კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4205 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ერისთავი, ა. სარუხანიშვილი, ა. გოგიშვილი, ლ. მეგრელიშვილი. წარმოების მყარი ნარჩენების მარალტემპერატორულ ტექნოლოგიებში გამოყენების თერმოდინამიკური პროგნოზირება. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”საერთაშორისო ტექნოლოგიები და მასალები”. 2008წ. ISSN 1512-309-x, თეზისები, 14-16, ქუთაისი. გვ. 192-194.

ი. ქვარაია, ქ. ქუთათქლაძე. წარმოების ორგანიზაციული პროექტირება ტექნოლოგიური ინოვაციის განხორციელების დროს . აკად. თ. დოლიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საერთ. სამეც.კონფერ. ,,ინოვაციური ტექნოლოგიები და მასალები". 2011წ. .

გ. კოხრეიძე, მამუკა ბახტაძე, გრიგოლ ფრანგიშვილი, შორენა ფხაკაძე, ეთერ ტეტუნაშვილი. წევის ქვესადგურებში რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაცია რეკუპერაციული დამუხრუჭების პირობებში. . 2015წ. ქუთაისი.

ვ. ხორავა, კოხრეიძე გ., ფრანგიშვილი გრ., ტეტუნაშვილი ე.,. წევის ქვესადგურებში ქსელის მიმყოლი სამფაზა ინვერტორების მუშაობის რეჟიმები შე-მხვედრ-პარალელურად მიერთებული უკუ მართვადი გამმართველის პირობებში.. . 2016წ. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ენერგეტიკა: რეგიონუ-ლი პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. ქუთაისი, 2016 წ. 29-30 ოქტომბერი.

გ. კოხრეიძე, ვასილ ხორავა, გრიგოლ ფრანგიშვილი, ეთერ ტეტუნაშვილი. წევის ქვესადგურებში ქსელის მიმყოლი სამფაზა ინვერტორების მუშაობის რეჟიმები შემხვედრ-პარალელურად მიერთებული უკუ მართვადი გამმართველის პირობებში. . ქუთაისის IV საერთაშორისო კონფერენციის შრომები.. 2016წ. .

ი. ყრუაშვილი, ე. კუხალაშვილი. წვეთური მორწყვის დროს რწყვის რეჟიმის ოპტიმალური პარამეტრების დადგენა ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქციის მისაღებად. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "სურსათის უვნებლობის პრობლემები". 2009წ. შრომათა კრებული, სსაუ, თბილისი,გვ 19-21.

ნ. ბაღათურია, ბ. ბაღათურია. წითელი ყურძნის ჯიშებიდან ენოსაღებავების მიღების ახალი ტექნოლოგია . O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. წითელი ყურძნის ჯიშებიდან ენოსაღებავების მიღების ახალი ტექნოლოგია. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ლ. კოტორაშვილი, ბაღაათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, შილაკაძე ცისანა, ბაღათურია ბექა. წითელი ყურძნის ჯიშებიდან ენოსაღებავის მიღების ახალი ტექნოლოგია. OIV მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი . 2010წ. ვაზისა და ყურძნის შესახებ. თბილისი,. .

null, ცერცვაძე ლ., პეტრიასვილი შ., კაკულია ძ., ჩუტკერასვილი დ. . წითელმიწა ნიადაგების ბიორემედიაცია ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კავკასიის გეოლოგიური პრობლემები" მიძღვნილი ალ.ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის 85-ე წლისთავისადმი. 2011წ. გვ.27-28, თბილისი.

ნ. ხაზარაძე. წინააზიურ სამყაროსთან ქართველთა ეთნოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან, ვარლამ თოფურიას 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. . 2001წ. `ქუთაისური საუბრები”, VIII, გვ. 129-130.

ა. ნევეროვი, ა.მეტრეველი. წინაღობით მიკროშედუღების ცვლადი დენის წყარო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". წ. აკაკი წერეტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი.

დ. ბიბილეიშვილი, შ. შათირიშვილი, ქ. მახაშვილი, მ. კილაძე, ი. შათირიშვილი. წონასწორული ორთქლისა და თხევად ფაზათა ქრომატოგრაფიული ანალიზის სქემა . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ . 2015წ. ქუთაისი, გვ. 365-368.

ქ. მახაშვილი, დ. ბიბილეიშვილი. წონასწორული ორთქლისა და თხევად ფაზათა ქრომატოგრაფიული ანალიზის სქემა. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები. ქუთაისი, 2015, გვ. 366-368..

მ. თანანაშვილი. წრიული მოხაზულობის გვირაბის მუდმივი სამაგრის გაანგარიშების თანამედროვე პერსპექტიული მოდელი. საქართველოს საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2009წ. .

გ. ყირმელაშვილი, გ. ჯავახიშვილი, ე. რთველიაშვილი, გ. რობაქიძე, ც. ბუჩუკური, ი. მასპინძელაშვილი. წრფივი პროგრამირების ამოცანების ამოხსნა ეგმ-ზე სიმპლექსური მეთოდის გამოყენებით. 1995. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები” თბილისი. 1995წ. გვ. 87.

ი. ქართველიშვილი. წრფივი პროგრამირების ამოცანის ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა მცირე საწარმოს მუშაობის მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია `ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო~. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი `გლობალიზაცია და ბიზნესი~, სპეციალური გამოშვება #1. 2016წ. .

გ. ყირმელაშვილი. წრფივი პროგრამირების გრაფიკული და სიმპლექსური მეთოდების გამოყენება ეკონომიკაში . თბილისის უნივერსიტეტის 15 წლისთავისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული განვითარების ტენდენციები“ (მასალები), გამომცემლობა „თობალისი“, თბილისი, საქართველო. 2009წ. გვ. 196-205.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. წყალდიდობების პროგნოზირება შიდა ქართლის არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 117, 16 – 19.

ც. ბასილაშვილი, მამასახლისი ჟ., ბოლაშვილი ნ.. წყალმოვარდნების მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება და პროგნოზირება მდ.ცხენისწყლის მაგალითზე. საერთაშორისო კონფერენცია „ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე პრობლემები„ თბილისი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული „ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები„.