კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. ქალები ნიკო ნიკოლაძის ცხოვრებასა და შემოქედებაში. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2014წ. .

მ. დარჩაშვილი. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საკითხი - თანამედროვეობის აქტუალური პრობლემა საქართველოში, . თბილისის აკადემია. 2016წ. .

დ. სეხნიაშვილი. ქალთა სამეწარმეო აქტივობის ზოგიერთი ასპექტი საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „მსოფლიო და გენდერი“. 2015წ. თბილისი, 23-24 ოქტომბერი .

ლ. ოსიძე. ქალთა უფლებები უძველეს სამართლებრივ წყაროებში. . 2012წ. გენდერი და ქალთა უფლებები., თბ., 2012.

მ. დარჩაშვილი. ქალთა ჩართულობის საკითხი თანამედროვე ქართულ პოლიტიკაში, . საერთშორისო კონფერენცია, „საქართვეელო-მოლდავა დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობის გამოცდილება“. 2016წ. .

ი. კეცხოველი. ქალი ომების და კონფლიქტების დროს. დროს; მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი გაერთიანებული სამეცნიერო სესია. 2005წ. .

. ქალი ომების და კონფლიქტების დროს. მეორე მსოფლიო ომის დამთავრების 60 წლისთავისადმი მიძღვნილი გაერთიანებული სამეცნიერო სესია. თელავი, . წ. 2005 წლის 2-4 დეკემბერი.

. ქალის სოციალურ-პოლიტიკური როლი ისლამში (ტერორისტი ქალები). მსოფლიო და გენდერი. 2013წ. .

მ. ქუთათელაძე. ქალკედონის საეკლესიო კრება და ქართლის ეკლესიის არჩევანი. VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,საქართველოს ევროპული არჩევანი", ეძღვნება ილია ჭავჭავაძის დაბადების 180-ე წლისთავს, საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ევროპისმცოდნეობის სპეციალობა, ევროინტეგრაციული პროცესების სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი. 1917წ. VI საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,საქართველოს ევროპული არჩევანი", სიმპოზიუმის პროგრამა, სექცია ,,ისტორია და საერთაშორისო ურთიერთობები", გვ.3 .

ი. ბურდული. ქალური საწყისი და ქრონოტოპული არქეტიპი მინდიასა და ზიგფრიდის ტრაგიზმში. მითოსური აზროვნება, ფოლკლორი და ლიტერატურული დისკურსი. 2011წ. თსუ, ქარ. ლიტ. ინსტიტუტი, საერთ. სიმპოზიუმი Y.

მ. მაისურაძე. ქანდაკება აშშ-ში. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია; (კონფერენციის მასალები);. წ. თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა;.

ზ. კვეტენაძე. ქართველ მამულიშვილთა უკვდავი საქმენი. ტაშისკარი 400. საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი 'მამულიშვილთა გახსენება~. წ. ტაშისკარი 400.

მ. ქუთათელაძე. ქართველთა უძველესი რწმენა-წარმოდგენების კვლევისათვის. აკადენიკოს მარიამ ლორთქიფანიძის დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია ,,ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები", თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, საქართველოს ისტორიის ინსტიტუტი . 2012წ. ისტორიული რეპრეზენტაცია: თეორიული მიმართულებანი და კონკრეტული კვლევები, მარიამ ლორთქიფანიძის 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, გვ. 87-88 .

მ. ქუთათელაძე. ქართველთა წარმართობის კვლევის საკითხისათვის. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიური, მოდელირება, მართვა"; საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, სტუ, საქართველოს საინჟინრო აკადემია, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი, უკრაინის ნაციონალური ტექნიკური უნივერსიტეტი, ვილნიუსის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ლიტვა), გრაცის ტექნიკური უნივერსიტეტი(ავსტრია), საერთაშორისო საინჟინრო აკადემია, მეცნიერებათა და ხელოვნებათა ევროპული . 2010წ. აკადემიკოს ი.ფრანგიშვილის დაბადების 80 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა" შრომები, გვ. 542-544 .

თ. ხოხობაშვილი. ქართლის სამეფოს (იბერიის) სამაროვნების ადრექრისტიანული ხანის სამარხების ისტორიისათვის. საქართველოს საპატრიარქო. ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრი. 2005წ. მოხსენებათა მოკლე შინაარსები, გვ.158-159.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ი. ბერიაშვილი. ქართულ თვითგანვითარებად ინტელექტუალურ კორპუსში ჩადგმული გუგლის მთარგმნელის ქართული გაფართოება. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად),146-147.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ი. ბერიაშვილი. ქართულ თვითგანვითარებად ინტელექტუალურ კორპუსში ჩადგმული ქართულ-ინგლისურ-გერმანული მთრაგნელი სისტემა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 142-143.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართულ თვითგანვითარებად ინტელექტუალურ კორპუსში ჩადგმული ქართული თვითგანვითარებადი გრამატიკული და ორთოგრაფიული მართლმწერი სისტემები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად),140-141.

კ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართულ წერით ენაში ინტელექტუალური კომპიუტერული სისტემის 1 ვერსია. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი . 2009წ. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები, ტომი 23, (ინგლისურად, http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol23/vol23.htm), 94-99.

ხ. თოდაძე. ქართულ- ბიზანტიური სამონასტრო ცხოვრების სტრუქტურა. ბიზანტინოლოგია საქართველოში-4. 2013წ. თეზისები, გვ96.