კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სოსელია. სერვისული მენეჯმენტის მნიშვნელობა თანამედროვე ბიზნესში.. ბიზნესში.პირველი რეგიონული სიმპოზიუმი. 2014 ბათუმი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2014წ. შრომები-4, ბათუმი, 30 აპრილი, 2014 წელი..

ე. ბარათაშვილი, პ. კოღუაშვილი. სერვისული მენეჯმენტის როლი ტურისტულ ბიზნესში . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 5–6 ივლისი, 2014 წ. ბათუმი. ხიხანის ხეობა. 2014წ. .

ე. ბარათაშვილი, მარიდაშვილი მანანა. სერვისული ფირმების მენეჯმენტის თავისებურებები. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა’’. 17–18 ოქტომბერი, 2014 წ. ბათუმი. 2015წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა. სითბო-სიცივით მომარაგების ახალი ენერგეტიკული სისტემების დანერგვა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო კონფერენცია "სატრანსპორტო ხიდი-ევროპა-აზია,". 2017წ. ქ.ქუთაისი 24-26.10. გვ.296-297.

მ. ბერეჟიანი. სითხის დინების ჰიდროდინამიკური რეჟიმების კომპიუტერული სიმულაცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა" შრომების კრებული, II ნაწ., 2016 წლის 19-20 მაისი, გვ. 612-615..

თ. ქარქუსაშვილი, თოფურია ხ., ობოლაშვილი ნ., გელიაშვილი ზ.. სილიკაგელზე დამყნო-ბილი 24-წე-ვ¬რიანი მა¬კ-რო¬ცი¬კლუ¬რი პოლი¬ა¬ზ¬ო¬¬¬-მეთინები.. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია "ქიმია დღეს"– 2011.. 2011წ. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია "ქიმია დღეს" – 2011, თბილისი, გვ. 69-71..

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ჩორხაული ნ., შონია ლ.. სიმბოლოების ამოცნობა სიმძიმის ცენტრის მეთოდის გამოყენებით. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავი¬ს¬ა¬დ¬მი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიე¬რო კონფერენცია საინფორმაციო დაკომპიუტერული ტექნ-ები, მოდელირება, მართვა. 2015წ. .

ს. სიგუა. სიმონ ჩიქოვანი: აზრი და კონსტრუქცია, . იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გორი . 2014წ. გვ. 121–125..

ს. სიგუა. სიმონ ჩიქოვანი: აზრი და კონსტრუქცია, . საერთაშორისო კონფერენცია გორის უნივერსიტეტი. 2018წ. .

ლ. ბერიკაშვილი, ი. მახარაშვილი. სინერგეტიკული პროცესები მარკეტინგის მენეჯმენტში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომების კრებული I „გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები“ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი,. 2017წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, 2017წ. გვ. 30-34.

თ. კოხრეიძე, ვ.მეტრეველი. სინქრონული ელექტრული ძრავებით დატვირთულ ელექტროსისტემაში ენერგიის ზეგამტარული ინდუქციური მაგროვებლის მუშაობის დროს ელექტრომექანიკური პროცესები. მე-III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. . 2015წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო.

თ. კოხრეიძე, ვ. მეტრეველი. სინქრონული ელექტრული ძრავებით დატვირთულ ელექტროსისტემაში ენერგიის ზეგამტარული ინდუქციური მაგროვებლის მუშაობის დროს ელექტრომექანიკური პროცესები. მე-III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. . 2015წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო.

. სინქრონული ელექტრული ძრავებით დატვირთულ ელექტროსისტემაში ენერგიის ზეგამტარული ინდუქციური მაგროვებლის მუშაობის დროს ელექტრომექანიკური პროცესები. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენების კრებული ქუთაისიო, საქართველო 2015.

თ. სუხიაშვილი. სისტემაში მოსალოდნელი ცვლილებების პროგნოზირება სასიცოცხლო ციკლის მოდელირებისა და ანალიზის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” თბილისი. ... 2007წ. მოხსენებათა კრებული გვ.178-181.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი,. სიტყვების მკაცრი ფორმალურ-ლოგიკური გაგებისაკენ ქართული ბუნებრივი ენობრივი სისტემის საფუძველზე. საერთაშორისო კონფერენცია „ლოგიკა პროგრამირებაში, ხელოვნურ ინტელექტსა და გამოყვანებში“ . 2002წ. საერთაშორისო კონფერენციის „ლოგიკა პროგრამირებაში, ხელოვნურ ინტელექტსა და გამოყვანებში“ თეზისები, (ინგლისურად), 18-20.

ჟ. ვარძელაშვილი. სიტყვის ჰერმენევტული პორტრეტი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. 2016წ. გვ. 51..

ნ. აჩუაშვილი. სიღარიბის და უმუშევრობის მსოფლიო პრობლემა და საქართველო. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. 1-2 ივლისი 3გვერდი.

ნ. ჭიკაიძე. სიღარიბის დაძლევის ღონისძიებები საქართველოში . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟ.სეუ და მეცნიერება. N 4(4) . ,,სეუ-2016’’.

რ. ქინქლაძე. სიღარიბის სტატისტიკური ანალიზი საქართვლოში. . თსუ, სტატისტიკის კათედრა. 2014წ. საერთშორისო სამეცნიერო-კონფერენციის ,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა“ შრომების კრებული. .