კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

თ. ჩუბინიშვილი. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები”, ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2008წ. კონფერენციის მასალები.

ნ. მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი, ე.პავლოვიჩი. კვლევის შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო მხარდაჭერა. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი. 2008წ. "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები", თეზისები,გვ.207-208.

ს. ჩქოფოია. კიბერტერორიზმი. სტუდენტთა 79-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. 2011წ. .

ნ. ქაჯაია. კლასიკური გეოსინკლინური თეორია და დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა თანამედროვე მონაცემები. სამეცნიერო სესია მიძღვნილი აკად. პ. გამყრელიძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდიუმი; ალ. ჯანელიძის სახ. გელოგიური ინსტიტუტი; საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი.. წ. სამეცნიერო სესიის პროგრამა.

გ. დოხნაძე, ლ.ლაღიძე ნ. მოწონელიძე. კლიმატური ფაქტორების ალბათური შეფასება სამხედრო მიზნებისათვის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,. გარემო და გლობალური დათბობა ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგაფიის ინსტიტუტი. 0წ. თბ. გვ.გვ. 53-59 2011..

რ. სამხარაძე, გ. კობახიძე. კომპიუტერულ ქსელებში სისტემის რხევების პრობლემის გადაწყვეტის ერთი საკითხის შესახებ. ინტერნეტი და საზოგადოება. ინსო-2011. ქუთაისი. 2011წ. მეხუთე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. გვ. 153-155.

გ. იაშვილი, ი. იაშვილი. კონფლიქტი ორგანიზაციებში და მისი მართვა. საერთაშორისო კონფერენცია. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. 2013წ. გვ. 257–260.

გ. ჯოლია. კრეატიული ეკონომიკის ფენომენის შემეცნებითი გააზრებისათვის. ბათუმის შ. რუსთაველის სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 1-ლი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე: თანამედროვე მენეჯმენტი: პრობლემები, ჰიპოთეზები, კვლევები". 2015წ. .

ე. ხახუტაშვილი. კრიზისული სიტუაციები და პიარი საქართველოში. თსუ ეკონომიკისა და ბიზნესის აკ-ის . წ. 165-169გვ.ISBN 978-9941-12-577-5.

ჯ. გახოკიძე. კრიმინოლოგიის სწავლების პროცესი და მისი განვითარების ტენდენციები საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართლის დეპარტამენტში. ჟურნალ „კრიმინოლოგიის" 5 წლის იუბილესთან მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია, გრ. რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი. წ. .

ნ. ფოფორაძე. ლამელარული გამონაყოფები ანტოფილიტის მიკროკრისტალებში. აკად. ალ. ჯანელიძის 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო სესია/თბილისი, ალ. ჯანელიძის გეოლოგიის ინსტიტუტი. 2002წ. .

გ. ტყეშელაშვილი. ლიბერალური საგადასახადო პოლიტიკა–მრეწველობის ეკონომიკური კრიზისის დაძლევის საფუძველი. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2002წ. გარდამავალი ეკონომიკის სოციალურ–ეკონომიკური პრიორიტეტები. 45-48 გვ..

ნ. ხაბეიშვილი. ლოფტ–ინტერიერი. ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი. ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია.. 2009წ. ამერიკისმცოდნეობის X ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. მადნის გადასაზიდად სატვირთო ავტომობილების ოპტიმალური განაწილების სატრანსპორტო ამოცანა . საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის საერტაშორისო კონფერენცია. . 2014წ. .

გ. ტყეშელაშვილი. მაკროეკონომიკურ მაჩვენებელთა გამოყენების თავისებურებები საბაზრო ურთიერთობებზე გარდამავალ პერიოდში. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2003წ. საბაზრო ეკონომიკის განვითარების პრობლემები. ტ.111. 56-59 გვ..

ქ. ჯიჯეიშვილი. მარგარეთ თეთჩერი მე-20 საუკუნის უდიდესი ქალი-პოლიტიკოსი. საერთაშორისო კონფერენციის ,,გენდერი და მსოფლიოს” მასალები. 2013წ. .

ქ. ჯიჯეიშვილი. მასების ფსიქოლოგია. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია _ ხელისუფლება და საზოგადოება . 2011წ. .

თ. კოხრეიძე, შ. ნემსაძე, კ. კოხრეიძე. მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებში სიმძლავრის დანაკარგების ანგარიშის მათემატიკური მოდელი. მე-3 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო 2015.

შ. ნემსაძე, კოხრეიძე კლიმენტი, კოხრეიძე თამაზი. მაღალი ძაბვის გადამცემ ხაზებში სიმძლავრის დანაკარგების ანგარიშის მათემატიკური მოდელი. III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2015წ. ქუთაისი, 24-25 ოქტომბერი.

თ. კოხრეიძე, გ. ქადაგიშვილი. მაღალტემპერატურული სამფაზა კრიოტრონული გამმართველი ნახევრადგამტარული მართვით. მე-4 საერთაშორისო სამეცნიერო-კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2016წ. მოხსენების კრებული ქუთაისი, საქართველო 2016.