კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ბოგველიშვილი. ტემპერატურის გავლენა მაღალი წნევის პნევმორესორების დინამიკურ მახასიათებლებზე. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენცია "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები", თბილისი. 1999წ. საერთაშორისო სამეც.-ტექნ.კონფერენციის "საავტომობილო ტრანსპორტის ეფექტურობის ამაღლების გზები" შრომები, გვ.22-25.

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი. ტენიანი ნაჯერი ორთქლით მომუშავე ორთქლის მანქანა. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2016წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 87-90.

გ. გიგინეიშვილი, ე. მაჭავარიანი, ნ. ქსოვრელი. ტენიანი ნაჯერი ორთქლით მომუშავე ორთქლის მანქანის ეფექტურობის ანალიზი. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"/აწსუ. 2016წ. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებების კრებული. გვ. 83-87.

თ. ქობლიანიძე, მაია ვეშაგური. ტერიტორიის ბრენდინგის თეორიული ასპექტები და მისი როლი ტურიზმში . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენცია „ეროვნული ეკონომიკები და გლობალიზაცია“, ეკონომიკის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი,. 2012წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ტერმინები უშიშროება და უსაფრთხოება და მათი გამოყენების წესი. ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა. თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი; ევროპის ტერმინოლოგიის ასოციაცია (EAFT); საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია და სხვ.. 2018წ. ტერმინოლოგია – მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა. I საერთაშორისო კონფერენცია.

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა. ტერმინი . საერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. გვ. 143-146. წ. შრომები. .

გ. ცინცაძე, მ.საჩკოვი, რ.ჩაგუნავა. ტერმინი "ქიმია" და ოქროს მოპოვების კოლხური წესი. საერთაშორისო სიმპოზიუმი საბუნებისმეტყველო და საინჟინრო დარგების განვითარების ისტორიის საკითხებზე. წ. შრომები. გვ.143-146.

. ტერორიზმი თანამედროვე მსოფლიოში. მსოფლიო და კავკასია . 2011წ. .

. ტერორიზმის იდეოლოგია. სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2013წ. .

გ. ყირმელაშვილი, ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი. ტექნიკაში მასობრივ მოხმარების მოდელების გამოყენების შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები”. 30-31 ოქტომბერი, 1996, თბილისი. 1996წ. გვ. 13.

ტ. ბუაძე, გ. ყირმელაშვილი, თ. ბიბილაშვილი. ტექნიკაში მასობრივი მომსახურების მოდელების გამოყენების შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „საგანთა სწავლების პროფესიული მიმართულების პედაგოგიური საფუძვლები.“ თბილისი, 30-31 ოქტომბერი, 1996, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1996წ. 1996, 13.

ზ. მიქაძე, ა. გურჯიძე, ი. შურღაია, გ. გირგვლიანი. ტექნიკური სისტემის მიერ განსაზღვრულ დროში დავალების შესრულების შესაძლებლობის შესახებ მისი საიმედოობის გათვალისწინებით. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის რექტორის, პროფესორ მურმან ედილაშვილის 70 - წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცა. 2005წ. შრომები №2, გვ.195-204, თბილისი.

მ. მშვილდაძე, ნ. რაჭველიშვილი, მ. კაპანაძე, ა. სარუხანიშვილი, ბ. ლომიძე. ტექნოგენური ნედლეულის გამოყენებით ჭიქურის მიღების თავისებურებები. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა, თბილისი 2009. 2009წ. .

ზ. სვანიძე. ტექნოგენური წარმოშობის მიკრომინარევების ბუნებრივი გარემოს დაბინძურების პრობლემები. 10-ე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ხელისუფლება და საზოგადოება“ . 2016წ. თბილისი, 1.

რ. ქუთათელაძე, თინათინ აბრალავა. ტექნოლოგია - ძირითადი ინოვაციური პროდუქცია. თსუ. საუნივერსიტეტთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო" თბილისი. წ. .

ს. გოგოლაძე, შორენა ოკუჯავა . ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული სწავლების პერსპექტივები საქართველოში. 11th International Silk Road Conference Innovations in Bussness, Education and Sciences. 2016წ. 11th International Silk Road Conference Innovations in Bussness, Education and Sciences.

ნ. კუციავა, ი. თავართქილაძე. ტექნოლოგიური დანადგარების მუშაობის ანალიზი თანამედროვე ინფორმაციული ავტომატიზირებული სისტემით . საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენციის შრომები „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“, ქუთაისი . 2010წ. გვ. 449–451.

ლ. გვაჯაია. ტექნოლოგიური პარკები და ბიზნეს-სათბურები - მეცნიერების წარმოებასთან შერჭყმის თანამედროვე ფორმები. სამეცნიერო-პრაქტიკული, ორგანიზატორი - თბილისის ევროპისუნივერსიტეტი. 2016წ. "ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო", გვ. გვ. 171-174.

მ. ზუბიაშვილი. ტვირთის გადაზიდვის ეკონომიკური ხერხები. პ.გუგუშვილის სახელობის ინსტიტუტი. 2002წ. გვ.87-88.

მ. ზუბიაშვილი. ტვირთის გადაზიდვის ეკონომიკური ხერხები. პ.გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი;. 2002წ. ISBN 99940-709-0-8. გვ.87-88.