კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიზნების, მეთოდებისა და მთავარი თეორიული შედეგების მოკლე მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ინგლისურად) 65-66.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიზნების, მეთოდებისა და შედეგების მოკლე მიმოხილვა. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარების გაფართოებული სხდომების მოხსენებები, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი,. 21012წ. http://www.viam.science.tsu.ge/geo/publishing , http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol26/vol26.htm.

კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2013წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ინგლისურად), გვ.51-52.

კ. ფხაკაძე, მ. ივანიშვილი,. ქართული ენის პირდაპირი ფორმალურ-ლოგიკური აღწერა ენის, როგორც ბუნებრივი სისტემის საფუძველზე, . ამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენის, ლოგიკისა და მეტყველების ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2001წ. თბილისის IV საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ლოგიკა, ენა გამოთვლები“ თეზისები, (ინგლისურად), 21-22.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ი. ბერიაშვილი. ქართული ენის ტექნოლოგიზების ცენტრის ვებ-გვერდისა და ვებ-გვერდზე განთავსებული ქართული ენობრივი ტექნოლოგიური სისტემების მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 148-149.

კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ტექნოლოგიზებული ანბანის შემუშავების მიზნები და პრობლემები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2012წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 59-60.

კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი - XXI საუკუნის ერთ-ერთი უმთავრესი ქართული გამოწვევა. საქართველოს პარლამენტი,. 2013წ. საპარლამენტო კონფერენციის „ქართული ენა - 21-ე საუკუნის გამოწვევები“ შრომები, (ქართულად https://geoanbani.com/Other/PDFs/Articles/%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98%20%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%A2%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%9C%E1%83%9D%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%A3%E1%83%A0%E1%83%98%20%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98.pdf ), 98-105, .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი - მიზნები, მეთოდები და შედეგები. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 95 და ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის 45 წლისთავებისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენცია „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, და ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2013წ. ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 95 და ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის 45 წლისთავებისადმი მიძღვნილი მეორე საერთაშორისო კონფერენციის „გამოყენებითი მათემატიკის თანამედროვე პრობლემები“ თეზისები, (ინგლისურად), 58.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი. ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანი - მიზნები, მეთოდები და შედეგები. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარების გაფართოებული სხდომების მოხსენებები, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2013წ. ი.ვეკუას გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარების მოხსენებები, (ინგლისურად http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol27/vol27.htm ), ტომი 27, 48-51.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე, ნ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენის ძირეული ნაწილი როგორც მათემატიკური თეორია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის III საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2011წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის II საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ინგლისურად), 66.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი, ლ. აბზიანიძე,, ლ. გურასაშვილი, ნ. ფხაკაძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის ზოგიერთი საკითხი. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის VI რესპუბლიკური კონფერენცია ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. 2008წ. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიისა და არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის VI რესპუბლიკური კონფერენციის ,,ბუნებრივ ენათა დამუშავება” მასალები (ქართულად/ინგლისურად https://geoanbani.com/other/gllc.ge/publications/articles/NLP_6.pdf ), 22-23/34-35.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის სასაფუძვლო საკითხები და ხმით მართვადი ქართული კომპიუტერული სისტემის 1-ვერსიის ზოგიერთი ქვესისტემა,. მათემატიკოსთა კავშირის I საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი, . 2010წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის I საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ინგლისურად), 50-51.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, კ. გაბუნია, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე,. ქართული ენისა და აზროვნების მათემატიკური თეორიის ფუნდამენტური საკითხები და ქართული ხმით მართვადი ინტელექტუალური სისტემის 1-ვერსიის ზოგიერთი ქვესისტემა. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I საერთაშორისო კონფერენცია „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“, არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტი . 2009წ. არნ.ჩიქობავას ენათმეცნიერების ინსტიტუტის I საერთაშორისო კონფერენციის „ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები“ მასალები (ქართულად/ინგლისურად http://www.ice.ge/new/pages/news/konferencia.pdf), 60-66.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, ა. ვაშალომიძე, ლ. აბზიანიძე, ს. მასხარაშვილი, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ენისა და აზროვნების სრული მათემატიკური და მექანიკური დაფუძნებისათვის. ამსტერდამის უნივერსიტეტის ლოგიკის ენისა და გამოთვლების ინსტიტუტი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ენის, ლოგიკისა და მეტყველების ცენტრი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2009წ. თბილისის V საერთაშორისო სიმპოზიუმის „ენა, ლოგიკა და გამოთვლები“ თეზისების კრებული, (ინგლისურად), 21.

ბ. ცხადაძე, ე. ცხადაძე. ქართული ენისა და მხატვრული ლიტერატურის დეკულტურიზაციის ნიშნები XXI საუკუნის პირველ დეკადაში. ხელისუფლება და საზოგადოება. წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია,. ქართული ვებ-გვერდების ხმით მართვადი მკითხველი სისტემა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 168-169.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. ქართული ვებ-გვერდების ხმოვანი მართველის საცდელი ვერსია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2015წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VI საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 172-173.

კ. ფხაკაძე, ლ. აბზიანიძე, ა. მასხარაშვილი. ქართული ზმნის მათემატიკური ანალიზი. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სხდომების მოხსენებები, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი . 2009წ. ი.ვეკუას სახელობის გმი გაფართოებული სესიის სემინარების მოხსენებები, ტომი 23, (ინგლისურად, http://www.viam.science.tsu.ge/enl_ses/vol23/vol23.htm ), 87-93.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ა. მასხარაშვილი, ნ. ფხაკაძე, ი. ბერიაშვილი. ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსის საცდელი ვერსია და ამ ტიპის ვებ-კორპუსის აგების მიზნები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად),144-145.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა. ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსში ჩადგმული ქართული მეტყველების ამომცნობისა და ქართული ხმიდან-ხმაზე მთარგმნელი სისტემების საცდელი ვერსიები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად),139-140.