კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვერდწითელი, ა. მაისურაძე, ე. აბაშიძე. საქართველოში გავრცელებული ამერიკული თეთრი პეპელას პათოგენური სოკოები. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა. 2016წ. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შრომების კრებული მე-2 ნაწილი, 19-20 მაისი, ქუთაისი, გვ.521-522.

უთურაშილი ე., ილურიძე ნ,. საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ხილის ჯიშის გადამუშავება ღვინომასალებისა და ნედლი სპირტის მისაღებად. საერთაშორისო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები", . 2009წ. შრომათა კრებული 106-109.

ე. უთურაშვილი, მუჯირი ლევან, ილურიძე ნელი. საქართველოში გავრცელებული ზოგიერთი ხილის ჯიშის გადამუშავება ღვინომასალებისა და ნედლის სპირტის მიღების მიზნით. საერთაშ. სამეცნ. კონფერენციის `სურსათის უვნებლობის პრობლემები~, შრომათა კრებული. 2010წ. .

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, დიაკონიძე რ., ვარაზაშვილი რ., ირემაშვილი ი.. საქართველოში გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის მოწყვლად უბნებზე ეროზიული პროცესების განვითარების საიმედოობა და რისკის შეფასება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი".

ი. ირემაშვილი, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე. საქართველოში გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის მოწყვლად უბნებზე ეროზიული პროცესების განვითარების საიმედოობისა და რისკის შეფასება. საქ. განათლ. და მეცნ. სამინისტრო, ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი”. ქ. ქუთაისი, 2011 წ. გვ.270-274 .

გ. ჩახაია, რ.დიაკონიძე, ი.ირემაშვილი, ლ.წულუკიძე, მ.შავლაყაძე. საქართველოში გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის მოწყვლად უბნებზე ეროზიული პროცესების განვითარების საიმედოობისა და რისკის შეფასება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, ქუთაისი, გვ. 270-273.

ზ. ვარაზაშვილი, ზ. ვარაზაშვილი, რ.დიაკონიძე, ლ.წულუკიძე, მ.შავლაყაძე. საქართველოში გამავალი ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის მოწყვლად უბნებზე ეროზიული პროცესების განვითარების საიმედოობისა და რისკის შეფასება; . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქ.ქუთაისი . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“. გვ.270-273.

ი. ირემაშვილი, გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ზ. ვარაზაშვილი, ლ. წულუკიძე, მ. შავლაყაძე, ი. ხუბულავა. საქართველოში გამავალი თბილისი–ერზრუმის სატრანსპორტო დერეფნის მოწყვლად უბნებზე ეროზიული პროცესების განვითარების საიმედოობის და რისკის შეფასება. ქუთაისის ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი". 2011წ. გვ.4.

რ. აბულაძე, ნ. თოდუა. საქართველოში ელექტრონული მთავრობის დანერგვის საკვანძო საკითხები. `ინტერნეტი და საზოგადოება~ ინსო-2011. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2011წ. 17-18 ივნისი, 2011 წ. გვ.3-8 .

გ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. საქართველოში ენერგეტიკის დაბალემისიებიანი განვითარების სცენარების შეფასება. მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" 2015 წლის 24-25 ოქტომბერი ქ.ქუთაისი,საქართველო. 2015წ. გვ.83-91.

. საქართველოში თბომომარაგების დეცენტრალიზებული სისტემების განვითარების პერსპექტივები ადგილობრივი რესურსების გათვალისწინებით. EU-CAUCASUS Enerjy Investment Workshop. 2002წ. გვ. 8-9.

ე. ბარათაშვილი, პ. კოღუაშვილი, რ. ოთინაშვილი. საქართველოში მეწარმეობის განვითარების ეტაპები ტურიზმის კონტექსტში. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი, 8-9 ივლისი, 2013 წელი. 2013წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომების კრებული 2013 წლის 8-9 ივნისი, ბათუმი-ტრაპიზონი.

ნ. ლაზვიაშვილი. საქართველოში მოქმედი სააქციო საზოგადოებების კორპორაციული მართვის პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია,აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 24–25 მაისი. 2013წ. შრომების კრებული, ნაწილი I, გვ.77–82.

გ. ტყეშელაშვილი, ნ. დიდიშვილი. საქართველოში მრეწველობის წარმოშვების ისტორიისთვის. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2002წ. გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ–ეკონომიკური პრიორიტეტები. 69-74 გვ..

რ. თედორაძე, მ. ადეიშვილი, ჯ. იოსებიძე, დ. ძოწენიძე. საქართველოში საავტომობილო ტრანსპორტის რეფორმირება საბაზრო ეკონომიკაზე გარდამავალ პერიოდში. . პირველი საერთაშორისო სტ კონფერენციის "ინტერტრანს" შრომები. ტომი 1. ქუთაისი.. წ. გვ.3-7..

ი. ქვარაია. საქართველოში სამშენებლო სამუშაოების სატენდერო შესყიდვების გზით განხორციელების არაეფექტურობის შესახებ. II საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014. სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს–ინჟინერინგი. 2014წ. .

ბ. გითოლენდია. საქართველოში სატრანსპორტო ტვირთების მოცულობის გაზრდის პოლიტიკურ- ეკონომიკური ასპექტები და მათი სრულყოფის მიმართულებები. “საავტომობილო ტრანსპორტისა და ავტოსაგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარების პრობლემები” . 2008წ. გვ 94-100.

ე. მენაბდე-ჯობაძე, რ. ქინქლაძე. საქართველოში ტურიზმის განვითარებაზე მოქმედი ძირითადი ფაქტორების ანალიზი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2012წ. ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. ბათუმი 2012 გვ. 38 -43 .

ე. მალანია, ლია ბერიკაშვილი. საქართველოში ტურიზმის ინდუსტრიის მარკეტინგული ასპექტები . გ.თავართქილაძის სსწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. . III რეგიონული სიმპოზიუმი “საკრუიზო ტურიზმში-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში“, შრომათა კრებული..

გ. ყურაშვილი, მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. საქართველოში ტურიზმის მდგრადი განვითარების ტენდენციები. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი,. 2012წ. .