კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4226 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. თევზაძე. ქ.თბილისის ტერიტორიების სისტემის ტრანსფორმაცია თანამედროვე პირობებში. დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების მომხმარებელთა მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია საქართველოში. წ. .

ე. მალანია. ქ.თბილისში მახათას მთაზე მშენებარე სამონასტრო კომპლექსი როგორც ტურისტული დესტინაცია. . 2016წ. „საკრუიზო ტურიზმი - მსოფლიო გამოცდილება და მისი განვითარების პერსპექტივები შავი ზღვის რეფიონში“ შრომათა კრებული..

გ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. ქ.ქუთაისის მდგრადი ენერგეტიკული განვითარების სამოქმედო გეგმა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "მდგრადი ენერგეტიკა:გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები"2015 წლის 18 ივნისი,ქუთაისი. 2015წ. გვ.67-72.

თ. მახარაშვილი. ქალაქგეგმარების თანამედროვე პრობლემები. სტუ-ს არქიტექტურის, ურბანისტიკისა და დიზაინის ფაკულტეტი და კაიზერსლაუტერნის არქიტექტურის ფაკულტეტი. წ. კრებული, თბილისი-კაიზერსლაუტერნი.

ი. კეცხოველი. ქალაქელი ქალის სოციალური პრობლემები. ,,მარი-ბროსეს დაბადებიდან 200 წლისთავისადმი მიძღვნილი საინსტიტუტო სამეცნიერო სესია; თბ. . 2002წ. .

მ. ბოლქვაძე. ქალაქთმშენებლობა,ინფრასტრუქტურა,მდგრადი განვითარება. თბილისის მერია, ევროპის არქიტექტორთა ქსელი,სსიპ არქიტექტურის სამსახური, ენერგეტიკის სააგენტო. 2015წ. .

ვ. ლეკიაშვილი. ქალაქის სატრანსპორტო სისტემის ოპტიმალური ფუნქციონირების ღონისძიებათა კომპლექსის დამუშავება . მოხსენებათა თეზისები საერთაშორისო სემინარზე`საინვესტიციო ენერგოეფექტური ტექნოლოგიები კავკასიის რეგიონში. წ. თბილისი.

მ. მილაშვილი. ქალები ამერიკული არქიტექტურის სცენაზე. თსუ. ამერიკის შესწწავლის საქართველოს ასოციაცია ამერიკათმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2017წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ქალები ნიკო ნიკოლაძის ცხოვრებასა და შემოქედებაში. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2014წ. .

მ. დარჩაშვილი. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი - თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემა საქართველოში, . თბილისის აკადემია. 2016წ. .

დ. სეხნიაშვილი. ქალთა სამეწარმეო აქტივობის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“. 2015წ. თბილისი, 23-24 ოქტომბერი .

ლ. ოსიძე. ქალთა უფლებები უძველეს სამართლებრივ წყაროებში. . 2012წ. გენდერი და ქალთა უფლებები., თბ., 2012.

მ. დარჩაშვილი. ქალთა ჩართულობის საკითხი თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში, . საერთშორისო კონფერენცია, „საქართვეელო-მოლდავა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გამოცდილება“. 2016წ. .

ი. კეცხოველი. ქალი ომების და კონფლიქტების დროს. დროს; მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი გაერთიანებული სამეცნიერო სესია. 2005წ. .

. ქალი ომების და კონფლიქტების დროს. მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი გაერთიანებული სამეცნიერო სესია. თელავი, . წ. 2005 წლის 2-4 დეკემბერი.

. ქალის სოციალურ-პოლიტიკური როლი ისლამში (ტერორისტი ქალები). მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. .

მ. ქუთათელაძე. ქალკედონის საეკლესიო კრება და ქართლის ეკლესიის არჩევანი. VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,საქართველოს ევროპული არჩევანი", ეძღვნება ილია ჭავჭავაძის დაბადების 180-ე წლისთავს, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ევროპისმცოდნეობის სპეციალობა, ევროინტეგრაციული პროცესების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. 1917წ. VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,საქართველოს ევროპული არჩევანი", სიმპოზიუმის პროგრამა, სექცია ,,ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთობები", გვ.3 .

ი. ბურდული. ქალური საწყისი და ქრონოტოპული არქეტიპი მინდიასა და ზიგფრიდის ტრაგიზმში. მითოსური აზროვნება, ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი. 2011წ. თსუ, ქარ. ლიტ. ინსტიტუტი, საერთ. სიმპოზიუმი Y.

მ. მაისურაძე. ქანდაკება აშშ-ში. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია; (კონფერენციის მასალები);. წ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;.

ზ. კვეტენაძე. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარი 400. საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი 'მამულიშვილთა გახსენება~. წ. ტაშისკარი 400.