კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3813 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Шавердова, Ш. Какичашвили, И. Шаталин. „Эксперименты по поляризационно-голографической записи“. Всесоюзное совещание: “Свойства регистрирующих материалов для голографии с глубокой записью в трехмерной среде”, Тбилиси. 1980წ. .

მ. მეტრეველი. „აგროტურიზმი - სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება“. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მიკროეკონომიკის კათედრა, ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 330-334.

ი. ხუციშვილი. „ადამიანის უფლებათა დაცვის თავისებურებანი პროკურატურის სისტემაში“. 1. უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია, მე-15 სამეცნიერო კონფერენცია: „თანამედროვე პერიოდის ანალიზი და სიახლეები ქართულ რეალო-ბაში“ 2013 წ. . 2013წ. .

მ. დათაშვილი. „ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე ტენდენციები და პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი I . 0წ. 2015.

ნ. იმნაძე. „ამერიკული არქიტექტურის როლი უახლეს ევროპულ არქიტექტურაში“;. ამერიკისმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია; „შეერტებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში“;15-17 მაისი 2014. 2014წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „არასამეწარმეო იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვის თავისებურებები“ . მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვე სამეცნიერო აქტუალური საკითხები“, . 2010წ. „უნივერსალი“, გვ. 78-80.

ლ. გრიგალაშვილი. „აუდიტორული საქმიანობის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე და მათი დაძლევის გზები“ . უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველო - ახალი გამოწვევების წინაშე“, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი . 2016წ. "უნივერსალი" გვ. 31-34.

მ. მიქელაშვილი. „ბიბლია და გადასახადები, როგორც მორალური კატეგორია“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. „ქრისტიანობა და ეკონომიკა 2015“.

რ. შენგელია, შენგელია ნათია. „ბიტკოინი, როგორც ახალი საერთაშორისო ვირტუალური ვალუტა“;. ეკონომიკური კვლევის ეროვნული ინსტიტუტი, ბათუმი, 24 ივნისი, . 2016წ. 24 ივნისი.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. „ბიტკოინი, როგორც ახალი საერთაშორისო ვირტუალური ვალუტა“;. . ეკონომიკური კვლევის ეროვნული ინსტიტუტი, ბათუმი, 24 ივნისი, . 2016წ. 24 ივნისი.. 2016წ. .

მ. დავითაია. „გადაადგილებები პიტერ ეიზენმანის არქიტექტურაში“. ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია: ამერიკის დამო-უკიდებლობის დეკლარაციის 240-ე წლისთავი. 2016წ. .

ი. მახარაშვილი. „გადაწყვეტილების მიღების თავისებურებები სერვის მენეჯმენტში“. ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიდერთა კლუბი.I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2014წ. გვ. 33-37..

ი. მახარაშვილი. „გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები თანამედროვე მენეჯმენტში“, "ბიზნეს-ინჟინერინგი". მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:“ გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2014წ. 3-2014 . გვ.78-79.

M. Metreveli. „გავიმარჯვოთ ქალებთან ერთად“. ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კონფერენცია. 2016წ. .

მ. მეტრეველი. „განათლება ტურიზმში – დარგის განვითარების საერთაშორისო და სახელმწიფო პოლიტიკის ძირითადი მიმართულება“. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ფაკულტეტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2011წ. ბიზნესი“; მოხსენებათა კრებული – „ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“, გვ. 752-755.

მ. მეტრეველი. „განათლების სისტემის განვითარების ტენდენციები მსოფლიოსა და საქართველოს ტურიზმში“. გორის სასწავლო უნივერსიტეტის მესამე საერთაშორისო კონფერენცია - „განათლება და განვითარება“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 109-114.

მ. მეტრეველი. „გარემოსდაცვითი პოლიტიკა საქართველოში“. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისა და აჭარის ტურიზმისა და კურორტების დეპარტამენტის III საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,მდგრადი ტურიზმი: ეკონომიკა და ბიზნესი“. 2012წ. მოხსენებათა კრებული, 186-191.

ნ. იმნაძე. „გეომეტრიული ფიგურების არქიტექტურული ინტერპრეტაციები ამერიკელი არქიტექტორების შემოქმედების მაგალითზე.“. ამერიკისმცოდნეობის ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 16-18 მაისი 2013წ. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის სესწავლის ინსტიტუტი; ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.. 2013წ. .

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენცია – „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“. 2009წ. მოხსენებათა კრებული, 106-113.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ინოვაციების როლი საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაში“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახ. უნივერსიტეტის II საერთაშორისო კონფერენცია – „გლობალიზაცია და საქართველოს ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“. 2009წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 106-113.