კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. ქურთების როლი ახლო აღმოსავლეთის რეგიონალურ პოლიტიკაში. მსოფლიო და კავკასია. 2017წ. VI საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია.

ნ. ხაბეიშვილი. ქუჩის ხელოვნება ანუ Street Art. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ამერიკის შესწავლის ცენტრი, ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია. 2012წ. ამერიკისმცოდნეობის XIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია.

ი. ყრუაშვილი. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ბარიერების საპროექტო პარამეტრების კომპიუტერული მოდელირება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის აკადემია. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია " გლობალური დათბობა და აგრობიომრავალფეროვნება" თბილისი , გვ. 334-337.

ზ. ქარუმიძე, მ. ტურძელაძე. ღვარცოფული გამონატანების მდინარე დურუჯის ხეობის თიხა -ფიქლების გამოყენება მსუბუქ ბეტონში. .აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2013წ. კონფერენცია.”ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები” 6-7 ივნისი 2013.მიმართულება 3 გვ 236-240..

მ. კუპრავიშვილი, ვახტანგ თევზაძე. ღვარცოფული ნაკადების გავლენა წყალსადინარების ეკოლოგიურ გარემოცვაზე. თბილისი, 2გვ. 28-29; . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მცენარეთა ბიოქიმიის ინსტიტუტი; საქართველოს ბიოსფეროს და აგროეკოლოგიის სამეცნიერო საწარმოო ცენტრი "ბუნება". 1997წ. გარემოს დაცვის მსოფლიო დღისადმი მიძღვნილი კონფერენცია - "ჰიდროლოგიის პრობლემები საქართველოში" ; .

ჟ. პეტრიაშვილი, ლ.ტატიშვილი, ნ.წეროძე, ნ.ზარქუა, მ.სტეფანიშვილი. ღვინის კონცენტრატის მიღება და კვლევა. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის შრომები, ქუთაისი. 2013წ. გვ.342-344.

ე. კაკაბაძე. ღვინოში მანგანუმის (II) ექსტრაქციულ-ფოტომეტრული განსაზღვრა ბრომპიროგალოლ-წითელით.ახალგაზრდა ქიმიკოსთა მესამე რესპუბლიკური კონფერენცია. . წ. გვ. 22..

რ. გოგიბერიძე, გაგნიძე რ. ღია ანუ საჩვენებელი გაკვეთილები და მათი ანალიზი XIX საუკუნის საქართველოში. საქართველოში. საქართველოს მათემატიკოსთა მეხუთე ყრილობა. 2009წ. გვ. 51 .

დ. ნატროშვილი, მამუკა ბენაშვილი. ღია არხების გაწმენდის სამანქანო ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,კლიმატის ცვლილება და მისი გავლენა სოფლის მეურნეობისა უსაფრთხო და მდგრად განვითარებაზე.

შ. ვეშაპიძე, ნ. ბაბუაძე. ღირებულების როლი ეკონომიკის მოდერნიზაციის საქმეში. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის მასალები.

ი. აბულაძე. ღრუბლოვანი გამოთვლების კონცეფცია და პერსექტივები. გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი. 2016წ. მეცხრე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: "განათლების მენეჯმენტი: მიმდინარე გამოწვევები და განვითარების პერსექტივები", ISBN 978-9941-0-7894-1.

ნ. თოფურია, მ. ლომიძე. ღრუბლოვანი სერვისები ტერიტორიულად განაწილებულ ოფისებში. კომპიტერინგი/ინფორმტიკა, განათლების მეც. III საერთ. კონფ. ბათუმი. 2014წ. 30.

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ი. მშვენიერაძე. ღუნვაზე მომუშავე სამშენებლო კონსტრუქციების გაძლიეების ხერხი. რესპუბლიკური ღია სამეცნიერო კონფერენცია ,,მშენებლობა და XXI საუკუნე. წ. .

ნ. ყავლაშვილი. ყავლაშვილი. გრაფენი ინტეგრალურ-ოპტიკურ აქტიურ ელემენტებში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”. 2011წ. ქ. თბილისი გვ. 15-16.

ნ. ფოფორაძე. ყაზბეგი-ომალოს ზონის თიხაფიქლების ბუნებრივი აირის პოტენციალის ათვისების გეოლოგიური, გარემოს დაცვითი და ენერგო-ეკონომიკური ასპექტების გამოკვლევა. ბათუმი, საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია. საერთაშორისო კონფერენცია: “ფიქლების ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიის მსოფლიო გამოცდილება და განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. 2014წ. .

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ყურძნის პექტინოვანი ნივთიერებების გამოკვლევა სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დამზადების მიზნით . O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXX-III (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი,. წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. ყურძნის პექტინოვანი ნივთიერებების გამოკვლევა სამკურნალო-პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დამზადების მიზნით. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXX-III (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. ყურძნის პექტინოვანი ნივთიერების გამოკვლევა სამკურნალო–პროფილაქტიკური დანიშნულების ფუნქციონალური საკვები პროდუქტების დამზადების მიზნით. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბაღათურია. ყურძნის ღვინოების ნატურალობის მაჩვენებელი კრიტერიუმების შესახებ მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების მიმართულებები . საერთაშორისო კონფერენცია მცირე და საშუალო ბიზნესის განვით. მიმართ. რეგიონ. ბათუმი. წ. გვ.586-592.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, მ. ლორია. შავი ზღვა ქალაქ ბათუმის სითბო–სიცივით მომარა-გების, რეგიონალური განვი-თარებისა და ეკოლოგიის ჭრილში. საერთაშორისო კონფერენციის „საზღვაო ინდუსტრ. ინოვაციური გამოწვევები“ . 0წ. მოხსენებათა კრებული , 23 ოქტომბერი 2015 ISBN 978-9941-0-6995-6 გვ.33–40.