კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ჯიშკარიანი, ჯავშანაშვილი ნიკოლოზი. ტყიბულის ქვანახშირის ფართოდ გამოყენების პერსპექტივები. ქუთაისის მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". 0წ. მოხსენებათა კრებული. გვ.245-247.

ლ. გვასალია, ე. შენგელია. ტყიბულის ქვანახშირის ფიქალების ფიზიკო-ქიმიური თვისებებისა და ადსორბციული მახასიათებლების განსაზღვრა. საერთო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”, ქუთაისი. წ. 19-21.

მ. ახობაძე. უახლესი სამეცნიერო აზრი და ბიბლია. კრეატიული საზოგა-დოების კონფერეციის მასალები. 2006წ. .

მ. გოგბერაშვილი, ხუნწარია ჯანიკო, ჯღამაძე მიხეილი, მაჩალაძე რამაზი. უდანაკარგოდ კოდირებული წრფივი გარდასახვის ტრანსფორმანტების დეკოდირების ალგორითმი. აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები", გვ. 281-285.

ნ. ზაალიშვილი, მ. მესხია. უკანასკნელი ომი - ქართველების გმირობა კუნძულ ტექსელზე“. IV საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმი „მეორე მსოფლიო ომი და სამხრეთ კავკასია“, თბილისი. 2015წ. .

რ. ქუთათელაძე. უმარლესი საგანმანატლებლო სფეროს რეფორმირების არსებული დონე საქართველოში. "საზოგადოებრივ მეცნიერებატა ფუნდამენტური პრობლემები".. 2010წ. "პროგრესი".გვ. 47-57.

ჯ. ნიკურაძე, ო. კეთილაძე გ.ჩიხლაძე. უმაღლეს სასწავლებლებში სეავლების აქტივიზაციის ზოგიერთი საკითხი . მოხსენების თეზისები საერთაშორისო სამეცნიერო პედაგოგიურ კონფერენციაზე „ აღზრდა და სწავლების აქტუალური პრობლემები“ მეცნიერებათა აკადემია თბილისი 1997 წ. 1997წ. .

რ. აბულაძე, ე. ბარათაშვილი. უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალი საქართველოში. „თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2015წ. 24-25 ივნისი, 2015. გვ.274-277.

ნ. ნადარეიშვილი, რ. აბულაძე, ე. ბარათაშვილი. უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალი საქართველოში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები. I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული (24-25 ივნისი, 2015).ქ. ბათუმი. 2015წ. გვ. 274-277.

აბულაძე რატი. უმაღლესი განათლების ეკონომიკური პოტენციალი საქართველოში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი 1 პრაქტიკული სამეცნიერო კონფერენცია. 2015წ. ,,მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოტეზები და კვლევები’’. 24-25 ივნისი, 2015 ბათუმი.

რ. ქუთათელაძე. უმაღლესი საგანმანათლებლო სფეროს რეფორმირების არსებული დონე საქართველოში. საზოგადოებრივ მეცნიერებათა ფუნდამენტური პრობლემები საერთაშორისო სამეცნ. კონფ. მასალ. თბილისი საერთაშ. გამომცემლობა"პროგრესი" . წ. .

გ. მაქაცარია, თ. ვეკუა. უმნიშვნელო“ არაწრფივობის “მნიშვნელოვანი“ გავლენა ერთი კლასის სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა ამოხსნათა ყოფაქცევაზე სინგულარობის მახლობლობაში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები. . 2016წ. .

ლ. ბერიძე, ნ. მაქაცარია. უმუშევრობა და მისი ნეგატიური შედეგები საქართველოში . შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2017წ. .

ბ. გოდერძიშვილი, ნ. მაქაცარია, ლ. ბერიძე. უმუშევრობა და მისი ნეგატიური შედეგები საქართველოში. ზუგდიდის სახ. უნივერსიტეტი. საერთაშ. კონფერენცია 2017. 2017წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. უნივერსალური ქართული ჭკვიანი კორპუსი და მასში ჩადგმული სახით მოქმედი აფხაზური, ჩეჩნური, ყაბარდოული, ლეკური და მეგრული თვითგანვითარებადი კორპუსები - შედეგები და პერსპექტივები. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXII გაფართოებული სხდომები, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2018წ. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარების მოხსენებები http://www.viam.science.tsu.ge/en_ses.htm , ტომი 32(იბეჭდება).

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. უნივერსალური ქართული ჭკვიანი კორპუსი და მასში ჩადგმული სახით მოქმედი აფხაზური, ჩეჩნური, ყაბარდოული, ლეკური და მეგრული თვითგანვითარებადი კორპუსები - შედეგები და პერსპექტივები. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXXII გაფართოებული სხდომები . 2018წ. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარების მოხსენებები http://www.viam.science.tsu.ge/en_ses.htm , ტომი 32(იბეჭდება) .

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. უნივერსიტეტის მართვის ტექნოლოგიის ავტომატიზებული სისტემა. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მესამე სამეცნიერო პრაქტიკული -კონფერენცია „ინტერნეტი და საზოგადოება“, INSO-2007. – ქუთაისი. 2007წ. გვ.130-136.

მ. პაპაშვილი. უნიის საკითხი ნიკიფორე ირბახის ვარშავაში დიპლომატიური მოგზაურობის დროს. "ორი ეკლესია პირისპირ". თსუ, საერთაშორისო კონფერენცია ქართულ-პოლონურ ურთიერთობათა შესახებ. 2010წ. მოხსენებების პროგრამა.

მ. ბალიაშვილი. უნიფიკაცია, სტანდარტიზაცია და ხარისხის მართვა ოპტოელექტრონული ხელსაწყოების წარმოებაში. საკავშირო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია "ფუნქციონალური ელექტრონიკა გამოთვლით ტექნიკაში". 1986წ. .

მ. მაისურაძე. ურთიერთმოქმედების ჰარმონია (არქიტექტურა, მონუმენტური ხელოვნება ნიუ-იორკისა და ჩიკაგოს მაგალითზე);. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია;(კონფერენციის მასალები). წ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;.