კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

რ. გაფრინდაშვილი. ცრურწმენები თუ ღირებულებათა ჩანერგვის მექანიზმები. ახალციხის სასწავლო უნივერსიტეტი, რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია. 2012წ. .

გ. კაიშაური. ცხიმზეთი გოგრის თესლისგან. ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა და ასპირანტთა სამეცნიერო კონფერენცია, მიძღვნილი საქართველოს აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარების პრობლემებისადმი. თბ . 1996წ. გვ. 202-203.

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, მღებრიშვილი სოფიკო. ცხობილზე კრემის წამსვები ახალი მექანიზმი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-გრანტი GNSF/ST/08/7-493; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 272-275.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ნამრავლის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.17.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული მრავალცვლადიანი ფუნქციის არგუმენტების ერთცვლადიან ფუნქციათა ჯამის სახის მათემატიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–5 ყრილობა.. 2009წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ. 18.

ი. გორჯოლაძე, ნ.გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი.. საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა. . 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.40.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული სამცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მათემატიკური მოდელების მეთოდი. . საქართველოს მათემატიკოსთა მე–4 ყრილობა.. 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, გვ.41.

შ. ნემსაძე, ქაჯაია დავითი. ძალოვან კაბელებში ნაწილობრივი განმუხტვების შესახებ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". 2010წ. ქუთაისი, 21-22 მაისი .

თ. კოხრეიძე, ფ. კენჭოშვილი. ძალოვანი ზეგამტარული დენსაზღუდის მათემატიკური მოდელი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. მსოფლიო ენერგეტიკული განვითარება თეზისების კრებული .

თ. კოხრეიძე, გ. ქადაგიშვილი. ძალოვანი ზწეგამტარული გადამრთველი-კრიოტრონის ვოლტამპერული მახასიათებელი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2016წ. მსოფლიო ენერგეტიკული განვითარება თეზისების კრებული .

ნ. ხაზარაძე. ძველი ანატოლიის სამხედრო აღჭურვილობასთან და სამხედრო საქმესთან დაკავშირებული ტერმინოლოგიის ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია მიძღვნილი ივ. ჯავახიშვილის 140 წლისთავისადმი. 2016წ. .

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ხაზარაძე. ძველი ანატოლიის სამხედრო საქმის ისტორიის ამსახველი ლუვიური იეროგლიფები. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

ნ. ბახსოლიანი. ძველი მცირე აზიის ეთნიკური და პოლიტიკური განვითარების პარადიგმები. თსუ საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრი, . 2016წ. .

გ. კალანდაძე. ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს განვითარების კომპლექსური კვლევის ცენტრი. 2014წ. ,,,.

შ. ნემსაძე, ძელური დევი. ძლიერი იმპულსური მაგნიტური ველის გამოყენების პერსპექტივები. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". 2016წ. ქუთაისი, 29 0ქტომბერი.

მ. ქუთათელაძე. წარმართული რელიგიების შესწავლის საკითხისათვის. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა", სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია. 2015წ. აკადემიკოს ივერი ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები, გვ.649-653.

მ. ჭელიძე, დ. ბიბიჩაძე. წარმატებისა და დროის მენეჯმენტის საკითხის შესახებ. II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ცოდნის ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში: თეორია და პრაქტიკა“. 2017წ. .

დ. ერისთავი, ა. სარუხანიშვილი, ა. გოგიშვილი, ლ. მეგრელიშვილი. წარმოების მყარი ნარჩენების მარალტემპერატორულ ტექნოლოგიებში გამოყენების თერმოდინამიკური პროგნოზირება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საერთაშორისო ტექნოლოგიები და მასალები”. 2008წ. ISSN 1512-309-x, თეზისები, 14-16, ქუთაისი. გვ. 192-194.

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათქლაძე. წარმოების ორგანიზაციული პროექტირება ტექნოლოგიური ინოვაციის განხორციელების დროს . აკად. თ. დოლიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთ. სამეც.კონფერ. ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები". 2011წ. .

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, შორენა ფხაკაძე, ეთერ ტეტუნაშვილი. წევის ქვესადგურებში რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაცია რეკუპერაციული დამუხრუჭების პირობებში. . 2015წ. ქუთაისი.