კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4251 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ღამბაშიძე. შუმერული babbar თუ ქრისტიანული წმიდა ბარბარე?. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

ქ. მახაშვილი, დ. ბიბილეიშვილი. ჩამდინარე წყლები და მისი გაწმენდის ხერხები. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, შრომების კრებული. ქუთაისი.

თ. ფალავანდიშვილი, ლერი გვასალია, ბესო ალადაშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მანგანუმის (II) იონებისაგან. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია . 2008წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, #4, 2010, გვ. 112–115.

გ. წურწუმია, გ. გორელიშვილი, ვ. კვესელავა, პ. ნიკოლეიშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მდგრადი ორგანული მინარევებისაგან ჟანგვის დახვეწილი მეთოდების გამოყენებით. . წ. საერთაშორისო კონფერენცია "ეკო–2010".

გ. წურწუმია, გ.გორელიშვილი, ვ.კვესელავა, პ.ნიკოლეიშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მდგრადი ორგანული მინარევებისაგან ჟანგვის დახვეწილი მეთოდების გამოყენებით.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ეკო-2010” თბილისი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ეკო-2010”, 47.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე, გ. ავქოფაშვილი, ლ. გვასალია. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სპილენძის, ნიკელის ტყვიისა და კადმიუმის იონებისაგან. საერთაშორისო -სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი”. 2011წ. ქუთაისი..

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მჭედლიშვილი, ი.ჩხარტიშვილი. ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების დესკრიფციული მოდელების შემუშავება. ITC -97 -"ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" - სტუ. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" ITC -97-ის მოხსენებათა კრებული,1 ტომი, თბილისი,12/10/2007, 4 გგ.

ი. ირემაშვილი, ლ. ჩალაძე, ზ. ეზუგბაია. ჩასაშვები ნაგებობების აგების ტექნოლოგია. III საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" შრომათა კრებული სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. .

ი. ბედინაშვილი. ჩეხეთის რესპუბლიკის სამრეწველო მიღწევების გამოფენა. ჩეხეთის რესპუბლიკის საელშო საქართველოში, ტექინფორმი. 2011წ. .

. ჩვეულებრივი ბეგქონდარას Tymus Vulgaris L გენეტიკური რესურსი და ონთოგენეზის თავისებურებანი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. "ახალი ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები". ქუთაისი. გ. 185-187.

თ. კაჭარავა. ჩვეულებრივი ბეგქონდარას Tymus Vulgaris L გენეტიკური რესურსი და ონთოგენეზის თავისებურებანი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები, ქუთაისი. გ. 185-187.

ვ. მუჯირი. ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტი (კოლექცია, სკოლა, არქიტექტურა ). ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო კომფერენცია . 2017წ. .

ა. კლდიაშვილი. ჩინეთის პირველი ლედი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია;. 2015წ. .

ჯ. კაკულია, თ.სპარსიაშივილი , რ.სხილაძე. ჩორდის ბარტიტებიდან რენტგენოსკოპიაში გამოსაყენებელი ბარიუმის სულფატის მიღების გამარტივებული ტექნოლოგიური სქემა. საერთ. სამეცნ. კონფერენციის უახლოესი ტექნოლოგიები და საქართველო შრომვბი.თბილისი. წ. .

გ. კოტრიკაძე, თანამომხსენებელი, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ცეზარის, ვიჯინერისა და ვერნამის მეთოდების უნივერსალური მოდელის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა . საქ. ეროვნული უნ. სეუ, გაერთ. სამეცნ, კონფ. . 2017წ. .

მ. ზუბიაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია . საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომები # 3. 2007წ. ISSN 1512-1003. გვ 57-81.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე, მ.სტეფნაძე, მ.კანკაძე, მ.ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია და არსი. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2007წ. გვ.252-254.

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე, გ. ენუქიძე. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სატრანსპორტო პოლიტიკის პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. წ. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტეს შრომების კრებული.

ვ. სონღულაშვილი. ცენტრალური ხელისუფლების ორგანიზაცია. მეფე, პრეზიდენტი. (შდარებითი ანალიზი). . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2011“.

რ. აბულაძე. ციფრული პოლიტიკის მსოფლიო პრაქტიკა. „ეკონომიკისა და ეკონომიკური მეცნიერების განვითარების აქტუალური პრობლემები“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი. ინსტიტუტის დაარსებიდან 70-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2014წ. 27-28 ივნისი, 2014. გვ. 117-121.