კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4207 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაცია და ტურიზმის ინდუსტრიის ორგანიზაციათა მართვა კრიზისულ სიტუაციებში“. პაატა გუგუშვილის სახელობის ეკონომიკის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია: „ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები გლობალიზაციის პირობებში“. 2011წ. პირობებში“, სამეცნიერო შრომების კრებული #4, 398-403.

მ. მეტრეველი. „გლობალიზაციისა და კლიმატური ცვლილებების გავლენა საერთაშორისო ტურიზმის განვითარებაზე“. თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კონფერენცია – „ტურიზმის რეაგირება კლიმატის ცვლილებების გამოწვევებზე“. 2008წ. მოხსენებათა კრებული, 8-9.

მ. მეტრეველი. „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და მსოფლიო ტურისტული რეგიონები“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქუთაისის სამართლისა და ეკონომიკის უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია – „რეგიონალიზაცია, თანამედროვე რეგიონული ეკონომიკური და სოციალური პროცესები“. 2010წ. მოხსენებათა კრებული, 52-59.

E. Alaverdovi, ჩაფიჩაძე ხათუნა. „გუნდური მუშაობის გამოწვევები საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენცია, “თანამედროვე მენეგმენტი: პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები“, ბათუმის ნავიგაზიის სასწავლო უნივერსიტეტი, ბათუმი. 2015წ. 24-26 ივნისი .

ჯ. გაბელია. „დანაშაულის პრევენციის მექანიზმები განათლების სისტემაში . „გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, . 2014წ. .

შ. გელაშვილი. „დეკონსტრუქცია დღეს: ერიკ ოუენ მოსი“. . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. . 2014წ. ამერიკათმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. სექცია მე-14: არქიტექტურა - შეერთებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში. .

ლ. კოჭლამაზაშვილი, თ. ყანდაშვილი. „ევროკავშირთან საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ტენდენციები“. . თბილისის უნივერსიტეტი. . 2009წ. საერთაშორისო სამეცნიერო. კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და საქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“ .

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი. „ევროკავშირთან საქართველოს სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარების ტენდენციები“. . სერთსორისო სამეცნიერო. კონფერენცია „გლობალური ეკონომიკური კრიზისი და სწაქართველოს ეროვნული ეკონომიკის განვითარების ტენდენციები“ თბილისის უნივერსიტეტი.. 2009წ. .

შ. ვეშაპიძე. „ევროპული ღირებულებები: რა განვახორციელოთ საქართველოში და როგორ განვახორციელოთ“. . ევროპის უნივერსიტეტი, ბიზნესის და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი და გლობალიზაციის ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების კვლევის ინსტიტუტი. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: ევროპული ინტეგრაცია და საქართველო. . 2016წ. „გლობალიზაცია და ბიზნესი“, 1, 2016. გვ.40-46.

ე. ბუხრაშვილი. „ეთნო-რელიგიური სტრუქტურები და რეგიონალური უსაფრთხოება“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თსუ, თბილისი, . 2014წ. .

თ. ქაჯაია. „ეკონომიკის სპეციალიზაციის, როგორც საზოგადოების კეთილდღეობის ამაღლების ძირითადი დეტერმინანტი“. პაატა გუგუშვილის ეკონომიკის ინსტიტუტი, ეკონომიკის აქტუალური პრობლემები განვითარების თანამედროვე ეტაპზე, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია. . 2010წ. თბ., 2010 წ. .

ლ. ბერიძე, ლ. ჩაგელიშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი, ლ. კოჭლამაზაშვილი. „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში (სოციოლოგიური კვლევის შედეგები)“. თეუსუ-რუსთაველის ფონდი. 2008წ. საერთაშორისო კონფერენციის „ეკონომიკური ინტეგრაციის პერსპექტივები ცენტრალურ კავკასიაში“ შრომების კრებული. გამომც. „უნივერსალი“ გვ. 30-35.

ი. მახარაშვილი. „ელექტრონული მართვის გლობალური გარემო“. . 2014წ. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. სტუდენტთა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია.

რ. აბულაძე. „ელექტრონული მთავრობა და სოციალური მედია. `ინტერნეტი და საზოგადოება~ . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საქართველოს ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების ასოციაცია VI საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია . 2013წ. ინსო-2013. ქუთაისი. 6-7 ივნისი, 2013. გვ.33-37 .

მ. დარჩაშვილი. „ელექტრონული მმართველობა და მოქალაქეთა ჩართულობის პრობლებმა საქართველოში“. ელექტრონული მმართველობა საქართველოში, ბათუმი, თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი საერთშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. . 2014წ. .

მ. დავითაია. „ერიკ ოუენ მოსი და კალვერ სითის ახალი სიცოცხლე“. ამერიკისმცოდნეობის XIV ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია. 2013წ. 6 გვერდი.

მ. ვასაძე. „ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ“. საერთაშორისო ეკონომიკური კონფერენცია. 2016წ. თბილისი, ქუთაისი, 14-15 ოქტომბერი, 2016 .

ს. ხიზანიშვილი. „ზოგიერთი რამ „საზიანო ცოდნის შესახებ“. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პედაგოგიური ფაკულტეტი. VII საერთაშორისო სამეცნიერო-მეთოდური კონფერენცია მიძღვნილი აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტისათვის უნივერსიტეტის სტატუსის მინიჭების 25 წლის იუბილესადმი. სწავლებისა და აღზრდის აქტუალური პრობლემები. ქუთაისი. 2016წ. .

თ. ბაქანიძე. „თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ფორმირების საკითხები საქართველოში“. ივ. ჯავახისვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეი. 2012წ. ‘გლობალიზაცია და ეკონომიკის მდგრადი განვითარების პერსპექტივები“.

ი. მახარაშვილი. „თანამედროვე მენეჯმენტის განვითარების ტენდენციები“. ეძღვნება პირველ საერთაშორისო ეკონომიკურ კონფერენციას IEC 2013 თემაზე: ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: „გუშინ, დღეს,ხვალ“.. 2013წ. ჟურნალი„ბიზნეს-ინჟინერინგი“ N4. 2013. გვ. 253-258. .