კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. ქუთათელაძე. ქართველთა უძველესი რწმენა-წარმოდგენების კვლევისათვის. აკადენიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ,,ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები", თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი . 2012წ. ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, მარიამ ლორთქიფანიძის 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, გვ. 87-88 .

მ. ქუთათელაძე. ქართველთა წარმართობის კვლევის საკითხისათვის. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიური, მოდელირება, მართვა"; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, უკრაინის ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვილნიუსის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ლიტვა), გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ავსტრია), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ევროპული . 2010წ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები, გვ. 542-544 .

თ. ხოხობაშვილი. ქართლის სამეფოს (იბერიის) სამაროვნების ადრექრისტიანული ხანის სამარხების ისტორიისათვის. საქართველოს საპატრიარქო. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. 2005წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ.158-159.

ხ. თოდაძე. ქართულ- ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრების სტრუქტურა. ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4. 2013წ. თეზისები, გვ96.

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ქართული (კახური) ტიპის ყურძნის ღვინოებისაგან ნატურალობის ფიზიკო–ქიმიური მაჩვენებელი კრიტერიუმების გამოკვლევა. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ქართული (კახური) ტიპის ყურძნის ღვინოებისაგან ნატურალობის ფიზიკო–ქიმიური მაჩვენებელი კრიტერიუმების გამოკვლევა. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. ქართული დემოკრატიის სათავეებთან. თსუს საერთაშორისო კონფერენცია ”მიძღვნილი ნიკო ნიკოლაძის დაბადებიდან 160 წლისადმი”. 2007წ. .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე. ქართული ენის განმარტებით-კომბინატორული ლექსიკონის გენერატორი. II საერთაშორისო სიმპოზიუმი ლექსიკოგრაფიაში. 2012წ. ბათუმი, გვ.115-116. .

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე, ა. ჩუტკერაშვილი. ქართული ენის კომპიუტერული მოდელები. თსუ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის საერთაშორისო კონფერენცია ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2015. 2015წ. გვ.18-24.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ლ. სამსონაძე, ნ. ამირეზაშვილი. ქართული ენის კომპიუტერული სუფლიორი. საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები”, სსიპ არნოლდ ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2009წ. თბილისი, გვ. 17-19.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ქართული ენისა და მხატვრული ლიტერატურის დეკულტურიზაციის ნიშნები XXI საუკუნის პირველ დეკადაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. წ. .

ჰ. კუპრაშვილი. ქართული კორუფციის ანატომია. რეფორმების კოორდინირება საჯარო სექტორში: საქმიანობის გაუმჯობესება და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა (ორგანიზატორები: მსოფლიო ბანკი და საქართველოს მთავრობა). 1997წ. თბილისი. 1997.

ე. მალანია, ე.მაღლაკელიძე. ქართული საბითუმო ელექტრობაზრის კონცეპტუალური მოდელი. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილისეკონომიკის ინსტიტუტი. . 2014წ. .

ს. ჩქოფოია. ქართული ტერორიზმის სათავეებთან. თსუ ივანე ჯავახიშვილი სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, 1924 წლის აჯანყების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენცია. 2014წ. .

ა. რობიტაშვილი, ვ. ზურაბიშვილი, თ. დეკანოსიძე. ქართული ტექსტის ოპტიმალური კოდირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია/ა.წერეთლის სახ.უნივერსიტეტი. 2015წ. ა.წერეთლის სახ,უნივერსიტეტის გამომცემლობა, გვ.145–148.

ლ. კოტორაშვილი, ბაღათურია ნუგზარ, ბეგიაშვილი ნანული, ნანიტაშვილი თენგიზ, ორმოცაძე მედეა, ბაღათურია ბექა. ქართული ტიპის ყურძნის ღვინოების მიღების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები. OIV მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი. 2010წ. ვაზისა და ყურძნის შესახებ. თბილისი.

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ქართული ტიპის ყურძნის ღვინოების მიღების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXX-III (33-ე) მსოფლიო კონგრესი მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ, ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბეგიაშვილი, ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ქართული ტიპის ყურძნის ღვინოების მიღების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXX-III (33-ე) მსოფლიო კონგრესი მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ, ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ქართული ტიპის ყურძნის ღვინოების მიღების ტექნოლოგიის მეცნიერული საფუძვლები. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXX-III (33-ე) მსოფლიო კონგრესი მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ, ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, კ. კიკაბიძე, ნ. ძიძიკაშვილი. ქართული ცოდნის გადინებიდან, ცოდნის დაბრუნებისკენ.(კოლაბორირებული ცოდნის ქსელი, საქართველოს ინტელექტუალური დიასპორის მობილიზებისათვის). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა ტრანსლაცია. 15-18 ოქტომბერი. თსუ. თბილისი. შრომათა კრებული.. 2015წ. .