კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили. „Глубокая поляризационно-голографическая запись при 90º геометрии оптической схемы“ . II-ой Всесоюзный симпозиум по векторной и трехмерной голографии, Тбилиси. 1987წ. С. 66-69.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили, Д. Леселидзе. „Голографические среды с нелинейнным Вейгерт-эффект“. Девятая всесоюзная школа по когерентной оптике и голографии, Тбилиси. 1977წ. .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Индуцированный сенсибилизированный фотодихроизм (ИСФ) галогенидосеребряных эмульсий“. Всесоюзное совещание: “Свойства регистрирующих материалов для голографии с глубокой записью в трехмерной среде”, Тбилиси. 1980წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили. „Исследование фотоанизотропии в радиационно окращенных стеклах“. Первый Всесоюзный симпозиум по векторной голографии, Тбилиси. 1985წ. .

В. Шавердова, Б. Степанов, А. Желтов. „К вопросу влияния структурных факторов на фотоанизотропию азокрасителей“. II-ой Всесоюзный симпозиум по векторной и трехмерной голографии, Тбилиси. 1987წ. C. 136-141.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Материалы для поляризационной голографии“. IХ-ая Всесоюзная школа по когерентной оптике и голографии, Тбилиси. 1977წ. .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили, Д. Леселидзе. „Сенситометрические исследования фотоанизотропии бихромированных трифенилметановых (БТФМ) красителей“. Первый Всесоюзный симпозиум по векторной голографии, Тбилиси. 1985წ. .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили, И. Шаталин. „Эксперименты по поляризационно-голографической записи“. Всесоюзное совещание: “Свойства регистрирующих материалов для голографии с глубокой записью в трехмерной среде”, Тбилиси. 1980წ. .

მ. მეტრეველი. „აგროტურიზმი - სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება“. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მიკროეკონომიკის კათედრა, ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 330-334.

ი. ხუციშვილი. „ადამიანის უფლებათა დაცვის თავისებურებანი პროკურატურის სისტემაში“. 1. უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია, მე-15 სამეცნიერო კონფერენცია: „თანამედროვე პერიოდის ანალიზი და სიახლეები ქართულ რეალო-ბაში“ 2013 წ. . 2013წ. .

მ. დათაშვილი. „ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე ტენდენციები და პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი I . 0წ. 2015.

ნ. იმნაძე. „ამერიკული არქიტექტურის როლი უახლეს ევროპულ არქიტექტურაში“;. ამერიკისმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია; „შეერტებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში“;15-17 მაისი 2014. 2014წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „არასამეწარმეო იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვის თავისებურებები“ . მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვე სამეცნიერო აქტუალური საკითხები“, . 2010წ. „უნივერსალი“, გვ. 78-80.

ლ. გრიგალაშვილი. „აუდიტორული საქმიანობის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე და მათი დაძლევის გზები“ . უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველო - ახალი გამოწვევების წინაშე“, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი . 2016წ. "უნივერსალი" გვ. 31-34.

მ. მიქელაშვილი. „ბიბლია და გადასახადები, როგორც მორალური კატეგორია“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. „ქრისტიანობა და ეკონომიკა 2015“.

რ. შენგელია, შენგელია ნათია. „ბიტკოინი, როგორც ახალი საერთაშორისო ვირტუალური ვალუტა“;. ეკონომიკური კვლევის ეროვნული ინსტიტუტი, ბათუმი, 24 ივნისი, . 2016წ. 24 ივნისი.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. „ბიტკოინი, როგორც ახალი საერთაშორისო ვირტუალური ვალუტა“;. . ეკონომიკური კვლევის ეროვნული ინსტიტუტი, ბათუმი, 24 ივნისი, . 2016წ. 24 ივნისი.. 2016წ. .

მ. დავითაია. „გადაადგილებები პიტერ ეიზენმანის არქიტექტურაში“. ამერიკისმცოდნეობის XVII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია: ამერიკის დამო-უკიდებლობის დეკლარაციის 240-ე წლისთავი. 2016წ. .

ი. მახარაშვილი. „გადაწყვეტილების მიღების თავისებურებები სერვის მენეჯმენტში“. ბათუმის შ. რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლიდერთა კლუბი.I საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2014წ. გვ. 33-37..

ი. მახარაშვილი. „გადაწყვეტილების მიღების პრინციპები თანამედროვე მენეჯმენტში“, "ბიზნეს-ინჟინერინგი". მეორე საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია IEC-2014 ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები:“ გუშინ, დღეს, ხვალ“. 2014წ. 3-2014 . გვ.78-79.