კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. შემხვედრ-პარალელურად ჩართულ უკუ მართვად გამმართველ-ინვერტორულ აგრეგატებში ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესების მათემატიკური მოდელირება. . ქუთაისის IV საერთაშორისო კონფერენციის შრომები. . 2016წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ჯ. სანიკიძე. შენიშვნა სინგულარული ინტეგრალების აპროქსიმაციის მეთოდის გამოყენებაზე სასაზღვრო ამოცანების რიცხვითი ამოხსნისათვის . თბ. სახ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათ. ინსტ. გაფართოებული სემინარის სხდომები, 26-28 აპრილი . 1995წ. 15 გვ.

ი. ირემაშვილი, ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი. შენობებისა და ნაგებობების აგება დაბინძურებულ ტერიტორიებზე. II საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები". . 2012წ. გვ.6.

ზ. ეზუგბაია, გ. იოსებაშვილი, ი.ირემაშვილი. შენობებისა და ნაგებობების აგება დაბინძურებულ ტერიტორიებზე. მე–2 საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კონფერენცია ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები.ქობულეთი. 2012წ. .

მ. მამნიაშვილი. შეურაცხის მართლსაწინააღმდეგო ქმედების იურიდიული შეფასების თავისებურებანი, თინათინ წერეთლის დაბადების ასი წლისთავთან მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია. თინათინ წერეთლის სახელობის სამართლის ინსტიტუტი. 2006წ. .

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ნ. როსტიაშვილი. შეცდომათა ალბათობის გაზომვის პრინციპები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2016წ. .

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ. შეცდომათა ალბათობის გაზომვის პრინციპები გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული. ქუთაისი,. 2016წ. გვ. 185–187.

რ. სვანიძე, მ. ჩხაიძე, ნ. როსტიაშვილი. შეცდომათა ალბათობის შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან-ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს).. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2016წ. .

მ. ჩხაიძე, როსტიაშვილი ნ., სვანიძე რ.. შეცდომათა ალბათობის შეფასება გადაცემის ციფრულ ბოჭკოვან–ოპტიკურ სისტემებში (გცბოს). IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. მოხსენებების კრებული. ქუთაისი,. 2016წ. გვ. 182–185.

მ. მამნიაშვილი. შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრობლემატიკა გამოძიების სტადიაზე. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. .

ნ. როსეფაშვილი. შინაურული ანდერძი . სახელმწიფოს მართვის აქტუალური საკითხები; საერთაშორისო, იურიდიულ მეცნიერებათა საერთაშორისო აკადემია. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი, 2016 წელი,115–116;.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. შრობის პროცესების ოპტიმალური მართვის ავტომატიზებული სისტემები. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები“ თეზისები. – ქუთაისი. 2008წ. გვ. 200.

ხ. ბარდაველიძე, ა.ბარდაველიძე. შრობის პროცესის სტატიკური რეჟიმის მათემატიკური მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია „კვების პროდუქტების წარმო-ების აქტუალური პრობლემები და თანამედროვე ტექნოლო-გიები“, შრომათა კრებული, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აწსუ. 2014წ. გვ. 331-334.

თ. რუხაძე, null, ი. ულრისი. შრომების პროცესის კინეტიკა. . საერთაშორისო კონფერენცია ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია - მიღწევები და პერსპექტივები. 1997წ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი; ბრემერის ტექნიკური უნივერსიტეტი А5 gv.1.

ე. ბალიაშვილი. შრომითი პროცესები, შრო მის რეჟიმი და მოტივაცია. სამეც. პრაქტ. კონფერენცია - “საქართ ველო და თანამედროვე სამყარო - გამოწვევები, მიღწევები, პროგრესი“. წმიდა გრიგოლ ფერაძის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2016წ. .

მ. ზუბიაშვილი, ლ. ზუბიაშვილი. შრომითი რესურსებით ბიზნესის უზრუნველყოფის გზები და პრობლემები საქართველოს ეკონომიკაში. გლობალიზაცია და მეცნიერების აქტუალურიპრობლემები 21-ე საუკუნეში. 2013წ. .

ე. კავთიძე. შრომითი ურთიერთობების განმასხვავებელი ნიშნები სხვადასხვა ქვეყნებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, მსოფლიო და კავკასია, 30-31 მაისი, 2011წ..

რ. ქინქლაძე, ნინო ფარესაშვილი. შრომის ბაზარი - მარეგულირებელი მექანიზმები. . ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. აკაკი წერეთლის სასელმწიფო უნივერსიტეტის 80 წლისა და ბიზნესის, სამართლისა და სოციალური ფაკულტეტის 20 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო- პრაქტიკული კონფერენცია..

ე. კავთიძე. შრომის სტიმულების წყაროების კლასიფიკაციის ძირითადი ასპექტები. თსუ-ს პ.გუგუშვილის სახ. ეკონომიკის ინსტიტუტი. 2011წ. საერთაშორისო-სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, 21-22 ოქტომბერი, 2011წ..

თ. კილაძე, ლ.ზუბიაშვილი. შრომის სტიმულირება და მისი გამოვლენის პრაქტიკა. გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. საერთაშორისო კონფერენცია. 2014წ. თსუ. გვ.133-436.