კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. გვასალია, ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუსავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის -,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები” მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი. წ. 14-16.

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ნ. ბარათელი. ტრაქიტების გადამუშავებით მიღებული კარბონატული ხსნარების აორთქლება-კრისტალიზაციის პროცესის გამოკვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები მოხსენებათა თეზისები. 2008წ. ქუთაისი.

მ. მჭედლიშვილი, გ. დემურიშვილი. ტრაქიტების კირქვასთან შემცხვარი მასის გამოტუტვის პროცესის ანალიზი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია - თანამედროვე ტექნოლოგიებიდა გამოყენებითი დიზაინი,. 2011წ. ქუთაისი.

ჟ. ვარძელაშვილი. ტრიადა ,,სიტყვა-კონცეპტი-სიმბოლო” სამყაროს სურათში. International Science Conference “International Dialog and Linguistic Contacts”, თეუსუ. 2010წ. სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ. 62-68.

მ. ხარხელი. ტუიზმის განვითარების პოტენციალი საქართველოს მთიანეთში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი V საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კომფერენცია. 2014წ. კონფერენციის მასალები.

ნ. გალახვარიძე. ტურიზმი და მატერიალური კულტურის ძეგლები. ბათუმის საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. 2014წ. მეხუთე საერთაშორისო პრაქტიკული კონფერენცია.

თ. ღურწკაია, ღურწკაია კარლო. ტურიზმი, დასვენება და რეკლამა. IV საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია:„მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“-2013 წ.. 0წ. .

თ. ყანდაშვილი, ლ.კოჭლამაზაშვილი. ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი კახეთის(საქართველოს) რეგიონის მაგალითზე. I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკა და ბიზნესი". შორთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). 2010წ. .

ლ.კოჭლამაზაშვილი. ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი კახეთის(საქართველოს) რეგიონის მაგალითზე. I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკა და ბიზნესი". შორთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). 2010წ. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. ტურიზმი, როგორც მცირე ბიზნესის განვითარების ხელშემწყობი ფაქტორი კახეთის(საქართველოს) რეგიონის მაგალითზე. . I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ეკონომიკა და ბიზნესი". შორთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი (ტრაპზონი, თურქეთი). . 2010წ. "ეკონომიკა და ბიზნესი". .

ე. მენაბდე-ჯობაძე, ნათია წიკლაური. ტურიზმის ადგილი ეკონომიკური ზრდის ჰუმანიზაციის პროცესში. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი / შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შავი ზღვის ტექნიკური უნივერსიტეტი {ტრაპიზონი, თურქეთი}. 2010წ. ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი, ბათუმი-ტრაპიზონი, გვ. 308-313.

ქ. ქაჯაია, ბ. ბარკალაია. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" V საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაპზონი.... 2014წ. ბათუმი. გვ.69-75.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე. ,,ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი" V საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია, ბათუმი-ტრაპზონი.... 2014წ. ბათუმი. გვ.69-75.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე. მე–V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. . 2014წ. #5. 0,45 ნ.თ..

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე. ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. ტურიზმის გავლენა ქვეყნის სოციალურ–ეკონომიკურ განვითარებაზე. #5. 69-75.

მ. ვანიშვილი, შანავა ზვიად. ტურიზმის განვითარების თავისებურებანი და როლი ეროვნული ეკონომიკური ინტერესების რეალიზაციაში. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.151-158 .

ნ. ჭიკაიძე. ტურიზმის განვითარების ორგანიზაციულ-ეკონომიკური პრობლემები. საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი. 2016წ. ჟ.სეუ და მეცნიერება. N 3(3) . ,,სეუ-2016’’.

რ. ქინქლაძე. ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში . I საერთაშორისო სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2010წ. კონფერენციის მასალები.

ნ. მაზიაშვილი. ტურიზმის განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები“. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი; ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი2011წ.ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.. 2011წ. .