კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. ჩქოფოია. ქალის სოციალურ-პოლიტიკური როლი ისლამში (ტერორისტი ქალები). მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. .

მ. ქუთათელაძე. ქალკედონის საეკლესიო კრება და ქართლის ეკლესიის არჩევანი. VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,საქართველოს ევროპული არჩევანი", ეძღვნება ილია ჭავჭავაძის დაბადების 180-ე წლისთავს, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ევროპისმცოდნეობის სპეციალობა, ევროინტეგრაციული პროცესების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. 1917წ. VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,საქართველოს ევროპული არჩევანი", სიმპოზიუმის პროგრამა, სექცია ,,ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთობები", გვ.3 .

ი. ბურდული. ქალური საწყისი და ქრონოტოპული არქეტიპი მინდიასა და ზიგფრიდის ტრაგიზმში. მითოსური აზროვნება, ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი. 2011წ. თსუ, ქარ. ლიტ. ინსტიტუტი, საერთ. სიმპოზიუმი Y.

მ. მაისურაძე. ქანდაკება აშშ-ში. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია; (კონფერენციის მასალები);. წ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;.

ზ. კვეტენაძე. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარი 400. საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი 'მამულიშვილთა გახსენება~. წ. ტაშისკარი 400.

მ. ქუთათელაძე. ქართველთა უძველესი რწმენა-წარმოდგენების კვლევისათვის. აკადენიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ,,ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები", თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი . 2012წ. ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, მარიამ ლორთქიფანიძის 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, გვ. 87-88 .

მ. ქუთათელაძე. ქართველთა წარმართობის კვლევის საკითხისათვის. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიური, მოდელირება, მართვა"; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, უკრაინის ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვილნიუსის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ლიტვა), გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ავსტრია), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ევროპული . 2010წ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები, გვ. 542-544 .

თ. ხოხობაშვილი. ქართლის სამეფოს (იბერიის) სამაროვნების ადრექრისტიანული ხანის სამარხების ისტორიისათვის. საქართველოს საპატრიარქო. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. 2005წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ.158-159.

ხ. თოდაძე. ქართულ- ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრების სტრუქტურა. ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4. 2013წ. თეზისები, გვ96.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ქართული (კახური) ტიპის ყურძნის ღვინოებისაგან ნატურალობის ფიზიკო–ქიმიური მაჩვენებელი კრიტერიუმების გამოკვლევა. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ქართული (კახური) ტიპის ყურძნის ღვინოებისაგან ნატურალობის ფიზიკო–ქიმიური მაჩვენებელი კრიტერიუმების გამოკვლევა. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. ქართული დემოკრატიის სათავეებთან. თსუს საერთაშორისო კონფერენცია ”მიძღვნილი ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 160 წლისადმი”. 2007წ. .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. სამსონაძე, ნ. ამირეზაშვილი. ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი. საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები”, სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2009წ. თბილისი, გვ. 17-19.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ქართული ენისა და მხატვრული ლიტერატურის დეკულტურიზაციის ნიშნები XXI საუკუნის პირველ დეკადაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ქართული კორუფციის ანატომია. რეფორმების კოორდინირება საჯარო სექტორში: საქმიანობის გაუმჯობესება და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა (ორგანიზატორები: მსოფლიო ბანკი და საქართველოს მთავრობა). 1997წ. თბილისი. 1997.

ე. მალანია, ე.მაღლაკელიძე. ქართული საბითუმო ელექტრობაზრის კონცეპტუალური მოდელი. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილისეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2014წ. .

ს. ჩქოფოია. ქართული ტერორიზმის სათავეებთან. თსუ ივანე ჯავახიშვილი სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 1924 წლის აჯანყების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

ა. რობიტაშვილი, ვ. ზურაბიშვილი, თ. დეკანოსიძე. ქართული ტექსტის ოპტიმალური კოდირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/ა.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი. 2015წ. ა.წერეთლის სახ,უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ.145–148.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, ნანიტაშვილი თენგიზ, ორმოცაძე მედეა, ბაღათურია ბექა. ქართული ტიპის ყურძნის ღვინოების მიღების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები. OIV მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი. 2010წ. ვაზისა და ყურძნის შესახებ. თბილისი.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ქართული ტიპის ყურძნის ღვინოების მიღების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXX-III (33-ე) მსოფლიო კონგრესი მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ, ქ. თბილისი. წ. .