კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. “ტურიზმის ინდუსტრიის ეკონომიკური უსაფრთხოების პოლიტიკა”. ქუთაისის უნივერსიტეტი, “სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების და ინფორმატიზაციის თანამედროვე პრობლემები: ახალი გამოწვევები და პერსპექტივები“, . 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ.169-172.

. “უმნიშვნელო“ არაწრფივობის “მნიშვნელოვანი“ გავლენა ერთი კლასის სინგულარულ ელიფსურ სისტემათა ამოხსნათა ყოფაქცევაზე სინგულარობის მახლობლობაში. ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბი¬ლისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ი. ვეკუას სახ. Gგამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის სემინარის XXX საერთაშორისო გაფართოებული სხდომები. . 2016წ. .

N. Lomsadze. “უცხო ენის სწავლების ზოგადი ასპექტები”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”. 2014წ. გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. .

N. Bochorishvili. “უცხო ენის სწავლების ზოგადი ასპექტები”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “გზა ევროინტეგრაციისაკენ”გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტი. . 2014წ. .

ნ. იმნაძე. “ფ.ლ. რაიტის ორგანული არქიტექტურის განვითარება თანამედროვე ამერიკულ არქიტექტურაში”; . ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია “ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები” 13-15 მაისი 2010; ივ,ჯავახიშვილის სახ. თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი.. წ. .

რ. გოცირიძე, ი. ჩიქვინიძე. “ციფრული ფორმატების ზემოქმედება ინფორმაციის გაგებასა და გამოყენებაზე”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა – თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები, თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ბ. იმნაძე. ”PR და ენა”. საერთაშორისო კონფერენციის ” ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმი. . წ. 1. საერთაშორისო კონფერენციის ” ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმიგვ.313-314. .

Н. Куциава, Еристави Д.В., Андгуладзе Ш.В, Гогишвили А.П., Гугешидзе М.К., Мацаберидзе Э.Л., Саруханишвили А.В.. ”К вопросу о новейшей методике термодиамической оценки техногенного сырья“. II Международная конференция, Современные технологии и методы неогранического материаловедения,Тбилиси, Грузия. 2015წ. стр. 97-98.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. ”ბიოკლიმატური პრინციპები თანამედროვე არქიტექტურაში - ამერიკული გამოცდილება“ . ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. . 2017წ. .

ბ. იმნაძე. ”ენობრივი მოდელები და კომუნიკატიურობის პრინციპი” . თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათაშორისო დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები”. წ. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათაშორისო დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები”(გვ. 86-91).

დ. ბოსტანაშვილი. ”ზღვის სემიოტიკა”, ნიჟარების სასახლე. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი. 2010წ. ”სემიოტიკა”, 8.

მ. ჩინჩალაძე. ”მენეჯმენტის მატრიცულ სქემაში გუნდების ფორმირების ზოგიერთი მოდელი.”. პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-წ. მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია . წ. ეკ. აქტუალ.პრობლ. განვითარ. თანამედრ. ეტაპზე.გვ 509-511..

ი. მახარაშვილი. „ თაიმ-მენეჯმენტი და თანამედროვეობა“. თანამედროვეობა“საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:„ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში გამოწვევები და პერსპექტივები“. 2014წ. ქუთაისის უნივერსიტეტი, 8-9 ნოემბერი 2014წ გვ. 26-29ე..

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. „ ინფორმაციული ნაკადები და რესურსები როგორც მნიშვნელოვანი ინტეგრაციული ფაქტორები კონფლიქტური რეგიონებისათვის“. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. გამომცემლობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ..

მ. ცირეკიძე. „ საგანთა სწავლების პროფ. მიმართულების როლი სტუდენტთა პროფესიული მომზადების სრულყოფაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები «სწავლების აქტუალური პრობლემები». 1999წ. მოხსენებათა თეზისები, 24-25 ივნისი, 1999წ. ტყიბული..

E. Sanaia, T. Dzigrashvili, G.Kvinikadze, null. „Efficiency of application of super-pure gallium (>7N+) obtained by membrane technology for production of high quality GaAs single crystals“ . Proceedings of International Conference Advanced Materials and Technologies. 2015წ. pp.52-55.

L. Beridze, T. Papiashvili. „Financial Contagion in Transition Countries: The Case of Georgia". TSUER. 2009წ. The Second International Conference „New Trends in Education and Research”, p. 166-171.

T. Papiashvili. „Financial Contagion in Transition Countries: The Case of Georgia". TSUER. 2009წ. The Second International Conference „New Trends in Education and Research”, p. 166-171.

O. Zumburidze, N. Jhijhilashvili. „Gender and ICT issues in CEE/CIS“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “მსოფლიო და გენდერი” მასალები. . 2013წ. თბილისი. 208-213.

ს. სიგუა. „H2SO4–ის“ თეორიული თვალსაზრისი, . ფუტურისტული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია,. 2016წ. .