კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

შეიყვანეთ გვარი: ან პირადი ნომერი:

მოცემულ გვერდზე წარმოდგენილია სულ: 20 ჩანაწერი.

ძებნის განულება

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ი. მარგალიტაძე. მენეჯმენტი და გლობალიზაცია. Social-Economics Problems in Transition Countries /HESP Regional Seminar for Excelence in Teaching. 2008წ. გამომცემლობა,, უნივერსალი",გვ.169-175.

ჯ. ბერიძე, კვირკველია შ.. მე–5 თაობის (5G-Generation) მობილური კავშირის განვითარების ასპექტები. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები, ქ. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტი. 2016წ. ენერგეტიკა:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები,1/2016, გვ.138-142.

ს. ნემსაძე, კოხრეიძე გივი, ფხაკაძე შ., კოხრეიძე დ., გოგინაშვილი ნ.. მზის ენერგიის გარდაქმნის პროცესების ფიზიკური საფუძვლები. ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2013წ. მე-2 საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა:რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" გვ.86-90...

ი. იორდანიშვილი. მთის წყალსაცავების ნაპირდამცავი ღონისძიებების საიმედოობის უზრუნველყოფა. საქჰიდროეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2001წ. ეროზიულ-ღვარცოფული მოვლენები და ზოგიერთი მომიჯნავე პრობლემები. გვ.87-92..

შ. ნემსაძე, ჯაში ნინო. მიკროენერგეტიკული სისტემა მზის სინათლის ენერგიის ნახევარგამტარიანი გარდამქმნელებით. საერთაშორისო კონფერენცია"ენერგეტიკა : რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები. 2010წ. ქუთაისი, 21-22 მაისი, გვ. 49-54.

კ. იორდანიშვილი, ნ.ნიბლაძე. მიკროსილიკას მელიორაციულ ნაგებობების მშენებლობაში გამოყენების კვლევა. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება / საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი. 2010წ. აგრობიომრავალფეროვნების დაცვა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება, 2010წ. 74-77გვ.

თ. ჟორდანია. მიწის ნაგებობების ეროზიისგან დაცვა. რესპ. სამეცნ-ტექნ. კონფ.,,სამშენებლო კონსტრუქციები". წ. სტუ. თბილისი.

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი: საქართველო გერმანიის გეოპოლიტიკის კონტექსტში (1918 წელი). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „გეოპოლიტიკური ტრანსფორმაციები კავკასიაში“. . 2016წ. .

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთლის მიერ ბერლინში საქართველოს დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავად წარმოთქმული სიტყვების შედარებითი ანალიზი (1918 და 1943 წელი). პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი, კონფერენცია „26 მაისი ისტორიული მეხსიერების კონტექსტში“, . 2015წ. .

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე. მოდულაციის ფორმატები სხვადასხვა თაობის DWDM სისტემებისათვის. ა.წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. მესამე საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა . 2015წ. ენერგეტიკა“:რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული, ქუთაისი.

მ. კოპლატაძე, გელხვიიძე პაატა, მარდალეიშვილი ზაზა. მოთხოვნათა ნაკადების თვისებები და მახასიათებლები მულტისერვისულ ქსელში. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: “მდგრადი ენერგეტიკა: გამოწვევები და განვითარების პერსპექტივები“, 18 ივნისი, ქუთაისი/საქართველო.

ლ. მეტრეველი. მომავალ პედაგოგ-ფსიქოლოგების პროფესიული უნარების ფორმირება თამაშის ტექნოლოგიის საფუძველზე. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, ბათუმი. 2012წ. .

ზ. ბაიაშვილი, მაჭარაძე თ., , ბაიაშვილი თ., , ნიჟარაძე მ.. მონაცემთა გადაცემის სისტემებში ეკონომიკური დანახარჯების შემცირების საკითხი.. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “ინფორ-მაციული ტექნოლოგიები 2008”. თბილისი, . 2008წ. 5 გვ. .

ნ. ოთხოზორია. მონაცემთა დაცვის ცენტრების ეფექტური საინჟინრო ინფრასტრუქტურა. ქუთაისი, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, „თანამედროვე საინჟინრო ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა“ . 2016წ. .

მ. დარჩაშვილი. მოქალაქეთა ჩართულობა, როგორც საქართველოში დემოკრატიის დამკვიდრების მნიშვნელოვანი ფაქტორი, . (USAID-ის ფინანსური მხარდაჭერით და IFES საქართველოს მიერ განხორცელებული პროგრამის „ნდობის გაზრდა საარჩევნო პროცესებისადმი“ (ITEP) ფარგლებში ჩატარებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია) . 2014წ. .

თ. ბაციკაძე, მ.ლოსაბერიძე, თ.კობიძე. მოძრავი შტამპის გარეთ მოქმედი დატვირთვის გავლენა ორთოტროპული ნახევარსიბრტყის დაძაბულ მდგომარეობაზე. საერთაშორისო კონფერენცია ”უწყვეტ ტანთა მექანიკის პრობლემები” თბილსი. 2007წ. .

ი. გელენავა. მოძღვარი, როგორც კულტურათა ინტეგრაციის რეალიზატორი (აფხაზეთის მაგალითი, XIX – XX სს. მიჯნა).. III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ,,ცივილიზაციათა დიალოგი _ განათლება და აღზრდა, როგორც საშუალება მხერეთა თანამშრომლობისა”. თბილისი, სიმპოზიუმი მიეძღვნა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმინდესისა და უნეტარესის, ილია II-ის აღსაყდრებიდან 30 და დაბადებიდან 75 წლისთავს.. 2008წ. `ინტელექტი~ ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის სამეცნიერო ჟურნალი: გამომცემლობა: `ლოგოსი“ #5.

გ. გურეშიძე, ა.სოხაძე, დ.გიგინეიშვილი. მრავალსართულიანი შენობის ახალი ტიპის კომბინირებული ჩონჩხედი. სტუ-ს 76-ე სამეცნიერო -ტექნიკური კონფერენციის-თეზისების კრებული. წ. სტუ-ს კონფერენციის თეზისების კრებული.

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, დ. ყიფიანი. მრავალფენიანი გარსების დაძაბულ–დეფორმირებული მდგომარეობის განსაზღვრის ალგორითმი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ინფორმაციული ტექნოლოგიები 2008" მოხსენებათა კრებული. 2008წ. .

ა. დემეტრაშვილი. მრგვალი მაგიდა ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კონსტიტუციური რეგულირება". . 2009წ. რუსთავი.