კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კუჭავა, ლ.შავლიაშვილი, გ.კორძახია, ლ.ინწკირველი, ნ.ბუაჩიძე, ნ.ნასყიდაშვილი. საქართველოს სოფლი მეურნეობის ზოგიერთი პრობლემა კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტი საერთაშორისო კონფერენცია (ლევან მარუაშვილი-100); თსუ. 2012წ. ვახუშტი ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული ახალი სერია, #4(83), გვ.176-183.

მ. ზუბიაშვილი, ბ. სოსელია. საქართველოს სოციალურ-ეკონომიკური კრიზისის ფონზე. "სოციალურ ეკონომიკური 21-ე საუკუნის აქტუალური პრობლემები". 2011წ. "ევროპული უნივერსტეტი". 1987-7471. გვ. 151-153.

გ. ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ზ.ვარაზაშვილი, ლ.წულუკიძე, მ.შავლაყაძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფანში მოსალოდნელი ღვარცოფული მოვლენების რაოდენობრივი მახასიათებლების საიმედოობისა და რისკის შეფასება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, ქუთაისი, 268-270.

ზ. ვარაზაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი, რ.დიაკონიძე, ი.ირემაშვილი, ლ.წულუკიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფანში მოსალოდნელი ღვარცოფული მოვლენების რაოდენობრივი მახასიათებლების საიმედოობისა და რისკის შეფასება.. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ.ქუთაისი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“. გვ.268-270.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, რ.დიაკონიძე, ზ.ვარაზაშვილი, ლ.წულუკიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი ბაქო-თბილისის-ეზრუმის სატრანსპორტო დერეფანში მოსალოდნელი ღვარცოფული მოვლენების რაოდენობრივი მახასიათებლების საიმედოობისა და რისკის შეფასება.. აკაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. წ. საერთაშორისო სამეცნნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის .

თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი.. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს გეოფიზიკური ასოციაცია, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 18-19 ნოემბერი 2008 წ. . წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. №115, გვ. 255-265. .

შენგელია ლ., თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი.. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, საქართველოს გეოფიზიკური ასოციაცია, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 18-19 ნოემბერი 2008 წ. . წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. №115, გვ. 255-265. .

თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. . საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 18-19 ნოემბერი 2008წ.. წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. №115, გვ. 255-265. ქართ..

თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. . საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 18-19 ნოემბერი 2008წ.. წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. №115, გვ. 255-265. ქართ..

თვაური გ., ტატიშვილი მ., მკურნალიძე ი. . საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენცია „კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში“, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი, 18-19 ნოემბერი 2008წ.. წ. საქართველო, თბილისი: საერთაშორისო კონფერენციის მასალები, ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტ. №115, გვ. 255-265. ქართ..

ი. მკურნალიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური კატასტროფების ადრეული შეტყობინებისათვის თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენება. კლიმატი, ბუნებრივი რესურსები, სტიქიური კატასტროფები სამხრეთ კავკასიაში. / საქართველოს ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. წ. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები. ტომი 115. გვ. 255-265.

გ. მაღალაშვილი, მ. კეკელია, ნ. გაგნიძე. საქართველოს ტერიტორიის მოკლე მინერაგენური დახასიათება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0წ. გვ. 51-72.

მ. მჭედლიშვილი, ნ. ბარათელი, ზ. ბარდაჩიძე,, მ. ჯეირანაშვილი. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავების საკითხისათვის. ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში || საერთაშორისო კონფერენცია. მოხსენებათა თეზისები. 2010წ. ერევანი. .

ზ. ბარდაჩიძე, მ. ჯეირანაშვილი, ნ. ბარათელი. საქართველოს ტრაქიტული ნედლეულის კომპლექსური გადამუშავების საკითხისათვის. || საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიასა და ქიმიურ ტექნოლოგიაში. ერევანი. 2010წ. .

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. საქართველოს ტურიზმის განვითარების ტენდენციები და პერსპექტივები . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. V საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. გვ. 28-33.

ბ. გოდერძიშვილი, ზ. ბახტაძე. საქართველოს ტურისტული ინფრასტრუქტურის ეკონომიკური პოტენციალი და განვითარების პერსპექტივები. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი. 2014წ. .

ა. სონღულაშვილი. საქართველოს ურთიერთობა საბჭოთა ქვეყნებთან საბჭოთა რეჟიმის საწყის პერიოდში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. .

მ. ჩიქავა. საქართველოს უძველესი მცენარეები და თანამედროვე ჰომეოპათია.. ’’ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები’’ / საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილების დარგობრივი კომისია ''ფარმაკოქიმია'. 2010წ. გვ. 58-59. .

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების ორგანიზაციის საკითხი XVIII საუკუნის II ნახევარში იოანე ბატონიშვილის „სჯულდებასა“ და აალექსანდრე ამილახვარის „ბრძენი აღმოსავლეთისა“ პროექტების მიხედვით. . 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ტბელობა 2010“.

რ. აბულაძე. საქართველოს ციფრულ ბაზარზე მომხმარებელთა ქცევის თავისებურებების კვლევა. „თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში“ , ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2015წ. 23–24 ოქტომბერი, 2015. გვ. 19-24.