კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4225 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ღვინეფაძე, ბოკუჩავა ლია, ჯინჭარაძე დავითი, მგელაძე ნინო. ტრადიციული ტექნოლოგიები ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თათბირ-სემინარი "ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება" . ქუთაისის უნივერსიტეტი. 1997წ. მოხსენებების თეზისები. ქუთაისი.

ნ. მგელაძე, გ. ღვინეფაძე. ტრადიციული ტექნოლოგიები ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თათბირ-სემინარი „ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება“, ქუთაისი. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 53.

გ. ტყეშელაშვილი, თ. კილაძე. ტრადიციული ტვირთნაკადები და მარაბდა-კარწახის ახალი რკინიგზა.. პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2013წ. პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე..

რ. ქაცარავა, ნ.ჭიჭინაძე, ლ.შალამბერიძე, გ.წითლანაძე. ტრანსდერმალური თერაპიული სისტემები პოლისაქარიდული გელის საფუძველზე. საერთაშორისო სიმოზიუმი “ფიზიკური ფაქტორები და ადამიანის ჯანმრთელობა”, თეზისები, გვ. 49-50, თბილისი, 23-25 ოქტომბერი. წ. .

დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე. ტრანსვერსალურად-იზოტროპული მრავალფენიანი სხეულების ელექტროდრეკადი წონასწორობა. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები ,. 2005წ. .

ბ. გოდერძიშვილი, გ. ყურაშვილი. ტრანსნაციონალიზაციის განვითრების ტენდენციები საქართველოს კონტექსტში. სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2016წ. .

გ. ყურაშვილი, ბ. გოდერძიშვილი. ტრანსნაციონალიზაციის განცითარების ტენდენციები საქართველოს კონტექსტში. სულხან საბას პედაგოგიური უნივერსიტეტი. 2016წ. კონფერენციის შრომების კრებული, გბ11-16.

გ. სულაშვილი. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი პირდაპირი საზვარგარეთული ინვესტიციების ბაზარზე . ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა საერთაშორისო სამეცნი-ერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.. 2012წ. “გეომედი” 42-46.

ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ს. ფაილოძე. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი პირდაპირი საზღვარგარეთული ინვესტიციების ბაზარზე. უნივერსიტეტი გეომედი. "ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა". . 2012წ. თბ., საქართველო. გამომც. "გეომედი", გვ. 42-45..

ლ. დათაშვილი, დავით ძოწენიძე. ტრანსნაციონალური კორპორაციების განვითარების საფეხურები და ეფექტები. შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მეზ¬ღვა¬უ¬რ¬თა საერ¬თა¬შო¬რისო დღისადმი მიძღვნილ III ერთა¬შო¬რი¬სო სამეც¬ნიერო პრაქტი¬კულ კონფერენციას. 24წ. 2017 წელი.

მ. ზუბიაშვილი, ნ.აჩუაშვილი. ტრანსპორტის ფაქტორი ტურიზმის განვითარებაში. . 2011წ. ეკონომიკა და ბიზნესი. ტურიზმი.

ნ. აჩუაშვილი, მ. ზუბიაშვილი. ტრანსპორტის ფაქტორი ტურიზმის განვითარებაში.. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. "ეკონომიკა და ბიზნესი" გვ. 174-177.

დ. კვარაცხელია. ტრანსფორმაციული შოკი, როგორც ეკონომიკური დაცემის მიზეზი (ეკონომიკური ზრდის სოლოუს მოდელის მიხედვით. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ”პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები“. გვ.: 61-64..

მ. ნიკოლაძე. ტრანსფორმირებადი კოსმოსური რეფლექტორიას მექანიკური სისტემის თეორიული კვლევა. საქართველოს მექანიკისთა კავშირის მეექვსე ყოველწლიური საერაშორისო კონფერენცია. 2015წ. .

მ. კოპლატაძე, მარდალეიშვილი ზაზა, გელხვიიძე პაატა. ტრაფიკის ახალი სახეობები და სატელეკომუნიკაციო ქსელში მომსახურების ხარისხისადმი მოთხოვნების ევოლუცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, 24 ოქტომბერი, ქუთაისი/საქართველო.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუსავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის -,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი. წ. 14-16.

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუშავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები მოხსენებათა თეზისები. 2008წ. ქუთაისი.

მ. მჭედლიშვილი, გ. დემურიშვილი. ტრაქიტების კირქვასთან შემცხვარი მასის გამოტუტვის პროცესის ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - თანამედროვე ტექნოლოგიებიდა გამოყენებითი დიზაინი,. 2011წ. ქუთაისი.

ჟ. ვარძელაშვილი. ტრიადა ,,სიტყვა-კონცეპტი-სიმბოლო” სამყაროს სურათში. International Science Conference “International Dialog and Linguistic Contacts”, თეუსუ. 2010წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 62-68.

მ. ხარხელი. ტუიზმის განვითარების პოტენციალი საქართველოს მთიანეთში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კომფერენცია. 2014წ. კონფერენციის მასალები.