კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ტ. ბუაძე, თ. ბიბილაშვილი, ნ. ექსეულიძე, ი. წერეთელი. ჰიპოთეზათა მიმდევრობითი შემოწმების ერთი კრიტერიუმის შესახებ . რესპუბლიკური სამეცნიერო-პედაგოგიური კონფერენცია „უმაღლეს სასწავლებლებში სასწავლო-აღმზრდელობითი მუშაობის აქტუალური პრობლემები“, ლაგოდეხი, 13-15 ოქტომბერი, 1995, მოხსენებათა თეზისები, თბილისი. 1995წ. 1995, გვ. 30.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე. ჰიპონიმური ხის ავტომატური ფორმირება ქართულ GeWordNet-ში. სემიოტიკის VII საერთაშორისო კონფერენცია „ქაოსის და კოსმოსის სემიოტიკა“. 2016წ. ბათუმი.

რ. ქინქლაძე. ჰუმანური განვი\ტარების ინდექსის ტენდენციები საქართველოში. ბათუმის ნავიგაციის უნივერსიტეტი. 2015წ. თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლრმრბი, ჰიპოტეზები, კვლევები. I საერთასორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული.

მ. კაპანაძე, ელენე მენაბდე. ‘’საერთაშორისო აგროტურიზმი: პერსპექტივები საქართველოსთვის.’’ . IV საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია ბათუმი.. 2013წ. ბათუმი-ტრაპზონი გვ346-349.

A. Meskhi. ’Fractional integral operators between Banach function lattices’’ (Invited Speaker). International Workshop on Operator Theory and Applications(IWOTA 2015), . 2015წ. Book of Abstracts (see http://gmu.ge/iwota2015/Files/IWOTA_2015_ABSTRACTS.pdf).

A. Meskhi. ’Multilinear Integral Operators in Some Non-standard Weighted Function Spaces. Swedish-Georgian Conference in Analysis and Dynamical Systems, Georgian National Academy of Sciences, A. Razmadze Math. Inst. Swedish Mathematical Society. 2015წ. Book of Abstracts (see also http://rmi.tsu.ge/sgc-ads-2015/doc/ABSTRACTS-Talks-13-07-2015.pdf).

A. Meskhi. ’Multilinear Integral Operators in Weighted Function Spaces. II Advanced Courses of TICMI in Applied Mathematics, TSU Ilia Vekua Institute of Mathematics . 2015წ. http://www.viam.science.tsu.ge/others/ticmi/meskhi.pdf.

A. Meskhi. ’Multilinear Integral Operators in Weighted Function Spaces. II Advanced Courses of TICMI in Applied Mathematics. 2015წ. .

R. Gotsiridze. ’Virtual Communication:Unique Opportunity for Language Learning”. IBSU. 2013წ. Third International Conference On Education, English Language Teaching, English Language and Literature.

მ. კაპანაძე. ’’ სოფლის მეურნეობის განვითარება–რეალური პრიორიტეტი.’’ . პროფესორ გიორგი პაპავას დაბადებიდან 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია.. 2013წ. “პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტის.

მ. კაპანაძე. ’’ინოვაციური ტექნოლოგიები და ბიზნესის კონკურენტუნარიანოიბა.. ’ა.წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო კომპერენცია. ეკონომიკური , სამართლებრივი და სოციალური პრობლემები.. . 2015წ. კონფერენციის მასალებიN1კონფერე ნცია „თანამედროვე განვითარების ეკონომიკური,სამართლებრივი და სო ციალური პრობლემები’’, საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტროს მიერ ორგანიზებული მეცნიერებებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული, ქუთაისი, საქართველო, .

N. Gamsaxurdia. “ the Role of the Black Church in the lives of African Americans”. Annual International Conference on American Studies. Iv. Javakhishvili State University. 0წ. May2010.

R. Gotsiridze. “A New Paradigm For The New Age”. On Education, English Language Teaching, English Language and Literature. 2012წ. IBSU.

N. Gamsaxurdia. “Colin Powell and the Military”. 3rd Annual International Research Conference on American Studies . 0წ. November 12th, .

R. Gotsiridze. “Computer Mediated Communication”. First International Research Conference at the faculty of Education - On Education, English Language Teaching, English Language and Literature. 2011წ. IBSU.

R. Gotsiridze, ი.ჩიქვინიძე. “Computer Realization of the Tasks Developing Independent Reading Skills”. Free Linguistics Conference, Sydney. 2011წ. .

. “Culture – A Vital Component Of Language Learning”. University of Malta. 2012წ. 15th International Conference: Russia And The West: The Dialog Of Cultures.

რ. გოცირიძე. “Developing Critical Thinking Skills”. The Eighth International Research Conference On Education, English Language Teaching, English Language and Literature. 2019წ. IRCEELT Conference.

R. Gotsiridze. “Digital Games as a Powerful resource in Education”. სტუ. 2012წ. saerTaSoriso samecniero konferencia “verbaluri komunikaciuri teqnologiebi”.

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ.ყანდაშვილი. “Globalization and Prospects of stable development of the economics of Georgia. ოდესის საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკული კონფერენცია. . 2010წ. .