კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. მეტრეველი, დ.კბილაძე. ტურიზმის სატელიტური ანგარიშები საქართველოს ეროვნულ ანგარიშთა სისტემაში. მე-II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“ / შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი . 2011წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-17-315-8 გვ.644-650.

დ. ბიბიჩაძე. ტურიზმის სოციალურ-ეკონომიკური არსი და განვითარების თავისებურებანი. . 2011წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. ბათუმი ჟურნალი „ტურიზმი, ეკონომიკა და ბიზნესი“.

მ. ვანიშვილი, ბიბიჩაძე დავით. ტურიზმის სოციალურ-ეკონომიკური არსი და განვითარების თავისებურებანი. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი”/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, გვ.196-201 .

შ. მეტრეველი. ტურიზმის სტატისტიკის ფორმირების ძირითადი საკითხები საქართველოში. პროფესორ-მასწავლებელთა საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე: „გლობალიზაციის სოციალურ-ეკონომიკური და სამართლებრივი გამოწვევები და მათი გადაწყვეის გზები“. 2009წ. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

შ. მეტრეველი. ტურიზმის წვლილი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. მე–IV საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,ეკონომიკა და ბიზნესი“ /შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. გამომცემლობა "უნივერსალი" ISBN 978-9941-22-030-2 გვ.79-84.

ნ. ლაზვიაშვილი, ე. კავთიძე. ტურისტულ კომპანიაში კონტროლის ჩატარების პროგრამა. V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, 5–6 ივლისი. 2014წ. შრომების კრებული, გვ. 205–208.

ნ. ლაზვიაშვილი, თ. ზანდუკელი. ტურისტულ კომპანიაში რისკების ანალიზისა და შეფასების მეთოდების შესახებ . კონფ."ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი", შოთა–რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,4–5 ივნისი. 2011წ. შრომების კრებული, გვ. 655–658.

ე. მალანია. ტურისტული ბიზნესის საბაზრო შესაძლებლობის ანალიზი საქართველოში. ქუთაისის უნივერსიტეტი. 2017წ. ეკონომიკა, ბიზნესი და ტურიზმი: აქტუალური პრობლემები, მიღწევები და ინოვაციები. 11-12.11.2017. გვ.173 .

გ. ყურაშვილი, რ. ქინქლაძე. ტურისტული ბიზნესის სპეციფიკა და პერსპექტივა. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი,. 2013წ. IV საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია "ინოვაციები ტურიზმში; ეკონომიკა და ბიზნესი".

რ. ქინქლაძე. ტურისტული ბიზნესის სპეციფიკა და პერსპექტივა. . ბატუმის სოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. IV საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. .

ა. აბრალავა. ტურისტული კლასტერების განვითარების ანალიზი. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. პირველი რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე: "საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში". . 2014წ. შრომები – IV. ბათუმი, . გვ. 26-31.

მ. ლომიძე. ტურისტული კომპანიის იმიჯის ფორმირების ძირითადი ტექნოლოგიები. . .მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. . 2012წ. ტექნოლოგიები. 2-3 ივნისი, ბათუმი, 2012. გვ.344-348. .

შ. მეტრეველი. ტურისტული მომსახურებისა და ტურისტული პროდუქციის გაანგარიშების თავისებურებანი. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია. 2014წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ნ.სესაძე. ტურისტული პროდუქტის ბუღალტრული აღრიცხვის თავისებურებები. . 2011წ. ეკონომიკა და ბიზნესი. ტურიზმი.

შ. მეტრეველი. ტურისტული საქმიანობის სახელმწიფოებრივი რეგულირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“/თსუ. 2014წ. ISBN 978-9941-22-414-0 გამომცემლობა"უნივერსალი" p.321-329.

ე. ბარათაშვილი, თ. როსტიაშვილი, სოსელია მაია. ტურისტული საწარმოს მარკეტინგული გარემოს კვლევა ექსპერტული შფასებისა და ანალიზის გამოყენებით. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 5–6 ივლისი, 2014 წ. ბათუმი. ხიხანის ხეობა. 2014წ. .

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ზ. ბარდაჩიძე. ტუტეალუმინსილიკატური ნედლეულის კირქვასთან შეცხობის პროცესის შესწავლა სოდის და სოდაპროდუქტების მიღების მიზნით. ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია - მიღწევები და პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. სტუ. წ. .

ზ. ბარდაჩიძე, მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია. ტუტეალუმინსილიკატური ნედლეულის კირქვასთან შეცხობის პროცესის შესწავლა სოდის და სოდაპროდუქტების მიღების მიზნით. . ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია - მიღწევები და პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. . 0წ. სტუ.

თ. კუნჭულია, მ.ჯიქია, ზ.ხოკერაშვილი. ტყიბული-შაორის საბადოს კაპიტალურ გვირაბებში იატაკის ქანების ბურცვადობის კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია შრომის დაცვაში,ეკოლოგიაში,სამთო საქმესა და გეოლოგიაში. 2000წ. კონფერენციის შრომები. გვ.: 137 - 142.

ბ. მაისურაძე, ბ. მაისურაძე, ზ.კაპანაძე. ტყიბულის ნახშირის ახლებური დაბრიკეტება სათბობად გამოყენების მიზნით. შავი ზრვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო სემინარი ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება. . წ. ქუთაისი, შრომები, გვ.89.