კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მახარაძე. უსადენო ნანოქსელების განვითარების პერსპექტივები. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, #2, გვ.142-147.

ჯ. ბერიძე, მახარაძე ს. უსადენო ნანოქსელების განვითარების პერსპექტივები. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2015წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები,№2/2015, გვ.142-147.

ნ. ჯვარელია, მ. ჯიქია. უსაფრთხოების ტექნიკისა და განათების საკითხები მეტროპოლიტენის სადგურებში და სარემონტო ორგანიზაციებში. საერთაშორისო სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენცია . 2000წ. კონფერენციის შრომები.

თ. სანიკიძე. უფლისციხის ისტორიისა და არქიტექტურის ძირითადი საკითხები. ვ. ბერიძის სახ. ქართული ხელოვნების საერთაშორისო სიმპოზიუმი. წ. .

რ. სამხარაძე, ი. ოზქანი. უცხოური ენების სწავლების ვირტუალური გარემოსა და მულტიმედია საშუალებების ინტეგრირების კონცეპტუალური მოდელი. II საერთაშორისო კონფერენცია. კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება. . 2012წ. ბათუმი, 2012. 21-23 სექტემბერი. გვ. 156-158.

გ. ყურაშვილი. უცხოური ინვესტიციების როლი საქართველოს ეკონომიკის განვითარებაში. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. .

თ. ლაგვილავა, ე. ბარათაშვილი ი. მახარაშვილი. უცხოური რეგიონული მენეჯმენტის საკითხისათვის. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი, მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების პრობლემები და გამოწვევები’’, 24 ივნისი, 2017 წ.. 2017წ. 24 ივნისი, 2017 წ..

შ. ვეშაპიძე. უძრავი ქონების - მიწის მფლობელის უფლებების დაცვა. პირველი რესპუბლიკური კონფერენცია.ბათუმის შოთა რუსეთაველის სახელობის უნივერსიტეტი. . 2011წ. პირველი რესპუბლიკური კონფერენციის შრომათა კრებული, გვ. 27-30.

თ. ლაგვილავა, ა. სიჭინავა თ. მაისურაძე. უძრავი ქონების- მიწის შეფასების პრინციპები. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია, 24-25 მაისი, 2013 წ. შრომების კრებული ნაწილი II. 2013წ. 24-25 მაისი, 2013 წ. შრომების კრებული ნაწილი II, გვ.241-244.

ე. ჩხაიძე, რ. ქაცარავა. უჯერი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ქიმიური საზოგადოება, საერთაშორისო კონფერენცია, "სპეციფიკური თვისებების ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების, მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე”. 2010წ. „უნივერსალი", 56-59.

ტ. ბურკაძე, ბერიძე ჯემალ. ფართოზოლოვანი უგამტარო ტელეკომუნიკაციური ქსელების ანალიზისა და სინთეზის პოლინგის სისტემები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2010წ. ქუთაისი, გვ. 249-253.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ნანეტაშვილი, ნ. ფოცხვერაშვილი, ლ.ვ. ქრისტესაშვილი. ფარმაცევტული აეროზოლები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 78–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია. თეზისების კრებული. I ადგილი. თბილისი .. 2010წ. თბილისი. გ.46. I ადგილი. სიგელი.

რ. ქუთათელაძე, ე. კოპლატაძე. ფარმაცევტული პროდუქტების დისტრიბუციის რეგულირების შესახებ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩერნიგოვის ეროვნული ტექნოლოგიური უნივ. ოსტროგის მენეჯმენტის ეროვნ. აკადემიის გლობალური სტრატეგიების ინსტ. (უკრაინა) მენეჯმენტის რეგიონალური აკადემია (ყაზახეთი) აზერბაიჯანის კოოპერაციის უნივ. . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. .

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. ფასების დონე და დინამიკა საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. HESP-ის პროგრამა. საერთაშორისო კონფერენცია:,,კორუფცია, ჩრდილოვანი ეკონომიკა, გადასახდები და გარდამავალი ეკონომიკა". 2007წ. გამომც. ,,უნივერსალი".

თ. ხინიკაძე-გვარამია, მ. დათაშვილი. ფასიანი ქაღალდების როლი ტურიზმის ბიზნესის განვითარებაში. ბათუმის საზღვაო აკადემია. 2014წ. საკრუიზო ტურიზმი-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში,შრომები IV.

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ი. გაგუა, ჯ. გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის II საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 7–10 ოქტომბერი . 2009წ. გვ. 41–44.

ა. კლდიაშვილი. ფაქტორები, რომლებმაც გავლენა იქონიეს აზიაში ქალი პოლიტიკოსების გააქტიურებაში. გააქტიურებაში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობის 1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: შორეული აღმოსავლეთი: ისტორია, რელიგია, კულტურა“ . 2015წ. .

ე. აბრამიძე. ფენოვანი გარსების არაწრფივი დეფორმაციის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, თბილისი . 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი 2005, გვ.3–4 .

ებელაშვილი ნ., დეკანოიძე თ., ჩხარტიშვილი ნ., ასაშვილი თ.. ფენოლური ნაერთებით გამდიდრებული ყურძნის წვენები. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, . 2008წ. შრომათა კრებული, გამ. აჭარა, ბათუმი გვ. 118-122.

თ. საღარეიშვილი, მ. ალანია, შალაშვილი ქ.გ., ქავთარაძე ნ.შ., სუთიაშვილი მ.გ., ანელი ჯ.ნ.. ფენოლური ნაერთების გავრცელების თავისებურება საქართველოს ფლორის მცენარეებში. . YI საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჯანმრთელობა და ეკოლოგია“, . 2014წ. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 3, 89-92.