კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ლომიძე. სპინი და საზოგადოებრივი აზრი.. .ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2008წ. ჟურნალისტიკა XIV, მედია გუშინ, დღეს, ხვალ. 3-4 ივნისი, თბილისი, 2008. გვ.10-12;.

ქ. ჯიჯეიშვილი. სპინი-XXI საუკუნის პოლიტიკური ტექნოლოგია, თბ.. საერთაშორისო კონფერენცია «ხელისუფლება და საზოგადოება» . 2010წ. .

მ. მარტიაშვილი. სსუ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. სსუ. ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2015წ. .

მ. ბერეჟიანი, ს. შალამბერიძე. სტაბილური იზოტოპების გამოყენება მედიცინაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2013წ. II სამეცნიერო კონფერენციის "ბუნებრივი და სინთეზური ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერებები" მოხსენებები, თბილისი, 25-26 ნოემბერი, 2013, გვ. 49-51..

რ. ქინქლაძე, ნონა ახვლედიანი. სტატისტიკური შესწავლის მეთოდოლოგია და ანალიზი საზღვაო ინდუსტრიის განვითარებაში”. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “„საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები“.

თ. თოდუა. სტილიზებული გამოსახულების პრეპარირება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი. . 2004წ. #8.

დ. გორგიძე, ს. ხუციშვილი, ნ. ხარაძე. სტიმულირების მექანიზმები მრავალდონიან პროექტულ სტრუქტურებში. . 2015წ. .

გ. ბაღათურია, თ. დუმბაძე. სტრატეგიული მენეჯმენტისა და კიბერნეტიკის პრინციპები საერთაშორისო ურთიერთობის პრაქტიკაში. აბრეშუმის გზის მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია . 2014წ. .

დ. კარიაული. სტრატეგიული სამართლებრივი თანამშრომლობა საქართველოში. საქართველო. 2005წ. სერთიფიკატი.

ლ. მეტრეველი. სტრესი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი. 2014წ. .

ნ. სეფაშვილი, ლ. დევაძე, კ.ჯაფარიძე, ე.ვაშაკიძე, მ.მეტონიძე, ზ.ელაშვილი. სტრუქტურული ცვლილებები ქოლესტერულ თხევად კრისტალებში . საერთაშორისო კონფერენცია ქიმიაში (მიძღვნილი თსუ 75-ე წლისთავისადმი) . 1994წ. გვ.12.

ი. აბულაძე, ნ. მაღლაკელიძე. სტუდენტთა აკადემიური მოსწრების სისტემა და მისი პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავება. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. მეექვსე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "განათლების თანამედროვე გამოწვევები", ISBN 978-9941-0-6764-8.

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია, თ. ბიბილაშვილი , ნ. ექსეულიძე, ი. წერეთელი. სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის ზოგიერთი საკითხი . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „სტუდენტთა დამოუკიდებელი მუშაობის შინაარსი, ფორმები და მეთოდები“, თბილისი, 10-12 ნოემბერი, 1994, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი . 1994წ. 1994, 19-20.

რ. ქინქლაძე, ქეთევან ჩიტალაძე. სტუმარმასპინძლობის ინდუსტრიის განვითარების ზოგადი ასპექტები. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2008წ. კონფერენციის მასალები.

გ. კაიშაური, დ. ქურხული. სურნელოვან-არომატული ნედლეული – უალკოჰოლო სასმელების ინდუსტრიის აქტუალური ტენდენცია . ქ. თბილისი. საქართველო. 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “სურსათის უვნებლობის პრობლემები” შრომათა კრებული. თბილისი.გვ. 119 - - 201..

მ. ელიზბარაშვილი, ე. ხალვაში. სუსტი ველის ეპრ-ის და პარამაგნიტური მახასიათებლების კუთხური და ტემპერატურული დამოკიდებულებები KCuF_3 და მსუბუქად დოპირებულ ლანთანუმის მანგანიტების მონოკრისტალებში . II საერთაშორისო კონფერენცია "საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი"; ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. 2016წ. II საერთაშორისო კონფერენცია "საზღვაო ინდუსტრიის ინოვაციური გამოწვევები: საზღვაო ტრანსპორტი, საინჟინრო ტექნოლოგიები, ლოჯისტიკა, ტურიზმი"კონფერენციის შრომები, გვ. 372.

ნ. კაპანაძე, ბ. ბერიტაშვილი. სუფთა განვითარების მექანიზმის დანერგვა საქართველოში. თსუ ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტი. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გარემო და გლობალური დათბობა“, ახალი სერია N 3(82),გვ. 101-104, ISBN:2233-3347.

ნ. ჩხარტიშვილი, ნ. ებელაშვილი, ნ. გაგელიძე. სუფრის ღვინოების ტექნოლოგიაში გამოყენებული ტოქსიკური გოგირდის ნანოსტრუქტურული ვერცხლით შეცვლის პერსპექტიულობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2017წ. მევენახეობა მეღვინეობა ევროპის ქვეყნებში ისტორიული ასპექტები და პერსპექტივები 73-79.

ს. ხიზანიშვილი. სწავლების იდეის ალტერნატივები ნ(ქართული და ამერიკული განათლებისსისტემის მაგალითზე. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი, ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2012წ. ამერიკისმცოდნეობის XIIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია, შეერთებული შტატები და საქართველო: გუშინ, დღეს, ხვალ, პ რ ო გ რ ა მ ა, გვ. 24.

გ. ჩაჩანიძე. სწავლების ინტელექტუალიზაციის პრობლემები. მეორე საერთაშორისო-სამეცნიერო პედაგოგიური სკოლა-სემინარი - "სასწავლო პროცესების მართვის ინტელექტუალური სისტემები", თბილისი. 1995წ. .