კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. კლდიაშვილი. ფაქტორები, რომლებმაც გავლენა იქონიეს აზიაში ქალი პოლიტიკოსების გააქტიურებაში. გააქტიურებაში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობის 1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: შორეული აღმოსავლეთი: ისტორია, რელიგია, კულტურა“ . 2015წ. .

ე. აბრამიძე. ფენოვანი გარსების არაწრფივი დეფორმაციის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, თბილისი . 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი 2005, გვ.3–4 .

ებელაშვილი ნ., დეკანოიძე თ., ჩხარტიშვილი ნ., ასაშვილი თ.. ფენოლური ნაერთებით გამდიდრებული ყურძნის წვენები. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, . 2008წ. შრომათა კრებული, გამ. აჭარა, ბათუმი გვ. 118-122.

თ. საღარეიშვილი, მ. ალანია, შალაშვილი ქ.გ., ქავთარაძე ნ.შ., სუთიაშვილი მ.გ., ანელი ჯ.ნ.. ფენოლური ნაერთების გავრცელების თავისებურება საქართველოს ფლორის მცენარეებში. . YI საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჯანმრთელობა და ეკოლოგია“, . 2014წ. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 3, 89-92.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ.კეკელიძე. ფერწერული საღებავების სინთეზი ბუნებრივი აქცეპტორ-მინერალების სტრუქტურით.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”,თბილისი. 2010წ. კონფერენციის შრომები.გვ. 101-103.

A. Sakvarelidze. ფიბრობეტონის ტენშემცველობის მახასიათებლები . კავკკასიის რეგიონის მოსახლეობის, ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების სეისმური უსაფრთხოება / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი. 2008წ. თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,183–186.

თ. ბჟალავა, მ. ცირეკიძე, მ.სიხარულიძე. ფიზიკის სწავლებაში ზოგიერთი თანამედროვე მეთოდის გამოყენების შესახებ. VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. 2016წ. შრომები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი,387-390.

მ. ვანიშვილი, ფარულავა დათა, ვანიშვილი ნინო. ფინანსები საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სისტემაში. მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება XXI საუკუნეში"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ. 246-251.

ი. მამალაძე, ხათუნა ბარბაქაძე. ფინანსები ჰოლდინგის სამსახურში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2009წ. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო; სამეცნიერო შრომების კრებული; 11-13 გვ.

ა. ქუთათელაძე. ფინანსური ბაზრის განვითარების ძირითადი ტენდენციები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2013წ. გვ. 74–77..

ნ. შონია, გუგეშაშვილი თინათინ, ხურციძე ნინო. ფინანსური განათლების დონე საქართველოს რეალობაში და მისი ამაღლების გზები . მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. ქუთაისი, საქართველო.

ი. მამალაძე, თამარ აბუაშვილი. ფინანსური ინსტიტუტები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები; I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მასალების კრებული; 209-211 გვ.

მ. ზუბიაშვილი, გ. ტყეშელაშვილი, თ. კილაძე. ფირმის მენეჯმენტი. . 2014წ. .

ც. ელგენდარაშვილი, თ. ქამხაძე თ. რუხაძე. ფირმის სტრუქტურის სირთულის შეფსება და პატტერნ ანალიზის გამოყენება ორგანიზაციულ სტრუქტურებში. თსუ, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი სამეცნიერო . 2014წ. შრომების კრებული VII .

ს. ხუციშვილი, ვლ.ჭყონია ე.როსტიაშვილი მ.ცერცვაძე.. ფირმის ფუნქციონირების ზოგიერთი პრობლემების სისტემური ანალიზი.. . რუსთავის საერო უნივერსიტეტის კონფერენცია. 2008წ. მოხსენებათა კრებული გვ.233–245.

მ. ვანიშვილი, გოცირიძე ლაშა, მახარობლიშვილი გიორგი. ფისკალური დეცენტრალიზაციის პრობლემები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ინოვაციები ბიზნესში"/შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალები, გვ.145-150 .

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე. ფიტოაქტიური პოლიმერების - პოლისტიმულინების გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა უსაფრთხო კვების პროდუქტების წარმოების მიზნით . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ . 2015წ. ქუთაისი, გვ. 312-314.

დ. ბიბილეიშვილი, ნ. ორმოცაძე, მ. შტილმანი. ფიტოაქტიური პოლიმერების - პოლისტიმულინების ზემოქმედების კვლევა ჩაისა და ევგენოლური ბაზილიკის მოსავლიანობასა და ხარისხზე . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ . 2012წ. ქუთაისი, გვ.389-393.

რ. კლდიაშვილი, ი.ჯიქიძე, შ.თავაძე. ფონდების დაცვის ზოგიერთი საკითხები. საერტაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „კულტურა და ხელოვნება“ კვლევა და მართვა. 2017წ. ბათუმი, .

ვ. მუჯირი. ფორმათწარმოქმნა და კომპოზიციური მეთოდები არქიტექტორ-დეკონსტუქტივისტ ფრენქ ოუენ გერის შემოქმედებაში”. ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენციის . 2012წ. ინტერნეტ გამოცემა Palimfsesti.ge.