კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ლაგვილავა, ა. სიჭინავა თ. მაისურაძე. უძრავი ქონების- მიწის შეფასების პრინციპები. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული კონფერენცია, 24-25 მაისი, 2013 წ. შრომების კრებული ნაწილი II. 2013წ. 24-25 მაისი, 2013 წ. შრომების კრებული ნაწილი II, გვ.241-244.

ე. ჩხაიძე, რ. ქაცარავა. უჯერი ბიოდეგრადირებადი პოლიესტერამიდების სინთეზი . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ქიმიური საზოგადოება, საერთაშორისო კონფერენცია, "სპეციფიკური თვისებების ნაერთები და მასალები წარმოების ნარჩენების, მეორადი ნედლეულის და ბუნებრივი რესურსების ბაზაზე”. 2010წ. „უნივერსალი", 56-59.

ტ. ბურკაძე, ბერიძე ჯემალ. ფართოზოლოვანი უგამტარო ტელეკომუნიკაციური ქსელების ანალიზისა და სინთეზის პოლინგის სისტემები . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“. 2010წ. ქუთაისი, გვ. 249-253.

ლ. ქრისტესაშვილი, ნ. ნანეტაშვილი, ნ. ფოცხვერაშვილი, ლ.ვ. ქრისტესაშვილი. ფარმაცევტული აეროზოლები.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტუდენტთა 78–ე ღია საერთაშორისო სამეცნიეროკონფერენცია. თეზისების კრებული. I ადგილი. თბილისი .. 2010წ. თბილისი. გ.46. I ადგილი. სიგელი.

რ. ქუთათელაძე, ე. კოპლატაძე. ფარმაცევტული პროდუქტების დისტრიბუციის რეგულირების შესახებ. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჩერნიგოვის ეროვნული ტექნოლოგიური უნივ. ოსტროგის მენეჯმენტის ეროვნ. აკადემიის გლობალური სტრატეგიების ინსტ. (უკრაინა) მენეჯმენტის რეგიონალური აკადემია (ყაზახეთი) აზერბაიჯანის კოოპერაციის უნივ. . 2017წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე მენეჯმენტის თეორია და პრაქტიკა. .

რ. ქინქლაძე, ნინო აბესაძე. ფასების დონე და დინამიკა საქართველოში საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. HESP-ის პროგრამა. საერთაშორისო კონფერენცია:,,კორუფცია, ჩრდილოვანი ეკონომიკა, გადასახდები და გარდამავალი ეკონომიკა". 2007წ. გამომც. ,,უნივერსალი".

თ. ხინიკაძე-გვარამია, მ. დათაშვილი. ფასიანი ქაღალდების როლი ტურიზმის ბიზნესის განვითარებაში. ბათუმის საზღვაო აკადემია. 2014წ. საკრუიზო ტურიზმი-მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეგიონში,შრომები IV.

ლ. გვერდწითელი, ი. ბაზღაძე, ი. გაგუა, ჯ. გუგეშიძე. ფაქიზი ქვის კერამიკული ქარხნის გარემოზე ზემოქმედების შეფასება . საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის II საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა. 7–10 ოქტომბერი . 2009წ. გვ. 41–44.

ა. კლდიაშვილი. ფაქტორები, რომლებმაც გავლენა იქონიეს აზიაში ქალი პოლიტიკოსების გააქტიურებაში. გააქტიურებაში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შორეული აღმოსავლეთის რეგიონმცოდნეობის 1 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: შორეული აღმოსავლეთი: ისტორია, რელიგია, კულტურა“ . 2015წ. .

ე. აბრამიძე. ფენოვანი გარსების არაწრფივი დეფორმაციის ზოგიერთი ამოცანის რიცხვითი ამოხსნის შესახებ. საქართველოს მათემატიკოსთა IV ყრილობა, თბილისი . 2005წ. მოხსენებათა თეზისები, თბილისი 2005, გვ.3–4 .

ებელაშვილი ნ., დეკანოიძე თ., ჩხარტიშვილი ნ., ასაშვილი თ.. ფენოლური ნაერთებით გამდიდრებული ყურძნის წვენები. რეგიონები და ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, . 2008წ. შრომათა კრებული, გამ. აჭარა, ბათუმი გვ. 118-122.

თ. საღარეიშვილი, მ. ალანია, შალაშვილი ქ.გ., ქავთარაძე ნ.შ., სუთიაშვილი მ.გ., ანელი ჯ.ნ.. ფენოლური ნაერთების გავრცელების თავისებურება საქართველოს ფლორის მცენარეებში. . YI საერთაშორისო კონფერენცია ,,ჯანმრთელობა და ეკოლოგია“, . 2014წ. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 3, 89-92.

გ. გაფრინდაშვილი, ს. სანაძე, მ.კეკელიძე. ფერწერული საღებავების სინთეზი ბუნებრივი აქცეპტორ-მინერალების სტრუქტურით.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ახალი ტექნოლოგიები თანამედროვე მრეწველობაში”,თბილისი. 2010წ. კონფერენციის შრომები.გვ. 101-103.

A. Sakvarelidze. ფიბრობეტონის ტენშემცველობის მახასიათებლები . კავკკასიის რეგიონის მოსახლეობის, ქალაქებისა და დასახლებული პუნქტების სეისმური უსაფრთხოება / საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკის და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი. 2008წ. თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,183–186.

თ. ბჟალავა, მ. ცირეკიძე, მ.სიხარულიძე. ფიზიკის სწავლებაში ზოგიერთი თანამედროვე მეთოდის გამოყენების შესახებ. VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია „სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები“. 2016წ. შრომები, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა, ქუთაისი,387-390.

მ. ვანიშვილი, ფარულავა დათა, ვანიშვილი ნინო. ფინანსები საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სისტემაში. მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „განათლება XXI საუკუნეში"/გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. მერვე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები, გვ. 246-251.

ი. მამალაძე, ხათუნა ბარბაქაძე. ფინანსები ჰოლდინგის სამსახურში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. 2009წ. მსოფლიო ფინანსური კრიზისი და საქართველო; სამეცნიერო შრომების კრებული; 11-13 გვ.

ა. ქუთათელაძე. ფინანსური ბაზრის განვითარების ძირითადი ტენდენციები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია. ქუთაისი. 2013წ. გვ. 74–77..

ნ. შონია, გუგეშაშვილი თინათინ, ხურციძე ნინო. ფინანსური განათლების დონე საქართველოს რეალობაში და მისი ამაღლების გზები . მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური, სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები“, ბიზნესის, სამართლის და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. ქუთაისი, საქართველო.

ი. მამალაძე, თამარ აბუაშვილი. ფინანსური ინსტიტუტები ეკონომიკური გლობალიზაციის პირობებში. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი. 2015წ. თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები; I საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების მასალების კრებული; 209-211 გვ.