კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4207 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. თოფურია, მ. ლომიძე. ღრუბლოვანი სერვისები ტერიტორიულად განაწილებულ ოფისებში. კომპიტერინგი/ინფორმტიკა, განათლების მეც. III საერთ. კონფ. ბათუმი. 2014წ. 30.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ი. მშვენიერაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიეების ხერხი. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე. წ. .

ნ. ყავლაშვილი. ყავლაშვილი. გრაფენი ინტეგრალურ-ოპტიკურ აქტიურ ელემენტებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”. 2011წ. ქ. თბილისი გვ. 15-16.

ნ. ფოფორაძე. ყაზბეგი-ომალოს ზონის თიხაფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოს დაცვითი და ენერგო-ეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა. ბათუმი, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. საერთაშორისო კონფერენცია: “ფიქლების ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიის მსოფლიო გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. 2014წ. .

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ყურძნის პექტინოვანი ნივთიერებების გამოკვლევა სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დამზადების მიზნით . O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXX-III (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი,. წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ყურძნის პექტინოვანი ნივთიერებების გამოკვლევა სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დამზადების მიზნით. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXX-III (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ყურძნის პექტინოვანი ნივთიერების გამოკვლევა სამკურნალო–პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დამზადების მიზნით. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბაღათურია. ყურძნის ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებელი კრიტერიუმების შესახებ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები . საერთაშორისო კონფერენცია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვით. მიმართ. რეგიონ. ბათუმი. წ. გვ.586-592.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ლორია. შავი ზღვა ქალაქ ბათუმის სითბო–სიცივით მომარა-გების, რეგიონალური განვი-თარებისა და ეკოლოგიის ჭრილში. საერთაშორისო კონფერენციის „საზღვაო ინდუსტრ. ინოვაციური გამოწვევები“ . 0წ. მოხსენებათა კრებული , 23 ოქტომბერი 2015 ISBN 978-9941-0-6995-6 გვ.33–40.

R. Diakonidze, გ. გავარდაშვილი, გ. ჩახაია. შავი ზღვის სანაპირო ზოლის კვლევა. . მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები“ . 2012წ. 24-31, ივლისი, ქობულეთი, საქართველო, 2012, გვ. 23-24..

. შავი ზღვის სანაპიროს ურეკი-შეკვეთილის ზონის ზღვის, მდინარის და სასმელ წყალში ბიოგენური ნივთიერებების შემცველობა. შემცველობა.გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება საერთ. სამეც.ტექ. კონფერენცია შრომები. 2010წ. გვ 135.

კ. ფხაკაძე, null. შალვა ფხაკაძის აღნიშვნათა თეორია და სხვადასხვა ბუნებრივი ენების წარმოქმნის ქართული თეორია. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2014წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის V საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ინგლისურად), 48-49.

გ. კოტრიკაძე, ხელმძღვანელი, სტ. ქ.ფუტკარაძე. შებრუნებული მატრიცის მეთოდით დაშიფრული ინფორმაციის დაბალი მედეგობა. წმინდა გრიგოლ ფერაძის სასწ. უნ. სტუდენტთა სამეცნიერო კონფ. . 2016წ. II ადგილი.

გ. კოტრიკაძე, მომხსენებელი. შებრუნებული მატრიცის მეთოდით დაშიფრული ინფორმაციის დაბალი მედეგობა. თბ. დამოუკიდებელი სასწავლო უნივერსიტეტი, ტურიზმის აკადემია, სამეცნიერო ძიებანი, სამეცნ. კონფ. IX ტომი, . 2013წ. გვ.64..

თ. აბულაძე. შეკრების ოპერაციის გამოკვლევა ორთოგონალური ასოციატური მრავალპროცესორული გამომთვლელი სისტემის ამომხსნელ ველში. რესპუბლიკის სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის "გამოთვლითი ტექნიკის საკითხები". 1979წ. კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, ქ. თბილისი, 4გვ.

კ. ფხაკაძე, ა. მასხარაშვილი. შემამოკლებელი გამოსახულებების ლინგვისტური კლასიფიკაცია ქართული ენის ლოგიკური გრამატიკის მიხედვით. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენცია, საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირი. 2013წ. საქართველოს მათემატიკოსთა კავშირის IV საერთაშორისო კონფერენციის თეზისები, (ქართულად), 148-149.

ტ. ბუაძე, გ. ფიფია. შემთხვევითი პროცესებიდან ინტეგრალური პოლინომებისთვის განაწილებათა აგება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის 75-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი პროფესორ მასწავლებელთა სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მოხსენებათა თეზისები, თბილისი, 2-4 ივნისი. 1997წ. 1997, ნაწილი II, 213.

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. შემხვედრ-პარალელურად ჩართულ უკუ მართვად გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება. . ქუთაისის IV საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. . 2016წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. შენიშვნა სინგულარული ინტეგრალების აპროქსიმაციის მეთოდის გამოყენებაზე სასაზღვრო ამოცანების რიცხვითი ამოხსნისათვის . თბ. სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათ. ინსტ. გაფართოებული სემინარის სხდომები, 26-28 აპრილი . 1995წ. 15 გვ.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი. შენობებისა და ნაგებობების აგება დაბინძურებულ ტერიტორიებზე. II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". . 2012წ. გვ.6.