კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. სუხიაშვილი. სისტემაში მოსალოდნელი ცვლილებების პროგნოზირება სასიცოცხლო ციკლის მოდელირებისა და ანალიზის საფუძველზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” თბილისი. ... 2007წ. მოხსენებათა კრებული გვ.178-181.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი,. სიტყვების მკაცრი ფორმალურ-ლოგიკური გაგებისაკენ ქართული ბუნებრივი ენობრივი სისტემის საფუძველზე. საერთაშორისო კონფერენცია „ლოგიკა პროგრამირებაში, ხელოვნურ ინტელექტსა და გამოყვანებში“ . 2002წ. საერთაშორისო კონფერენციის „ლოგიკა პროგრამირებაში, ხელოვნურ ინტელექტსა და გამოყვანებში“ თეზისები, (ინგლისურად), 18-20.

ჟ. ვარძელაშვილი. სიტყვის ჰერმენევტული პორტრეტი. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თსუ. 2016წ. გვ. 51..

ნ. აჩუაშვილი. სიღარიბის და უმუშევრობის მსოფლიო პრობლემა და საქართველო. პაატა გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2016წ. 1-2 ივლისი 3გვერდი.

ნ. ჭიკაიძე. სიღარიბის დაძლევის ღონისძიებები საქართველოში . საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟ.სეუ და მეცნიერება. N 4(4) . ,,სეუ-2016’’.

რ. ქინქლაძე. სიღარიბის სტატისტიკური ანალიზი საქართვლოში. . თსუ, სტატისტიკის კათედრა. 2014წ. საერთშორისო სამეცნიერო-კონფერენციის ,,გლობალიზაცია და სტატისტიკა“ შრომების კრებული. .

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ზ. ბარდაჩიძე. სოდა-პროდუქტების მიღება ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები, თსუ. წ. 26-28 მარტი.

ზ. ბარდაჩიძე, მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია. სოდა-პროდუქტების მიღება ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე.. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები, . 0წ. თსუ.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი ბექა. სოიოს მარცვლიდან რძის ექსტრაქციის პროცესის ექსპერიმენტული შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი–პროექტი GNSF/ST 09-542-7-122, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 60–64.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი ბექა. სოიოს რძის ადუღების პროცესის ექსპერიმენტული შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი–გრანტი GNSF/ST/08/7-493, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 267–271.

თ. წივწივაძე, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. სოკოს საფუძველზე ახალი სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. თეზისები, გვ.88.

რ. დიაკონიძე, მამასახლისი ჟ., თევზაძე თ., ჩახაია გ.. სოფელ იყალთოს სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარების ღონისძიებები. საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ნარჩენებიდან ეტანოლის წარმოების ტექნოლოგიები სრულყოფა zymomonas mobil ბაქტერიების მეშვეობით. კონფერენცია. 2010წ. ქ. ბათუმი..

ნ. გალახვარიძე. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების სამომხმარებლო ღირებულება. საქართველოს განათლების სამინისტრო.საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი,საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემების სამეცნიერო შრომათა კრებული XXV187-188.

თ. მეგრელიძე, მ. მაცაბერიძე, არჩვაძე ქეთევანი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შრობის ოპტიმალური პარამეტრების დასაბუთება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. თეზისები. გვ. 63-64.

რ. ქინქლაძე. სოციალურ სფეროში გაწეული ასიგნებათა სტატისტიკური ანალიზი. HESP-ის პროგრამა. საერთაშორისო კონფერენცია: ,,სოციალ–ელპმპ,იკური პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში. 2008წ. გამომც. ,,უნივერსალი.

ი. მარგალიტაძე. სოციალური მარკეტინგის ბუნება და ეთიკური ტენდენციები. თანამედროვე ტექნოლოგიები პერსპექტივები და პრობლემები, თბილისი. 2013წ. .

ი. კეცხოველი. სოციალური მოვლენების გენდერული ექსპერტიზა ამერიკული მეთოდოლოგიით. მე-6 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2004წ. .

ნ. თოფურია, გ. სურგულაძე, ა.შუბითიძე, ნ.შუბითიძე. სოციალური მომსახურების სფეროს ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და მისი საინფორმაციო სისტემების დაპროექტება. საქ.საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებუ-ლის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთ. კონფერენციის თეზისების კრებული, 114-115.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სოციალური ტურიზმის ტრანსფორმაციული პროცესები. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ბათუმის შ.რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი ს ტურიზმის ფაკულტეტი. 2017წ. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”, ბათუმი 2017, გვ. 204-208;.