კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3810 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Saghareishvili, Kavtaradze N., Shalashvili K., Dadeshidze I., Kemertelidze E.. Chemical composition of some biological active substances of plant origin. International scientific practical internet conference. . 2010წ. Kutaisi, Complecte works, 135-138.

ზ. წიკლაური. Chipot's method for a one dimensional Kirchoff static equation. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის ოცდამეცხრე გაფართოებული სხდომები,. 2015წ. .

T. Kvirikashvili, A. Lashxi. Classical Configurations in D- Semimodular Lattices. International Conference “Lie Groups, Differential Equations and Geometry”. Batumi. 2013წ. Proceedings of the Conference v.2, pp.49-57.

მ. მელაძე. Climate Change Curricula in Higer Education. InCivilian Research & Development Foundation (CRDF) fundwith ing from the National Science Foundation (NSF) and the Ministry of Education and Science of Georgia, and programmatic support from Georgia Research and Development Foundation (GRDF), the National Council for Science and the Environment (NCSE), and the Climate Literacy & Energy Awareness Network (CLEAN). წ. .

ნ. ფოკინა, K.O.Khutsishvili. CMR Mechanism in Doped Manganites, Based on the Canted FM Phase Presence. ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2009წ. Material Science Day, Tbilisi, Georgia.

გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, ი.ფხალაძე. CO2 ემისიები საქართველოს შენობების სექტორში. მეოთხე საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები"2016 წლის 29-30 ოქტომბერი ქ.ქუთაისი,საქართველო. 2016წ. გვ.67-70.

ო. შონია, ნაჭყებია დ., კაიშაური თ.. Code injection Techniques into Remote Progress, and countermeasures. ი. ფრანგიშვილის დაბადების 85 წლისთავი¬ს¬ა¬დ¬მი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიე¬რო კონფერენცია საინფორმაციო და კომპიუ¬ტერული ტექნ-ები. მოდელირება და მართვა. 2015წ. .

ნ. ჩხუბიანიშვილი, Kobaladze N., Bibiluri N., KristesaSvili L.. Colloidal Gold and its use in medicine. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. წ. .

ლ. ქრისტესაშვილი, N. Kobaladze, N. Bibiluri, N. Chkhubianishvili. Colloidan gold and its use in medicine. First International Conference for students and Materials Processing Seience.. 2010წ. Tbilisi, p. 46-48.

D. Macharadze, D. Nozadze, T. Namicheishvili, Ya. Tavartkiladze, S. Bohm. Combined Method of Electric Contact Heating and Doffuzion Connection of Stell-Aluminium. Georgian Ceramits Associaation, Tbilisi. 2010წ. Journal of the Georgian Ceramits Associaation, Tbilisi, 108-113.

M. Okrosashvili, D. Macharadze, D. Nozadze, T. Namicheishvili, Y.A. Tavartkiladze, S. Bohm. Combined Method of Electric Contact Heating and Diffusion Connection of Steel-Aluminium. Georgian Ceramic Society. 2010წ. First International Conference for Students and Young Scientists on Materials Processing Science. Programme end Book of Manuscripts. pp. 108-113.

გ. გიორგობიანი, L.Chobanyan. Compact Vector Summation and its Applications to Problems of Scheduling Theory . საერთაშორისო კონფერენცია “ინფორმაციული და გამოთვლითი ტექნოლოგიები”. ნიკო მუსხელიშვილის გამოთვლითი მათემატიკის ინსტიტუტი, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტი. თბილისი. წ. .

K. Kachiashvili, Hashmi M. A. and Mueed A. . Comparison Analysis of Unconditional and Conditional Bayesian Problems of Testing Many Hypotheses. . International scienti¬fic-Technical confe¬rence “Automated Control Systems and Modern Informa¬tion Technologies”, May 20-22, 2011, Tbilisi.. 2011წ. 106-107..

თ. ალიაშვილი. Complex points of random surfaces.. ENLARGED SESSIONS OF THE SEMINAR OF I. VEKUA INSTITUTE OF APPLIED MATHEMATICS. Tbilisi,. 2008წ. Abstracts..

თ. ალიაშვილი. Complex points of two-dimensional surfaces. . INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODERN PROBLEMS IN APPLIED MATHEMATICS. Tbilisi. 2008წ. Abstracts. p.36.

ზ. ყიფშიძე, A. Chaduneli, G. Glonti, G. Ananiasvili. Compromise model for conflict resolution . საერთაშორისო კონფერენცია “ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში” თბილისი . წ. კონფერენციის შრომები, 131-133 .

L. Samsonadze, L. Margvelani, N. Javashvili. Computer Aid for Georgian Morphology Teaching. . 1998წ. Proceedings of Second Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation, Tbilisi State University, (208-218)p..

L. Margvelani, N. Javashvili. Computer Aid for Georgian Morphology Teaching. Proceedings of Second Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation, Tbilisi State University, 1998.(208-218)p.. 1998წ. .

L. Margvelani, N. Javashvili. Computer Aid for Georgian Morphology Teaching. . 1998წ. Proceedings of Second Tbilisi Symposium on Language, Logic and Computation, Tbilisi State University, (208-218)p..

I. Lagvilava, V. Kurtskhalia, T. Matitaishvili and E. Elizbarashvili.. Computer Aided Prediction of Biological Activity of Novel Heterocyclic Compounds. . International Conference & Exhibition. Batumi-Spring-2010. Shota Rustaveli State University, Batumi. 2010წ. May 7-9, 51..