველოს ურთიერთობა საბჭოთა ქვეყნებთან საბჭოთა რეჟიმის საწყის პერიოდში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. .

მ. ჩიქავა. საქართველოს უძველესი მცენარეები და თანამედროვე ჰომეოპათია.. ’’ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები’’ / საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების დარგობრივი კომისია ''ფარმაკოქიმია'. 2010წ. გვ. 58-59. .

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ორგანიზაციის საკითხი XVIII საუკუნის II ნახევარში იოანე ბატონიშვილის „სჯულდებასა“ და აალექსანდრე ამილახვარის „ბრძენი აღმოსავლეთისა“ პროექტების მიხედვით. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა 2010“.

რ. აბულაძე. საქართველოს ციფრულ ბაზარზე მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებების კვლევა. „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“ , ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2015წ. 23–24 ოქტომბერი, 2015. გვ. 19-24.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩოთალიშვილი, გ.ბეგიაშვილი, ნ.ჩიგოგიძე. საქართველოს ხილკენკროვანი ნედლეულისაგან შესქელებული წვენების მირება. სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. თეზისების კრებული, გვ.71.

ი. ქვარაია. საქართველოსი სამსენებლო სფეროს ხელმძღვანელი სტრუქტურების დახვეწის აუცილებლობის შესახებ. თსუ. პ. გუგუშვილის სახ. ეკონ. ინსტ. პროფ. გ. პაპავას დაბ. 90წ. მიძღვნილი საერთასორისო ს/პრაქტ. კონფ. შრომების კრებული. 2013წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა, მ.ჯიხვაძე, ლ.პაპავა, მ.რაზმაძე. საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებანი. IV საერთაშ. სამეცნ. კონფერ. „ენერგეტიკა – რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, . 0წ. 29 ოქტომბერი, 2016, ქუთაისი გვ.110–113.

მ. რაზმაძე, ჯიხვაძე მაია, ფანცხავა ელენე, მჭედლიძე ქეთევან. საქართველოში არსებული ენერგორესურსების ათვისების პოტენციალური მიმართულებები. ქუთაისის ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. რეგიონალური პრობლემები, განვითარების პერსპექტივები, გვ.108–110.

ლ. გვერდწითელი, ა. მაისურაძე, ე. აბაშიძე. საქართველოში გავრცელებული ამერიკული თეთრი პეპელას პათოგენური სოკოები. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. 2016წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული მე-2 ნაწილი, 19-20 მაისი, ქუთაისი, გვ.521-522.

უთურაშილი ე., ილურიძე ნ,. საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ხილის ჯიშის გადამუშავება ღვინომასალებისა და ნედლი სპირტის მისაღებად. საერთაშორისო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები", . 2009წ. შრომათა კრებული 106-109.

ე. უთურაშვილი, მუჯირი ლევან, ილურიძე ნელი. საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ხილის ჯიშის გადამუშავება ღვინომასალებისა და ნედლის სპირტის მიღების მიზნით. საერთაშ. სამეცნ. კონფერენციის `სურსათის უვნებლობის პრობლემები~, შრომათა კრებული. 2010წ. .

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, დიაკონიძე რ., ვარაზაშვილი რ., ირემაშვილი ი.. საქართველოში გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის მოწყვლად უბნებზე ეროზიული პროცესების განვითარების საიმედოობა და რისკის შეფასება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი".

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. საქართველოში გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის მოწყვლად უბნებზე ეროზიული პროცესების განვითარების საიმედოობისა და რისკის შეფასება. საქ. განათლ. და მეცნ. სამინისტრო, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი”. ქ. ქუთაისი, 2011 წ. გვ.270-274 .

გ. ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ი.ირემაშვილი, ლ.წულუკიძე, მ.შავლაყაძე. საქართველოში გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის მოწყვლად უბნებზე ეროზიული პროცესების განვითარების საიმედოობისა და რისკის შეფასება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, ქუთაისი, გვ. 270-273.