კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლომიძე. საჯარო გამოსვლა, როგორც პუბლიცისტურ-დისკურსიული პარადიგმა(უილიამ ფოლკნერის საჯარო გამოსვლის მაგალითზე).. ინფორმაციული ომი: ინფორმაციულ-ფსიქოლოგიური ზემოქმედების პარამეტრები.. 0წ. .

მ. ვანიშვილი, ლემონჯავა ლექსო. საჯარო ფინანსების მართვის სისტემა თანამედროვე საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო"/ევროპის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ. 129-133.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. საჯარო-კერძო პარტნიორობა - ინოვაციური ტექნოლოგია ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარებაში. Iრეგიონული სიმპოზიუმი „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში"/ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2014წ. შრომები - IV, გვ.191-200 .

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო, ხაჭაპურიძე დავით. საჯარო-კერძო პარტნიორობის ნორმატიულ-სამართლებრივი და ინსტიტუციური უზრუნველყოფა საქართველოში. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ. 383-389.

მ. ვანიშვილი, ხაჭაპურიძე დავით, ვანიშვილი ნინო. საჯარო-კერძო პარტნიორობის პოტენციური სარგებელი და რისკები. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება, ეკონომიკა და მდგრადი განვითარება"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. მეშვიდე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ. 234-239.

მ. ვანიშვილი, ვანიშვილი ნინო. საჯარო-კერძო პარტნიორობის უცხოური გამოცდილება. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვეობის მეცნიერული საკითხები"/სუხისვილის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცის მასალები, გვ.29-34.

გ. ჩიკოიძე. სემანტიკური როლების ლექსიკური შევსება. სტუ საერთაშორისო კონფერენცია “ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები”. 2014წ. გვ.202-207.

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს.. სენსორული ქსელებისა და სენსორების არქიტექტურა. ბირთვულ–რადიაციული სენსორები და ნანოსენსორული სისტემები, NATO-ს მიერ ორგანიზებული. 2014წ. ბირთვულ–რადიაციული სენსორები და ნანოსენსორული სისტემები,№1/2014, გვ.136-138.

მ. დარჩაშვილი. სეპარატისტული მოძრაობა საქართველოს სახელმმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში (1991 წელი),. საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავთან დაკავშირებით კონფერენცია თემაზე „დამოუკიდებლობის 25 წელი: მიღწევები, პრობლემები და პერსპექტივები“ (თსუ). 2016წ. .

ე. ბარათაშვილი, პ. კოღუაშვილი, შ. კერესელიძე. სერვისმენეჯმენტის როლი ბიზნეს პროცესების მართვაში. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამეცნიერო კონფერენცია ,,ეკონომიკისა და ბიზნესის აქტუალური პრობლემები’’ 5-6 ივნისი. 2015 წ. 2015წ. .

მ. სოსელია. სერვისული მენეჯმენტის მნიშვნელობა თანამედროვე ბიზნესში.. ბიზნესში.პირველი რეგიონული სიმპოზიუმი. 2014 ბათუმი ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2014წ. შრომები-4, ბათუმი, 30 აპრილი, 2014 წელი..

ე. ბარათაშვილი, პ. კოღუაშვილი. სერვისული მენეჯმენტის როლი ტურისტულ ბიზნესში . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 5–6 ივლისი, 2014 წ. ბათუმი. ხიხანის ხეობა. 2014წ. .

ე. ბარათაშვილი, მარიდაშვილი მანანა. სერვისული ფირმების მენეჯმენტის თავისებურებები. შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, I საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ,,თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა’’. 17–18 ოქტომბერი, 2014 წ. ბათუმი. 2015წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ე.ფანცხავა. სითბო-სიცივით მომარაგების ახალი ენერგეტიკული სისტემების დანერგვა საქართველოს სოფლის მეურნეობაში. III ქართულ-პოლონური საერთაშორისო კონფერენცია "სატრანსპორტო ხიდი-ევროპა-აზია,". 2017წ. ქ.ქუთაისი 24-26.10. გვ.296-297.

მ. ბერეჟიანი. სითხის დინების ჰიდროდინამიკური რეჟიმების კომპიუტერული სიმულაცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის "თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა" შრომების კრებული, II ნაწ., 2016 წლის 19-20 მაისი, გვ. 612-615..

თ. ქარქუსაშვილი, თოფურია ხ., ობოლაშვილი ნ., გელიაშვილი ზ.. სილიკაგელზე დამყნო-ბილი 24-წე-ვ¬რიანი მა¬კ-რო¬ცი¬კლუ¬რი პოლი¬ა¬ზ¬ო¬¬¬-მეთინები.. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია "ქიმია დღეს"– 2011.. 2011წ. ახალგაზრდა მეცნიერთა რესპუბლიკური კონფერენცია "ქიმია დღეს" – 2011, თბილისი, გვ. 69-71..

ო. შონია, ქართველიშვილი ი., ჩორხაული ნ., შონია ლ.. სიმბოლოების ამოცნობა სიმძიმის ცენტრის მეთოდის გამოყენებით. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავი¬ს¬ა¬დ¬მი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიე¬რო კონფერენცია საინფორმაციო დაკომპიუტერული ტექნ-ები, მოდელირება, მართვა. 2015წ. .

ს. სიგუა. სიმონ ჩიქოვანი: აზრი და კონსტრუქცია, . იაკობ გოგებაშვილისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გორი . 2014წ. გვ. 121–125..

ს. სიგუა. სიმონ ჩიქოვანი: აზრი და კონსტრუქცია, . საერთაშორისო კონფერენცია გორის უნივერსიტეტი. 2018წ. .