კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მეტრეველი. ტურიზმის განვითარების პროგნოზირების ზოგიერთი საკითხი საქართველოში. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“/ შოთა რყსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2010წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-12-842-4 გვ.689-694.

თ. ბერიძე, გ. ყურაშვილი. ტურიზმის განვითარების ტენდეციები _ რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში . II საერთაშორისო სამეცნიერო _ პრაქტიკული კონფერენციის მასალები “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”. 2011წ. ISSN 978-9941-17-315-8. გვ. 160-164.

ნ. ნადარეიშვილი. ტურიზმის განვითარების ძირითადი ფაქტორები.. ვ. ბაგრატიონის სახ. გეოგრაფიის ინსტ. . 2008წ. შრომათა კრებული, ახალი სერია №2 (81), საერთაშორისო კონფერენციის მასალები ”მთიანი რეგიონების პრობლემები”. თბილისი. გვ. 457-464.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის დარგის პრობლემები და განვითარების პოლიტიკა საქართველოში. მე–I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი–ტრაპიზონი.. 5წ. #1. 2010წ..

შ. მეტრეველი, ბ.ბარკალაია. ტურიზმის დარგის პრობლემები და განვითარების პოლიტიკა საქართველოში. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“/ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2010წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-12-842-4 გვ.22-28.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის დარგის პრობლემები და განვითარების პოლიტიკა საქართველოში. ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. მე–I საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი–ტრაპიზონი. #1. 22-29.

ე. ბარათაშვილი. ტურიზმის მარკეტინგი და მისი თავისებურებანი. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო კონფერენცია. ტრაბზონი.

ე. მალანია, ე. მაღლაკელიძე. ტურიზმის მარკეტინგი ინტერაქტიული უნდა იყოს. . ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი.. 2013წ. .

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის პოტენციალი, განვითარების ფორმები და პროდუქტი. მე–II საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. . 4წ. #2. 2011წ. .

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის პოტენციალი, განვითარების ფორმები და პროდუქტი. ბათუმის შ.რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. მე–II საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ ბათუმი. #2. 387-393.

გ. ჯოლია, გ. ჯოლია. ტურიზმის პოტენციალი, განვითარების ფორმები და პროდუქტი. ”ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”/ შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; აჭარის არ ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტი.. წ. გვ. 387-392. ISBN 978-9941-17-315-8.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ტურიზმის როლი ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაში . შოთა რუსთაველის სახელობის ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2014წ. “ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”, ბათუმი 2014 გვ. 76-80 .

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. ტურიზმის სატელიტური ანგარიშები საქართველოს ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში. მე-II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ / შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2011წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-17-315-8 გვ.644-650.

დ. ბიბიჩაძე. ტურიზმის სოციალურ-ეკონომიკური არსი და განვითარების თავისებურებანი. . 2011წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი ჟურნალი „ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი“.

მ. ვანიშვილი, ბიბიჩაძე დავით. ტურიზმის სოციალურ-ეკონომიკური არსი და განვითარების თავისებურებანი. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.196-201 .

შ. მეტრეველი. ტურიზმის სტატისტიკის ფორმირების ძირითადი საკითხები საქართველოში. პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „გლობალიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი გამოწვევები და მათი გადაწყვეის გზები“. 2009წ. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შ. მეტრეველი. ტურიზმის წვლილი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. მე–IV საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ /შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-22-030-2 გვ.79-84.

ნ. ლაზვიაშვილი, ე. კავთიძე. ტურისტულ კომპანიაში კონტროლის ჩატარების პროგრამა. V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 5–6 ივლისი. 2014წ. შრომების კრებული, გვ. 205–208.

ნ. ლაზვიაშვილი, თ. ზანდუკელი. ტურისტულ კომპანიაში რისკების ანალიზისა და შეფასების მეთოდების შესახებ . კონფ."ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი", შოთა–რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,4–5 ივნისი. 2011წ. შრომების კრებული, გვ. 655–658.

ე. მალანია. ტურისტული ბიზნესის საბაზრო შესაძლებლობის ანალიზი საქართველოში. ქუთაისის უნივერსიტეტი. 2017წ. ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები. 11-12.11.2017. გვ.173 .