კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ზ. ბარდაჩიძე. სოდა-პროდუქტების მიღება ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები, თსუ. წ. 26-28 მარტი.

ზ. ბარდაჩიძე, მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია. სოდა-პროდუქტების მიღება ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე.. სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია ქიმიაში. მოხსენებათა თეზისები, . 0წ. თსუ.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი ბექა. სოიოს მარცვლიდან რძის ექსტრაქციის პროცესის ექსპერიმენტული შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი–პროექტი GNSF/ST 09-542-7-122, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 60–64.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი ბექა. სოიოს რძის ადუღების პროცესის ექსპერიმენტული შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი–გრანტი GNSF/ST/08/7-493, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ქუთაისი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 267–271.

თ. წივწივაძე, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. სოკოს საფუძველზე ახალი სამკურნალო პროფილაქტიკური კვების პროდუქტები. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. თეზისები, გვ.88.

რ. დიაკონიძე, მამასახლისი ჟ., თევზაძე თ., ჩახაია გ.. სოფელ იყალთოს სასმელი წყლით მომარაგების ეკოლოგიური პრობლემის მოგვარების ღონისძიებები. საქართველოს ტექნ. უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი. 2011წ. ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები.

ე. კალატოზიშვილი, ლ. მუჯირი, მ. ორმოცაძე. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ნარჩენებიდან ეტანოლის წარმოების ტექნოლოგიები სრულყოფა zymomonas mobil ბაქტერიების მეშვეობით. კონფერენცია. 2010წ. ქ. ბათუმი..

ნ. გალახვარიძე. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების სამომხმარებლო ღირებულება. საქართველოს განათლების სამინისტრო.საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი,საქართველოს სახელმწიფო ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო უნივერსიტეტი,საქართველოს სუბტროპიკული მეურნეობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. წ. აგრარულ მეცნიერებათა პრობლემების სამეცნიერო შრომათა კრებული XXV187-188.

თ. მეგრელიძე, მ. მაცაბერიძე, არჩვაძე ქეთევანი. სოფლის მეურნეობის პროდუქტების შრობის ოპტიმალური პარამეტრების დასაბუთება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. თეზისები. გვ. 63-64.

რ. ქინქლაძე. სოციალურ სფეროში გაწეული ასიგნებათა სტატისტიკური ანალიზი. HESP-ის პროგრამა. საერთაშორისო კონფერენცია: ,,სოციალ–ელპმპ,იკური პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებში. 2008წ. გამომც. ,,უნივერსალი.

ი. მარგალიტაძე. სოციალური მარკეტინგის ბუნება და ეთიკური ტენდენციები. თანამედროვე ტექნოლოგიები პერსპექტივები და პრობლემები, თბილისი. 2013წ. .

ი. კეცხოველი. სოციალური მოვლენების გენდერული ექსპერტიზა ამერიკული მეთოდოლოგიით. მე-6 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2004წ. .

ნ. თოფურია, გ. სურგულაძე, ა.შუბითიძე, ნ.შუბითიძე. სოციალური მომსახურების სფეროს ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და მისი საინფორმაციო სისტემების დაპროექტება. საქ.საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებუ-ლის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთ. კონფერენციის თეზისების კრებული, 114-115.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სოციალური ტურიზმის ტრანსფორმაციული პროცესები. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ბათუმის შ.რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი ს ტურიზმის ფაკულტეტი. 2017წ. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”, ბათუმი 2017, გვ. 204-208;.

რ. ოთინაშვილი, მახვილაზე კახაბერ. სოციალური ქსელის როლი - ბიზნეს რეინჟინერინგის დაგეგმვის პროცესში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსტიტეტი, პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. 2015წ. „თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები.“ I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, 2015 წლის 24-25-26 ივნისი, გვ. 206-209 .

ე. ხახუტაშვილი, ლ. კაპანაძე, ქეთევან აბაშიძე. სოციოკულტურული ფაქტორების როლი ტურიზმის სარეკლამო კომუნიკაციებში.. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო;ორგანიზატორები:თსუ,გ.რობაქიძის სახ.უნივერსიტეტი;კავკასიის შვეიცარული აკადემიური ქსელი. 0წ. გამომცემლობა "უნივერსალი"; 299-305გვ. ISBN 978-9941-17-226-7.

ნ. ჭანტურია. სოციოლოგიური მარკეტინგი, როგორც ინოვაციური მარკეტინგის კვლევის ძირითადი ინსტრუმენტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია თემაზე პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. ISBN 978-9941-9168-9-2 გვ. 390-391.

ტ. ბურკაძე, კვირკველია შალვა, ბერიძე ჯემალ. სპექტრული ეფექტურობის შეფასება მობილური კავშირის MIMO სისტემებში MATLAB–ით მოდელირებით. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2013წ. ქუთაისი, გვ. 332-336.

ჯ. ბერიძე, კვირკველია შ. სპექტრული ეფექტურობის შეფასება მობილური კავშირის MIMO სისტემებში MATLAB–ით მოდელირებით. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2013წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები,№1/2013.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. სპილანძთან შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოდგენილი დაძაბულობის შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”. 2015წ. სტუ-ის შრომების კრებული, თბილისი, გვ.128-130.