კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4203 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა. ტერმინი . საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. გვ. 143-146. წ. შრომები. .

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა. ტერმინი "ქიმია" და ოქროს მოპოვების კოლხური წესი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. წ. შრომები. გვ.143-146.

ს. ჩქოფოია. ტერორიზმი თანამედროვე მსოფლიოში. მსოფლიო და კავკასია . 2011წ. .

ს. ჩქოფოია. ტერორიზმის იდეოლოგია. სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

გ. ყირმელაშვილი, ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი. ტექნიკაში მასობრივ მოხმარების მოდელების გამოყენების შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები”. 30-31 ოქტომბერი, 1996, თბილისი. 1996წ. გვ. 13.

ტ. ბუაძე, გ. ყირმელაშვილი, თ. ბიბილაშვილი. ტექნიკაში მასობრივი მომსახურების მოდელების გამოყენების შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები.“ თბილისი, 30-31 ოქტომბერი, 1996, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1996წ. 1996, 13.

ზ. მიქაძე, ა. გურჯიძე, ი. შურღაია, გ. გირგვლიანი. ტექნიკური სისტემის მიერ განსაზღვრულ დროში დავალების შესრულების შესაძლებლობის შესახებ მისი საიმედოობის გათვალისწინებით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის რექტორის, პროფესორ მურმან ედილაშვილის 70 - წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცა. 2005წ. შრომები №2, გვ.195-204, თბილისი.

მ. მშვილდაძე, ნ. რაჭველიშვილი, მ. კაპანაძე, ა. სარუხანიშვილი, ბ. ლომიძე. ტექნოგენური ნედლეულის გამოყენებით ჭიქურის მიღების თავისებურებები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა, თბილისი 2009. 2009წ. .

ზ. სვანიძე. ტექნოგენური წარმოშობის მიკრომინარევების ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების პრობლემები. 10-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2016წ. თბილისი, 1.

რ. ქუთათელაძე, თინათინ აბრალავა. ტექნოლოგია - ძირითადი ინოვაციური პროდუქცია. თსუ. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო" თბილისი. წ. .

ს. გოგოლაძე, შორენა ოკუჯავა . ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლების პერსპექტივები საქართველოში. 11th International Silk Road Conference Innovations in Bussness, Education and Sciences. 2016წ. 11th International Silk Road Conference Innovations in Bussness, Education and Sciences.

ნ. კუციავა, ი. თავართქილაძე. ტექნოლოგიური დანადგარების მუშაობის ანალიზი თანამედროვე ინფორმაციული ავტომატიზირებული სისტემით . საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, ქუთაისი . 2010წ. გვ. 449–451.

ლ. გვაჯაია. ტექნოლოგიური პარკები და ბიზნეს-სათბურები - მეცნიერების წარმოებასთან შერჭყმის თანამედროვე ფორმები. სამეცნიერო-პრაქტიკული, ორგანიზატორი - თბილისის ევროპისუნივერსიტეტი. 2016წ. "ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო", გვ. გვ. 171-174.

მ. ზუბიაშვილი. ტვირთის გადაზიდვის ეკონომიკური ხერხები. პ.გუგუშვილის სახელობის ინსტიტუტი. 2002წ. გვ.87-88.

მ. ზუბიაშვილი. ტვირთის გადაზიდვის ეკონომიკური ხერხები. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი;. 2002წ. ISBN 99940-709-0-8. გვ.87-88.

ტ. ბუაძე, ა. კვალიაშვილი, გ. მირზიაშვილი, მ. ნადარეიშვილი. ტიპური გაანგარიშებების როლის შესახებ ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლებისას . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა XI სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 28-30 მაისი. 1986წ. 1986, 11-12.

ს. სანაძე, გ. გაფრინდაშვილი, მ. კეკელიძე, ი. სულაძე. ტიხრული კერამიკა (მინა) და მხატვრული მინანქრები მტკიცე სტრუქტურის აქცესორ-პიგმენტების საფუძველზე. საქ. კერამიკოსთა ასოც. მე-2 საერთ. კონფერენციის კრებული . წ. 6 გვ..

რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. ტოპინაბურისა და მისი გადამუშავების პროდუქტების სამედიცინო-ბიოლოგიური გამოყენების პერსპექტივები და ძირითადი მიმართულებები. საერთაშორისო კონფერენცია ,,სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმ. ნარჩ. და მეორადი ნედლ. ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. 2014წ. თბილისი.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ტოპინამბურისა და მისი გადამუშავების პროდუქტების მედიკო-ბიოლოგიური გამოყენების პერსპექტივები და ძირიტადი მიმარტულებები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოება, ნარჩენები და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები.

თ. წივწივაძე, ლ.მჭედლიშვილი, ქ.ჩიქოვანი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. ტოპინამბურისაგან საკვები მაღალი სისუფთავის ეთილის სპირტის მიღება. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ.129.