კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მარგალიტაძე. სოციალური მარკეტინგის ბუნება და ეთიკური ტენდენციები. თანამედროვე ტექნოლოგიები პერსპექტივები და პრობლემები, თბილისი. 2013წ. .

ი. კეცხოველი. სოციალური მოვლენების გენდერული ექსპერტიზა ამერიკული მეთოდოლოგიით. მე-6 ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, თბილისი. 2004წ. .

ნ. თოფურია, გ. სურგულაძე, ა.შუბითიძე, ნ.შუბითიძე. სოციალური მომსახურების სფეროს ბიზნეს-პროცესების მოდელირება და მისი საინფორმაციო სისტემების დაპროექტება. საქ.საპატრიარქოს წმ.ანდრია პირველწოდებუ-ლის სახ. ქართული უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთ. კონფერენციის თეზისების კრებული, 114-115.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. სოციალური ტურიზმის ტრანსფორმაციული პროცესები. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - ბათუმის შ.რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტი ს ტურიზმის ფაკულტეტი. 2017წ. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”, ბათუმი 2017, გვ. 204-208;.

რ. ოთინაშვილი, მახვილაზე კახაბერ. სოციალური ქსელის როლი - ბიზნეს რეინჟინერინგის დაგეგმვის პროცესში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსტიტეტი, პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: „თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. 2015წ. „თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები.“ I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, 2015 წლის 24-25-26 ივნისი, გვ. 206-209 .

ე. ხახუტაშვილი, ლ. კაპანაძე, ქეთევან აბაშიძე. სოციოკულტურული ფაქტორების როლი ტურიზმის სარეკლამო კომუნიკაციებში.. საერთაშორისო ბიზნესის სოციოკულტურული გარემო;ორგანიზატორები:თსუ,გ.რობაქიძის სახ.უნივერსიტეტი;კავკასიის შვეიცარული აკადემიური ქსელი. 0წ. გამომცემლობა "უნივერსალი"; 299-305გვ. ISBN 978-9941-17-226-7.

ნ. ჭანტურია. სოციოლოგიური მარკეტინგი, როგორც ინოვაციური მარკეტინგის კვლევის ძირითადი ინსტრუმენტი. პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია თემაზე პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე. 2013წ. ISBN 978-9941-9168-9-2 გვ. 390-391.

ტ. ბურკაძე, კვირკველია შალვა, ბერიძე ჯემალ. სპექტრული ეფექტურობის შეფასება მობილური კავშირის MIMO სისტემებში MATLAB–ით მოდელირებით. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2013წ. ქუთაისი, გვ. 332-336.

ჯ. ბერიძე, კვირკველია შ. სპექტრული ეფექტურობის შეფასება მობილური კავშირის MIMO სისტემებში MATLAB–ით მოდელირებით. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2013წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები,№1/2013.

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი. სპილანძთან შერწყმის შედეგად მრავალკომპონენტიან მინანქარში წარმოდგენილი დაძაბულობის შესახებ. საერთაშორისო კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები მეტალურგიასა და მასალათმცოდნეობაში”. 2015წ. სტუ-ის შრომების კრებული, თბილისი, გვ.128-130.

მ. ლომიძე. სპინი და საზოგადოებრივი აზრი.. .ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2008წ. ჟურნალისტიკა XIV, მედია გუშინ, დღეს, ხვალ. 3-4 ივნისი, თბილისი, 2008. გვ.10-12;.

ქ. ჯიჯეიშვილი. სპინი-XXI საუკუნის პოლიტიკური ტექნოლოგია, თბ.. საერთაშორისო კონფერენცია «ხელისუფლება და საზოგადოება» . 2010წ. .

მ. მარტიაშვილი. სსუ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. სსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2015წ. .

მ. ბერეჟიანი, ს. შალამბერიძე. სტაბილური იზოტოპების გამოყენება მედიცინაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2013წ. II სამეცნიერო კონფერენციის "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები" მოხსენებები, თბილისი, 25-26 ნოემბერი, 2013, გვ. 49-51..

რ. ქინქლაძე, ნონა ახვლედიანი. სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგია და ანალიზი საზღვაო ინდუსტრიის განვითარებაში”. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “„საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები“.

თ. თოდუა. სტილიზებული გამოსახულების პრეპარირება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. . 2004წ. #8.

დ. გორგიძე, ს. ხუციშვილი, ნ. ხარაძე. სტიმულირების მექანიზმები მრავალდონიან პროექტულ სტრუქტურებში. . 2015წ. .

გ. ბაღათურია, თ. დუმბაძე. სტრატეგიული მენეჯმენტისა და კიბერნეტიკის პრინციპები საერთაშორისო ურთიერთობის პრაქტიკაში. აბრეშუმის გზის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია . 2014წ. .

დ. კარიაული. სტრატეგიული სამართლებრივი თანამშრომლობა საქართველოში. საქართველო. 2005წ. სერთიფიკატი.

ლ. მეტრეველი. სტრესი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი. 2014წ. .