კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. შრობის პროცესის სტატიკური რეჟიმის მათემატიკური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმო-ების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლო-გიები“, შრომათა კრებული, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აწსუ. 2014წ. გვ. 331-334.

თ. რუხაძე, null, ი. ულრისი. შრომების პროცესის კინეტიკა. . საერთაშორისო კონფერენცია ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია - მიღწევები და პერსპექტივები. 1997წ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი; ბრემერის ტექნიკური უნივერსიტეტი А5 gv.1.

ე. ბალიაშვილი. შრომითი პროცესები, შრო მის რეჟიმი და მოტივაცია. სამეც. პრაქტ. კონფერენცია - “საქართ ველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი“. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2016წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ლ. ზუბიაშვილი. შრომითი რესურსებით ბიზნესის უზრუნველყოფის გზები და პრობლემები საქართველოს ეკონომიკაში. გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალურიპრობლემები 21-ე საუკუნეში. 2013წ. .

ე. კავთიძე. შრომითი ურთიერთობების განმასხვავებელი ნიშნები სხვადასხვა ქვეყნებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მსოფლიო და კავკასია, 30-31 მაისი, 2011წ..

რ. ქინქლაძე, ნინო ფარესაშვილი. შრომის ბაზარი - მარეგულირებელი მექანიზმები. . ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. აკაკი წერეთლის სასელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია..

ე. კავთიძე. შრომის სტიმულების წყაროების კლასიფიკაციის ძირითადი ასპექტები. თსუ-ს პ.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2011წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, 21-22 ოქტომბერი, 2011წ..

თ. კილაძე, ლ.ზუბიაშვილი. შრომის სტიმულირება და მისი გამოვლენის პრაქტიკა. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. თსუ. გვ.133-436.

ნ. გომართელი. შუა საუკუნეების სპარსული ლიტერატურის შედევრები. . წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ 29-35.

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ღამბაშიძე. შუმერული babbar თუ ქრისტიანული წმიდა ბარბარე?. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

ქ. მახაშვილი, დ. ბიბილეიშვილი. ჩამდინარე წყლები და მისი გაწმენდის ხერხები. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, შრომების კრებული. ქუთაისი.

თ. ფალავანდიშვილი, ლერი გვასალია, ბესო ალადაშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მანგანუმის (II) იონებისაგან. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია . 2008წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, #4, 2010, გვ. 112–115.

გ. წურწუმია, გ. გორელიშვილი, ვ. კვესელავა, პ. ნიკოლეიშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მდგრადი ორგანული მინარევებისაგან ჟანგვის დახვეწილი მეთოდების გამოყენებით. . წ. საერთაშორისო კონფერენცია "ეკო–2010".

გ. წურწუმია, გ.გორელიშვილი, ვ.კვესელავა, პ.ნიკოლეიშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მდგრადი ორგანული მინარევებისაგან ჟანგვის დახვეწილი მეთოდების გამოყენებით.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ეკო-2010” თბილისი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ეკო-2010”, 47.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე, გ. ავქოფაშვილი, ლ. გვასალია. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სპილენძის, ნიკელის ტყვიისა და კადმიუმის იონებისაგან. საერთაშორისო -სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი”. 2011წ. ქუთაისი..

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მჭედლიშვილი, ი.ჩხარტიშვილი. ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების დესკრიფციული მოდელების შემუშავება. ITC -97 -"ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" - სტუ. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" ITC -97-ის მოხსენებათა კრებული,1 ტომი, თბილისი,12/10/2007, 4 გგ.

ი. ირემაშვილი, ლ. ჩალაძე, ზ. ეზუგბაია. ჩასაშვები ნაგებობების აგების ტექნოლოგია. III საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" შრომათა კრებული სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. .

ი. ბედინაშვილი. ჩეხეთის რესპუბლიკის სამრეწველო მიღწევების გამოფენა. ჩეხეთის რესპუბლიკის საელშო საქართველოში, ტექინფორმი. 2011წ. .

. ჩვეულებრივი ბეგქონდარას Tymus Vulgaris L გენეტიკური რესურსი და ონთოგენეზის თავისებურებანი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. "ახალი ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები". ქუთაისი. გ. 185-187.

თ. კაჭარავა. ჩვეულებრივი ბეგქონდარას Tymus Vulgaris L გენეტიკური რესურსი და ონთოგენეზის თავისებურებანი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები, ქუთაისი. გ. 185-187.