კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ნადარეიშვილი, კ. კიკაბიძე, ნ. ძიძიკაშვილი. ქართული ცოდნის გადინებიდან, ცოდნის დაბრუნებისკენ.(კოლაბორირებული ცოდნის ქსელი, საქართველოს ინტელექტუალური დიასპორის მობილიზებისათვის). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. მიგრაციული პროცესები და იდენტობათა ტრანსლაცია. 15-18 ოქტომბერი. თსუ. თბილისი. შრომათა კრებული.. 2015წ. .

მ. ქუთათელაძე. ქართული წარმართობის ზოგიერთი ასპექტი. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება", ღია დიპლომატიის ასოციაცია, ჟურნალი ,,ხელისუფლება და საზოგადოება (ისტორია, თეორია, პრაქტიკა)", სტუ ჰუმანიტარულ-სოციალური ფაკულტეტი. 2010წ. ყოველწლიური საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,ხელისუფლება და საზოგადოება 2010", სექცია "პოლიტიკა და კულტურა", გვ. 19 .

გ. ჩიკოიძე. ქართული წინადადების ანალიზის მონახაზი. საერთაშორისო კონფერენცია “ქართული ენა და თანამედროვე ტექნოლოგიები _ 2013” . 2013წ. თბილისი გვ. 114-116.

ნ. ჯავაშვილი, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. ქართული წინადადების სინტაქსური ანოტირების სტრუქტურა. საერთაშორისო კონფერენცია „ჰუმანიტარული მეცნიერებები ინფორმაციულ საზოგადოებაში - II“. 2014წ. ბათუმი.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, შ. მალიძე. ქართული ჭკვიან კორპუსი და ქართული ერთენოვანი და მრავალენოვანი საინტერნეტო და სამობილურო საკომუნიკაციო სისტემები. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 153-154.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია, ი. ბერიაშვილი, შ. მალიძე,. ქართული ჭკვიანი კოპრუსი - უკვე მიღწეული შედეგებისა და მისაღწევი მიზნების ზოგადი მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენცია . 2017წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის VIII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 149-150.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ჭკვიანი ჟურნალის პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი . 2016წ. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 202-203,.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, ი. ბერიაშვილი, დ. კურცხალია, შ. მალიძე. ქართული ჭკვიანი ჟურნალისა და ადაპტირებული ვიკიპედიის პირველი ვერსია. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარების გაფართოებული სხდომები, ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტი. 2016წ. ი.ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის შრომების კრებული, (ინგლისურად), 46 -51.

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე, გ. ჩიჩუა, დ. კურცხალია. ქართული ჭკვიანი ფურცლის ანუ მრავალფუნქციური ქართული რედაქტორის პირველი საცდელი ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი . 2016წ. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 199-200.

კ. ფხაკაძე, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე, ი. ბერიაშვილი, ა. მასხარაშვილი. ქართული ხმიდან-ხმაზე სემანტიკურად ორმხრივ მთარგმნელი სისტემის ამგები მეთოდების მიმოხილვა. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2013წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, (ქართულად), 150-151.

კ. ფხაკაძე, დ. კურცხალია, გ. ჩიჩუა, მ. ჩიქვინიძე. ქართული ხმოვანი ბრაუზერის საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი . 2016წ. .

კ. ფხაკაძე, მ. ჩიქვინიძე,. ქართული ჰიბრიდული გრამატიკული (ორთოგრაფიული, სინტაქსური) მართლმწერი სისტემის პირველი საცდელ-სამომხმარებლო ვერსია. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირი . 2016წ. აკადემიკოს ნ. მუსხელიშვილის დაბადებიდან 125 წლისთავისადმი მიძღვნილი საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირისა და საქართველოს მექანიკოსთა კავშირის გაერთიანებული VII საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, 197-198.

დ. კოხრეიძე. ქარის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები . USAID მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები . 2013წ. ქ. ქუთაისი, შრომათა კრებული, გვ.83-86,..

ს. ნემსაძე, ფხაკაძე შ., გოგინაშვილი ნ., კოხრეიძე დ.. ქარის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები . აკაკი წერწთკის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" გვ.83-86.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ნ. მირიანაშვილი. ქარის ენერგორესურსების გამოყენების მასშტაბები საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფ. სტუ-ს შრომები ,,21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები’’. 0წ. თბილისი, 2012 ISBN 978-9941-20-097-7 გვ. 157–160.

მ. შვანგირაძე, ქ. ინაშარიძე. ქარის როტორის დამზადების ეფექტურობა ბაზალტის ბოჭკოს გამოყენებით. საერთაშორისო კონფერენცია, "საზღვაო ინდუსტრიის თანამედროვე გამოწვევები" სახელმწიფო საზღვაო აკადემია. ბათუმი. 2016წ. ბათუმის სახელმწიფო გამომცემლობა, 8 გვ.

გ. კოხრეიძე, ზაზა პაპიზე, შორენა ფხაკაძე, თეონა შუკაკიძე. ქარისა და მზის ენერგიების ელექტრულ ენერგიაში გარდაქმნის თანამედროვე ტექნოლოგიები.. . 2015წ. ქუთაისი.

მ. წვერავა, თ.ფალავანდიშვილი. ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის ნარჩენების სორბციული თვისებების შესწავლა წყლის რიგი პარამეტრების.. საერთაშორისო კონფერენცია- ,,ჯანსაღი გარემო _ ჯანსაღი თაობა’’. 2011წ. .

რ. კლდიაშვილი, ნ.გედევანიშვილი, კ.მეფარიშვილი. ქიმიის როლი რესტავრაცია-კონსერვაციის დარგში. სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები. 2014წ. 1.

ხ. მიშელაშვილი. ქრონიკულ დაავადებათა ეპიდემიოლოგიური კვლების მეთოდოლოგია. მეხუთე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია - IEC-2017; ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.. 2017წ. ბიზნეს-ინჟინერინგი, № 3, გვ. 341-344.