კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. გუგულაშვილი, თ. მეგრელიძე, ე. სადაღაშვილი, ღვაჩლიანი ვიტალი, ღვაჩლიანი ბექა. ფსევდოგათხევადებული პროდუქტის გამოსაშვები ზღუდის სიმაღლის განსაზღვრა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი-პროექტი GNSF/ST 09-542-7-122; აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. შრომათა კრებული. გვ. 65-69.

M. Vanishvili. ფულის დროითი ღირებულების თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები განვითარებად ქვეყნებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სეუ 2016"/საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ. 2016წ. სამეცნიერო ჟურნალი „სეუ და მეცნიერება", #4 (4), გვ.148-151.

თ. ცინცაძე, მ. ჩიქავა, ი.ბარბაქაძე. ფუნქციური დარღვევები საქართველოში მცხოვრებ მოზარდ გოგონებსა და ვაჟებში. . 2013წ. საერთ.სამეც. კონფ. მსოფლიო და გენდერი თბილისი გვ.219-224.

ვ. ხოჭოლავა. ფურიე-ლაპლასის მწკრივების ძლიერად შეჯამებადობის შესახებ . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის VII ერთობლივი საერთაშორისო კონფერენცია. ბათუმი . 2016წ. 5-9 სექტემბერი.

ლ. ნადარეიშვილი. ფურცლოვანი პოლიმერული კომპოზიტები ანიზოტროპული ელექტროგამტარობით. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები". 2010წ. კონფ. შრომები, გვ. 325-327, ქ. ქუთაისი.

მ. მაისურაძე, ხოშტარია თ., გახოკიძე ნ, მათნაძე მ.. ფუძემდებლური ბენზიმიდაზოლ- და [ბ]ანელირებული თიოფენ და/ან ფურანშემცველი კონდენსირებული სისტემები მოსალოდნელი ანტიტუბერკულოზური და ანტივირუსული აქტივობით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. . წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”. თეზისები. საქართველო. ქუთაისი.გვ 32 .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ.რაზმაძე. ქ. თბილისის გეოთერმული თბომომარაგება XXI საუკუნის ალტერნატივა. საქართველოს განახლებადი ენერგიების ასოციაცია, სტუდენტური კონფერენცია,. 0წ. 26 აპრილი, 2016, თბილისი ISBN 978-9941-0-8777-6 გვ.35–27.

. ქ. თბილისის გლდანის დახურული ნაგავსაყრელის ტერიტორაზე ზედაპირული ჩამონადენების ეკოქიმიური მდგომარეობის შეფასება. გარემო და გლობალური დათბობა. 2011წ. თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ/ უნივერსიტეტის ვ. ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული #3(82), გვ.414-118.

ნ. გელაძე, ვ. ჯაფარიძე, ნ. ბალახაძე. ქ. თბილისში კ. გამსახურდიას გამზირი N 25-ში ავარიული საცხოვრებელი სახლის გამაგრება-გაძლიერების შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო კონფერენცია, ქ. თბილისი. 2001წ. .

თ. ცინცაძე, თ. ცინცაძე, ნ. ხიხაძე, ზ. ბერიშვილი, ი. გველესიანი. ქ. რუსთავის წყალსაცავის წყალში რადონის შემცველობა და მოსახლეობაზე რადიოლოგიური ზემოქმედების შესწავლა. საერთაშორისო სამეცნ-ტექნ. კონფ. გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება. წ. გვ. 359.

თ. ჯიქია. ქ.თბილისის მიწისქვეშა სივრცის ათვისების შესახებ. "ქალაქ თბილისის საბინაო სექტორი გარდამავალ პერიოდში: მართვის რეფორმა და საინვესტიციო პოლიტიკა". წ. 2გვ.

თ. ჯიქია. ქ.თბილისის მიწისქვეშა სივრცის ათვისების შესახებ. "ქალაქ თბილისის საბინაო სექტორი გარდამავალ პერიოდში: მართვის რეფორმა და საინვესტიციო პოლიტიკა". წ. .

ე. თევზაძე. ქ.თბილისის ტერიტორიების სისტემის ტრანსფორმაცია თანამედროვე პირობებში. დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების მომხმარებელთა მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში. წ. .

ე. მალანია. ქ.თბილისში მახათას მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსი როგორც ტურისტული დესტინაცია. . 2016წ. „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეფიონში“ შრომათა კრებული..

გ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. ქ.ქუთაისის მდგრადი ენერგეტიკული განვითარების სამოქმედო გეგმა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მდგრადი ენერგეტიკა:გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები"2015 წლის 18 ივნისი,ქუთაისი. 2015წ. გვ.67-72.

თ. მახარაშვილი. ქალაქგეგმარების თანამედროვე პრობლემები. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი და კაიზერსლაუტერნის არქიტექტურის ფაკულტეტი. წ. კრებული, თბილისი-კაიზერსლაუტერნი.

ი. კეცხოველი. ქალაქელი ქალის სოციალური პრობლემები. ,,მარი-ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი საინსტიტუტო სამეცნიერო სესია; თბ. . 2002წ. .

მ. ბოლქვაძე. ქალაქთმშენებლობა,ინფრასტრუქტურა,მდგრადი განვითარება. თბილისის მერია, ევროპის არქიტექტორთა ქსელი,სსიპ არქიტექტურის სამსახური, ენერგეტიკის სააგენტო. 2015წ. .

ვ. ლეკიაშვილი. ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის ოპტიმალური ფუნქციონირების ღონისძიებათა კომპლექსის დამუშავება . მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო სემინარზე`საინვესტიციო ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები კავკასიის რეგიონში. წ. თბილისი.

მ. მილაშვილი. ქალები ამერიკული არქიტექტურის სცენაზე. თსუ. ამერიკის შესწწავლის საქართველოს ასოციაცია ამერიკათმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2017წ. .