კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. გომართელი. შუა საუკუნეების სპარსული ლიტერატურის შედევრები. . წ. IV საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, გვ 29-35.

ნ. ბახსოლიანი, ნ. ღამბაშიძე. შუმერული babbar თუ ქრისტიანული წმიდა ბარბარე?. ივანე ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2016წ. .

ქ. მახაშვილი, დ. ბიბილეიშვილი. ჩამდინარე წყლები და მისი გაწმენდის ხერხები. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია „თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი“, შრომების კრებული. ქუთაისი.

თ. ფალავანდიშვილი, ლერი გვასალია, ბესო ალადაშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მანგანუმის (II) იონებისაგან. პირველი საერთაშორისო კონფერენცია . 2008წ. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, #4, 2010, გვ. 112–115.

გ. წურწუმია, გ. გორელიშვილი, ვ. კვესელავა, პ. ნიკოლეიშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მდგრადი ორგანული მინარევებისაგან ჟანგვის დახვეწილი მეთოდების გამოყენებით. . წ. საერთაშორისო კონფერენცია "ეკო–2010".

გ. წურწუმია, გ.გორელიშვილი, ვ.კვესელავა, პ.ნიკოლეიშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა მდგრადი ორგანული მინარევებისაგან ჟანგვის დახვეწილი მეთოდების გამოყენებით.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ეკო-2010” თბილისი. 0წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია“ეკო-2010”, 47.

ე. შენგელია, ი. ქავთარაძე, გ. ავქოფაშვილი, ლ. გვასალია. ჩამდინარე წყლების გაწმენდა სპილენძის, ნიკელის ტყვიისა და კადმიუმის იონებისაგან. საერთაშორისო -სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გამოყენებითი დიზაინი”. 2011წ. ქუთაისი..

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მჭედლიშვილი, ი.ჩხარტიშვილი. ჩამდინარე წყლების დაბინძურების ხარისხის შეფასებისა და პროგნოზირების დესკრიფციული მოდელების შემუშავება. ITC -97 -"ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" - სტუ. 2007წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში" ITC -97-ის მოხსენებათა კრებული,1 ტომი, თბილისი,12/10/2007, 4 გგ.

ი. ირემაშვილი, ლ. ჩალაძე, ზ. ეზუგბაია. ჩასაშვები ნაგებობების აგების ტექნოლოგია. III საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენციის ,,გარემოს დაცვის, არქიტექტურისა და მშენებლობის თანამედროვე პრობლემები" შრომათა კრებული სტუ–ს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2013წ. .

ი. ბედინაშვილი. ჩეხეთის რესპუბლიკის სამრეწველო მიღწევების გამოფენა. ჩეხეთის რესპუბლიკის საელშო საქართველოში, ტექინფორმი. 2011წ. .

. ჩვეულებრივი ბეგქონდარას Tymus Vulgaris L გენეტიკური რესურსი და ონთოგენეზის თავისებურებანი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. "ახალი ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები". ქუთაისი. გ. 185-187.

თ. კაჭარავა. ჩვეულებრივი ბეგქონდარას Tymus Vulgaris L გენეტიკური რესურსი და ონთოგენეზის თავისებურებანი. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2010წ. ახალი ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები, ქუთაისი. გ. 185-187.

ვ. მუჯირი. ჩიკაგოს ხელოვნების ინსტიტუტი (კოლექცია, სკოლა, არქიტექტურა ). ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო კომფერენცია . 2017წ. .

ა. კლდიაშვილი. ჩინეთის პირველი ლედი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტის ამერიკისმცოდნეობის XVI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია;. 2015წ. .

ჯ. კაკულია, თ.სპარსიაშივილი , რ.სხილაძე. ჩორდის ბარტიტებიდან რენტგენოსკოპიაში გამოსაყენებელი ბარიუმის სულფატის მიღების გამარტივებული ტექნოლოგიური სქემა. საერთ. სამეცნ. კონფერენციის უახლოესი ტექნოლოგიები და საქართველო შრომვბი.თბილისი. წ. .

გ. კოტრიკაძე, თანამომხსენებელი, ეკატერინე როჭიკაშვილი, ლაურა შავერდაშვილი. ცეზარის, ვიჯინერისა და ვერნამის მეთოდების უნივერსალური მოდელის მიკროპროგრამული სახით წარმოდგენა . საქ. ეროვნული უნ. სეუ, გაერთ. სამეცნ, კონფ. . 2017წ. .

მ. ზუბიაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია . საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტის შრომები # 3. 2007წ. ISSN 1512-1003. გვ 57-81.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე, მ.სტეფნაძე, მ.კანკაძე, მ.ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია და არსი. საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტის შრომების კრებული. 2007წ. გვ.252-254.

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. შველიძე, ბ. ბრეგაძე, ლ. ბალავაძე, გ. ენუქიძე. ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების სატრანსპორტო პოლიტიკის პრობლემები გარდამავალი ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტი. წ. საქართველოს საავტომობილო-საგზაო ინსტიტუტეს შრომების კრებული.

ვ. სონღულაშვილი. ცენტრალური ხელისუფლების ორგანიზაცია. მეფე, პრეზიდენტი. (შდარებითი ანალიზი). . 2011წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „დიდაჭარობა 2011“.