კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4238 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

E. Sanaia, G.Bokuchava, R.Chedia. „Synthesis and Consolidation of Superconductor Magnesium Diboride“. Proceddings of International Conference Advanced Materials and Technologies. 2015წ. pp.31-36.

ე. ბუხრაშვილი. „XXI საუკუნის დამდეგის კავკასია და რელევანტური დამოკიდებულება საზოგადოებ რივი პროცესების მიმართ“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე“, თსუ, თბილისი, . 2016წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили. „Глубокая поляризационно-голографическая запись при 90º геометрии оптической схемы“ . II-ой Всесоюзный симпозиум по векторной и трехмерной голографии, Тбилиси. 1987წ. С. 66-69.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили, Д. Леселидзе. „Голографические среды с нелинейнным Вейгерт-эффект“. Девятая всесоюзная школа по когерентной оптике и голографии, Тбилиси. 1977წ. .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Индуцированный сенсибилизированный фотодихроизм (ИСФ) галогенидосеребряных эмульсий“. Всесоюзное совещание: “Свойства регистрирующих материалов для голографии с глубокой записью в трехмерной среде”, Тбилиси. 1980წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили. „Исследование фотоанизотропии в радиационно окращенных стеклах“. Первый Всесоюзный симпозиум по векторной голографии, Тбилиси. 1985წ. .

В. Шавердова, Б. Степанов, А. Желтов. „К вопросу влияния структурных факторов на фотоанизотропию азокрасителей“. II-ой Всесоюзный симпозиум по векторной и трехмерной голографии, Тбилиси. 1987წ. C. 136-141.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Материалы для поляризационной голографии“. IХ-ая Всесоюзная школа по когерентной оптике и голографии, Тбилиси. 1977წ. .

Л. Беридзе, Л. Чагелишвили. „Пути усавершенствования корпоративного управления". HESP. 2008წ. HESP-ის რეგიონული სემინარის ფარგლებში საერთაშორისო კონფერენციის „კორუფცია, ჩრდილოვანი ეკონომიკა, გადასახადები და გარდამავალი ეკონომიკა“ სამეცნიერო სტატიების კრებული. გამომც. „უნივერსალი", გვ. 135-148.

В. Шавердова, Ш. Какичашвили, Д. Леселидзе. „Сенситометрические исследования фотоанизотропии бихромированных трифенилметановых (БТФМ) красителей“. Первый Всесоюзный симпозиум по векторной голографии, Тбилиси. 1985წ. .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили, И. Шаталин. „Эксперименты по поляризационно-голографической записи“. Всесоюзное совещание: “Свойства регистрирующих материалов для голографии с глубокой записью в трехмерной среде”, Тбилиси. 1980წ. .

მ. მეტრეველი. „აგროტურიზმი - სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრიორიტეტული მიმართულება“. თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, მიკროეკონომიკის კათედრა, ეკონომიკური პოლიტიკის ქართულ-გერმანული ინსტიტუტი, II საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ბიოეკონომიკა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარება“. 2013წ. მოხსენებათა კრებული, გვ. 330-334.

ი. ხუციშვილი. „ადამიანის უფლებათა დაცვის თავისებურებანი პროკურატურის სისტემაში“. 1. უმაღლესი სასწავლებელი ჯორჯია, მე-15 სამეცნიერო კონფერენცია: „თანამედროვე პერიოდის ანალიზი და სიახლეები ქართულ რეალო-ბაში“ 2013 წ. . 2013წ. .

მ. დათაშვილი. „ადამიანური კაპიტალის მართვის თანამედროვე ტენდენციები და პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში“. ბათუმის ნავიგაციის სასწავლო უნივერსიტეტი მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილი I . 0წ. 2015.

ნ. იმნაძე. „ამერიკული არქიტექტურის როლი უახლეს ევროპულ არქიტექტურაში“;. ამერიკისმცოდნეობის მეთხუთმეტე ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია; „შეერტებული შტატების პოლიტიკა აღმოსავლეთ ევროპაში“;15-17 მაისი 2014. 2014წ. .

ლ. გრიგალაშვილი. „არასამეწარმეო იურიდიული პირების ბუღალტრული აღრიცხვის თავისებურებები“ . მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია - „თანამედროვე სამეცნიერო აქტუალური საკითხები“, . 2010წ. „უნივერსალი“, გვ. 78-80.

ლ. გრიგალაშვილი. „აუდიტორული საქმიანობის პრობლემები თანამედროვე ეტაპზე და მათი დაძლევის გზები“ . უნივერსიტეტთაშორისი სამეცნიერო–პრაქტიკული კონფერენცია „საქართველო - ახალი გამოწვევების წინაშე“, სუხიშვილის სასწავლო უნივერსიტეტი . 2016წ. "უნივერსალი" გვ. 31-34.

მ. მიქელაშვილი. „ბიბლია და გადასახადები, როგორც მორალური კატეგორია“. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2015წ. „ქრისტიანობა და ეკონომიკა 2015“.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, შენგელია ნათია. „ბიტკოინი, როგორც ახალი საერთაშორისო ვირტუალური ვალუტა“;. ეკონომიკური კვლევის ეროვნული ინსტიტუტი, ბათუმი, 24 ივნისი, . 2016წ. 24 ივნისი.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. „ბიტკოინი, როგორც ახალი საერთაშორისო ვირტუალური ვალუტა“;. . ეკონომიკური კვლევის ეროვნული ინსტიტუტი, ბათუმი, 24 ივნისი, . 2016წ. 24 ივნისი.. 2016წ. .