კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. იმნაძე. “ფ.ლ. რაიტის ორგანული არქიტექტურის განვითარება თანამედროვე ამერიკულ არქიტექტურაში”; . ამერიკისმცოდნეობის XI ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია “ამერიკა და ამერიკული ღირებულებები” 13-15 მაისი 2010; ივ,ჯავახიშვილის სახ. თბ. სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამერიკის შესწავლის ინსტიტუტი.. წ. .

რ. გოცირიძე, ი. ჩიქვინიძე. “ციფრული ფორმატების ზემოქმედება ინფორმაციის გაგებასა და გამოყენებაზე”. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – ლინგვისტიკა, ლიტერატურა, დიდაქტიკა – თანამედროვე მეთოდები და სტრატეგიები, თბილისი, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ბ. იმნაძე. ”PR და ენა”. საერთაშორისო კონფერენციის ” ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმი. . წ. 1. საერთაშორისო კონფერენციის ” ჰუმანიტარული მეცნიერებანი ინფორმაციულ საზოგადოებაში” ბათუმიგვ.313-314. .

Н. Куциава, Еристави Д.В., Андгуладзе Ш.В, Гогишвили А.П., Гугешидзе М.К., Мацаберидзе Э.Л., Саруханишвили А.В.. ”К вопросу о новейшей методике термодиамической оценки техногенного сырья“. II Международная конференция, Современные технологии и методы неогранического материаловедения,Тбилиси, Грузия. 2015წ. стр. 97-98.

მ. ჯავახიშვილი, ბ. თინიკაშვილი. ”ბიოკლიმატური პრინციპები თანამედროვე არქიტექტურაში - ამერიკული გამოცდილება“ . ამერიკისმცოდნეობის XVIII ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. . 2017წ. .

ბ. იმნაძე. ”ენობრივი მოდელები და კომუნიკატიურობის პრინციპი” . თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათაშორისო დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები”. წ. თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ”კულტურათაშორისო დიალოგი და ენობრივი კონტაქტები”(გვ. 86-91).

დ. ბოსტანაშვილი. ”ზღვის სემიოტიკა”, ნიჟარების სასახლე. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი. 2010წ. ”სემიოტიკა”, 8.

მ. ჩინჩალაძე. ”მენეჯმენტის მატრიცულ სქემაში გუნდების ფორმირების ზოგიერთი მოდელი.”. პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-წ. მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია . წ. ეკ. აქტუალ.პრობლ. განვითარ. თანამედრ. ეტაპზე.გვ 509-511..

ი. მახარაშვილი. „ თაიმ-მენეჯმენტი და თანამედროვეობა“. თანამედროვეობა“საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:„ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში გამოწვევები და პერსპექტივები“. 2014წ. ქუთაისის უნივერსიტეტი, 8-9 ნოემბერი 2014წ გვ. 26-29ე..

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. „ ინფორმაციული ნაკადები და რესურსები როგორც მნიშვნელოვანი ინტეგრაციული ფაქტორები კონფლიქტური რეგიონებისათვის“. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. გამომცემლობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ..

მ. ცირეკიძე. „ საგანთა სწავლების პროფ. მიმართულების როლი სტუდენტთა პროფესიული მომზადების სრულყოფაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები «სწავლების აქტუალური პრობლემები». 1999წ. მოხსენებათა თეზისები, 24-25 ივნისი, 1999წ. ტყიბული..

E. Sanaia, T. Dzigrashvili, G.Kvinikadze, null. „Efficiency of application of super-pure gallium (>7N+) obtained by membrane technology for production of high quality GaAs single crystals“ . Proceedings of International Conference Advanced Materials and Technologies. 2015წ. pp.52-55.

L. Beridze, T. Papiashvili. „Financial Contagion in Transition Countries: The Case of Georgia". TSUER. 2009წ. The Second International Conference „New Trends in Education and Research”, p. 166-171.

T. Papiashvili. „Financial Contagion in Transition Countries: The Case of Georgia". TSUER. 2009წ. The Second International Conference „New Trends in Education and Research”, p. 166-171.

O. Zumburidze, N. Jhijhilashvili. „Gender and ICT issues in CEE/CIS“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “მსოფლიო და გენდერი” მასალები. . 2013წ. თბილისი. 208-213.

ს. სიგუა. „H2SO4–ის“ თეორიული თვალსაზრისი, . ფუტურისტული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია,. 2016წ. .

L. Beridze, T. Papiashvili. „Islamic Banking during the Global Financial Crisis“. Gori University. 2010წ. The Third International Conference „Education and Development”, p. 149-153.

L. Beridze, L. Chagelishvili, T. Papiashvili, M. Abdaladze. „Modern Methodology of Working out the Tourism Market Development Model”. Gori University. 2009წ. Supporting Economic Development of Georgia: „Tourism Tomorrow – Educational and Research Aspects", p.106-120.

M. Metreveli. „Prospects to improve the tourist market operation in Georgia“. ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტი. 2014წ. Georgian Tourism Summit, გვ. 19-21.

მ. მეტრეველი, ე. დევიძე. „Strategic Directions of Tourism Development (Based on reports and recommendations of the Hague Declaration)“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2014წ. „The 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education“, გვ. 85-87 .