კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. ბუაძე, ა. კვალიაშვილი, გ. მირზიაშვილი, მ. ნადარეიშვილი. ტიპური გაანგარიშებების როლის შესახებ ალბათობის თეორიისა და მათემატიკური სტატისტიკის სწავლებისას . საქართველოს სსრ უმაღლესი სასწავლებლების მათემატიკოსთა XI სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 28-30 მაისი. 1986წ. 1986, 11-12.

ს. სანაძე, გ. გაფრინდაშვილი, მ. კეკელიძე, ი. სულაძე. ტიხრული კერამიკა (მინა) და მხატვრული მინანქრები მტკიცე სტრუქტურის აქცესორ-პიგმენტების საფუძველზე. საქ. კერამიკოსთა ასოც. მე-2 საერთ. კონფერენციის კრებული . წ. 6 გვ..

რ. კლდიაშვილი, ნ. ჩიგოგიძე, რ. სხილაძე, გ. სულაქველიძე. ტოპინაბურისა და მისი გადამუშავების პროდუქტების სამედიცინო-ბიოლოგიური გამოყენების პერსპექტივები და ძირითადი მიმართულებები. საერთაშორისო კონფერენცია ,,სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმ. ნარჩ. და მეორადი ნედლ. ბაზაზე. თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები. 2014წ. თბილისი.

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხილაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. ტოპინამბურისა და მისი გადამუშავების პროდუქტების მედიკო-ბიოლოგიური გამოყენების პერსპექტივები და ძირიტადი მიმარტულებები. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. „სპეციფიკური თვისებების მქონე ნაერთები და მასალები წარმოება, ნარჩენები და მეორადი ნედლეულის ბაზაზე თანამედროვე ქიმიური ნაერთები და ტექნოლოგიები.

თ. წივწივაძე, ლ.მჭედლიშვილი, ქ.ჩიქოვანი, ნ.ჩიგოგიძე, რ.კლდიაშვილი. ტოპინამბურისაგან საკვები მაღალი სისუფთავის ეთილის სპირტის მიღება. სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2016წ. თეზისების კრებული, გვ.129.

გ. ღვინეფაძე, ბოკუჩავა ლია, ჯინჭარაძე დავითი, მგელაძე ნინო. ტრადიციული ტექნოლოგიები ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თათბირ-სემინარი "ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება" . ქუთაისის უნივერსიტეტი. 1997წ. მოხსენებების თეზისები. ქუთაისი.

ნ. მგელაძე, გ. ღვინეფაძე. ტრადიციული ტექნოლოგიები ადგილობრივი ნედლეულის ბაზაზე. შავი ზღვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო თათბირ-სემინარი „ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება“, ქუთაისი. 0წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 53.

გ. ტყეშელაშვილი, თ. კილაძე. ტრადიციული ტვირთნაკადები და მარაბდა-კარწახის ახალი რკინიგზა.. პ. გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2013წ. პოსტკომუნისტური ქვეყნების ეკონომიკების აქტუალური პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე..

რ. ქაცარავა, ნ.ჭიჭინაძე, ლ.შალამბერიძე, გ.წითლანაძე. ტრანსდერმალური თერაპიული სისტემები პოლისაქარიდული გელის საფუძველზე. საერთაშორისო სიმოზიუმი “ფიზიკური ფაქტორები და ადამიანის ჯანმრთელობა”, თეზისები, გვ. 49-50, თბილისი, 23-25 ოქტომბერი. წ. .

დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე. ტრანსვერსალურად-იზოტროპული მრავალფენიანი სხეულების ელექტროდრეკადი წონასწორობა. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობის მოხსენებათა თეზისები ,. 2005წ. .

ბ. გოდერძიშვილი, გ. ყურაშვილი. ტრანსნაციონალიზაციის განვითრების ტენდენციები საქართველოს კონტექსტში. სულხან-საბას სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2016წ. .

გ. ყურაშვილი, ბ. გოდერძიშვილი. ტრანსნაციონალიზაციის განცითარების ტენდენციები საქართველოს კონტექსტში. სულხან საბას პედაგოგიური უნივერსიტეტი. 2016წ. კონფერენციის შრომების კრებული, გბ11-16.

გ. სულაშვილი. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი პირდაპირი საზვარგარეთული ინვესტიციების ბაზარზე . ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა საერთაშორისო სამეცნი-ერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.. 2012წ. “გეომედი” 42-46.

ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ს. ფაილოძე. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი პირდაპირი საზღვარგარეთული ინვესტიციების ბაზარზე. უნივერსიტეტი გეომედი. "ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა". . 2012წ. თბ., საქართველო. გამომც. "გეომედი", გვ. 42-45..

ლ. დათაშვილი, დავით ძოწენიძე. ტრანსნაციონალური კორპორაციების განვითარების საფეხურები და ეფექტები. შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მეზ¬ღვა¬უ¬რ¬თა საერ¬თა¬შო¬რისო დღისადმი მიძღვნილ III ერთა¬შო¬რი¬სო სამეც¬ნიერო პრაქტი¬კულ კონფერენციას. 24წ. 2017 წელი.

მ. ზუბიაშვილი, ნ.აჩუაშვილი. ტრანსპორტის ფაქტორი ტურიზმის განვითარებაში. . 2011წ. ეკონომიკა და ბიზნესი. ტურიზმი.

ნ. აჩუაშვილი, მ. ზუბიაშვილი. ტრანსპორტის ფაქტორი ტურიზმის განვითარებაში.. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. "ეკონომიკა და ბიზნესი" გვ. 174-177.

დ. კვარაცხელია. ტრანსფორმაციული შოკი, როგორც ეკონომიკური დაცემის მიზეზი (ეკონომიკური ზრდის სოლოუს მოდელის მიხედვით. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ”პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები“. გვ.: 61-64..

მ. ნიკოლაძე. ტრანსფორმირებადი კოსმოსური რეფლექტორიას მექანიკური სისტემის თეორიული კვლევა. საქართველოს მექანიკისთა კავშირის მეექვსე ყოველწლიური საერაშორისო კონფერენცია. 2015წ. .

მ. კოპლატაძე, მარდალეიშვილი ზაზა, გელხვიიძე პაატა. ტრაფიკის ახალი სახეობები და სატელეკომუნიკაციო ქსელში მომსახურების ხარისხისადმი მოთხოვნების ევოლუცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, 24 ოქტომბერი, ქუთაისი/საქართველო.