კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყურაშვილი, რ. ქინქლაძე. ტურისტული ბიზნესის სპეციფიკა და პერსპექტივა. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ.უნივერსიტეტი,. 2013წ. IV საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია "ინოვაციები ტურიზმში; ეკონომიკა და ბიზნესი".

რ. ქინქლაძე. ტურისტული ბიზნესის სპეციფიკა და პერსპექტივა. . ბატუმის სოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. IV საერთშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის ,,ინოვაციები ტურიზმში: ეკონომიკა და ბიზნესი“ შრომების კრებული. გამომცემლობა ,,უნივერსალი“. .

ა. აბრალავა. ტურისტული კლასტერების განვითარების ანალიზი. ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. პირველი რეგიონული სიმპოზიუმი თემაზე: "საკრუიზო ტურიზმი – მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში". . 2014წ. შრომები – IV. ბათუმი, . გვ. 26-31.

მ. ლომიძე. ტურისტული კომპანიის იმიჯის ფორმირების ძირითადი ტექნოლოგიები. . .მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი. III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. . 2012წ. ტექნოლოგიები. 2-3 ივნისი, ბათუმი, 2012. გვ.344-348. .

შ. მეტრეველი. ტურისტული მომსახურებისა და ტურისტული პროდუქციის გაანგარიშების თავისებურებანი. საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია. 2014წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ნ.სესაძე. ტურისტული პროდუქტის ბუღალტრული აღრიცხვის თავისებურებები. . 2011წ. ეკონომიკა და ბიზნესი. ტურიზმი.

შ. მეტრეველი. ტურისტული საქმიანობის სახელმწიფოებრივი რეგულირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გლობალიზაცია და სტატისტიკა“/თსუ. 2014წ. ISBN 978-9941-22-414-0 გამომცემლობა"უნივერსალი" p.321-329.

ე. ბარათაშვილი, თ. როსტიაშვილი, სოსელია მაია. ტურისტული საწარმოს მარკეტინგული გარემოს კვლევა ექსპერტული შფასებისა და ანალიზის გამოყენებით. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის V საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია, 5–6 ივლისი, 2014 წ. ბათუმი. ხიხანის ხეობა. 2014წ. .

მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია, ზ. ბარდაჩიძე. ტუტეალუმინსილიკატური ნედლეულის კირქვასთან შეცხობის პროცესის შესწავლა სოდის და სოდაპროდუქტების მიღების მიზნით. ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია - მიღწევები და პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. სტუ. წ. .

ზ. ბარდაჩიძე, მ. მჭედლიშვილი, ლ. გვასალია. ტუტეალუმინსილიკატური ნედლეულის კირქვასთან შეცხობის პროცესის შესწავლა სოდის და სოდაპროდუქტების მიღების მიზნით. . ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია - მიღწევები და პერსპექტივები. საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები. . 0წ. სტუ.

თ. კუნჭულია, მ.ჯიქია, ზ.ხოკერაშვილი. ტყიბული-შაორის საბადოს კაპიტალურ გვირაბებში იატაკის ქანების ბურცვადობის კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია შრომის დაცვაში,ეკოლოგიაში,სამთო საქმესა და გეოლოგიაში. 2000წ. კონფერენციის შრომები. გვ.: 137 - 142.

ბ. მაისურაძე, ბ. მაისურაძე, ზ.კაპანაძე. ტყიბულის ნახშირის ახლებური დაბრიკეტება სათბობად გამოყენების მიზნით. შავი ზრვის რეგიონის ქვეყნების საერთაშორისო სემინარი ბუნებრივი რესურსების და მეორადი ნედლეულის გამოყენება. . წ. ქუთაისი, შრომები, გვ.89.

თ. ჯიშკარიანი, ჯავშანაშვილი ნიკოლოზი. ტყიბულის ქვანახშირის ფართოდ გამოყენების პერსპექტივები. ქუთაისის მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". 0წ. მოხსენებათა კრებული. გვ.245-247.

ლ. გვასალია, ე. შენგელია. ტყიბულის ქვანახშირის ფიქალების ფიზიკო-ქიმიური თვისებებისა და ადსორბციული მახასიათებლების განსაზღვრა. საერთო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”, ქუთაისი. წ. 19-21.

მ. ახობაძე. უახლესი სამეცნიერო აზრი და ბიბლია. კრეატიული საზოგა-დოების კონფერეციის მასალები. 2006წ. .

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ჯღამაძე მიხეილი, მაჩალაძე რამაზი. უდანაკარგოდ კოდირებული წრფივი გარდასახვის ტრანსფორმანტების დეკოდირების ალგორითმი. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", გვ. 281-285.

ნ. ზაალიშვილი, მ. მესხია. უკანასკნელი ომი - ქართველების გმირობა კუნძულ ტექსელზე“. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, თბილისი. 2015წ. .

რ. ქუთათელაძე. უმარლესი საგანმანატლებლო სფეროს რეფორმირების არსებული დონე საქართველოში. "საზოგადოებრივ მეცნიერებატა ფუნდამენტური პრობლემები".. 2010წ. "პროგრესი".გვ. 47-57.

ჯ. ნიკურაძე, ო. კეთილაძე გ.ჩიხლაძე. უმაღლეს სასწავლებლებში სეავლების აქტივიზაციის ზოგიერთი საკითხი . მოხსენების თეზისები საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიურ კონფერენციაზე „ აღზრდა და სწავლების აქტუალური პრობლემები“ მეცნიერებათა აკადემია თბილისი 1997 წ. 1997წ. .

რ. აბულაძე, ე. ბარათაშვილი. უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალი საქართველოში. „თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2015წ. 24-25 ივნისი, 2015. გვ.274-277.