კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბაღათურია, ნ. ბეგიაშვილი, ბ. ბაღათურია. წითელი ყურძნის ჯიშებიდან ენოსაღებავების მიღების ახალი ტექნოლოგია. O.I.V. მე-8 გენერალური ასამბლეის XXXIII (33-ე) მსოფლიო კონგრესი ვაზისა და ყურძნის შესახებ. ქ. თბილისი. წ. .

ლ. კოტორაშვილი, ბაღაათურია ნუგზარ, ბეგიაშილი ნანული, შილაკაძე ცისანა, ბაღათურია ბექა. წითელი ყურძნის ჯიშებიდან ენოსაღებავის მიღების ახალი ტექნოლოგია. OIV მე-8 გენერალური ასამბლეის 33-ე მსოფლიო კონგრესი . 2010წ. ვაზისა და ყურძნის შესახებ. თბილისი,. .

null, ცერცვაძე ლ., პეტრიასვილი შ., კაკულია ძ., ჩუტკერასვილი დ. . წითელმიწა ნიადაგების ბიორემედიაცია ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის ტერიტორიაზე. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "კავკასიის გეოლოგიური პრობლემები" მიძღვნილი ალ.ჯანელიძის სახ. გეოლოგიის ინსტიტუტის 85-ე წლისთავისადმი. 2011წ. გვ.27-28, თბილისი.

. წინააზიურ სამყაროსთან ქართველთა ეთნოკულტურული ურთიერთობის ისტორიიდან, ვარლამ თოფურიას 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სიმპოზიუმის მასალები. . 2001წ. `ქუთაისური საუბრები”, VIII, გვ. 129-130.

ა. ნევეროვი, ა.მეტრეველი. წინაღობით მიკროშედუღების ცვლადი დენის წყარო. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, "ენერგეტიკა: რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები". წ. აკაკი წერეტლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისი.

დ. ბიბილეიშვილი, შ. შათირიშვილი, ქ. მახაშვილი, მ. კილაძე, ი. შათირიშვილი. წონასწორული ორთქლისა და თხევად ფაზათა ქრომატოგრაფიული ანალიზის სქემა . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები“ . 2015წ. ქუთაისი, გვ. 365-368.

ქ. მახაშვილი, დ. ბიბილეიშვილი. წონასწორული ორთქლისა და თხევად ფაზათა ქრომატოგრაფიული ანალიზის სქემა. ქუთაისის ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ფუნქციონალური დანიშნულების კვების პროდუქტების წარმოების ინოვაციური ტექნოლოგიები. ქუთაისი, 2015, გვ. 366-368..

მ. თანანაშვილი. წრიული მოხაზულობის გვირაბის მუდმივი სამაგრის გაანგარიშების თანამედროვე პერსპექტიული მოდელი. საქართველოს საავტომობილო -საგზაო ინსტიტუტი. 2009წ. .

გ. ყირმელაშვილი, გ. ჯავახიშვილი, ე. რთველიაშვილი, გ. რობაქიძე, ც. ბუჩუკური, ი. მასპინძელაშვილი. წრფივი პროგრამირების ამოცანების ამოხსნა ეგმ-ზე სიმპლექსური მეთოდის გამოყენებით. 1995. რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია “უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები” თბილისი. 1995წ. გვ. 87.

ი. ქართველიშვილი. წრფივი პროგრამირების ამოცანის ოპტიმალური ამონახსნების მოძებნა მცირე საწარმოს მუშაობის მაგალითზე. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია `ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო~. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი `გლობალიზაცია და ბიზნესი~, სპეციალური გამოშვება #1. 2016წ. .

გ. ყირმელაშვილი. წრფივი პროგრამირების გრაფიკული და სიმპლექსური მეთოდების გამოყენება ეკონომიკაში . თბილისის უნივერსიტეტის 15 წლისთავისადმი მიძღვნილი I საერთაშორისო კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული განვითარების ტენდენციები“ (მასალები), გამომცემლობა „თობალისი“, თბილისი, საქართველო. 2009წ. გვ. 196-205.

ც. ბასილაშვილი, ტაბატაძე ჯ., ჯანელიძე მ.. წყალდიდობების პროგნოზირება შიდა ქართლის არაკონტროლირებად ტერიტორიაზე გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოებისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო–ტექნიკური კონფერენცია. “ჰიდრომეტეოროლოგიისა და ეკოლოგიის აქტუალური პრობლემები”. წ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომები, ტომი 117, 16 – 19.

ც. ბასილაშვილი, მამასახლისი ჟ., ბოლაშვილი ნ.. წყალმოვარდნების მაქსიმალური ხარჯების გაანგარიშება და პროგნოზირება მდ.ცხენისწყლის მაგალითზე. საერთაშორისო კონფერენცია „ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე პრობლემები„ თბილისი. წ. საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული „ეროზიულ–ღვარცოფული მოვლენები„.

ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი, თ.გველესიანი. წყლის ,როგორც სასურსათო ნედლეულის, დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის " სურსათის უვნებლობის პრობლემები" მოხსენებათა კრებული, 7 გვ. თბილისი. 2009წ. .

თ. ფალავანდიშვილი, ლ. გვასალია. წყლის გაწმენდა მძიმე მეტალებიგან ბუნებრივი სორბენტის გამოყენებით. საერთაშოსრისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები". 2008წ. გვ.74.

ლერი გვასალია. წყლის გაწმენდა მძიმე მეტალებისაგან ბუნებრივი სორბენტის გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები". 2008წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე ტექნოლოგიები და მასალები" მოხსენებათა თეზისები, ქუთაისი, 14–16 მაისი, 2008, გვ.73–74.

ლ. შატაკიშვილი, ი. ლომიძე; გ. ხელიძე. წყლის რესურსების რაციონალური გამოყენება მცირე ჰიდროენერგეტიკის განვითარებით.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება”, შრომები “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. .

თ. გველესიანი, ზ. ციხელაშვილი, ლ. კლიმიაშვილი. წყლის, როგორც სასურსათო ნედლეულის, დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება.. . 2009წ. Proceeding of the Internat. Scient. confer. on "Food Safety Problems". Tbilisi, Georgia, .

ნ. წერეთელი, ქ. წერეთელი, გრიგალაშვილი არჩილი, ნანობაშვილი დომნა. ჭიათურის მანგანუმის მადნებიდან მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი პროდუქტების მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა.თბილისი. 2009წ. .

ჯ. შენგელია, ჯ. გველესიანი. ჭიათურის მანგანუმის მეტალურგიული კონცენტრატიდან მაღალი სისუფთავის ელექტროკიზური მანგანუმის დიოქსიდის წარმოების შესახებ . . წ. ქიმია და ქიმიური ტექნოლოგია – მიღწევები და პერსპექტივები.