კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ვეშაპიძე, ნ. ბაბუაძე. ღირებულების როლი ეკონომიკის მოდერნიზაციის საქმეში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.

ი. აბულაძე. ღრუბლოვანი გამოთვლების კონცეფცია და პერსექტივები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსექტივები", ISBN 978-9941-0-7894-1.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ი. მშვენიერაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიეების ხერხი. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე. წ. .

ნ. ფოფორაძე. ყაზბეგი-ომალოს ზონის თიხაფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოს დაცვითი და ენერგო-ეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა. ბათუმი, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. საერთაშორისო კონფერენცია: “ფიქლების ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიის მსოფლიო გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. 2014წ. .

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ყურძნის პექტინოვანი ნივთიერებების გამოკვლევა სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დამზადების მიზნით . O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXX-III (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი,. წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ყურძნის პექტინოვანი ნივთიერებების გამოკვლევა სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დამზადების მიზნით. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXX-III (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ყურძნის პექტინოვანი ნივთიერების გამოკვლევა სამკურნალო–პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დამზადების მიზნით. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია. ყურძნის ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებელი კრიტერიუმების შესახებ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები . საერთაშორისო კონფერენცია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვით. მიმართ. რეგიონ. ბათუმი. წ. გვ.586-592.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ლორია. შავი ზღვა ქალაქ ბათუმის სითბო–სიცივით მომარა-გების, რეგიონალური განვი-თარებისა და ეკოლოგიის ჭრილში. საერთაშორისო კონფერენციის „საზღვაო ინდუსტრ. ინოვაციური გამოწვევები“ . 0წ. მოხსენებათა კრებული , 23 ოქტომბერი 2015 ISBN 978-9941-0-6995-6 გვ.33–40.

R. Diakonidze, გ. გავარდაშვილი, გ. ჩახაია. შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კვლევა. . მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2012წ. 24-31, ივლისი, ქობულეთი, საქართველო, 2012, გვ. 23-24..

. შავი ზღვის სანაპიროს ურეკი-შეკვეთილის ზონის ზღვის, მდინარის და სასმელ წყალში ბიოგენური ნივთიერებების შემცველობა. შემცველობა.გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება საერთ. სამეც.ტექ. კონფერენცია შრომები. 2010წ. გვ 135.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. ქ.ფუტკარაძე. შებრუნებული მატრიცის მეთოდით დაშიფრული ინფორმაციის დაბალი მედეგობა. წმინდა გრიგოლ ფერაძის სასწ. უნ. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფ. . 2016წ. II ადგილი.

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. შებრუნებული მატრიცის მეთოდით დაშიფრული ინფორმაციის დაბალი მედეგობა. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, სამეცნ. კონფ. IX ტომი, . 2013წ. გვ.64..

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია. შემთხვევითი პროცესებიდან ინტეგრალური პოლინომებისთვის განაწილებათა აგება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2-4 ივნისი. 1997წ. 1997, ნაწილი II, 213.

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. შემხვედრ-პარალელურად ჩართულ უკუ მართვად გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება. . ქუთაისის IV საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. . 2016წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. შენიშვნა სინგულარული ინტეგრალების აპროქსიმაციის მეთოდის გამოყენებაზე სასაზღვრო ამოცანების რიცხვითი ამოხსნისათვის . თბ. სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათ. ინსტ. გაფართოებული სემინარის სხდომები, 26-28 აპრილი . 1995წ. 15 გვ.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი. შენობებისა და ნაგებობების აგება დაბინძურებულ ტერიტორიებზე. II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". . 2012წ. გვ.6.

ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი, ი.ირემაშვილი. შენობებისა და ნაგებობების აგება დაბინძურებულ ტერიტორიებზე. მე–2 საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.ქობულეთი. 2012წ. .

მ. მამნიაშვილი. შეურაცხის მართლსაწინააღმდეგო ქმედების იურიდიული შეფასების თავისებურებანი, თინათინ წერეთლის დაბადების ასი წლისთავთან მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია. თინათინ წერეთლის სახელობის სამართლის ინსტიტუტი. 2006წ. .

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ. შეცდომათა ალბათობის გაზომვის პრინციპები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული. ქუთაისი,. 2016წ. გვ. 185–187..