კონფერენციები / საერთაშორისო, საქართველოში სხვა

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  4252 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. ბოსტანაშვილი. ”ზღვის სემიოტიკა”, ნიჟარების სასახლე. საქართველოს სემიოტიკის საზოგადოება, სემიოტიკის კვლევის ცენტრი. 2010წ. ”სემიოტიკა”, 8.

მ. ჩინჩალაძე. ”მენეჯმენტის მატრიცულ სქემაში გუნდების ფორმირების ზოგიერთი მოდელი.”. პაატა გუგუშვილის დაბადებიდან 105-წ. მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო - პრაქტიკული კონფერენცია . წ. ეკ. აქტუალ.პრობლ. განვითარ. თანამედრ. ეტაპზე.გვ 509-511..

ი. მახარაშვილი. „ თაიმ-მენეჯმენტი და თანამედროვეობა“. თანამედროვეობა“საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია თემაზე:„ეკონომიკა, ტურიზმი და საინფორმაციო ტექნოლოგიები ქვეყნის განვითარებაში გამოწვევები და პერსპექტივები“. 2014წ. ქუთაისის უნივერსიტეტი, 8-9 ნოემბერი 2014წ გვ. 26-29ე..

მ. სოსელია, თ. როსტიაშვილი. „ ინფორმაციული ნაკადები და რესურსები როგორც მნიშვნელოვანი ინტეგრაციული ფაქტორები კონფლიქტური რეგიონებისათვის“. შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ. გამომცემლობა: საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია შ. მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. 2017წ..

მ. ცირეკიძე. „ საგანთა სწავლების პროფ. მიმართულების როლი სტუდენტთა პროფესიული მომზადების სრულყოფაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის თეზისები «სწავლების აქტუალური პრობლემები». 1999წ. მოხსენებათა თეზისები, 24-25 ივნისი, 1999წ. ტყიბული..

E. Sanaia, T. Dzigrashvili, G.Kvinikadze, null. „Efficiency of application of super-pure gallium (>7N+) obtained by membrane technology for production of high quality GaAs single crystals“ . Proceedings of International Conference Advanced Materials and Technologies. 2015წ. pp.52-55.

L. Beridze, T. Papiashvili. „Financial Contagion in Transition Countries: The Case of Georgia". TSUER. 2009წ. The Second International Conference „New Trends in Education and Research”, p. 166-171.

T. Papiashvili. „Financial Contagion in Transition Countries: The Case of Georgia". TSUER. 2009წ. The Second International Conference „New Trends in Education and Research”, p. 166-171.

O. Zumburidze, N. Jhijhilashvili. „Gender and ICT issues in CEE/CIS“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის “მსოფლიო და გენდერი” მასალები. . 2013წ. თბილისი. 208-213.

ს. სიგუა. „H2SO4–ის“ თეორიული თვალსაზრისი, . ფუტურისტული ხელოვნებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო კონფერენცია,. 2016წ. .

L. Beridze, T. Papiashvili. „Islamic Banking during the Global Financial Crisis“. Gori University. 2010წ. The Third International Conference „Education and Development”, p. 149-153.

L. Beridze, L. Chagelishvili, T. Papiashvili, M. Abdaladze. „Modern Methodology of Working out the Tourism Market Development Model”. Gori University. 2009წ. Supporting Economic Development of Georgia: „Tourism Tomorrow – Educational and Research Aspects", p.106-120.

M. Metreveli. „Prospects to improve the tourist market operation in Georgia“. ამსტერდამის გამოყენებითი მეცნიერებების უნივერსიტეტის, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტისა და კავკასიის უნივერსიტეტი. 2014წ. Georgian Tourism Summit, გვ. 19-21.

მ. მეტრეველი, ე. დევიძე. „Strategic Directions of Tourism Development (Based on reports and recommendations of the Hague Declaration)“. შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი. 2014წ. „The 9th Silk Road International Conference on Business, Economics, International Relations and Education“, გვ. 85-87 .

E. Sanaia, G.Bokuchava, R.Chedia. „Synthesis and Consolidation of Superconductor Magnesium Diboride“. Proceddings of International Conference Advanced Materials and Technologies. 2015წ. pp.31-36.

ე. ბუხრაშვილი. „XXI საუკუნის დამდეგის კავკასია და რელევანტური დამოკიდებულება საზოგადოებ რივი პროცესების მიმართ“ . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „ვილნიუსის სამიტიდან ბუქარესტის სამიტამდე“, თსუ, თბილისი, . 2016წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили. „Глубокая поляризационно-голографическая запись при 90º геометрии оптической схемы“ . II-ой Всесоюзный симпозиум по векторной и трехмерной голографии, Тбилиси. 1987წ. С. 66-69.

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили, Д. Леселидзе. „Голографические среды с нелинейнным Вейгерт-эффект“. Девятая всесоюзная школа по когерентной оптике и голографии, Тбилиси. 1977წ. .

В. Шавердова, Ш. Какичашвили. „Индуцированный сенсибилизированный фотодихроизм (ИСФ) галогенидосеребряных эмульсий“. Всесоюзное совещание: “Свойства регистрирующих материалов для голографии с глубокой записью в трехмерной среде”, Тбилиси. 1980წ. .

В. Тарасашвили, Ш. Какичашвили. „Исследование фотоанизотропии в радиационно окращенных стеклах“. Первый Всесоюзный симпозиум по векторной голографии, Тбилиси. 1985წ. .