კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. სულაშვილი. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი პირდაპირი საზვარგარეთული ინვესტიციების ბაზარზე . ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა საერთაშორისო სამეცნი-ერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები.. 2012წ. “გეომედი” 42-46.

ა. აბრალავა, გ. სულაშვილი, ს. ფაილოძე. ტრანსნაციონალური კორპორაციები და მათი როლი პირდაპირი საზღვარგარეთული ინვესტიციების ბაზარზე. უნივერსიტეტი გეომედი. "ჯანდაცვის მენეჯმენტი და სოციალური მედიცინა". . 2012წ. თბ., საქართველო. გამომც. "გეომედი", გვ. 42-45..

ლ. დათაშვილი, დავით ძოწენიძე. ტრანსნაციონალური კორპორაციების განვითარების საფეხურები და ეფექტები. შპს ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტის მეზ¬ღვა¬უ¬რ¬თა საერ¬თა¬შო¬რისო დღისადმი მიძღვნილ III ერთა¬შო¬რი¬სო სამეც¬ნიერო პრაქტი¬კულ კონფერენციას. 24წ. 2017 წელი.

მ. ზუბიაშვილი, ნ.აჩუაშვილი. ტრანსპორტის ფაქტორი ტურიზმის განვითარებაში. . 2011წ. ეკონომიკა და ბიზნესი. ტურიზმი.

ნ. აჩუაშვილი, მ. ზუბიაშვილი. ტრანსპორტის ფაქტორი ტურიზმის განვითარებაში.. ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. "ეკონომიკა და ბიზნესი" გვ. 174-177.

დ. კვარაცხელია. ტრანსფორმაციული შოკი, როგორც ეკონომიკური დაცემის მიზეზი (ეკონომიკური ზრდის სოლოუს მოდელის მიხედვით. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ”პოსტკრიზისული ეკონომიკის მდგრადი განვითარების უზრუნველყოფის მექანიზმები“. გვ.: 61-64..

მ. ნიკოლაძე. ტრანსფორმირებადი კოსმოსური რეფლექტორიას მექანიკური სისტემის თეორიული კვლევა. საქართველოს მექანიკისთა კავშირის მეექვსე ყოველწლიური საერაშორისო კონფერენცია. 2015წ. .

მ. კოპლატაძე, მარდალეიშვილი ზაზა, გელხვიიძე პაატა. ტრაფიკის ახალი სახეობები და სატელეკომუნიკაციო ქსელში მომსახურების ხარისხისადმი მოთხოვნების ევოლუცია. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“, 24 ოქტომბერი, ქუთაისი/საქართველო.

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუსავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის -,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი. წ. 14-16.

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუშავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები მოხსენებათა თეზისები. 2008წ. ქუთაისი.

მ. მჭედლიშვილი, გ. დემურიშვილი. ტრაქიტების კირქვასთან შემცხვარი მასის გამოტუტვის პროცესის ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - თანამედროვე ტექნოლოგიებიდა გამოყენებითი დიზაინი,. 2011წ. ქუთაისი.

ჟ. ვარძელაშვილი. ტრიადა ,,სიტყვა-კონცეპტი-სიმბოლო” სამყაროს სურათში. International Science Conference “International Dialog and Linguistic Contacts”, თეუსუ. 2010წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 62-68.

მ. ხარხელი. ტუიზმის განვითარების პოტენციალი საქართველოს მთიანეთში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კომფერენცია. 2014წ. კონფერენციის მასალები.

ნ. გალახვარიძე. ტურიზმი და მატერიალური კულტურის ძეგლები. ბათუმის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2014წ. მეხუთე საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. ტურიზმი, დასვენება და რეკლამა. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2013 წ.. 0წ. .

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი კახეთის(საქართველოს) რეგიონის მაგალითზე. I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკა და ბიზნესი". შორთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). 2010წ. .

ლ.კოჭლამაზაშვილი. ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი კახეთის(საქართველოს) რეგიონის მაგალითზე. I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკა და ბიზნესი". შორთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). 2010წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი კახეთის(საქართველოს) რეგიონის მაგალითზე. . I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკა და ბიზნესი". შორთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). . 2010წ. "ეკონომიკა და ბიზნესი". .

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნათია წიკლაური. ტურიზმის ადგილი ეკონომიკური ზრდის ჰუმანიზაციის პროცესში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი / შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი {ტრაპიზონი, თურქეთი}. 2010წ. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი-ტრაპიზონი, გვ. 308-313.