კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4222 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Beridze, T. Papiashvili. „Islamic Banking during the Global Financial Crisis“. Gori University. 2010წ. The Third International Conference „Education and Development”, p. 149-153.

L. Beridze, L. Chagelishvili, T. Papiashvili, M. Abdaladze. „Modern Methodology of Working out the Tourism Market Development Model”. Gori University. 2009წ. Supporting Economic Development of Georgia: „Tourism Tomorrow – Educational and Research Aspects", p.106-120.

M. Metreveli. „Prospects to improve the tourist market operation in Georgia“. ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტი. 2014წ. Georgian Tourism Summit, გვ. 19-21.

მ. მეტრეველი, ე. დევიძე. „Strategic Directions of Tourism Development (Based on reports and recommendations of the Hague Declaration)“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2014წ. „The 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education“, გვ. 85-87 .

E. Sanaia, G.Bokuchava, R.Chedia. „Synthesis and Consolidation of Superconductor Magnesium Diboride“. Proceddings of International Conference Advanced Materials and Technologies. 2015წ. pp.31-36.

ე. ბუხრაშვილი. „XXI საუკუნის დამდეგის კავკასია და რელევანტური დამოკიდებულება საზოგადოებ რივი პროცესების მიმართ“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე“, თსუ, თბილისი, . 2016წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили. „Глубокая поляризационно-голографическая запись при 90º геометрии оптической схемы“ . II-ой Всесоюзный симпозиум по векторной и трехмерной голографии, Тбилиси. 1987წ. С. 66-69.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили, Д. Леселидзе. „Голографические среды с нелинейнным Вейгерт-эффект“. Девятая всесоюзная школа по когерентной оптике и голографии, Тбилиси. 1977წ. .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Индуцированный сенсибилизированный фотодихроизм (ИСФ) галогенидосеребряных эмульсий“. Всесоюзное совещание: “Свойства регистрирующих материалов для голографии с глубокой записью в трехмерной среде”, Тбилиси. 1980წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили. „Исследование фотоанизотропии в радиационно окращенных стеклах“. Первый Всесоюзный симпозиум по векторной голографии, Тбилиси. 1985წ. .

В. Шавердова, Б. Степанов, А. Желтов. „К вопросу влияния структурных факторов на фотоанизотропию азокрасителей“. II-ой Всесоюзный симпозиум по векторной и трехмерной голографии, Тбилиси. 1987წ. C. 136-141.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Материалы для поляризационной голографии“. IХ-ая Всесоюзная школа по когерентной оптике и голографии, Тбилиси. 1977წ. .

Л. Беридзе, Л. Чагелишвили. „Пути усавершенствования корпоративного управления". HESP. 2008წ. HESP-ის რეგიონული სემინარის ფარგლებში საერთაშორისო კონფერენციის „კორუფცია, ჩრდილოვანი ეკონომიკა, გადასახადები და გარდამავალი ეკონომიკა“ სამეცნიერო სტატიების კრებული. გამომც. „უნივერსალი", გვ. 135-148.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили, Д. Леселидзе. „Сенситометрические исследования фотоанизотропии бихромированных трифенилметановых (БТФМ) красителей“. Первый Всесоюзный симпозиум по векторной голографии, Тбилиси. 1985წ. .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили, И. Шаталин. „Эксперименты по поляризационно-голографической записи“. Всесоюзное совещание: “Свойства регистрирующих материалов для голографии с глубокой записью в трехмерной среде”, Тбилиси. 1980წ. .

მ. მეტრეველი. „აგროტურიზმი - სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება“. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მიკროეკონომიკის კათედრა, ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 330-334.

ი. ხუციშვილი. „ადამიანის უფლებათა დაცვის თავისებურებანი პროკურატურის სისტემაში“. 1. უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია, მე-15 სამეცნიერო კონფერენცია: „თანამედროვე პერიოდის ანალიზი და სიახლეები ქართულ რეალო-ბაში“ 2013 წ. . 2013წ. .

მ. დათაშვილი. „ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე ტენდენციები და პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი I . 0წ. 2015.

ნ. იმნაძე. „ამერიკული არქიტექტურის როლი უახლეს ევროპულ არქიტექტურაში“;. ამერიკისმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია; „შეერტებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში“;15-17 მაისი 2014. 2014წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „არასამეწარმეო იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვის თავისებურებები“ . მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვე სამეცნიერო აქტუალური საკითხები“, . 2010წ. „უნივერსალი“, გვ. 78-80.